Luận văn Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức hình học

3.1.3 Dạng lượng giác của số phức Xét mặt phẳng tọa độ (Oxy). Mỗi số phức z = X + yi tương ứng với điểm M(x,y). Tương ứng này là một song ánh c— 2 = (ar + ỉ/í) —* A/(.r.,ự) Khi đồng nhất c với (Oxy) qua việc đồng nhất z vói M. mặt phăng tọa độ với biểu diễn số phức như thế gọi là mặt phẳng phức. Do mỗi số phức z tương ứng với một điểm M trên mặt phăng với hệ tọa độ gốc 0. Nên ta có thể xem số phức này tương ứng với véctơ 0M trong mặt phăng này. Định nghĩa 3.2. Cho số phức z * 0. Giả sử M là điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. số đo (radian) của mỗi góc lượng giác a có tia đầu Ox và tia cuối OM gọi là một Argument của z và kí hiệu qua Arg(z). Góc a = xOM. a € [-7T, 7r] dược gọi là argument của z và được kí hiệu bởi arg(z). Argument của số phức 0 là không định nghĩa.

pdf67 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức hình học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_phuong_phap_chung_minh_bat_dang_thuc_hinh_hoc_1989_2118536.pdf
Luận văn liên quan