Luận văn Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trung tâm học liệu trường Đại học Sài Gòn

Để có thể thực hiện đồng thời các nhóm giải pháp nêu trên đòi hỏi TTHL phải nỗ lực rất nhieuf, gồm cả đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng , nâng cao trình độ cho cán bộ TTHL, đầu tư nghiên cứu những hướng đi cơ bản, thiết thực nhưng là thế mạnh sẵn có hoặc ở dạng tiềm năng của TTHL trong tương lai.

pdf136 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trung tâm học liệu trường Đại học Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpham_thao_2644.pdf