Luận văn Nghiênn cứu thực nghiệm đặc tính động học quá trình bám tuyết trên bề mặt dàn bay hơi - Tách ẩm máy sấy lạnh

(Bản scan) Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gió lưu chuyển tuần hoàn trong hệ thống, khối lượng VLS đến hiệu quả làm việc của hệ thống bơm nhiệt sấy lạnh, mối quan hệ giữa thông số của hệ thống lạnh và thông số của quá trình sấy để có những kết luận chung nhất về hiệu quả của một hệ thống khi thay đổi các thông số vận hành.

pdf158 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 17/02/2016 | Lượt xem: 1081 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiênn cứu thực nghiệm đặc tính động học quá trình bám tuyết trên bề mặt dàn bay hơi - Tách ẩm máy sấy lạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyenphongnha_9157.pdf
Luận văn liên quan