Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam

Nền kinh tế theo cơ chế thị trường của Việt Nam hiện nay với sự cạnh tranh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp vươn lên để khẳng định mình. Do vậy, các công ty muốn bám trụ được trên thị trường phải không ngừng áp dụng các công nghệ mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển được đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải có những quyết định đúng đắn trên cơ sở lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu hàng đầu. Vì thế nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Sau một thời gian nghiên cứu tôi nhận thấy nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt như hiện nay và trong điều kiện khan hiếm các nguồn lực tài chính. Sử dụng hiệu quả tài sản có ý nghĩa to lớn trong việc huy động và sử dụng vốn, đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Luận văn “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam” đã hoàn thành. Các nội dung chính được trình bày trong luận văn: - Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản. - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam. - Trên cơ sở lý thuyết và đánh giá thực tế, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty trong thời gian tới, góp phần vào việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

pdf94 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 31/07/2018 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Naviteso Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ất lượng, các doanh nghiệp có kinh nghiệm, mạng lưới phân phối lớn đã mở rộng vốn đầu tư đổi mới trang thiết bị, máy móc nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng có chất lượng để cạnh tranh. Bên cạnh đó, các đơn vị còn sử dụng các chính sách bán hàng linh hoạt như chính sách bán chịu, chính sách chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán. Những hoạt động này đã góp phần thu hút khách hàng mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận. Để nâng cao khả năng cạnh tranh công ty đã có những biện pháp khuyến khích tài chính đối với khách hàng, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản. 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan  Thứ nhất, năng lực quản lý tài sản Nguyên nhân chủ quan của những tồn tại trong công tác quản lý tài sản là sự hạn chế về năng lực quản lý và nhận thức của doanh nghiệp về sử dụng tài sản một cách hiệu quả. Theo kết quả khảo sát thì yếu tố năng lực trình độ của đội ngũ lãnh đạo và lao động của doanh nghiệp là một trong những nhân tố mà doanh nghiệp gặp khó khăn. Với Công ty, đội ngũ cán bộ quản lý chưa được đào tạo chuyên môn một cách bài bản chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Thang Long University Libraty 61 thực tế để áp dụng vào công tác quản lý. Công ty chưa thực sự quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ công nhân viên, đặc biệt là công nhân kỹ thuật trong việc áp dụng công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đảm bảo công suất máy. Nhân tố năng lực quản lý của người lãnh đạo là nhân tố quan trọng có sự ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Khả năng quản lý tài sản thể hiện thông qua cách quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu, tài sản cố định  Lượng tiền mặt dự trữ chưa hợp lý Lượng tiền mặt dự trữ của đơn vị đạt ở mức cao ở năm 2013 khi chiếm tới 27,28% tổng tài sản ngắn hạn là do chưa áp dụng mô hình quản lý tiền mặt mà xác định lượng tiền mặt dựa vào kinh nghiệm thực tiễn. Nhà quản lý chưa sử dụng các số liệu thống kê của các năm trước để xây dựng định mức tồn quỹ cho mỗi niên độ của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi phí mua yếu tố đầu vào, trả nợ các khoản đến hạn phòng kế toán sẽ lên kế hoạch thu chi trong giai đoạn thường là quý. Việc xác định lượng tiền cần sử dụng trong vòng một quý chưa thực sự phù hợp do thời gian dự trữ ngắn. Phương pháp này áp dụng trong điều kiện tình hình sản xuất, kinh doanh tương đối ổn định và người quản lý phải có kinh nghiệm trong việc xác định lượng tiền cần thiết. Tuy nhiên, tại Công ty việc quản lý tiền mặt bằng kinh nghiệm không đem lại hiệu quả cao. Lượng tiền dự trữ quá nhiều làm giảm lợi nhuận có thể thu được từ hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động của Công ty.  