Luận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology

Luận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology Xây dựng phương pháp đồng thuận để xử lý đột mức khái niệm trong quá trình tích hợp ontology. Cấu trúc khái niệm đồng thuận được xác định với danh sách thuộc tính và miền giá trị của các thuộc tính tương ứng

pdf28 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 759 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf40_tomtat_vn_ontology_2848_2071966.pdf