Luận văn Nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu cà phê Viêt Nam trên thị trường thế giới

Luận văn đã tiến hành nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất và xuất khẩu của mặt hàng cà phê là những mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, từ đó xác định rõ những mặt được và những mặt còn hạn chế, xem xét nguyên nhân khách quan, chủ quan của Nhà nước và doanh nghiệp và cuối cùng đưa ra một số giải pháp chủ yếu để thúc đẩy xuất khẩu cà phê trong thời gian tới. Để khai thác và phát huy được hết những lợi thế của xuất khẩu nông sản nói chung và cà phê nói riêng, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, đồng thời đòi hỏi sự cố gắng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của cả Nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước, tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh, luật pháp rõ ràng, minh bạch, tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Về phía doanh nghiệp, cũng cần phải phát huy cao độ mọi khả năng, mọi nguồn lực tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả của đồng vốn, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao để nâng vị thế của các doanh nghiệp và sản phẩm cà phê trên trường quốc tế. Chắc chắn những giải pháp trên của Nhà nước và doanh nghiệp được thực hiện tốt sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nói chung và cà phê nói riêng trong thời gian tới, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và hoàn thành kế hoạch 5 năm 2005-2010.

doc143 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2014 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu cà phê Viêt Nam trên thị trường thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu cà phê Viêt Nam trên thị trường thế giới.doc
Luận văn liên quan