Luận văn Phân tích hoạt động và quản lý của công ty cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ

Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong việc định hướng phát triển sản xuất trên lĩnh vực: khai thác than, tận thu than và khoáng sản các loại, triển khai tổ chức dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá, quản lý, vận hành thiết bị, sửa chữa lớn tài sản là máy, thiết bị, kỹ thuật an toàn -BHLĐ.

pdf24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/12/2013 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động và quản lý của công ty cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Luận văn: “Phân tích hoạt động và quản lý của công ty cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ” Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Lời mở đầu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, Thương mại và dịch vụ là một ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng GDP rất cao do đó đÓ được sự quan tâm và ưu đÓI đặc biệt của Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ là một công ty vừa chấm dứt thời kỳ sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty cổ phần với nhiều hứa hẹn của một tương lai phát triển. Nó là hiện thân của Công ty phục vụ đời sống của Bộ Mỏ và than, hiện nay công ty trực thuộc sự quản lý của tập đoàn Than Việt Nam. Từ những năm đầu thành lập công ty đÓ GẶP KHỤNG ỚT NHỮNG KHÚ KHăn song được sự quan tâm của Bộ và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, CBCNV Công ty đÓ PHỎT HUY TRUYỀN THỐNG CỤNG nhân mỏ, đoàn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lÓNH đạo của Đảng, ra sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành than trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN Thức đÓ HỌC VàO THỰC TẾ CỤNG VIỆC TỪ đó hiểu rỪ VỊ TRỚ TRỎCH NHIỆM CỦA MỠNH đối với nghề nghiệp sau này và cũng phần nào tích lũy kinh nghiệm cho bản thân và nâng cao kiến thức, hiểu biết từ thực tiễn khi bước vào đời. Em đÓ QUYẾT định xin thực tập tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ để có thể học hỏi những kinh nghiệm của các cô chú trong Công ty. Qua đây em cũng gửi lời cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thanh Hải cùng các cô chú, anh chị trong Công ty đÓ TẠO điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong suốt tHỜI GIAN THỰC TẬP TẠI CỤNG TY. Em xin chân thành cảm ơn! SINH VIỜN: NGUYỄN QUANG KIỜN Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Phần 1 : Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần đầu tư, Thương mại và dịch vụ 1. QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ PHẦN Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ hôm nay là hiện thân của Công ty phục vụ đời sống được thành lập theo quyết định số 39/MT-TCCB ngày 1/10/1986 của Bộ Mỏ và than, đến nay vừa trŨN 20 Năm. - Thời kỳ đầu 1986-1990: Để có một đơn vị chuyên ngành làm nhiệm vụ phục vụ đời sống, chịu trách nhiệm trước bộ thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống của của CBCNV ngành than. Bộ Mỏ và than quyết định thành lập Công ty phục vụ đời sống theo quyết định số 39/MT-TCCB ngày 1/10/1986. - Thời kỳ 1991-1994: Thời kỳ này Công ty chuyển dần sang hoạt động theo cơ chế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về chất lượng và giá cả mặt hàng. Để phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực hiện có của Công ty, lÓNH đạo Công ty đÓ đề nghị mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty đÓ được Bộ chấp thuận và quyết định số 301/NL- TCCB-LĐ ngày 18/6/1991 đổi tên thành Công ty dịch vụ tổng hợp ngành năng lượng. - Thời kỳ 1995-4/2003: Tổng công ty than Việt Nam triển khai phương án sắp xếp lại tổ chức sản xuất trên cơ sở các khối sản xuất, thương mại và phục vụ. Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp được thành lập theo quyết định số 135/QĐ-NL-TCCB ngày 4/3/1995 là đơn vị thành viên của Tổng công ty than Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty Dịch vụ tổng hợp ngành năng lượng, Công ty vận tải kinh doanh than, xí nghiệp kinh doanh dịch vụ vật tư vận tải thuộc Công ty Coalimex. Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Thời kỳ 4/2003 đến nay: Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng đŨI HỎI CAO, CỤNG TY được Tổng công ty cho bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở. Hội đồng quản trị Tổng công ty than Việt Nam quyết định đổi tên thành Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ và tạo điều kiện cho Công ty tham gia các dự án xây dựng của các tỉnh. TỪ MỘT đơN VỊ VỚI KHOẢNG 30 CBCNV, VỚI SỐ VỐN BAN đẦU Là HơN 4 TỶ đỒNG, đẾN NAY SỐ CBCNV CỦA CỤNG TY đÓ Là 562 NGưỜI, TỔNG DOANH THU NăM 2005 Là 1.257 TỶ đỒNG, TỔNG GIỎ TRỊ SẢN XUẤT đẠT 216 TỶ đỒNG, THU NHẬP Và đỜI SỐNG NGưỜI LAO đỘNG đưỢC NÕNG CAO, THU NHẬP BỠNH QUÕN đẠT 3.790.000 đỒNG/THỎNG LỢI NHUẬN NăM 2006 DỰ KIẾN Là 7,5 TỶ đỒNG, đIỀU đÚ PHẢN ỎNH CỤNG TY LàM ăN RẤT CÚ LÓI NHỜ CÚ BỘ MỎY LÓNH đẠO SỎNG SUỐT CỰNG MỘT đỘI NGŨ LAO đỘNG LàNH NGHỀ Và HăNG HỎI, NHỮNG THàNH TỚCH XUẤT SẮC đẠT đưỢC TRONG NHỮNG NăM QUA đÓ TẠO Cơ SỞ Và đIỀU KIỆN CHO CỎC BưỚC PHỎT TRIỂN TIẾP THEO CỦA CỤNG TY. BỘ MỎY QUẢN LÝ CỤNG TY TRưỚC đÕY RẤT CỒNG KỀNH QUA NHIỀU NăM đỔI MỚI Và VẬN DỤNG NHỮNG BIỆN PHỎP QUẢN LÝ KINH TẾ MỚI PHỰ HỢP VỚI MỤ HỠNH KINH DOANH CỦA CỤNG TY đÓ GIỲP BỘ MỎY QUẢN LÝ TINH GỌN RẤT NHIỀU đẾN NAY Là 189 NGưỜI. NHỮNG NGàY đẦU THàNH LẬP CỤNG TY GẶP RẤT NHIỀU KHÚ KHăN Cơ SỞ VẬT CHẤT THIẾU THỐN, TRỤ SỞ SỐ 10 HỒ XUÕN HươNG CHẬT CHỘI, THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN CHỈ DUY NHẤT MỘT CON TàU 400 TẤN, KHO HàNG, BẾN BÓI, LAO đỘNG đỀU PHẢI THUỜ NGOàI. NHẬN THỨC đẦY đỦ KHÚ KHăN TRONG BUỔI đẦU THàNH LẬP, CBCNV CỤNG TY đÓ XỎC đỊNH QUYẾT TÕM CAO VưỢT QUA MỌI KHÚ KHăN PHẤN đẤU HOàN THàNH TỐT NHIỆM VỤ đưỢC GIAO. ĐẾN NAY Cơ SỞ VẬT CHẤT CỦA CỤNG TY đÓ KHANG TRANG VỚI NHIỀU Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ TRANG THIẾT BỊ đỒNG BỘ Và HIỆN đẠI CỤNG TY đÓ CÚ 8 CHI NHỎNH TRỰC THUỘC Và 1 VăN PHŨNG đẠI DIỆN Ở SỐ 10 HỒ XUÕN HươNG, QUẬN HỒNG BàNG, THàNH PHỐ HẢI PHŨNG. 20 năm qua là khoảng thời gian chưa dài, song được sự quan tâm của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, CBCNV Công ty đÓ PHỎT HUY được truyền thống công nhân mỏ, đoàn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lÓNH đạo của Đảng, ra sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành than trong sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá ĐẤT NưỚC, Sự phát triển của Công ty trong từng thời kỳ đÓ GẮN LIỀN VỚI SỰ PHỎT TRIỂN CHUNG CỦA NGàNH, đạt mục tiêu mở rộng ngành nghề kinh doanh, sản xuất phát triển, thu nhập và đời sống của CBCNV được nâng cao. 