Luận văn Tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15

Trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mọi quốc gia đặc biệt là trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần của Việt Nam, tiền lương – lao động luôn tồn tại song song và có mối quan hệ rất chặt chẽ, khăng khít với nhau , mối quan hệ tương hỗ, qua lại: lao động sẽ quyết định mức lương , còn mức lương sẽ tác động đến mức sống của người lao động . Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ lao động đảm bảo tính toán phân bổ đúng đắn, chính xác các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương Nhận thức rõ điều này, Khách Sạn Bình Dương đã sử dụng tiền lương và các khoản trích theo lương như là một đòn bẩy, một công cụ hữu hiệu nhất để quản lý và sử dụng lao động tại Khách Sạn, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc của của cán bộ công nhân viên. Đảm bảo công bằng trong việc trả lương của Khách Sạn, để từ đó hiệu quả kinh doanh của Khách Sạn luôn đạt ở mức cao nhất, đồng thời thu nhập của công nhân viên ngày càng ổn định và tăng thêm.

doc58 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 1950 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trị tài sản thừa chưa rõ nguyên nhân; - BHXH phải trả trực tiếp cho người lao động; - Nộp KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan quản lý; - Kết chuyển doanh thu chưa thực hiện khi đến kỳ; - Các nghiệp vụ phát sinh làm giảm các khoản phải trả, phải nộp khác (chi tiêu kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp; trả lại tiền nhận trước cho khách hàng khi hợp đồng cho thuê tài sản bỏ dở;…). Bên Có: - Giá trị tài sản thừa chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý; - Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định; - Tổng số doanh thu chưa thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ; - Các khoản phải trả liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp; - Các khoản nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn; - Các khoản phải trả, phải nộp khác; - Các khoản chi hộ, chi vượt được thanh toán. Dư Có: phản ánh giá trị tài sản thừa chờ xử lý và các khoản phải trả, phải nộp khác. Dư Nợ (nếu có): phản ánh số đã trả, đã nộp lớn hơn số phải trả, phải nộp và số chi BHXH, KPCĐ chi hộ, chi vượt chưa được cấp bù. Tài khoản 338 chi tiết làm 8 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 3381 “Tài sản thừa chờ xử lý”; + Tài khoản 3382 “Kinh phí công đoàn”; + Tài khoản 3383 “Bảo hiểm xã hội”; + Tài khoản 3384 “Bảo hiểm y tế”; + Tài khoản 3385 “Phải trả về cổ phần hóa”; + Tài khoản 3386 “Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn”; + Tài khoản 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”; + Tài khoản 3388 “Phải nộp khác”. Trong từng nội dung trên, kế toán lại phân ra phải trả, phải nộp dài hạn khác và phải trả, phải nộp ngắn hạn khác. Ngoài ra trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác có liên quan như 111, 112, 138, … 1.6.2.2. Phương pháp hạch toán Hàng tháng, tính ra tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương phải trả cho công nhân viên (bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp khu vực, chức vụ, đắt đỏ, tiền thưởng trong sản xuất - kể cả lương phép trong các doanh nghiệp không trích trước tiền lương phép của công nhân trực tiếp sản xuất…) và phân bổ cho các đối tượng sử dụng, kế toán ghi: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán thanh toán BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN. Có thể khái quát hạch toán thanh toán với công nhân viên chức qua các sơ đồ sau: TK 334 TK 338 TK 622, 627, 641,642 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định Số BHXH phải trả Tính vào chi phí trực tiếp cho công nhân viên kinh doanh (22%) TK 111, 112,… TK 334 Nộp KPCĐ, BHXH, BHYT, Trừ vào thu nhập của BHTN cho cơ quan quản lý người lao động (8.5%) Chi tiêu KPCĐ tại cơ sở TK 111, 112,… Số BHXH, KPCĐ chi vượt được cấ Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán các khoản thanh toán với người lao động. TK 141, 138, 333,… TK 334 TK 622 Tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản khác phải trả cho người lao động Các khoản khấu trừ vào thu nhập CNTT sản xuất của người lao động (tạm ứng, bồi TK 627 thường vật chất, thuế thu nhập…) Nhân viên PX TK 3383, 3384 TK 641, 642 Phần đóng góp cho quỹ BHYT, Nhân viên bán hàng, BHXH, BHTN quản lý DN TK111, 512 TK 353 Thanh toán tiền lương, thưởng, Tiền thưởng BHXH và các khoản khác cho người lao động TK 3383 BHXH phải trả trực tiếp TK 334 TK 335 TK 622 Tiền lương phép thực tế Trích trước tiền lương phép theo kế hoạch của phải trả cho công nhân công nhân trực tiếp sản xuất sản xuất trong kỳ Phần chênh lệch giữa tiền lương phép thực tế với kế hoạch ghi tăng chi phí (nếu TT > KH) hoặc ghi giảm chi phí (nếu TT < KH) vào cuối niên độ kế toán. TK 338 phải trả công nhân sản xuất trong kỳ. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tiền lương phép CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC K Ế TOÁN TI ỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG – BINH ĐOÀN 15 2.1. Giới thiệu khái quát về Khách sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Khách sạn Bình Dương 2.1.1.1. Quá trình hình thành Ngày 2 tháng 6 năm 1988 Bộ tư lệnh Binh Đoàn 15 giao cho đoàn 385 khởi công xây dựng công trình nhà Điều Dưỡng của Binh Đoàn tại khu vực cổ loa -đường Nguyễn Huệ (Nay là số 493, đường An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Thiết kế ban đầu là nhà cấp 2, gồm 2 tầng với 50 giường ngủ, diện tích xây dựng 1800m2 . Những năm 1991 - 1992 hoạt động kinh doanh Nhà nghỉ, Khách sạn phát triển mạnh mẽ, Nhà Điều Dưỡng được nâng cấp lên 3 tầng với 28 phòng ngủ, nhà hàng rộng rãi, các trang thiết bị đổi mới, biên chế tăng lên 28 người và đổi tên thành “Khách Sạn Binh Đoàn 15”. Qua nhiÒu lÇn ®æi tªn theo quyÕt ®Þn cña cÊp cã thÈm quyÒn. tháng 9/2000 Khách Sạn Binh Đoàn 15 đổi tên thành “Nhà khách Binh Đoàn 15” thuộc Công ty Bình Dương – Tổng Công ty 15 (Binh Đoàn 15). Ngày 23/01/2006 ®æi tªn thµnh Nhµ Kh¸ch B×nh Dư¬ng – Binh Đoàn 15. Nhà khách Bình Dương – Binh Đoàn 15 hoàn thành sửa chữa nâng cấp và tổ chức khánh thành với quy mô thiết kế 6 tầng gồm 57 phòng ngủ, tương đương với Khách Sạn 3 sao, có Nhà hàng lớn, cà phê giải khát, trang thiết bị hiện đại, kiểm trúc khang trang sạch đẹp. Đồng chí Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Bảo Hoàn thay đồng chí Hoàng Văn Thuyết ở cương vị Phó chủ nhiệm Nhà Khách. Biên chế hiện nay gồm 63 người. Đến ngày 01/01/2008 đồng chí Lê Đình Hùng thay cho đồng chí Lê Đức Trí ở cương vị Giám đốc Nhà Khách Bình Dương – Binh Đoàn 15, đồng chí Trần Đình Trường giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà Khách. Tháng 11/2010 đồng chí Trần Đức Niên thay cho đồng chí Lê Đình Hùng ở cương vị Giám Đốc Nhà Khách Bình Dương - Binh Đoàn 15, đồng chí Lê Thuận Sự thay cho đồng chí Trần Đình Trường ở vị trí Phó Giám Đốc. Theo quyết định của Bộ Tư Lệnh Binh Đoàn 15, ngày 01/07 /2012 Nhà Khách Bình Dương được đổi sang Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15. 