Luật thương mại 1: Tìm hiểu về những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp hiện nay

ĐỀ BÀI D,E, F có nhu cầu cùng góp vốn thành lập một công ty để kinh doanh dịch vụ pháp lý. Nguyện vọng của họ là công ty được thành lập phải đáp ứng được những yêu cầu sau: - Các thành viên có thể hạn chế được người bên ngoài công ty thâm nhập vào công ty để trở thành thành viên của công ty; - Các thành viên có quyền quyết định các vấn đề của công ty phụ thuộc vào phần vốn góp của các thành viên; - Công ty có tư cách pháp nhân. Yêu cầu: a. Lựa chọn cho D, E, F loại hình công ti thích hợp và giải thích tại sao. b. Những điều kiện mà D,E,F phải đáp ứng để thành lập công ty theo loại hình đã chọn. c. Nêu các thủ tục cần tiến hành, các loại giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập loại hình kinh doanh được lựa chọn. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG CHÍNH 2 I- Lựa chọn loại hình kinh doanh 2 II- Điều kiện mà D, E, F phải đáp ứng để thành lập công ty 5 III- Các thủ tục và các giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập công ty 9 1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ 10 2. Xét và cấp giấy chứng nhận 13 3. Các thủ tục khác 13 KẾT LUẬN 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Công ty trách nhiệm hữu hạn là sự kết hợp các yếu tố của công ty cổ phần và công ty hợp danh. Trong công ty hợp danh, các thành viên rất tin tưởng vào nhau và hoạt động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty, ngoài ra chế độ chịu trách nhiệm vô hạn ở công ty hợp danh cũng là ràng buộc để từng thành viên có trách nhiệm hơn về hoạt động kinh doanh của công ty. Còn ở công ty cổ phần, do loại hình kinh doanh này không giới hạn số lượng thành viên, khả năng huy động vốn cao và do các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về tài sản trong phạm vi số vốn mình đã góp. Vậy nhu cầu thành lập một loại hình doanh nghiệp hạn chế được số lượng thành viên tham gia vào công ty mà không phải chịu trách nhiệm liên đới định bằng tài sản của mình đối với các khoản nợ của doanh nghiệp, giảm bớt được nguy cơ phải bán cả gia nghiệp để trả nợ cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. Do nhu cầu thành lập doanh nghiệp hiện nay là rất lớn, nhu cầu nguyện vọng của người kinh doanh là vô cùng phong phú nên trong bài tập lớn cuối kỳ môn học Luật Thương mại, em muốn tìm hiểu về những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp hiện nay trong một tình huống nhất định mà đề bài đưa ra để từ đó có thể áp dụng lý thuyết học tại trường vào thực tế được tốt hơn. Do kiến thức và điều kiện tìm hiểu có hạn nên bài tập của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong các thầy, cô giúp đỡ, bổ sung để bài tập của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luật thương mại 1: Tìm hiểu về những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ BÀI D,E, F có nhu cầu cùng góp vốn thành lập một công ty để kinh doanh dịch vụ pháp lý. Nguyện vọng của họ là công ty được thành lập phải đáp ứng được những yêu cầu sau: - Các thành viên có thể hạn chế được người bên ngoài công ty thâm nhập vào công ty để trở thành thành viên của công ty; - Các thành viên có quyền quyết định các vấn đề của công ty phụ thuộc vào phần vốn góp của các thành viên; - Công ty có tư cách pháp nhân. Yêu cầu: Lựa chọn cho D, E, F loại hình công ti thích hợp và giải thích tại sao. Những điều kiện mà D,E,F phải đáp ứng để thành lập công ty theo loại hình đã chọn. Nêu các thủ tục cần tiến hành, các loại giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập loại hình kinh doanh được lựa chọn. LỜI MỞ ĐẦU Công ty trách nhiệm hữu hạn là sự kết hợp các yếu tố của công ty cổ phần và công ty hợp danh. Trong công ty hợp danh, các thành viên rất tin tưởng vào nhau và hoạt động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty, ngoài ra chế độ chịu trách nhiệm vô hạn ở công ty hợp danh cũng là ràng buộc để từng thành viên có trách nhiệm hơn về hoạt động kinh doanh của công ty. Còn ở công ty cổ phần, do loại hình kinh doanh này không giới hạn số lượng thành viên, khả năng huy động vốn cao và do các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về tài sản trong phạm vi số vốn mình đã góp. Vậy nhu cầu thành lập một loại hình doanh nghiệp hạn chế được số lượng thành viên tham gia vào công ty mà không phải chịu trách nhiệm liên đới định bằng tài sản của mình đối với các khoản nợ của doanh nghiệp, giảm bớt được nguy cơ phải bán cả gia nghiệp để trả nợ cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. Do nhu cầu thành lập doanh nghiệp hiện nay là rất lớn, nhu cầu nguyện vọng của người kinh doanh là vô cùng phong phú nên trong bài tập lớn cuối kỳ môn học Luật Thương mại, em muốn tìm hiểu về những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp hiện nay trong một tình huống nhất định mà đề bài đưa ra để từ đó có thể áp dụng lý thuyết học tại trường vào thực tế được tốt hơn. Do kiến thức và điều kiện tìm hiểu có hạn nên bài tập của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong các thầy, cô giúp đỡ, bổ sung để bài tập của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG CHÍNH I- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp thích hợp cho D, E, F 1. Nguyện vọng đầu tiên của họ là Các thành viên có thể hạn chế được người bên ngoài công ty thâm nhập vào công ty để trở thành thành viên của công ty. Với yêu cầu này ta có thể lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hay công ty hợp danh mà không thể là công ty cổ phần. * Bởi