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: - KHAI THỎC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH THAN Và KHOỎNG SẢN CỎC LOẠI; - Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá; - SẢN XUẤT, LẮP RỎP, TIỜU THỤ, BẢO HàNH XE TẢI NẶNG Và XE CHUYỜN DỰNG CỎC LOẠI; - Sản xuất phụ tùng ô tô và các sản phẩm cơ khí; - XÕY DỰNG CỤNG TRỠNH GIAO THỤNG, CỤNG NGHIỆP Và DÕN DỤNG; - Đóng mới, cải tạo phương tiện thủy, bộ các loại; - Kinh doanh vận tải đường thuỷ, đường bộ, cầu cảng, bến bÓI; - Tư vấn, khảo sát, giám sát, thiết kế, quy hoạch, lập dự toán và tổng dự toán các công trỠNH XÕY DỰNG, CỎC CỤNG TRỠNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trỠNH XÕY DỰNG DÕN DỤNG, CỤNG NGHIỆP; - Thiết kế kết cấu đối với công trỠNH XÕY DỰNG DÕN DỤNG, CỤNG NGHIỆP; - Thiết kế kiến trúc hạ tầng các khu đô thị Và CỤNG NGHIỆP; - Đại lý bán hàNG CHO CỎC HÓNG Nước ngoài phục vụ sản xuất trong và ngoài ngành; 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ gồm có 1 Giám đốc, 8 phŨNG BAN TRỰC THUỘC 1 BAN QUẢN LÝ Và PHỎT TRIỂN CỎC DỰ ỎN Và 1 Văn phŨNG đại diện được thể hiện qua sơ đồ: Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ ( NGUỒN CUNG CẤP: VăN PHŨNG CỤNG TY ) NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN PHŨNG BAN: - Giám đốc Là người đứng đầu trong Công ty trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty, là người chịu trách nhiệm với quyết định của mỠNH TRước pháp luật và Đại hội cổ đông. - Văn phŨNG CỤNG TY Với chức năng và nhiệm vụ là tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty về lĩnh vực: Công tác hành chính văn thư, là đầu mối phát hành và lưu trữ các văn bản của Công ty đúng thể chế hành chính Nhà nước, đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của cơ quan Công ty . - PHŨNG TỔ CHỨC NHÕN SỰ Có chức năng và nhiệm vụ là tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lÝ Và TỔ CHỨC SẢN XUẤT; LAO động tiền lương, y tế, thanh tra, thi đua khen thưởng. - PHŨNG KẾ HOẠCH Là PHŨNG NGHIỆP VỤ GIỲP GIỎM đốc Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực: kế hoạch, đầu tư nội bộ, liên doanh liên kết, quản lÝ, THEO DỪI CỎC HỢP đồng kinh tế và thực hiện các hợp đồng kinh tế đÓ KÝ KẾT... - PHŨNG TàI CHỚNH - KẾ TOỎN GIÁM ĐỐC Văn phŨN G CỤN G TY PHŨ NG TỔ CHỨ C NHÕ PHŨ NG KẾ HOẠ CH PHŨ NG TàI CHỚ NH KẾ PHŨ NG KINH DOA NH VẬT PHŨNG KỸ THUẬT - AN TOàN PHŨ NG KINH DOA NH THA PHŨ NG đầu tư dự án Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Tham mưu giúp Giám đốc trong các lĩnh vực: kế toán, tài chính, thống kê, theo dỪI GIỎM SỎT Và THU HỒI CỎC KHOẢN NỢ, CỎC KHOẢN VAY Và đẦU Tư KHỎC… Thực hiện và giám sát chế độ Kế toán theo luật Kế toán - PHŨNG KINH DOANH VẬT Tư thiết bị Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, kinh doanh ô tô, dự trữ vật tư chiến lược, thăm dŨ Và NGHIỜN CỨU THỊ TRường theo định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. - PHŨNG KỸ THUẬT - AN TOàN Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong việc định hướng phát triển sản xuất trên lĩnh vực: khai thác than, tận thu than và khoáng sản các loại, triển khai tổ chức dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá, quản lÝ, VẬN HàNH THIẾT BỊ, SỬA CHỮA lớn tài sản là máy, thiết bị, kỹ thuật an toàn - BHLĐ. - PHŨNG KINH DOANH THAN Tham mưu cho giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh ô tô và xuất nhập khẩu, và dự trữ vật tư, phụ tùng chiến lược thuộc lĩnh vực ô tô, thăm dŨ, PHỎT TRIỂn thị trường kinh doanh than theo định hướng sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. - PHŨNG đầu tư dự án Tham mưu và giúp Giám đốc công ty về công tác đầu tư, xây dựng, khai thác than và quản lÝ CỎC DỰ ỎN TRONG TOàN CỤNG TY. Thăm dŨ, NGHIỜN CỨU THỊ TRường theo định hướng phát triển kinh doanh của Công ty. Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Phần II : Các hoạt động và quản lý chủ yếu của công ty Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ là Công ty có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp và thương mại cho các doanh nghiệp trong cả nước duới sự chỉ đạo của Tập đoàn Than và khoáng sản Công ty có các hoạt động và quản lÝ CHỦ YẾU NHư SAU: 1. Kinh doanh thương mại. Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị là khâu đầu tiên Công ty tập trung chỉ đạo để tăng trưởng phát huy thế mạnh thương mại trong và ngoài ngành về vật tư thiết bị. Các mặt hàng nhập khẩu là các thiết bị vận tải gồm các ô tô tải nặng, các thiết bị khai thác và xây dựng phục vụ các Công ty sản xuất than và các Công ty xây dựng của Bộ quốc phŨNG, PHỤI THỘP, SẮT CHỐNG LŨ, RAY…Là NHỮNG THIẾT BỊ VẬT Tư thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất trong và ngoài ngành. KIM NGẠCH NHẬP KHẨU 2005 Là 700 TỶ VNĐ với tốc độ tăng trưởng cao chiếm ưu thế trong thị trường cung ứng vật tư thiết bị của ngành than. Các khâu kinh doanh khác cũng được duy trỠ Và đẩy mạnh như kinh doanh lương thực, thực phẩm, kinh doanh hàng BHLĐ… 2. KINH DOANH THAN – KHAI THỎC TẬN THU THAN Và KHOỎNG SẢN. Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty về việc khai thác tận thu than và sàng tuyển chế biến than TỪ BÓ XỚT THẢI, để tăng nguồn than tiêu thụ nội địa. Sản lượng than khai thác năm 2005 đạt 260.000 tấn (bằng 217% kế hoạch năm), tiêu thụ than đạt 938.594 tấn (đạt 117% kế họach năm) trong đó tiêu thụ nội địa 598.351 tấn, xuất khẩu 340.243 tấn doanh thu 470.213 triệu đồng (bằng 273% kế hoạch năm), giá trị sản xuất 60.861 triệu đồng (bằng 321% kế hoạch năm), giải quyết việc làm cho hơn 100 cán bộ công nhân viên trong công ty. 3. Kinh doanh vật tư thiết bị. Kinh doanh vật tư thiết bị nội địa và kinh doanh xuất nhập khẩu phục vụ sản xuất trong ngành là ngành nghề truyền thống của Công ty nhiều năm nay, được các bạn hàng tín nhiệm và là điều kiện thuận lợi cơ bản để Công ty phát huy Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ năng lực thương mại. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chỉ đạo kinh doanh đôi lúc cŨN CHưa bám sát nhu cầu trong ngành nên đÓ ỚT NHIỀU ẢNH Hưởng đến công tác kinh doanh vật tư, thiết bị nội địa của Công ty. Năm 2005, kinh doanh vật tư thiết bị nội địa đạt doanh thu 120.405 triệu đồng, giá trị sản xuất là 7.377 triệu đồng, đảm bảo lợi nhuận định mức kinh doanh như yêu cầu đặt ra đối với vật tư phụ tùng là 6%, và 2% đối với hàng sắt thép kim khí và thiết bị, giá trị sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện 18.198 triệu đồng, đạt 192% kế hoạch năm. 4. VỀ CỤNG TỎC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH - KỸ THUẬT AN TOàN. Nhằm giúp Giám đốc Công ty điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế xÓ HỘI Năm 2005. Các phŨNG THAM Mưu chức năng đÓ GIỲP GIỎM đốc Công ty ban hành các quy chế về quảN LÝ TàI CHỚNH, UY CHẾ VỀ TIỀN Lương và thu nhập. Các quy chế về kinh doanh vật tư thiết bị, các quy chế về khoản chi phí…Tạo hành lang cần thiết để Công ty quản lÝ Và CỎC đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các quy định về quản lý kỹ thuật – an toàn cũng được quan tâm và củng cố. Công ty đÓ XÕY DỰNG được đội ngũ an toàn viên từ Công ty đến tổ đội sản xuất. Đảm bảo cho mọi công nhân trực tiếp sản xuất đều được học hỏi và trang bị kiến thức về an toàn bảo hộ lao động. Năm 2005, toàn công ty đÓ Cơ bản