Dự phòng các khoản phải thu tăng Khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi có xu hướng tăng do đơn vị dùng các chính sách lới lỏng tín dụng cho các đối tượng nhằm tăng sản lượng hàng bán. Nguyên nhân là do công tác sàng lọc và quản lý khách hàng chưa 62 thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, các biện pháp khuyến khích về vật chất đối với khách hàng thanh toán đúng hạn chưa được Công ty quan tâm thực hiện và Công ty chưa thực sự gắn kết giữa trách nhiệm của nhân viên kinh doanh khi không thu hồi được nợ.  Hàng tồn kho vẫn ở mức cao Trong 3 năm thì sự thay đổi có sự sụt giảm nhẹ về mặt lượng nhưng lại tăng về tỷ trọng. Cụ thể năm 2012 là 36.435 triệu (tương ứng 39,55%), năm 2013 là 32.786 triệu (tương ứng 45,75%), năm 2014 là 33.629 triệu (tương ứng 50,10%). Sự sụt giảm về mặt lượng này vẫn được coi là chưa hợp lý khi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đang đi xuống, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt thì cần thiết phải giảm lượng hàng tồn kho để phù hợp với kế hoạch bán hàng. Bên cạnh đó năm 2014 giá mặt hàng đá xây dựng có dấu hiệu sụt giảm làm cho các khoản trích lập dự phòng tăng kéo theo tăng chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị. Nhà quản trị Công ty cần thiết phải tính toán lại mức dự trữ hàng tồn kho cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu của thị trường. Công tác quản lý hàng tồn kho chưa được quan tâm đúng mức, việc kiểm kê hàng tồn kho chỉ được thực hiện định kỳ 6 tháng, trong khi đó kho của Công ty được để ngoài trời, không có sự quản lý chặt chẽ là nguyên nhân gây thất thoát tài sản.  Công tác quản lý, đầu tư TSCĐ chưa hiệu quả Sức sản xuất của Công ty phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định. Tuy nhiên hoạt động đầu tư vào tài sản cố định của Công ty chưa được tính toán kỹ lưỡng thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để tìm kiếm tài sản cố định phù hợp nhằm nâng cao sản lượng, giảm thiểu chi phí và thời gian. Bên cạnh đó công tác duy tu, bảo trì bảo dưỡng tài Thang Long University Libraty 63 sản cố định không cần dùng chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến tài sản cố định khi thanh lý có giá trị rất thấp.  Thứ hai, chưa tìm được hướng đi đúng đắn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh Việc định hướng đẩy mạnh kinh doanh của Công ty vẫn chưa tìm được hướng đi đúng đắn nhằm thúc đẩy bán hàng, gia tăng doanh thu, trên cơ sở đó tạo ra lợi nhuận. Đối với lĩnh vực khai thác đá phục vụ xây dựng thì yếu tố sống còn để duy trì sự hoạt động và phát triển doanh nghiệp là tạo niềm tin với bạn hàng, thu hút được người mua để thúc đẩy sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên, tại đơn vị bộ phận bán hàng làm việc chưa thực sự quyết tâm cao trong quá trình tìm kiếm bạn hàng mới, duy trì mối quan hệ với bạn hàng cũ thể hiện ở chỉ tiêu doanh thu qua các năm liên tục sụt giảm. Điều này nếu không được cải thiện sớm sẽ dẫn đến thu hẹp quy mô sản xuất trong tương lai không xa và có thể dẫn đến tình trạng phá sản.  Thứ ba, Vấn đề huy động vốn và cơ cấu vốn chưa hợp lý Khi phân tích hiệu quả tài sản thì một yếu tố không thể không xem đến đó là nguồn tài trợ cho tài sản như thế nào, nguồn tài trợ cho các tài sản chính là vốn trong doanh nghiệp. Như vậy việc huy động vốn và cơ cấu vốn ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành tài sản doanh nghiệp do đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng các tài sản này. 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITESO VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TỚI NĂM 2020 3.1.1 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Mục tiêu của hoạt động kinh doanh là thu lợi. Để đạt được mức lợi nhuận tối đa, Công ty luôn luôn không ngừng nâng cao trình dộ quản lý sản xuất kinh doanh. Trong đó công tác quản lý và sử dụng tài sản có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà quản trị doanh nghiệp cho rằng, sử dụng tài sản hiệu quả đồng nghĩa với: Thứ nhất, đảm bảo được khả năng tự chủ, linh hoạt về tŕi chính cho doanh nghiệp, góp phần giảm rủi ro trong kinh doanh. Tŕi sản được