Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ bản quyền các sản phẩm đồ họa vectơ

MỞ ĐẦU: 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, với sự ra đời và phát triển của mạng Internet. Mọi người đều có thể kết nối vào Internet, tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ mạng. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực đa phương tiện (multimedia) làm cho sự sản xuất, quản lý và phân phối các sản phẩm này: hình ảnh, âm thanh rất dễ dàng. Cùng với sự phổ biến rộng rãi các mạng internet tốc độ cao làm cho quá trình phân phối chúng trở nên rất nhanh chóng, dễ dàng, đem lại những thuận lợi to lớn thông qua hệ thống thương mại điện tử. Với môi trường mở và tiện nghi như thế, các hệ thống mạng hiện đại trở thành phương tiện phân phối tài liệu một cách nhanh chóng và kinh tế. Tuy nhiên, việc phân phối một cách phổ biến các tài nguyên trên mạng hiện nay luôn gặp phải vấn nạn sao chép và sử dụng không hợp pháp như: Xâm phạm bản quyền, truy cập trái phép, xuyên tạc, giả mạo thông tin Đi đôi với sự phát triển của công nghệ máy tính thì tình trạng sử dụng bất hợp pháp các sản phẩm số (tệp tin tài liệu, chương trình, âm thanh và hình ảnh .) ngày càng tăng, do các tệp tin số có thể sao chép dễ dàng giữa các máy tính. Dẫn đến tình trạng vi phạm bản quyền số đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên khắp thế giới. Nhằm bảo vệ các sản phẩm số không bị sử dụng trái phép, song song với việc kêu gọi ý thức tự giác thực thi luật bản quyền, các công ty công nghệ lớn trên thế giới đã và đang thực hiện các giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số. Một trong những vấn đề được đặt ra là làm sao bảo vệ quyền sở hữu đối với các sản phẩm đa phương tiện này. Đứng trước tình hình đó vấn đề về bảo mật thông tin hiện nay luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trong nhiều lĩnh vực. Từ xa xưa đã có nhiều cách để bảo mật thông tin, một trong những phương pháp dùng rất sớm để bảo vệ quyền sở hữu đối với nội dung của các sản phẩm đa phương tiện là mã hoá. Nội dung của sản phẩm đó được mã hoá và gửi cho người sử dụng. Người sử dụng chỉ đọc được các thông tin này khi nhận được khoá để giải mã đi kèm. Phương pháp mã hoá trên chỉ hiệu quả trong việc truyền thông tin nhưng không hiệu quả trong việc bảo vệ quyền sở hữu. Sau khi người sử dụng đã giải mã được thì sẽ nhân bản và phân phối lại sản phẩm đó. Ngày nay phương pháp giấu thông tin trong các sản phẩm đa phương tiện được dùng phổ biến vì ngoài vấn đề bảo mật còn bảo vệ bản quyền, chống nhân bản bất hợp pháp, chống truy cập trái phép, chống xuyên tạc, chống giả mạo thông tin Giải pháp bảo mật thông tin được sử dụng phổ biến nhất là dùng các hệ mật mã [1], [3]. Với giải pháp này, thông tin ban đầu sẽ được mã hóa thành bản mật mã mang những giá trị “vô nghĩa”. Chính điều này làm nảy sinh nghi ngờ và người sử dụng tìm mọi cách thám mã. Ngược lại, nếu đem thông tin giấu vào trong một đối tượng khác, một bức ảnh F chẳng hạn, sẽ thu được một ảnh F‟ hầu như không sai khác với F khi nhìn bằng mắt thường. Đây là ý tưởng của phương pháp giấu tin (data hiding) trong môi trường ảnh, giấu tin mật [5], [6], đánh dấu bản quyền [7], [8], và nhiều ứng dụng khác 2. MỤC ĐÍCH CỦA LUẬN VĂN Giấu tin là một lĩnh vực rộng lớn, trong luận văn này nghiên cứu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh rồi áp dụng cho bản đồ, một trong những vấn đề được ứng dụng khá rộng rãi. Để thực hiện việc giấu tin trong bản đồ, ý tưởng cơ bản là biến đổi một số thuộc tính của các điểm trên bản đồ theo một số thuật toán nhất định, nhằm đảm bảo rằng dữ liệu bản đồ, về mặt thị giác, không sai khác là mấy so với bản đồ gốc, đồng thời, sau khi nhận được bản đồ đích, sử dụng quy trình giải mã với các khóa phù hợp, ta có thể trích được thông tin cần dấu. Nội dung của luận văn này tập trung nghiên cứu các phương pháp giấu tin trong ảnh bitmap, ảnh vector, các phương pháp thủy vân số [14], [15], một số phương pháp giấu tin dựa vào các phép biến đổi DCT, DFT, DWT. 3. BỐ CỤC LUẬN VĂN Luận văn gồm trang, được trình bày trong 3 chương, có phần mở đầu, phần kết luận, phần mục lục, phần tài liệu tham khảo. Các nội dung cơ bản của luận văn được trình bày theo cấu trúc như sau: Chương 1: Tổng quan về giấu tin Trình bày tổng quan về giấu tin, phân tích các yêu cầu đối với giấu tin cho ảnh, trình bày một số loại hình giấu tin và các yêu cầu đối với giấu tin trong ảnh. Bên cạnh đó trình bày một số mô hình giấu tin và các ứng dụng của chúng, những đặc trưng và tính chất của giấu tin trong ảnh. Ngoài ra, một nội dung rất quan trọng trong chương này đó là các phương pháp giấu tin và các thuật toán giấu tin. Chương 2 : Các kỹ thuật giấu tin trong ảnh Tập trung phân tích, đánh giá các thuật toán giấu tin trong ảnh, kỹ thuật biến đổi Fourier. Biến đổi Fourier trong ảnh vector, các thuật toán giấu và tách thông tin trong ảnh vector. Chương 3: Xây dựng chương trình Trình bày cấu trúc bản đồ dạng shapefile và biến đổi DFT, xây dựng thuật toán nhúng tách watermark.

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/07/2013 | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ bản quyền các sản phẩm đồ họa vectơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu kỹ thuật bảo vệ bản quyền các sản phẩm đồ họa vectơ.pdf
Luận văn liên quan