đảm bảo an toàn cho lao động và thiết bị trong sản xuất. 5. NHẬP KHẨU LINH KIỆN Và TỔ CHỨC TIỜU THỤ XE TẢI Và XE CHUYỜN DỰNG. Dự án lắp ráp xe tải nặng và xe chuyên dùng của Tổng Công ty than Việt Nam đÓ MỞ RA Hướng phát triển lâu dài của ngành cơ khí than Việt Nam, hội nhập với công nghiệp ô tô Vịêt Nam, giữ vị thế độc quyền lắp ráp và tiêu thụ xe tải nặng trên thị trường cả nước. Công ty được Tổng Công ty giao nhiệm vụ liên doanh với Công ty công nghiệp ô tô Than Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu linh kiện, tổng thành cung ứng cho công nghệ lắp ráp và tổ chức tiêu thụ sản phẩm, là những công Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ đoạn trọng tâm xác định tính khả thi của dự án, tạo điều kiện cho Công ty phát huy năng lực kinh doanh thương mại trên thị trường cả nước, ghi nhận một thương hiệu đang được đầu tư và phát triển mạnh với 15 đại lý độc quyền trên ba miền đất nước ( 9 đại lý miền Bắc, 4 đại lý miền Nam, 2 đại lý miền Trung ). Công ty đÓ được tổng Công ty giao nhiệm vụ kết hợp khởi công xây dựng dây truyền lắp ráp xe tải nặng tại Chu lai với công suất 5.000 xe/năm. Năm 2005 Công ty đÓ TỔ CHỨC TIỜU THỤ được 532 xe bao gồm 409 xe lắp ráp với doanh thu 226.412 triệu đồng và 123 xe nhập khẩu nguyên chiếc với doanh thu 72.748 triệu đồng. Sản lượng tiêu thụ xe lắp ráp và doanh thu không đạt được so với kế hoạch được giao do có những khó khăn và phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Những nguyên nhân này đÓ được làm rỪ TẠI CỎC HỘI NGHỊ VỀ TIỜU THỤ XE LẮP RỎP Và HỘI NGHỊ KHỎCH HàNG Năm 2005. Với những giải pháp tích cực hơn, sát với thực tế hơn nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ xe lắp ráp trong năm 2006 và các năm tới. Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Phần III: phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAI đOẠN 2000-2005 CỦA CỤNG TY TUY CŨN MỘT số lĩnh vực chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch như mong muốn nhưng cơ bản đÓ đạt được những mục tiêu chủ yếu, dưới đây là bảng số liệu tổng hợp của Công ty: Bảng số liệu tổng hợp của công ty cổ phần ĐTTMDV Đơn vị: 1000 đồng STT Năm CHỈ TIỜU 2003 2004 2005 SO SỎNH TăNG GIẢM 2003 - 2004 SO SỎNH TăNG GIẢM 2004 - 2005 +/- % +/- % 1 TỔNG DOANH THU 709.474.427 969.859.678 1.257.247.000 260.385.251 36,7 287.387.322 29,6 2 DOANH THU THUẦN 708.824.070 968.553.428 1.243.214.120 259.729.358 36,6 274.660/692 28,3 3 TỔNG CHI PHỚ 143.217.399 338.292.132 210.578.000 195.074.733 100.36 -127.714132 -37,8 4 Tổng quỹ lương 11.801.159 19.248.658 28.615.000 7.447.499 63,1 9.366.342 48,6 5 TỔNG THU NHẬP 12.911.732 20.504.771 30.725.000 7.593.039 58,8 10.220.229 49,8 6 THU NHẬP BỠNH QUÕN LĐ/ tháng 1.942 2.987 3.797 1045 53,8 810 27,1 7 Tổng số lao động 6649 6865 8090 216 3,2 1225 17,8 8 TỔNG NGUỒN VỐN 230.235.159 380.438.421 418.482.263 150.203.262 65,2 38.043.842 10 - NỢ PHẢI TRẢ - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 201.425.324 28.809.835 359.170.640 21.267.781 395.087.704 23.394.559 157.745.316 -7.542.054 78,3 -26,2 35.917064 2.126.778 10 99,9 9 Tổng vốn lưu động 175.035.850 345.483.665 380.032.032 170.447.815 97,3 34.548.367 10 10 TSCĐttTSCĐ 35.562.769 32.134.929 35.348.422 -3.427.840 -9,7 3.213.493 10 (Nguồn số liệu được lấy từ báo cáo tài chính của công ty) 1. PHÕN TỚCH MỘT SỐ CHỈ TIỜU TỔNG HỢP. 1.1 DOANH THU: Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ QUA BẢNG TỚNH TOỎn doanh thu trên cho thấy doanh thu của công ty tăng