Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường trung học phổ thông

Phƣơng trình lƣợng giác cơ bản và công thức nghiệm tƣơng ứng? (Câu hỏi dành cho cả lớp, song chủ định cho học sinh yếu kém). GV: Gọi 1-2 HS trả lời, giáo viên chuẩn hóa lại kiến thức (nếu cần) và ghi bảng hoặc sử dụng bảng phụ đã chuẩn bị trƣớc. + Đồng thời (1HS trung bình) hãy cho biết điều kiện xác định và điều kiện có nghiệm, vô nghiệm? + Sử dụng máy tinh bỏ túi để xác định cung  (HS Khá giỏi). -Khi m không là giá trị đặc biệt(HS Khá giỏi) . -Khi m là giá trị đặc biệt (HS trung bình). Dạng 1 (Tìm x để các biểu thức hoặc hàm

pdf168 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/11/2013 | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT.pdf
Luận văn liên quan