theo Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2005 thì công ty cổ phần có những đặc điểm như: - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; - Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này. - Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn. Là loại công ti đặc trưng cho công ty đối vốn, cho nên có sự liên kết của nhiều thành viên và vì vậy, việc quy định số thành viên tối thiểu phải có đã trở thành thông lệ quốc tế trong mấy trăm năm tồn tại của công ty cổ phần. Ở hầu hết các nước đều có quy định số thành viên tối thiểu của công ty cổ phần. Ngoài ra quy định cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng và có quyền phát hành chứng khoán (như cổ phiếu, trái phiếu) ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán để huy động vốn, điều này thể hiện khả năng huy động vốn lớn của công ty cổ phần. Chính vì vậy, nếu chọn loại hình doanh nghiệp này không thể hạn chế được người bên ngoài công ty thâm nhập vào công ty để trở thành thành viên công ty được. * Ở công ty hợp danh thì điều kiện đầu tiên của D, E, F có thể lựa chọn bởi công ty hợp danh được pháp luật ghi nhận là một loại hình đặc trưng của công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên cùng tiến hành hoạt động thương mại (theo nghĩa rộng) dưới một hãng chung (hay hội danh) và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty. Nhà làm luật không hạn chế số thành viên tối đa nhưng đây là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân và một số đặc điểm quy định tại Điều 133, 134, 135 LDN… đặc biệt tại Điều 139 LDN về tiếp nhận thành viên mới, thì việc có thể hạn chế người bên ngoài công ty thâm nhập vào công ty để trở thành thành viên của công ty là hoàn toàn có căn cứ. * Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty gồm không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ti chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ti bằng tài sản của mình. Theo Điều 38 Luật doanh nghiệp thì công ti trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những đặc điểm cơ bản sau: - Là doanh nghiệp có không quá 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động. - Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43,44 và 45 của Luật này. - Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu. Từ những quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có thể hạn chế được sự thâm nhập của người ngoài vào công ty để trở thành thành viên của công ty. 2. Với yêu cầu thứ hai: Các thành viên có quyền quyết định các vấn đề của công ty phụ thuộc vào phần vốn góp của các thành viên. * Tại khoản 1 Điều 134 về quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh của công ty hợp danh thì khoản a,b quy định: “a. Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có một số biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty; b. Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;” Như vậy, ở công ty hợp danh thành viên hợp danh có quyền quyết định các vấn đề của công ty mà không phụ thuộc vào phần vốn góp của các thành viên. * Tại Điều 41 về quyền của thành viên quy định: “ Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền sau đây: a. Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; b. Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp …” Từ quy định trên ta có thể thấy thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền quyết định các vấn đề của công ty phụ thuộc vào phần vốn góp của các thành viên. 3. Với yêu cầu công ty có tư cách pháp nhân: Tại khoản 2 Điều 38 Luật doanh nghiệp quy định “Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Từ những phân tích trên đây thì loại hình doanh nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của D, E, F là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. II- Những điều kiện mà D, E, F phải đáp ứng để thành lập công ty theo loại hình đã chọn. Theo khoản khoản 1, điểm Điều 38 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi người. Như vậy D, E, F có thể là cá nhân hoặc tổ chức đều có thể thành lập công ty. Nhưng ngoài ra D,E,F phải thỏa mãn các điều kiện sau: * Khoản 1, 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005: “1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tạiViệt Nam: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.” * Ngoài ra tại Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp, Điều 9 có quy định: “1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân, không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh cá thể hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh cá thể hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần. 3. Tổ chức, cá nhân người nước ngoài lần đầu tiên đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam được thực hiện như sau: a) Trường hợp doanh nghiệp dự định thành lập có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hơn 49% vốn điều lệ thì phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; b) Trường hợp doanh nghiệp dự định thành lập có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. Việc đăng ký đầu tư trong trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với dự án đầu tư trong nước.” * Điều 94 Luật phá sản về cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản: 1. Người giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của công ty, tổng công ty 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào, kể từ ngày công ty, tổng công ty nhà nước bị tuyên bố phá sản. Người được giao đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản không được cử đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước. 