dần qua các năm cụ thể năM 2004 SO VỚI NăM 2003 TăNG MỘT LưỢNG TUYỆT đỐI Là 260.385.251 (NGHỠN đỒNG) HAY Là TăNG 36,7% Và TỐC đỘ PHỎT TRIỂN TRONG NăM đạt 136,7%. Doanh thu của công ty năm 2005 so với năm 2004 tăng thêm một lượng tuyệt đối là 287.387.322 (nghỠN đồng) hay là tăng 29,6% và tốc độ phát triển trong năm đạt 129,6%. Tuy vậy, doanh thu mà công ty đạt được trong năm 2005 là rất đáng kể với tổng số là 1.275.247.000 (nghỠN đồng). Trong những năm qua, Công ty đÓ đạt được những thành tích đáng kể về doanh thu điều đó đÓ THỂ HIỆN SỰ CỐ GẮNG CỦA CỤNG TY TRONG QUỎ TRỠNH HOẠT động sản xuất kinh doanh của mỠNH. MỌI CỐ GẮNG CỦA CỤNG TY TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA đÓ được đền đáp đó là việc không ngừng tăng thêm doanh thu và đÓ đóng góp một phần to lớn vào GDP của nền kinh tế quốc dân. 1.2. Tổng quỹ lương: Qua bảng tính tổng quỹ lương cho thấy tổng quỹ lương tăng dần qua các năM, NăM 2004 SO VỚI 2003 TăNG MỘT LưỢNG TUYỆT đỐI Là 7.447.499 (NGHỠN đỒNG) TươNG ỨNG VỚI MỨC TăNG 36,1% Và NăM 2005 SO VỚI NăM 2004 TăNG 9.366.342 (NGHỠN đỒNG) VỚI TỐC đỘ PHỎT TRIỂN đạt 148,6%. Kết quả trên đÓ PHỎT HUY được tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất của CBCNV. 1.3. Vốn lưu động: Qua bảng tính về vốn lưu động cho thấy tổng vốn lưu động của Công ty tăng mạnh từ năM 2003 đẾN NăM 2004 VỚI LưỢNG TăNG TUYỆT đỐI 170.447.815 (NGHỠN đỒNG) VỚI TỐC đỘ PHỎT TRIỂN đẠT 197,3% HAY Là TăNG 97,3%, NHưNG LưỢNG TăNG TUYỆT đỐI VỀ VỐN Lư đỘNG CỦA CỤNG TY NăM 2005 SO VỚI NăM 2004 LẠI TăNG NHẸ VỚI LưỢNG TăNG TUYỆT đỐI CHỈ Là 34.548.367 (NGHỠN đỒNG) TươNG ỨNG VỚI 10%, HIỆN NAY CỤNG TY đANG CỐ GẮNG đẠT đưỢC DOANH THU Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ CAO đIỀU đÚ SẼ GIỲP TăNG đưỢC TỐC đỘ LUÕN CHUYỂN VỐN LưU đỘNG, GIỲP CỤNG TY THU HỒI đưỢC NHANH SỐ VỐN LưU đỘNG TRONG QUỎ TRỠNH SẢN XUẤT. Phần IV: Định hướng đề tài luận văn tốt nghiệp 1. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty. THUẬN LỢI: Trong điều kiện hiện nay xÓ HỘI NGàY CàNG PHỎT TRIỂN KỘO THEO NHU CẦU CUỘC SỐNG CỦA CON NGười ngày một tăng cao. Trong số những nhu cầu đó của con người thỠ NHU CẦU VỀ CỎC DỊCH VỤ THương mại ngày một tăng cao và đŨI HỎI KHẮT KHE Hơn về chất lượng phục vụ, dịch vụ cung cấp có tương xứng với giá cả mà người tiêu dùng bỏ ra hay không. Do vậy, để theo kịp với những yêu cầu đó thỠ NGàNh dịch vụ và thương mại phải tự mỠNH VẬN động và phát triển. Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ cũng không nằm ngoài sự vận động đó. Vói những lợi thế sẵn có công ty đÓ CÚ NHỮNG KẾ HOẠCH Và định hướng mới phù hợp với điều kiện hiện nay. Do công ty là một công ty trực thuộc tập đoàn Than Việt Nam nên đÓ CÚ MỘT THỊ TRường nội bộ rộng lớn. Công ty có cơ sở vật chất vững chắc từ trước, là một đơn vị kinh doanh đa ngành nghề (sản xuất, thương mại, dịch vụ, đầu tư bất động sản...) và có một mạng lưới công ty ở khắp mọi nơi trên đất nước. Điều này đÓ LàM CHO CỤNG TY CÚ MỐI QUAN HỆ RẤT RỘNG đối với các công ty thành viên khác và nhiều công ty khác ngoài công ty thành viên, nó đÓ TẠO điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng thị trường kinh doanh và đáp ứng đầy đủ, kịp thời những nhu cầu chung của thị trường. Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Khó khăn: TRONG QUỎ TRỠNH HOẠT động kinh doanh của Công ty thỠ NGOàI NHỮNG THUẬN LỢI TRỜN CŨN GẶP RẤT NHIỀU KHÚ KHăn. Tuy Nhà nước đÓ CÚ NHỮNG CHỚNH SỎCH KHUYẾN KHỚCH NGàNH THương mại dịch vụ phát triển nhưng Công ty vẫn phải tự mỠNH CẠNH TRANH VỚI NHỮNG CỤNG TY KHỎC TRONG NGàNH. TRONG THỜI BUỔI MỤI TRường cạnh tranh ngày càng gay ngắt, khó khăn thỠ CỤNG TY LẠI GẶP MỘT SỐ KHÚ KHăn như: đội ngũ cán bộ công nhân viên vẫn làm việc theo môi trường làm việc cũ (thụ động, thời gian làm việc thực tế ít...), khả năng vay vốn khó khăn hơn... đây chính là những bất lợi đối với công ty. 2. Định hướng đề tài luận văn tốt nghiêp. KẾT quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ năm 2005 đạt được những thành tích đáng kể, song vẫn cŨN NHỮNG TỒN TẠI CẦN PHẢI KHẮC PHỤC, NHẤT Là KHÕU TỔ CHỨC CŨN YẾU CHưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, cần phải bồi dưỡng nâng cao trỠNH độ đội ngũ cán bộ, nhân viên cho phù hợp với yêu cầu của công việc hiện nay, cần làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và tận dụng có hiệu quả nguồn lao động sẵn có, bổ xung thêm nguồn nhân lực mới cho Công ty, do vậy sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ, nhận thấy được những tồn tại đó em đÓ QUYẾT định lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “ HOàN THIỆN công tác quản lý lao động trỰC TIẾP tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ “ Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Kết luận Hiện nay, xu hướng toàn cẦU HOỎ NỀN KINH TẾ DIỄN RA MẠNH MẼ KHẮP THẾ GIỚI VỠ THẾ Mà KHỤNG MỘT QUỐC GIA NàO CÚ THỂ TỎCH RỜI NỀN KINH TẾ CỦA đất nước mỠNH VỚI NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI. TRONG THỜI GIAN GẦN đây Đảng và Nhà nước ta đang xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá là hướng đi tất yếu để phát triển kinh tế, đưa đất nuớc thoát khỏi tỠNH TRẠNG LẠC HẬU, CHẬM PHỎT TRIỂN TRỞ THàNH MỘT QUỐC GIA Văn minh, hiện đại. Muốn được như vậy thỠ TỪNG DOANH NGHIỆP MỘT PHẢI PHỎT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CẢ VỀ THẾ Và LỰC. Cần phải có một đội ngũ nhân viên vững mạnh, cùng một đội ngũ quản lÝ TàI GIỎI đối với mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ và dựa vào những kiến thức đÓ HỌC để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cho thấy Công ty đÓ PHỎT TRIỂN VỚI TỐC độ tăng trưởng vượt bậc, đánh dấu bước trưởng thành vững mạnh cả về thế và lực. Vị thế của Công ty được xác định không những trong ngành Than mà cả trên thị trường cả nước, uy tín với bạn hàng trong và ngoài nước được nâng cao, Công ty đÓ GÚP PHẦN đưa đất nước ngày một phát triển sánh vai cùng các nước trên thế giới. Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Tài liệu tham khảo 1/ CỎC GIỎO TRỠNH MỤN KẾ HOẠCH HOỎ DOANH NGHIỆP Và QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA KHOA QUẢN LÝ TRường ĐH quản lÝ - CỤNG NGHỆ Hà NỘI 2/ CỎC TàI LIỆU VỀ TỠNH HỠNH HOẠT động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ giai đoạn 2000 -2005.; 3/ Điểm sáng nền kinh tế Việt nam( sách do nhiều tác giả viết – NXB trẻ 2006) 4/ GIỎO TRỠNH THỐNG KỜ TRường ĐH quản lÝ - CỤNG NGHỆ Hà NỘI * CỎC TàI LIỆU KHỎC: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2000-2005 của Công ty cổ phần TMDV - Báo đầu tư số 25,30,32 năm 2006 Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ MỤC LỤC Lời mở đầu .......................................................................................................... 1 Phần 1 : Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần đầu tư, Thương mại và dịch vụ 3 1. QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ PHẦN Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. .......................................................... 