Lymphom không hodgkin người lớn dịch tễ - Chẩn đoán - điều trị

l Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ LKH người lớn. l Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng LKH người lớn. l Khảo sát một số đặc điểm cận lâm sàng LKH người lớn. l Khảo sát các mô thức điều trị LKH người lớn.

ppt41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lymphom không hodgkin người lớn dịch tễ - Chẩn đoán - điều trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLYMPHOM không HODGKIN người lớn Dịch tễ - chẩn đoán - điều trị ( slide ).ppt
Luận văn liên quan