2.1.1.2. Quá trình phát triển Qua nhiều năm kinh doanh dịch vụ đến nay, Khách Sạn đã khẳng định được phương châm hành động đúng đắn để tồn tại và phát triểnlà giữ vững uy tín bằng chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý. Vì vậy trong nhiều năm vừa qua Khách Sạn đã cố gắng tập trung mọi nổ lực để thực hiện tốt phương châm này. Thực tế là cho thấy, doanh thu kinh doanh dịch vụ của Khách Sạn ngày càng lớn. Trong kinh doanh nhà hàng khách sạn, thị trường luôn được xác định là khâu đầu tiên là khâu quan trọng chi phối các hoạt động tiếp theo của quá trìnhkinh doanh đó. Chiếm lĩnh thị phần đã trở thành sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp dưới nhiều hình thức. Vì vậy Khách Sạn đã có sự đầu tư hợp lý cho công tác tiếp thị quảng cáo để thu hút khách hàng. Với sự phát triển không ngừng đó, trong những năm vừa qua Khách Sạn đã năm bắt được tình hình khó khăn cũng như thuận lợi để từ đó có những chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, hấp dẫn . Các hoạt động kinh doanh này đã không ngừng đem lại doanh thu cao cho Khách Sạn, làm cho Khách Sạn ngày một lớn mạnh và đứng vững trên thị trường. Vì là một đơn vị trực thuộc, còn chịu sự quản lý của Binh Đoàn, nên việc kinh doanh của Khách Sạn chưa được chủ động. Mặt khác việc kinh doanh dịch vụ của Khách Sạn còn nhỏ lẻ nên doanh thu của Khách Sạn chỉ đủ trang trải cho chi phí, không thu được lợi nhuận. Nhưng qua số liệu doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2009, 2010, 2011 dưới đây, ta cũng thấy được sự nổ lực không ngừng của Khách Sạn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ: Chỉ tiêu Doanh thu năm 2009 Doanh thu năm 2010 Doanh thu năm 2011 1.Dịch vụ phòng 1.835.697.335 2.845.975.971 3.697.044.311 2.Nhà hàng 1 1.633.870.909 2.683.530.489 3.034.253.185 3.Nhà hàng 2 1.874.608.634 2.078.361.388 2.391.945.000 Tổng doanh thu 5.344.176.878 7.607.867.848 9.122.942.496 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của khách Sạn Bình Dương - Binh Đoàn 15 2.1.2.1. Chức năng - Phôc vô ¨n, nghØ ®èi víi kh¸ch lµ qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn chøc trong qu©n ®éi, kh¸ch tõ c¸c c¬ quan cña §¶ng, Nhµ níc ®Õn lµm viÖc víi Binh ®oµn; kh¸ch lµ c¸n bé, chiÕn sÜ, ngêi lao ®éng Binh ®oµn (gäi chung lµ kh¸ch néi bé cña Binh ®oµn). - TËn dông n¨ng lùc, c«ng suÊt cßn d«i d ®Ó kinh doanh dÞch vô nh: hîp ®ång cho thuª lu tró, tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o, dÞch vô ¨n uèng, tiÖc ®Æt, tiÖc cíi, liªn hoan, b¸n hµng lu niÖm, tæ chøc c¸c dÞch vô du lÞch, tham quan di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh trong níc. 2.1.2.2. Nhiệm vụ - Tæ chøc phôc vô, dÞch vô phßng nghØ ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng theo quy ®Þnh vµ an toµn vÒ mäi mÆt. - Tæ chøc phôc vô ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô mµ Bé quèc phßng cho phÐp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ngµnh du lÞch vÒ qu¶n lý kh¸ch, phßng chèng ch¸y næ, vÒ vÖ sinh m«i trêng, an toµn thùc phÈm, ®¨ng ký kª khai t¹m tró, t¹m v¾ng. - Tæ chøc phôc vô c¸c dÞch vô du lÞch ®Þa ph¬ng, tham quan c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh trªn toµn quèc. - Lµm tèt c«ng t¸c d©n vËn vµ duy tr× tèt mèi quan hÖ víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. - S½n sµng nhËn mäi nhiÖm vô khi Binh ®oµn cã yªu cÇu 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 2.1.4.1. Bộ phận lễ tân và kế hoạch tiếp thị * LÔ t©n: - Trong kh¸ch s¹n cã thÓ vÝ bé phËn lÔ t©n lµ bé mÆt cña kh¸ch s¹n, v× ®©y lµ bé phËn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi kh¸ch khi hä ®Õn kh¸ch s¹n, bé phËn lÔ t©n cã nhiÖm vô thay mÆt Gi¸m §èc ®ãn tiÕp kh¸ch khi kh¸ch ®Õn vµ rêi kh¸ch s¹n, vµ lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch vµ c¸c bé phËn kh¸c trong kh¸ch s¹n (Buång, bµn ...) ngoµi ra bé phËn lÔ t©n cßn gióp Gi¸m ®èc n¾m gi÷ t×nh h×nh kh¸ch lu tró, c¸c th«ng tin vÒ c¬ cÊu kh¸ch, nguån kh¸ch ....ChÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, cho nªn bé phËn lÔ t©n ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu. * KÕ ho¹ch tiÕp thÞ : - Cã tr¸ch nhiÖm gióp Gi¸m §èc Kh¸ch Sạn g¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong tõng lÜnh vùc chuyªn m«n ®îc ph©n c«ng. C¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thi trêng khoa häc vµ x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh. - Cung cÊp c¸c th«ng tin cho kh¸ch vÒ c¸c tour du lÞch trong vµ ngoµi thµnh phè cña Kh¸ch Sạn. - §ãn tiÔn kh¸ch ®oµn ®Õn. N¾m râ c¸c lo¹i vÐ, ngo¹i tÖ, kÖ b¸o chÝ. NhËn c¸c fax, ®iÖn tho¹i khi kh¸ch ®Õn ®Æt phßng, tr¶ lêi fax. -Thư¬ng lîng gi¸ c¶ víi kh¸ch. - Lưu tr÷ th«ng tin cña kh¸ch. - Tæng kÕt sè liÖu lưît kh¸ch ®Õn, kh¸ch ®i. - Yªu cÇu tiÒn ®Æt cäc, nhËn tiÒn ®Æt cäc, vµ hoµn tr¶ tiÒn ®Æt cäc. - NhËn ®Æt phßng víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, héi nghÞ, cíi hái... 2.1.4.2. Nhà hàng - §Ó ®¸p øng nhu cÇu ¨n uèng cña kh¸ch hµng, th× mỗi kh¸ch s¹n ®Òu t¹o cho m×nh mét c¸ch thiÕt kÕ kh«ng gian riªng nhµ hµng, c¸ch chÕ biÕn riªng ®Ó lµm næi bËt ý tưëng cña chÝnh m×nh. Cho dï mỗi Kh¸ch s¹n ®Òu thÓ hiÖn ý tưëng cña riªng m×nh nhưng tÊt c¶ ®Òu cã môc ®Ých chung lµ ®em l¹i c¶m gi¸c tho¶i m¸i dÔ chÞu cho kh¸ch khi kh¸ch ®Æt ch©n ®Õn Kh¸ch s¹n, Nhµ hµng m×nh. Vµ chÝnh viÖc thu hót kh¸ch ®Õn ®©y còng kh«ng ngoµi môc ®Ých lµ ®em l¹i lîi nhuËn vµ chÝnh ®iÒu ®ã ®· kh«ng ngõng thóc ®Èy cho ngµnh du lÞch-kh¸ch s¹n, nhµ hµng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ cã tiÕng