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản. 3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng. * Điều kiện của D, E, F để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ pháp lý: Tại Luật luật sư năm 2006, Khoản 1, khoản 4 Điều 34 quy định: “1. Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. (Theo nguyện vọng của D,E,F là thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên). Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập. 4. Các thành viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty.” Điều 10 Luật luật sư quy định về tiêu chuẩn hành nghề luật sư Ngoài ra tại Chương 1 Nghị định 28/2007/NĐ-CP quy định chi tiết về tiêu chuẩn luật sư. Điều 11 Luật luật sư về điều kiện hành nghề luật sư: “ Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật này muốn được hành nghề luật sư phải có chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.” * Khoản 1 Điều 57 Luật doanh nghiệp 2005 về Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Điều 13 Nghị định 139/2007/NĐ-CP bổ sung thêm “trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện khác với tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản trên, thì áp dụng tiêu chuẩn và điều kiện do Điều lệ công ty quy định”. Quy định chung đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP có quy định: “1. Chứng chỉ hành nghề nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước uỷ quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định. Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 2. Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. (cụ thể trường hợp này áp dụng Luật Luật sư năm 2006) 3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh đó phải thực hiện theo quy định dưới đây: a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề. b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề. c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề. Như vậy, để thành lập công ty thì ít nhất hai trong ba thành viên phải có chứng chỉ hành nghề, trong đó Giám đốc công ty buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Căn cứ vào các điều luật nêu trên, giả sử cả thành viên D, E, F đều là luật sư, đủ điều kiện để hành nghề luật và thành lập công ty luật mà không rơi vào các trường hợp cấm hoặc hạn chế thành lập loại hình doanh nghiệp đã chọn. III- Nêu các thủ tục cần tiến hành, các loại giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập loại hình kinh doanh được lựa chọn. 1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ * Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh: Theo Điều 14 Luật doanh nghiệp năm 2005: “1. Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh. 2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.” D, E, F sẽ thỏa thuận để cử một thành viên làm người đại diện theo ủy quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp. * Hồ sơ đăng ký kinh doanh: (Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2005) 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: Quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 28/2007/NĐ-CP: ”Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm những nội dung chính sau đây: 1. Tên văn phòng luật sư, công ty luật; 2. Địa chỉ trụ sở; 3. Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư Trưởng văn phòng luật sư hoặc luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); 4. Họ, tên của người đại diện theo pháp luật (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); 5. Lĩnh vực hành nghề. Bộ Tư pháp quy định mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.” 2. Dự thảo Điều lệ công ty: Điều 4 Nghị định 28/2007/NĐ-CP ”Điều lệ công ty luật gồm những nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ trụ sở; 2. Loại hình công ty luật; 3. Lĩnh vực hành nghề; 4. Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); 5. Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên; 6. Phần vốn góp của luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); 7. Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); 8. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành; 9. Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 10. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); 11. Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản; 12. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật. Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.” Điều lệ công ty sau khi lập xong thì tất cả các thành viên D, E, F phải ký vào từng trang của bản Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo của D, E, F lập theo mẫu do Bộ kế hoạch và đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên cần phải có: - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP. - Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác , bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đại diện theo uỷ quyền. 4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của D, E, F * Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh Điều 35. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 1. Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty. 2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có: a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động b) Điều lệ của công ty luật; c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của các thành viên D, E, F d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư. Và bản kê khai thông tin đăng ký thuế theo mẫu trong Thông tư 05/2008/TTLT/ BKH-BTC-BCA. Giả sử D, E, F đều là thành viên của đoàn luật sư Thành phố Hà Nội nên nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. 2. Xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Theo khoản 3 Điều 35 Luật Luật sư năm 2006: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty của D, E, F. 3. Các thủ tục khác: Theo khoản 4 Điều 35 LLS thì: tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Giám đốc công ty (giả sử là D) phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên”. - Bên cạnh đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Điều 27 về cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh 1. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 2. Tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh; cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh và phải trả phí theo quy định của pháp luật. 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này. Điều 28: công bố nội dung đăng ký kinh doanh 1. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp về các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; c) Ngành, nghề kinh doanh; d) Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định; đ) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; e) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; g) Nơi đăng ký kinh doanh. 2. Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều này.” KẾT LUẬN Trên đây là trình bày của em về bài tập cá nhân cuối kỳ. Ta có thể thấy việc đăng ký kinh doanh khá đơn giản do Nhà nước đã có những quy định nhằm giảm bớt những thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người kinh doanh. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Doanh nghiệp năm 2005 Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp. Luật Luật sư năm 2006 và các văn bản hướng dẫn Thông tư 05/2008/TTLT/ BKH-BTC-BCA. Một số trang web liên quan. MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 NỘI DUNG CHÍNH.......................................................................................... 2 Lựa chọn loại hình kinh doanh......................................................2 Điều kiện mà D, E, F phải đáp ứng để thành lập công ty..............5 Các thủ tục và các giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập công ty....... 9 Nộp và tiếp nhận hồ sơ ........................................................................ 10 Xét và cấp giấy chứng nhận................................................................. 13 Các thủ tục khác .................................................................................. 13 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ (Của ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….) STT Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế 1 Địa chỉ nhận thông báo thuế: Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tỉnh/Thành phố …………………………………………………………………………….. Quận/Huyện ………………………………………………………………………………… Điện thoại ………………………….. Fax: ………………………………………………… Email …………………………………………………. 2 Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./…………………. 3 Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X) Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc 4 Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch) Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày ………………………………………. 5 Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký) 6 Đăng ký xuất khẩu (Có/không): …………………………………………………………. 7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. 8 Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) Tên đơn vị chủ quản: ……………………………………………………………………… Địa chỉ trị sở chính: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tỉnh/Thành phố: ………………………… Quận/Huyện: ………………………………… Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………. 9 Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X) Giá trị gia tăng Tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất khẩu, nhập khẩu Tài nguyên Thu nhập doanh nghiệp Môn bài Tiền thuê đất Phí, lệ phí Thu nhập cá nhân Khác 10 Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X) Có đơn vị thành viên Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Có đơn vị trực thuộc Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 11 Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X) Sáp nhập doanh nghiệp Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi: - Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: ……………………. - Mã ngành nghề kinh doanh chính: - Phương pháp tính thuế GTGT: khấu trừ    ð           trực tiếp trên GTGT         ð           trực tiếp trên doanh số   ð  khoán       ð            không phải nộp thuế GTGT        ð      - Chi tiết mã loại hình kinh tế: - Nơi đăng ký nộp thuế: - Khu vực kinh tế: Kinh tế nhà nước       ð       kinh tế có vốn ĐTNN       ð    kinh tế tập thể           ð Kinh tế cá thể             ð       kinh tế tư nhân                ð Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../….. Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ Chức danh:........................................................................................................................... Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:....................................... Chứng minh nhân dân số:.................................................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................ ............................................................................................................................................. Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):................................................. Số giấy chứng thực cá nhân:............................................