Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của quan trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành sản xuất nông nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của quan trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành sản xuất nông nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam Kết qur nghiên cứu của luận văn đã khảo sát 82 doanh nghiệp ngành sản xuất nông nghiệp treemn thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2014 - 2016 nhằm phân tích ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động lên khả năng sinh lồ cảu doanh nghiệp

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của quan trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành sản xuất nông nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluong_thi_huyen_k32kto_dn_tom_tat_9108_2086897.pdf
Luận văn liên quan