nãi riªng trong ngµnh c«ng nghiÖp hiện đại nµy. - Ngoµi ra c¸ch phôc vô cña c¸c nh©n viªn còng ®ãng vai trß quan träng nã như lµ mét diÔn viªn s©n khÊu, một g¹ch nèi, mét nhiÖm vô trung t©m trong Nhµ hµng, lµ mét ngưêi b¸n hµng, mét ngêi ®¹i diÖn cho doanh nghiÖp vµ lµ ngêi phôc vô nhu cÇu ¨n uèng cña kh¸ch. 2.1.4.3. Bộ phận buồng - Bé phËn buång ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n. T¹i v× chÊt lưîng dÞch vô lµ diÖn m¹o vµ th¸i ®é cña nh©n viªn lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ mét kh¸ch s¹n tèt hay kh«ng. ChÊt lưîng dÞch vô vÒ vÖ sinh buång, phßng, giÆt ñi, nưíc uèng…cña bé phËn buång sÏ ®¶m b¶o tèt cho sù lưu tró cña kh¸ch hµng, ®em l¹i c¶m gi¸c tho¶i m¸i, tin tưëng còng như gióp cho Kh¸ch Sạn phôc håi vèn ®Çu tư tõ doanh thu phßng. Ngoµi ra phßng ®«ng sÏ gióp cho ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn kh¸c tèt h¬n. 2.1.4.4. Bộ phận bảo vệ - Bé phËn b¶o vÖ gåm cã 7 ®/c,gåm 1 tæ trưëng vµ 6 nh©n viªn ®ưîc ph©n c«ng vµ bè trÝ lµm viÖc theo ca. §¶m b¶o ca trùc 24/24 giê trong ngµy. + B¶o vÖ an toµn tuyÖt ®èi cho c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn cña kh¸ch Sạn. B¶o vÖ an toµn tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña kh¸ch hµng hiÖn ®ang cư tró trong kh¸ch sạn. + §ãn tiÕp kh¸ch tour, hưíng dÉn, x¸ch hµnh lý cho kh¸ch lªn phßng, hưíng dÉn kh¸ch sö dông c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn, m¸y nãng l¹nh cho kh¸ch trong phßng. + §¨ng ký lưu tró t¹i c¬ quan an ninh, c«ng an phêng ,phßng ®¨ng ký xuÊt nhËp c¶nh cho kh¸ch nưíc ngoµi t¹i phßng PA35 cña thµnh phè. + Hưíng dÉn n¬i ®ç ®Ëu xe cho kh¸ch ®Õn lµm viÖc, lưu tró tại kh¸ch Sạn.. 2.1.4.5. Bộ phận kế toán Tæ chøc h¹ch to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch, c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c, ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi tưîng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n, theo chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n. KiÓm tra gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu, nép, thanh to¸n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ; ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n. Ph©n tÝch th«ng tin sè liÖu kÕ to¸n; tham mưu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Cung cÊp th«ng tin sè liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán của Khách Sạn. 2.1.5.1. Mô hình tổ chức kế toán tại Khách Sạn. khách Sạn Bình Dương-Binh Đoàn 15 với đặc thù là một đơn vị vừa kinh doanh dịch vụ, vừa phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên nên kế toán là một công cụ vô cùng quan trọng để quản lý tài chính. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Khách Sạn được tổ chức theo mô hình tập trung. Toàn bộ công tác kế toán từ phiếu thu, phiếu chi hàng ngày, ghi sổ chi tiết đến sổ tổng hợp, lập báo cáo quyết toán, kiểm tra kế toán đều được thực hiện ở phòng kế toán. 2.1.5.2. Bộ máy kế toán của Nhà Khách TRỢ LÝ KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG THỦ KHO THỦ QUỸ TIẾP PHẨM Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán Hiện nay phòng kế toán của Khách Sạn Bình Dương gồm 6 người, mỗi một thành viên đều có chức năng và nhiệm vụ riêng. Kế toán trưởng : Có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán, điều hành, kiểm soát hoạt động của bộ máy kế toán .Quản lý ,kiểm tra, theo dõi tình hình biến động tài chính hàng ngày và báo cáo lên Giám Đốc. Chịu trách nhiệm trước nguyên tắc tài chính đối với cơ quan Tài chính cấp trên và thanh tra kiểm toán Nhà nước. Trợ lý kế toán có nhiệm vụ giúp kế toán trưởng trong việc thực hiện công tác kế toán như: việc thực hiện tổng hợp các kết quả của từng bộ phận để vào sổ tổng hợp và lên báo cáo cuối kỳ hoặc cuối niên độ kế toán. Kế toán tiền lương : Theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến lương và các khoản trích theo lương, các khoản phải trả cho nhân viên, các khoản trợ cấp phụ cấp khác , căn cứ vào bảng chấm công, bảng thanh toán lương và trích lập quỹ ... sao cho phù hợp với chế độ quy định. Thủ quỹ: Có nhiệm vụ xuất tiền mặt khi có phiếu thu, phiếu chi, kèm theo chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng. Chịu trách nhiệm mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép hàng ngày liên tục theo tình tự phát sinh các khoản thu, khoản chi quỹ tiền mặt mọi thời điểm. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kế toán sổ tòn quỹ tièn mặt thực tế và tién hành đối chiếu với số liệu quỹ tiền và sổ kế toán tiền mặt. Đồng thời với kế toán trưởng để đưa ra các kiến nghị, biện pháp xử lý khi có chênh lệch xảy ra. Thủ kho có nhiệm vụ theo dõi lượng vật tư, hàng hóa nhập xuất hàng ngày về mặt số lượng, quy định thủ kho tiến hành phân loại chứng từ nhập xuất riêng rồi nhập phiếu giao nhận chứng từ nộp cho kế toán đồng thời ghi tồn kho từng loại vật tư hàng hóa. Tiếp phẩm: Có nhiệm vụ lấy vật tư để cung cấp theo nhu cầu của các bộ phận nhưng phải được sự đồng ý kế toán và thủ kho. Các nhân viên trong phòng kế toán phần lớn là nhân viên có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của đơn vị. 2.1.5.3. Hình thức kế toán Khách Sạn áp dụng Do đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ và là đơn vị trực thuộc Binh Đoàn nên khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15 đã sử dụng hình thức “ Chứng từ ghi sổ” để hạch toán. Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ Đăng ký CTGS CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ Cái Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng tổng hợp chi tiết Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ Ghi chú: Ghi chép hàng ngày Ghi cuối kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15 2.2.1. Đặc điểm và phân loại lao động tại Khách Sạn 2.2.1.1. Đặc điểm lao động Hiện nay Khách Sạn Bình Dương có tổng số lao động là 74 người Trong đó : Lao động trực tiếp: 66 Lao động gián tiếp: 8 2.2.1.2. Phân loại lao động Phân loại lao động theo lao động trực tiếp và lao động gian tiếp: - Lao động trực tiếp: Nhân viên lễ tân, nhân viên buồng, nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng, bếp trưởng, bếp chính, nhân viên phục vụ. - Lao động gián tiếp: Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên thủ quỹ. 2.2.2. Xây dựng chế độ trả lương Nhằm đảm bảo dược sự tồn tại và phát triển của đơn vị, việc trả lương đối với người lao động đúng và đủ là bước quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từng bước nâng cao đời sống của người lao động cũng như sự phát triển chung của đơn vị. Việc xây dựng quy chế trả lương phù hợp với nhiệm vụ phục vụ kinh doanh của đơn vị và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người lao động. khách Sạn đã dựa trên cơ sở phương pháp định mức lao động tổng hợp cho ngành du lịch để xác định chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh xây dựng đơn giá tiền lương. Căn cứ vào chỉ tiêu kinh doanh theo quy định, với tính chất đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, Khách Sạn đã lựa chọn chỉ tiêu tổng doanh thu làm cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương. Xây dựng tổng quỹ lương kế hoạch, được Tổng công ty duyệt và giao cho đơn vị. Trên cơ sở thang bảng, bậc lương công nhân viên ngành du lịch, dịch vụ. Nghị định số 205/2004/ND - CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ (được thông qua Đại hội CNVC). Tiền lương được xác định trên cơ sở định mức lao động cho từng bộ phận, từng loại công việc gắn với doanh thu, chi phí và chất lượng phục vụ. *Nguyên tắc chung: - Đối tượng hưởng lương đang giữ chức danh nào thì được xếp vào mức lương chức danh đó, không căn cứ vào hệ số lương đóng BHXH để xếp. - Căn cứ vào chức danh và thâm niên công tác, công việc đảm nhận, trình độ đào tạo cường độ lao động và hiệu suất lao động để xếp lương. H×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p tÝnh lư¬ng. C¨n cø vµo hÖ sè tiÒn lư¬ng doanh nghiÖp cña tõng ngưêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®îc x©y dùng trªn c¬ së thang b¶ng l¬ng doanh nghiÖp cña ngµnh du lÞch quy ®Þnh; C¨n cø vµo quü l¬ng ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ¸n kho¸n ®· ®îc th«ng qua t¹i ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc; C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n lo¹i møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc ph©n lo¹i theo A, B, C. §¬n vÞ tiÕn hµnh tÝnh, ph©n phèi tiÒn l¬ng cho tõng ngêi lao ®éng ®¶m b¶o ®óng, ®ñ vµ hîp lý. * BiÓu ph©n lo¹i trong nhãm: Bảng 2.1: Møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc CHøC DANH HÖ Sè L¦¥NG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GI¸M §èC 5,32 5,65 P.GI¸M §èC 4,66 4,99 KÕ TO¸N TR¦Ëng 4,33 4,66 C¸n bé, kü thuËt viªn 1,80 1,99 2,18 2,37 2,56 2,75 2,94 3,13 3,32 3,51 3,70 3,89 L¸i xe 2,18 2,57 3,05 3,60 3,82 Nh©n viªn lÔ t©n 2,33 2,76 3,22 3,70 4,20 Nh©n viªn buång, bµn 1,70 2,00 2,40 2,85 3,35 Nh©n viªn b¶o vÖ 1,65 1,99 2,40 2,72 3,09 NV phôc vô bÕp 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 NV chÕ biÕn mãn ¨n 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 NV §iÖn níc 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc ®é hoµn thµnh HÖ sè Lao ®éng lo¹i A 1,00 Lao ®éng lo¹i B 0,9 Lao ®éng lo¹i C 0,8 - TiÒn lư¬ng cña ®èi tưîng hưởng lư¬ng theo thêi gian ®ưîc x¸c ®Þnh trªn c¬ së hÖ sè cña thang b¶ng lư¬ng cho c¸c chøc vô ®¶m nhiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tay nghÒ ®µo t¹o, møc lư¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ nưíc quy ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo quy ®Þnh. - TiÒn l¬ng cña ®èi tượng ng©n s¸ch hç trî ®ược tÝnh trªn c¬ së hÖ sè cÊp bËc qu©n hµm vµ c¸c kho¶n phô cÊp ®ưîc hưëng theo chÕ ®é quy ®Þnh 2.2.3. Xây dựng quỹ lương và các khoản trích theo lương 2.2.3.1. Xây dựng quỹ lương Tổng quỹ tiền lương theo doanh thu. Công thức tính : VSP =Vdg x Tdt x Ckh Trong đó : VSP : Tổng quỹ tiền lương Vdg : Đơn giá tiền lương/ tổng doanh thu theo KH Tdt : Tổng doanh thu thực tế của đơn vị Ckh : Tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu giá vốn KH/ giá vốn TT 2.2.3.2. Trích lập các khoản trích theo lương : - Bảo hiểm xã hội: Trích nộp 22% trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội, trong đó : 16% do Nhà khách nộp tính vào chi phí kinh doanh, 6% còn lại do người lao động đóng góp và được trừ vào lương tháng. - Bảo hiểm y tế: Trích nộp 4.5% trên tổng số tiền lương của công nhân viên chức thực tế phát sinh trong tháng, trong đó: Khách Sạn chịu 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh , cán bộ CNV chụi 1.5% trừ vào lương tháng . - Kinh phí công đoàn: Trích theo tỷ lệ 2% tính vào chi phí kinh doanh. - Bảo hiểm thất nghiệp: Trích nộp 2% trên tổng tiền lương phải trả cho người lao động, trong đó : Khách sạn chịu 1% tính vào chi phí kinh doanh, người lao động đóng góp 1% và được trừ vào lương tháng. Tất cả các khoản BHYT, BHXH, BHTN được trích hàng tháng và định kỳ mỗi tháng (quý) Khách Sạn thực hiện thanh quyết toán với cơ quan quản lý quỹ . 2.2.4. Xây dựng đơn giá tiền lương Cách xác định đơn giá tiền lương tháng cho người lao động: ( i thuộc j) Trong đó: Ti : Tiền lương của người thứ i V sp : Tổng quỹ lương của nhà khách đi x ti : Số điểm đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người thứ i đJ x tJ : Hệ số cấp bậc công việc của người thứ i đảm nhận 2.2.5. Kế toán chi tiết lao động tại Khách Sạn 2.2.5.1. Kế toán số lượng lao động Tổng số lao động của nhà khách là 62 bao gồm cả lao động trong danh sách của Khách Sạn và những lao động thuê ngoài. Để quản lý lao động một cách chặt chẽ nhà khách sử dụng Sổ danh sách lao động. Sổ này được lập chung cho toàn nhà khách và lập riêng cho từng bộ phận. 2.2.5.2. Kế toán thời gian lao động Hạch toán thời gian lao động là cơ sở cho việc tính lương, trả lương cho từng CB- CNV một cách công bằng, hợp lý với sức lao động mà người lao động bỏ ra. Để theo dõi chặt chẽ thời gian làm việc thực tế ủa người lao động ở từng bộ phận trong nhà khách thì chứng từ được sử dụng là Bảng chấm công. Bảng chấm công này được lập riêng cho từng bộ phận. Mỗi bộ phận lập bảng chấm công hàng tháng . Hàng ngày trưởng bộ phận hoặc ngươì được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, tương ứng với các cột phản ánh các ngày trong tháng. Đầu tháng các trưởng bộ phận nộp bảng chấm công tháng trước và nhận bảng chấm công tháng sau từ phòng hành chính . Ngoài bảng chấm công còn có những giấy tờ ban đầu để hạch toán thời gian lao động như: giấy nghỉ phép , tai nạn ...khi chấm công trong những trường hợp đau ốm, thai sản ...khi nghỉ phải có giấy chứng nhận củ cơ quan y tế để căn cứ tính bảo hiểm, lương và đơn vị chuyển thanh toán hộ cho cơ quan bảo hiểm. Cùng với bảng chấm công những phiếu nghỉ hưởng được gởi kèm về phòng hành chính để tính số ngày được hưởng rồi chuyển sang tài vụ thanh toán và trợ cấp BHXH cho nhân viên. Bên cạnh quản lý số lượng cần quản lý tình hình sử dụng thời gian lao động. Vì vậy, hạch toán thời gian lao động phải đảm bảo ghi chép kịp thời, phản ánh số ngày làm việc thực tế, nghỉ việc để làm cho việc tính lương được chính xác . Căn cứ vào bảng chấm công hàng tháng mỗi bộ phận nộp lên và kèm theo những giấy xin nghỉ ốm, tai nạn ... về phòng hành chính để tính số ngày nghỉ, số ngày làm việc, mức trợ cấp rồi chuyển sang tài vụ để thanh toán lương và trợ cấp BHXH cho nhân viên. Ngoài ra các trường hợp trực đêm, tăng ca ... phải có xác nhận của người có trách nhiệm. Bảng 2.2: Bảng chấm công bộ phận buồng BTL BINH ĐOÀN 15 KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG BẢNG CHẤM CÔNG Bộ phận Buồng Tháng 03/ 2012 S T T HỌ VÀ TÊN CẤP BẬC CHỨC VỤ NGÀY TRONG THÁNG Số công Số công bảo hiểm Ký xác nhận 1 2 3 4 ... 30 31 A B C D 1 2 3 4 ... 30 31 32 33 34 1 Hồ Thị Hằng X X X X ... 0 X 30 2 Nguyễn Thị Tòng X X X X ... X X 31 3 Nguyễn Thị Hòa P P P P ... X X 26 4 Mai Thị Kim Thành X X X X ... X X 31 5 Đào Thị T. Nga X 0 X 0 ... X 0 25 6 Đào Thị Dương X X X X ... X X 31 7 Nguyễn Thị Hiên 0 X X X ... 0 X 27 8 Bùi Kim Thương X X X X ... X X 31 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2012 Gi¸m ®èc TiÒn lư¬ng Ngêi lËp Bảng 2.3: Bảng chấm công bộ phận Nhà hàng 1 BTL BINH ĐOÀN 15 KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG BẢNG CHẤM CÔNG Bộ phận Nhà hàng 1 Tháng 03/ 2012 S T T HỌ VÀ TÊN CẤP BẬC CHỨC VỤ NGÀY TRONG THÁNG Số công Số công bảo hiểm Ký xác nhận 1 2 3 4 ... 30 31 A B C D 1 2 3 4 ... 30 31 32 33 34 1 Mai Thị T. Vân X X X X ... X X 14 17 2 Ng. Ngọc Ánh X X X X ... X X 31 3 Đào Thị Loan X X X 0 ... X X 30 4 Hoàng Thị Tình X X X X ... X X 31 5 Ng. Thị X. Lộc X 0 X 0 ... X X 29 6 Lương Hữu Mông X X X X ... P P 16 15 7 Phạm Thị Luật X X X X ... X X 31 8 Phạm T. Sa X X X X ... X X 31 9 Đinh T. Ân Tình X X X X ... X X 31 10 Ng. Thị Hoài X X X X ... X X 31 11 Lê Thị Thu X X X 0 ... X X 30 12 Ng. Thị D. My X X 0 X ... X X 30 13 Lê Anh Khánh X X X 0 ... X X 18 14 Lê Thị Trang X X X 0 ... X X 29 15 Ng. Thị M. Phương X 0 0 0 ... X X 16 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2012 Gi¸m ®èc TiÒn lư¬ng Ngêi lËp 2.2.6. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại Khách sạn 2.2.6.1. Hệ thống chứng từ và sổ sách sử dụng -Tại Khách sạn,để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sử dụng hệ thống chứng từ như: Bảng chấm công, phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội . - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương sử dụng các loại sổ sách sau : + Sổ (thẻ )kế toán chi tiết . + Sổ kế toán tổng hợp: Chứng từ ghi sổ, Sổ Cái. 2.2.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương * Tài khoản sử dụng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động sử dụng các tài khoản sau : - TK 334 “Phải trả người lao động”. - TK 338 “Phải trả, phải nộp khác”. TK này gồm các TK chi tiết sau: + TK 3383 “Bảo hiểm xã hội”. + TK 3384 “Bảo hiểm y tế”. 2.2.6.3. Quy trình ghi sổ kế tiền lương và các khoản trích theo lương BTL BINH ĐOÀN 15 B¶ng 2.4 : B¶ng tÝnh lư¬ng th¸ng 3/2012 KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG BẢNG TÍNH LƯƠNG DOANH THU Tháng 03 / 2012 Th¸ng 4 Trõ l¬ng TiÒn §¬n gi¸ TiÒn Tæng S T T Hä vµ tªn HÖ sè Sè ®iÓm C«ng T.ca Céng Céng sè Tæng lư¬ng T.Ngoµi+CT, TiÒn trùc tr¸ch QL.SP T. lư¬ng Thµnh Tæng céng BHL§ BHL§ Thµnh tiÒn 1 ngµy Th. tÕ 2.55 ®iÓm s¶n phÈm PhÐp+ LTªt ®ªm + Móa nhiÖm cßn l¹i 1 ®iÓm tiÒn 825® 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 10 11 12 13 14 15 16=10+11+12+15 17 18=7x17 19=16+18 I Khèi gi¸n tiÕp 27.81 208 0 208 8,000 25,719,055 0 0 65,000 25,654,055 25,654,053 25,719,053 0 0 25.719.053 1 Trần Đức Niên 5.65 10 26 26 1,469 3.206,68 4.710.608 4.710.608 4.710.608 2 Lê Thuận Sự 4.99 10 26 26 1,297 3.206,68 4.160.342 4.160.342 4.160.342 3 Nguyễn Thị Hường 4.66 10 26 26 1,212 3.206,68 3.885.209 3.885.209 3.885.209 4 Cao Thị Niềm 4.20 10 26 26 1,092 3.206,68 3.501.691 3.501.691 3.501.691 5 Hoàng Thị Đào 2.96 10 26 26 770 3.206,68 2.467.858 2.467.858 2.467.858 8 ………… II Khèi trùc tiÕp 110.12 1,218 4.00 1,222 29,956 114,053,457 1,000,000 248,000 910,000 111,895,457 171,826 110,335,575 112,493,575 36,300 992,888 113,486,463 * Bé phËn buång 19.05 80 205 4.00 209 4,977 0 0 0 195,000 0 29,883 18,591,780 18,786,780 6,600 172,425 18,959,205 1 Hồ Thị Hằng 2,40 10 30 30 720 195.000 3.735,35 2.689.453 2.884.453 825 24.750 2.909.203 2 NguyÔn T. Xu©n Hoµ 2,40 10 26 26 624 3.735,35 2.330.860 2.330.860 825 21.450 2.352.310 3 NguyÔn ThÞ Tßng 2,40 10 3 1.00 4 98 3.735,35 364.197 364.197 825 3.300 367.497 4 §µo ThÞ Thuý Nga 2,40 10 25.5 25.5 612 3.735,35 2.286.035 2.286.035 825 21.038 2.307.073 5 Nguyễn Thị Hiên 2,40 10 31 31 744 3.735,35 2.779.102 2.779.102 825 25.575 2.804.677 ………………… * Nhµ hµng 1 32.77 350.5 0.0 350.5 8,902.7 0 0 260,000 0 44,824 31,694,649 31,954,649 9,900 274,313 32,228,962 1 §inh ThÞ ¢n T×nh 3,11 10 29 29 902 195.000 3.735,35 3.368.914 3.563.914 825 23.925 3.587.839 2 Mai ThÞ Thuý V©n 2,35 10 14 14 329 65.000 3.735,35 1.228.931 1.293.931 825 11.550 1.305.481 3 NguyÔn Ngäc ¸nh 3,11 10 31 31 964 3.735,35 3.601.253 3.601.253 825 25.575 3.626.828 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tæng céng 1,426 4 1,430 37,956 139,772,512 1,000,000 248,000 975,000 137,549,512 171,826 135,989,628 138,212,628 36,300 992,888 139,205,516 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2012 Gi¸m ®èc TiÒn lư¬ng Ngêi lËp TỔNG CÔNG TY 15 KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG B¶ng lƯ¬ng bhxh vµ c¸c kho¶n trÝch theo lƯ¬ng TT Hä vµ tªn HÖ TiÒn lư¬ng ®Ó trÝch nép BHXH Sè thu BHXH Sè thu BHYT Céng sè Lư¬ng Phô cÊp Phô cÊp CN 6% §.vÞ 16% Céng CN 1,5% §. vÞ 3% chÝnh chøc vô th©m céng niªn I Bé phËn gi¸n tiÕp 22,847,500 1,040,000 1,903,200 25,790,700 1,547,442 4,126,512 5,673,954 82,388 164,775 247,163 1 Trần Đức Niên 6 3,900,000 455,000 435,500 4,790,500 287,430 766,480 1,053,910 2 Lê Thuận Sự 7 4,550,000 390,000 988,000 5,928,000 355,680 948,480 1,304,160 3 Nguyễn Thị Hường 