Luận văn Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và ứng dụng

Thuộc tính location chỉ đến một file WSDL theo một trong hai cách. Giá trịcủa nó có thểlà: • Thuộc tính location của một thành phần trong phần wsdlReferences của một file .pdd • Thuộc tính location của một element bên trong một file WSDL Khi nạp một file WSDL lúc triển khai, engine xửlý đọc tham chiếu WSDL từfile .pdd và sửdụng thuộc tính location của thành phần nhưlà khoá đến WSDL catalog. Nếu WSDL catalog chứa địa chỉtương ứng thì engine sẽnạp file WSDL từ đường dẫn tương ứng. Nếu không có, engine sẽtựhiểu đây là địa chỉtuyệt đối URL và sẽnạp file WSDL từ địa chỉnày. Sau đây là một ví dụvềfile wsdlCatalog.xml.

pdf266 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 1952 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_kien_truc_huong_dich_vu_service_oriented_architec_4957.pdf