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................ ............................................................................................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................... ............................................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................................... Email: .............................................. Website: ................................................................... Đại diện theo pháp luật của công ty Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau: 1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................ ............................................................................................................................................. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................. ............................................................................................................................................. Tên công ty viết tắt (nếu có):............................................................................................... ............................................................................................................................................. 2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................... ............................................................................................................................................. Điện thoại: .................................................... Fax: ............................................................. Email: ........................................................... Website: ...................................................... 3. Ngành, nghề kinh doanh: STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân) 4. Vốn điều lệ: .................................................................................................................... Tổng số: .............................................................................................................................. - Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên. 5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):..................... 6. Tên, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty; - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: - ................... - ................... - ................... CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o--------- ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Doanh nghiệp lưu ý: Dự thảo điều lệ này có tính tham khảo. Doanh nghiệp có thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005) Căn cứ vào: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ này thông qua bởi các thành viên sáng lập ngày.......tháng. ......năm ..... tại............ CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU 1. TÊN GỌI, TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY 1.1 Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.... Tên bằng tiếng nước ngoài: ..... COMPANY LIMITED Tên viết tắt: ..... CO .,LTD 1.2 Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 1.3 Công ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch, đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại các địa phương khác theo quyết định của Hội đồng Thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật. ĐIỀU 2. HÌNH THỨC Công ty TNHH là Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, số lượng thành viên không vượt quá 50. 2.1 Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; 2.3 Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 23, 24 và 25 của Điều lệ này. 2.3 Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2.4 Công ty không được quyền phát hành cổ phần. 2.5 Công ty là một tổ chức kinh tế hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định của Pháp luật. ĐIỀU 3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - ĐIỀU 4. THÀNH VIÊN CÔNG TY Công ty được thành lập bởi các thành viên sau: 4.1 Ông (bà) Giới tính: Dân tộc: Quốc tịch: Sinh ngày: Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Công an . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: 4.2 Ông (bà) Giới tính: Dân tộc: Quốc tịch: Sinh ngày: Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Công an . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: 4.3 ...... ĐIỀU 5. VỐN 26.1 Vốn điều lệ của Công ty là đồng ( đồng Việt Nam). 26.2 Phần vốn góp và giá trị vốn góp của các thành viên: TT Tên thành viên Phần vốn góp Tỷ lệ Hình thức góp vốn 1 2 ... ĐIỀU 6. SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 6.1 Khi góp đủ giá trị phần vốn góp, Thành viên được ghi vào sổ thành viên công ty; 6.2 Công ty lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn; d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức; đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. 6.3 Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY ………………………. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp Thời điểm góp vốn Chữ ký của thành viên Phần vốn góp Sở hữu vốn (%) Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ........., ngày ......... tháng ......... năm ........ Đại diện theo pháp luật của công ty (Ký và ghi rõ họ tên)           Ghi chú:           Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập lớn Luật thương mại 1- tìm hiểu về những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp hiện nay.doc