4.1 2,665,000 195,000 2,860,000 171,600 457,600 629,200 ………………….. II Khèi trùc tiÕp 80,492,750 670,800 81,163,550 4,869,813 12,986,168 17,855,981 1,061,629 2,123,258 3,184,886 * BP buång 15,489,500 15,489,500 929,370 2,478,320 3,407,690 183,593 367,185 550,778 1 Hồ Thị Hằng 3.4 2,210,000 2,210,000 132,600 353,600 486,200 33,150 66,300 99,450 2 NguyÔn ThÞ X. Hoµ 3.6 2,340,000 2,340,000 140,400 374,400 514,800 35,100 70,200 105,300 3 NguyÔn ThÞ Tßng 3.4 2,210,000 2,210,000 132,600 353,600 486,200 33,150 66,300 99,450 …………………….. * BP nhµ hµng1 20,286,500 20,286,500 1,217,190 3,245,840 4,463,030 304,298 608,595 912,893 1 §inh ThÞ ¢n T×nh 2.71 1,761,500 1,761,500 105,690 281,840 387,530 26,423 52,845 79,268 2 NguyÔn Ngäc ¸nh 4.4 2,860,000 2,860,000 171,600 457,600 629,200 42,900 85,800 128,700 3 Hå V¨n Th¹nh 1,67 1,085,500 1,085,500 65,130 173,680 238,810 16,283 32,565 48,848 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60 Tæng céng 103,340,250 1,040,000 2,574,000 106,954,250 6,417,255 17,112,680 23,529,935 1,144,016 2,288,033 3,432,049 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2012 Gi¸m ®èc TiÒn lư¬ng Ngêi lËp TỔNG CÔNG TY 15 KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Tháng 03/2012 ĐVT: VNĐ Ghi cã TK TK 334 TK 338 Ghi nî TK Lư¬ng K.phÝ C§ (2%) BHTN (1%) BHXH (16%) BHYT (3%) Céng TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25.790.700 515.814 - 4.126.512 773.721 5.416.047 TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 81.163.550 1.623.271 811.636 12.986.168 2.434.907 17.855.981 - Kinh doanh phßng 20.670.000 413.400 206.700 3.307.200 620.100 4.547.400 - Kinh doanh Nhµ hµng 1 20.286.500 405.730 202.865 3.245.840 608.595 4.463.030 - Kinh doanh Nhµ hµng 2 13.370.500 267.410 133.705 2.139.280 401.115 2.941.510 - B¶o vÖ 12.775.750 255.515 127.758 2.044.120 383.273 2,810.665 Tæng céng 106.954.250 3.481.140 1.482.664 27.809.120 5.221.711 38.034.633 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2012 Gi¸m ®èc TiÒn lư¬ng Ngêi lËp TỔNG CÔNG TY 15 Mẫu số S02a-DN KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 10 (Ghi Có TK 334) Ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: VNĐ TRÍCH YẾU Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ghi chú Nợ Có Tiền lương phải trả CNTT 622 334 81.163.550 Tiền lương phải trả cho bộ phận QLDN 642 334 25.790.700 Cộng 106.954.250 Kèm theo … chứng từ gốc Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) TỔNG CÔNG TY 15 Mẫu số S02a-DN KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 11 (Ghi Nợ TK 334) Ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: VNĐ TRÍCH YẾU Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ghi chú Nợ Có Trích BHXH, BHTN, BHYT trừ vào thu nhập của NLĐ 334 338 7.845.126 Thanh toán tiền lương cho NLĐ 334 1111 99.109.124 Cộng 106.954.250 Kèm theo … chứng từ gốc Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) TỔNG CÔNG TY 15 Mẫu số S02a-DN KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 12 (Ghi Có TK 338) Ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: VNĐ TRÍCH YẾU Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ghi chú Nợ Có Trích KPCĐ, BHXH, BHTN, BHYT tính vào chi phí CNTT 622 338 17.855.981 Trích KPCĐ, BHXH, BHTN, BHYT tính vào CP QLDN 642 338 5.416.047 Trích BHXH, BHTN, BHYT trừ vào thu nhập của NLĐ 334 338 7.845.126 Cộng 31.117.154 Kèm theo … chứng từ gốc Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng TỔNG CÔNG TY 15 Mẫu số S02a-DN KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 13 (Ghi Nợ TK 338) Ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: VNĐ TRÍCH YẾU Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ghi chú Nợ Có Nộp KPCĐ, BHXH, BHTN, BHYT cho cơ quan quản lý quỹ 338 1111 28.692.057 Cộng 28.692.057 Kèm theo … chứng từ gốc Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng TỔNG CÔNG TY 15 Mẫu số S02b-DN KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 03/ 2012 ĐVT: VNĐ CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ TIỀN CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ TIỀN Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày tháng … … … … … … 11 31/03/2012 106.954.250 10 31/03/2012 106.954.250 13 31/03/2012 28.692.057 12 31/03/2012 31.117.154 … … ... … … ... Cộng tháng 135.646.307 Cộng tháng 138.071.404 Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) TỔNG CÔNG TY 15 Mẫu số S02c1-DN KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản 334 - Phải trả người lao động Tháng 03/ 2012 ĐVT: VNĐ NT GS CTGS DIỄN GIẢI TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có Số dư đầu tháng 3.453.789 31/03 10 31/03 Tiền lương phải trả CNTT 622 81.163.550 Tiền lương phải trả cho bộ phận QLDN 642 25.790.700 31/03 11 31/03 Trích BHXH, BHTN, BHYT trừ vào thu nhập của NLĐ 338 7.845.126 Thanh toán tiền lương cho NLĐ 1111 99.109.124 Cộng phát sinh tháng 106.954.250 106.954.250 Số dư cuối tháng 3.453.789 Ngày 31 tháng 3 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) TỔNG CÔNG TY 15 Mẫu số S02c1-DN KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản 338 - Phải trả khác Tháng 03/ 2012 ĐVT: VNĐ NT GS CTGS DIỄN GIẢI TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có Số dư đầu tháng 4.462.649 31/03 12 31/03 Trích KPCĐ, BHXH, BHTN, BHYT tính vào chi phí SXC 622 17.855.981 Trích KPCĐ, BHXH, BHTN, BHYT tính vào CP QLDN 642 5.416.047 Trích BHXH, BHTN, BHYT trừ vào thu nhập của NLĐ 334 7.845.126 31/03 13 31/03 Nộp KPCĐ, BHXH, BHTN, BHYT cho cơ quan quản lý quỹ 1111 28.692.057 Cộng phát sinh tháng 28.692.057 31.117.154 Số dư cuối tháng 6.887.747 Ngày 31 tháng 3 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG BINH ĐOÀN 15 3.1. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách Sạn Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu tình hình thực tế về công tác kế toán, đặc biệt công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách sạn Bình Dương. Bằng kiến thức đã học kết hợp với tình hình thực tế tại Công ty, em có một vài nhận xét như sau: 3.1.1. Ưu điểm - Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Khách sạn tương đối hoàn chỉnh, phản ánh một cách rõ ràng, chính xác tình hình thực tế công việc phát sinh tại Khách sạn. - Thực hiện việc trích nộp BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo chế độ quy định của Nhà nước nhằm tạo ra nguồn tài trợ cho CB - CNV trong các trường hợp đau ốm, thai sản… từ đó khuyến khích NLĐ thấy được quyền lợi của mình trong việc góp phần xây dựng Khách sạn ngày càng vững. - Việc chi trả lương và trợ cấp BHXH cho CB - CNV đã thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời, Khách sạn đã đề ra quy định kỳ phát lương là ngày 15 tháng sau, Công ty luôn hoàn thành tốt công việc chi trả lương theo đúng hạn. - Quá trình theo dõi tình hình chấm công, duyệt công và các loại sổ sách như bảng chấm tăng ca được thực hiện một cách đồng loạt. - Trong việc xây dựng đơn giá tiền lương Khách sạn đã chọn một đơn giá thống nhất và việc áp dụng trả lương theo hình thức khoán sản phẩm và trả lương trên doanh thu đối với toàn bộ CNV Khách sạn có ưu điểm là kích thích được lực lượng lao động phát huy tiềm năng sáng tạo, tích cực chủ động và nâng cao trách nhiệm trong phụcvụ kinh doanh. Xây dựng nề nếp sinh hoạt tổ, bộ phận, phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức quần chúng đã góp phần khắc phục chấn chỉnh kịp thời các sót, lệch lại trong cả nhận thức tư tưởng và chát lượng phục vụ kinh doanh của NLĐ. Động viên khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích , cố gắng đưa đơn vị ngày càng đi vào nề nếp và mang tinh chuyên nghiệp . - Đối với công tác kế toán tổng hợp: Công ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính kế toán của Bộ tài chính ban hành để phù hợp với tình hình và đặc điểm của Khách sạn ,kế toán đã mở các tài khoản cấp 2 nhằm phản ánh một cách chi tiết hơn, cụ thể hơn tình hình biến động của các tài khoản. - Hiện nay Khách sạn đang sử dụng hình thức kế toán CTGS theo đúng quy định về một loại sổ sách thống nhất. Việc tập hợp các chứng từ và luân chuyển chứng từ, sổ sách nhìn chung là nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, giúp cho việc tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương được chính xác. - Công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn được hoàn thành. Công việc tổ chức tính lương và thanh toán lương đã được làm tốt, với hệ thống sổ sách khá đầy đủ, hoàn thiện với việc ghi chép số liệu trung thực và khách quan theo đúng quy định của Nhà nước. 3.1.2. Nhược điểm Bên cạnh những mặt tích cực đã nêu trên, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Khách sạn vẫn tồn tại những vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý và chưa thật tối ưu. Cụ thể như sau: - Nhà khách vẫn chưa thực hiện được chế độ thưởng, phạt thường xuyên để động viên khuyến khích những cố gắng của CB - CNV trong Khách sạn .- Về quản lý lao động: Đây là một khâu quan trọng , quản lý sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Khách sạn và thực hiện các chế độ HĐLĐ. - Hiện tại Khách sạn chưa thực hiện việc trích lập quỹ kinh phí công đoàn để có nguồn kinh phí cho hoạt động công đoàn tại Khách sạn - Đối với công tác kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán đã mở tài khoản cấp 2 để thuận tiện cho việc theo dõi chi tiết các khoản trích theo lương nhưng điều này có nhược điểm là làm cho khối lượng công việc ghi sổ kế toán nhiều hơn. 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách sạn * Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Ta biết tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ là cơ sở, đòn bẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp. Còn đối với người lao động tiền lương nhận được thoả đáng là động lực thúc đẩy năng lực sáng tạo, sự nhiệt tình trong công việc góp phần không nhỏ nhằm tăng năng suất lao động, hoạt động kinh doanh của DN cũng đạt kết quả cao. Do đó ở mỗi doanh nghiệp, tuỳ theo loại hình kinh doanh, quy mô cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình mà có chế độ kế toán sao cho hợp lý. Doanh nghiệp luôn nghiên cứu và hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ hưởng BHXH, các chế độ khen thưởng khuyến khích lương… để sao cho quyền lợi của người lao động luôn đảm bảo và đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, khuyến khích được người lao động trong kinh doanh là một vấn đề quan trọng. Thời gian thực tập tại Khách Sạn Bình Dương - Binh Đoàn15 tuy ngắn nhưng đã giúp em tìm hiểu tình hình thực tế của Khách sạn và mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhằm khắc phục những mặt tồn tại trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; đồng thời góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Cụ thể các giải pháp sau: 3.2.1. Giải pháp về quản lý lao động trong Khách Sạn - Tổ chức lại bộ máy biên chế tinh gọn ,sắp xếp đúng người đúng việc nhằm phát huy tiềm năng yếu tố con người . - Tổ chức bố trí lao động cho phù hợp vói nội dung công việc để tận dụng triệt để khả năng lao động và phân phối tiền lương theo hiệu quả đóng góp lao động . - Kết hợp với đào tạo và đào tạo lại nâng cao trình độ năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ, kỹ năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên phục vụ ,đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài . - Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát,kịp thời chấn chỉnh những sai sót lệch lạc cả trong nhận thức và hành động .Rút kinh nghiệm kịp thời trên các lĩnh vực , khắc phục nguy cơ tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh , nâng cao chất lượng phục vụ kinh doanh và uy tín thương hiệu của Nhà khách Bình Dương . - Hoàn thiện phương án khoán sản phẩm và quy chế trả lương, tổ chức thực hiện tốt , nhằm kích thích năng lực lao động sáng tạo của người lao động, bảo đảm kết hợp hài hoà ba lợi ích: Nhà Nước- Doanh nghiệp- Người lao động. - Đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo,thực hành tiết kiệm triệt để chi phí, khai thác có hiệu quả cơ sở trang thiết bị vật chất nhà khách. - Bảo đảm đúng,đủ các chế độ các chế độ chính sách và quyền lợi cho người lao động, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất để người lao động yên tâm gắng bó với nghề, xây dựng đơn vị vững mạnh. - Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị về Khách Sạn, áp dụng cơ chế giá linh hoạt phục vụ khác hàng chu đáo nhằm tạo mối quan hệ mật thiết lâu dài đối với các công ty đại lý du lịch. Đồng thời tiến hành đón tiếp khách từ các công ty trực thuộc Binh Đoàn, nhằm nâng cao công suất sử dụng phòng kinh doanh. 