sử dụng có hiệu quả tức là doanh nghiệp sẽ không phải đi vay nhiều, khả năng thanh toán ở mức có thể chủ động được, không bị động khi các tình huống bất ngờ xảy ra. Thứ hai, là tiết kiệm được các nguồn lực, tăng hiệu quả kinh tế. Rõ ràng, sử dụng tài sản hiệu quả thì nguồn lực doanh nghiệp cần bỏ ra đầu tư vào sản xuất là ít hơn để tạo ra cùng một đồng lợi nhuận. Hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh được nâng cao, tạo tiền đề cho một hình ảnh tốt đẹp trong mắt khách hàng cũng như trong mắt các nhà cung cấp, nhà tài trợ, mặt khác còn góp phần bảo toàn và phát triển vốn cho doanh nghiệp. Thứ ba, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản đồng nghĩa với việc tốc độ quay vòng vốn được tăng cao, doanh nghiệp sẽ tận dụng được thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh. Thứ tư, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản chính là tăng hiệu quả kinh doanh nói chung cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thang Long University Libraty 65 Xét trên phương diện kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cũng là tăng cường sự gắn bó giữa doanh nghiệp với thị trường, vừa góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội cần thiết như: bảo đảm thoả mãn nhu cầu của các thành viên trong doanh nghiệp về thu nhập, việc làm ổn định, bảo vệ quyền lợi cho đối tác, người tiêu dùng,... Rõ ràng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là một vấn đề rất cần thiết và quan trọng đối với không chỉ Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam mà còn đối với tất cả các doanh nghiệp hiện nay. 3.1.2 Định hướng, mục tiêu phát triển của Công ty Định hướng phát triển Hiện nay thị phần của Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam còn rất nhỏ so với quy mô thị trường. Khả năng mở rộng thị trường của Công ty còn rất nhiều. Tiềm năng thị trường khai thác đá và sản xuất trang thiết bị phục vụ khai thác khoáng sản còn rất lớn. Do cơ sở hạ tầng trong nước còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nên yêu cầu đặt ra đối với đất nước là phải hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng để kinh tế phát triển. Đây là một lợi thế mà công ty cần nắm bắt. Với lĩnh vực sản xuất trang thiết bị phục vụ khai thác Công ty mới bước đầu xây dựng nên không tránh khỏi những hạn chế về mặt khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm sản xuất. Nhưng nắm bắt lợi thế vừa khai thác khoáng sản vừa sản xuất thiết bị phục vụ khai thác Công ty đang hướng tới mục tiêu đáp ứng toàn bộ máy móc thiết bị của Công ty để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thực tế trước khi cung cấp ra thị trường. Với lĩnh vực khai thác Công ty luôn hướng tới mục tiêu tối thiểu hóa chi phí tối đa hóa sản lượng. Đây được coi là một nhiệm vụ hàng đầu mà nhà quản lý Công ty đặt ra cho toàn bộ cán bộ kỹ thuật trong thời gian tới. Để làm được điều này Công ty đã gửi các cán bộ kỹ thuật đi học nước ngoài nhằm 66 tiếp xúc với các trang thiết bị hiện đại nhất về áp dụng cho công việc khai thác của Công ty. Về đối thủ cạnh tranh, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá ngày một gia tăng. Tuy nhiên, số doanh nghiệp lớn, với tiềm lực tài chính lớn thì chưa nhiều, chủ yếu là các Công ty thuộc Nhà nước và thực hiện các dự án cấp Nhà nước. Còn lại, đa số các doanh nghiệp hiện nay có quy mô vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này đi vào thực hiện các dự án tại các địa phương, khai thác các nguồn đầu tư chủ yếu từ tư nhân, các nguồn tài trợ vừa và nhỏ Tiềm năng của khúc thị trường này là rất lớn do nhu cầu sử dụng đá xây dựng nhiều. Trong những năm sắp tới cũng như về dài hạn, chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam vẫn lấy sự phát triển ổn định làm nền tảng. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đá là chủ đạo. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ với Công ty. Mức độ cạnh tranh của thị trường chắc chắn sẽ ngày càng tăng. Điều này đòi hỏi để tồn tại và phát triển ổn định thì mỗi Công ty phải phát huy tối đa các nguồn lực nhằm tạo ra lợi nhuận, tạo sự khác biệt trong cung cấp sản phẩm dịch vụ và Công ty Cổ phần Naviteso Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chính vì