Luận văn Ứng dụng maple trong giảng dạy và học tập môn hình học vi phân

Luận văn Ứng dụng maple trong giảng dạy và học tập môn hình học vi phân Kết quả đạt đực chủ yếu của luận văn thể hiện ở chương 2 và chương 3 cụ thể như sau: 1. Trình bày tổng quan một số kiến thức cơ bản về đường và mặt trong không gian 2. Ứng dụng phần mềm Maple để khảo sát một số baiof toán cơ bản về đường và mặt

pdf24 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng maple trong giảng dạy và học tập môn hình học vi phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftran_bao_vu_5676_2084631.pdf
Luận văn liên quan