3 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. ........................................................................................................... 5 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. ........................................................................................................... 6 Phần II : Các hoạt động và quản lý chủ yếu của công ty ...................................... 9 1. Kinh doanh thương mại. ............................................................................... 9 2. KINH DOANH THAN – KHAI THỎC TẬN THU THAN Và KHOỎNG SẢN. ................................................................................................................ 9 3. Kinh doanh vật tư thiết bị. ............................................................................ 9 4. VỀ CỤNG TỎC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH - KỸ THUẬT AN TOàN. ..................................................................................................... 10 5. NHẬP KHẨU LINH KIỆN Và TỔ CHỨC TIỜU THỤ XE TẢI Và XE CHUYỜN DỰNG. ......................................................................................... 10 Phần III: phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .......................... 12 1. PHÕN TỚCH MỘT SỐ CHỈ TIỜU TỔNG HỢP. ...................................... 12 1.1 DOANH THU: .................................................................................... 12 1.2. Tổng quỹ lương: .................................................................................. 13 1.3. Vốn lưu động: ..................................................................................... 13 Phần IV: Định hướng đề tài luận văn tốt nghiệp................................................. 14 1. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty. .................................................... 14 2. Định hướng đề tài luận văn tốt nghiêp. ....................................................... 15 Kết luận ............................................................................................................. 17 Tài liệu tham khảo ............................................................................................. 19 Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY. I. KHỎI QUỎT CHUNG VỀ CỤNG TY. 1.QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY. 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lÝ CỦA CỤNG TY. II. Thực trạng về công tác quản lý lao động ở Công ty. 1. Công tác tuyển chọn lao động. 2. Hợp đồng lao động và bảo đảm việc làm. 3. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi. 4. Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động. 5. CỤNG TỎC KHUYẾN KHỚCH VẬT CHẤT TINH THẦN. 6. Các loại lao động và hỠNH THỨC TRẢ Lương . III. Nhân tố ảnh hưởng đến lao động ở Công ty. CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY. I. Nhận xét và đánh giá. 1. NHẬN XỘT VỀ TỠNH HỠNH QUẢN LÝ LAO động ở công ty. 2. Phương hướng phát triển của Công ty trONG THỜI GIAN TỚI. II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Và BIỆN PHỎP NHẰM HOàN THIỆN CỤNG TỎC QUẢN LÝ SỬ DỤNG LAO động. 1. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động. 2. Hoàn thiện công tác kích thích vật chất, tinh thần cho người lao động. 3. HOàN THIỆN công tác chi trả lương cho lao động 4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqt1_65b_379.pdf
Luận văn liên quan