3.2.2. Giải pháp về hình thức trả lương - Việc trả lương cho lao động trực tiếp ngoài việc trả lương theo hình thức khoán sản phẩm Khách Sạn có thể nghiên cứu thêm hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng, phạt. Hình thức này đánh vào lợi ích người lao động, làm tốt được thưởng, làm ẩu phải chịu mức phạt tương ứng, do đó, tạo cho người công nhân có ý thức công việc, hăng say lao động. Để khuyến khích nhân viên có ý thức trách nhiệm trong công việc, Khách Sạn có chế độ tiền thưởng trong tháng thi đua. - Do những hạn chế nhất định của hình thức trả lương theo thời gian (mang tính bình quân, chưa thực sự gắn với kết quả lao động ) nên để khắc phục phần nào hạn chế đó thì việc trả lương cho khối lao động gián tiếp ngoài việc áp dụng hình thức trả lương thời gian Khách Sạn nên kết hợp với chế độ tiền thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc. Có thể thưởng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,... Hình thức trả lương này có tác dụng là một trong những biện pháp kích thích vật chất đối với người lao động tạo cho họ gắn bó với công việc và có tinh thần trách nhiệm. KẾT LUẬN Trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mọi quốc gia đặc biệt là trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần của Việt Nam, tiền lương – lao động luôn tồn tại song song và có mối quan hệ rất chặt chẽ, khăng khít với nhau , mối quan hệ tương hỗ, qua lại: lao động sẽ quyết định mức lương , còn mức lương sẽ tác động đến mức sống của người lao động . Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ lao động đảm bảo tính toán phân bổ đúng đắn, chính xác các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương Nhận thức rõ điều này, Khách Sạn Bình Dương đã sử dụng tiền lương và các khoản trích theo lương như là một đòn bẩy, một công cụ hữu hiệu nhất để quản lý và sử dụng lao động tại Khách Sạn, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc của của cán bộ công nhân viên. Đảm bảo công bằng trong việc trả lương của Khách Sạn, để từ đó hiệu quả kinh doanh của Khách Sạn luôn đạt ở mức cao nhất, đồng thời thu nhập của công nhân viên ngày càng ổn định và tăng thêm. Đề tài đã đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương phù hợp với điều kiện cụ thể cuả Khách Sạn. Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và đưa phương pháp quản lý đạt kết quả cao hơn . Trong thời gian thực tập, được sự chỉ bảo, Cùng sự nhiệt tình giúp đỡ cuả các anh chị trong bộ phận kế toán và cùng với sự nổ lực cố gắng của bản thân em đã hoàn thành được chuyên đề này. Song với vốn kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong quý thầy, cô giáo nhận xét và hướng dẫn để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn C« gi¸o hướng dÉn: Lª ThÞ Cẩm Tú cïng Ban Giám Đốc Khách Sạn, đặc biệt là các nhân viên của phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề thực tập này. Môc lôc CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Ý nghĩa 1.2. Phân loại lao động, tiền lương 1.2.1. Phân loại lao động 1.2.1.1. Phân loại lao động theo thời gian lao động 1.2.1.2. Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất 1.2.1.3. Phân theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 1.2.2. Phân loại tiền lương 1.3. Các chế độ tiền lương 1.3.1. Tiền lương theo thời gian 1.3.2. Tiền lương theo sản phẩm 1.3.2.1. Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế 1.3.2.2. Trả lương theo sản phẩm gián tiếp 1.3.2.3. Trả lương theo sản phẩm có thưởng 1.3.2.4. Trả lương theo sản phẩm lũy tiến 1.3.3. Tiền lương khoán 1.4. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN 1.4.1. Quỹ tiền lương 1.4.2. Quỹ BHXH 1.4.3. Quỹ BHYT 1.4.4. Kinh phí công đoàn 1.4.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 1.5. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.6.1. Thủ tục, chứng từ kế toán 1.6.1.1. Kế toán số lượng lao động 1.6.1.2. Hạch toán thời gian lao động 1.6.1.3.Kế toán kết quả lao động 1.6.1.4. TiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng 16.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 1.6.2.1. Tài khoản sử dụng 1.6.2.2. Phương pháp hạch toán CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG - BINH ĐOÀN 15 2.1. Giới thiệu khái quát về Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Khách Sạn Bình Dương-Binh Đoàn 15 2.1.1.1. Quá trình hình thành 2.1.1.2. Quá trình phát triển 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15 2.1.2.1. Chức năng 2.1.2.2. Nhiệm vụ 2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Khách Sạn 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 2.1.4.1. Bộ phận lễ tân và kế hoạch tiếp thị 2.1.4.2. Nhà hàng 2.1.4.3. Bộ phận buồng 2.1.4.4. Bộ phận bảo vệ 2.1.4.5. Bộ phận kế toán 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán của Khách Sạn. 2.1.5.1. Mô hình tổ chức kế toán tại Khách Sạn 2.1.5.2. Bộ máy kế toán của Khách Sạn 2.1.5.3. Hình thức kế toán mà Khách Sạn áp dụng 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15 2.2.1. Đặc điểm và phân loại lao động tại Khách Sạn 2.2.1.1. Đặc điểm lao động 2.2.1.2. Phân loại lao động 2.2.2. Xây dựng chế độ trả lương 2.2.3. Xây dựng quỹ lương và các khoản trích theo lương 2.2.3.1. Xây dựng quỹ lương 2.2.3.2. Trích lập các khoản trích theo lương : 2.2.4. Xây dựng đơn giá tiền lương 2.2.5. Kế toán chi tiết lao động tại Khách Sạn 2.2.5.1. Kế toán số lượng lao động 2.2.5.2. Kế toán thời gian lao động 2.2.6. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại nhà khách 2.2.6.1. Hệ thống chứng từ và sổ sách sử dụng 2.2.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 2.2.6.3. Quy trình ghi sổ kế tiền lương và các khoản trích theo lương CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG - BINH ĐOÀN 15 3.1. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách Sạn 3.1.1. Ưu điểm 3.1.2. Nhược điểm 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách Sạn 3.2.1. Giải pháp về quản lý lao động trong Khách Sạn 3.2.2. Giải pháp về hình thức trả lương Trường Đại Học Quy Nhơn Khoa Kinh tế - Kế Toán ---------±--------- CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Học viên thực hiện : Đào Thị Nương Lớp kế toán : 18C Giáo viên hướng dẫn : Lê Thị Mỹ Tú Bình định, tháng 12/2012

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuyen_de_tot_nghiep_nkbd__8146.doc
Luận văn liên quan