Mạng máy tính - Active directory

Object (đối tượng) : Trong h.thống CSDL, đối tượng bao gồm các máy in, người dùng, các Server, các máy trạm, thư mục dùng chung, dịch vụ mạng đối tượng là thành tố căn bản nhất của dịch vụ danh bạ. Attribute (thuộc tính) : Dùng để mô tả một đối tượng. Ví dụ: mật khẩu và tên là thuộc tính của người dùng. Các đối tượng khác nhau có danh sách thuộc tính khác nhau, nhưng cũng có thể có một vài thuộc tính giống nhau. (vd: cùng có 1 đc IP). Schema (cấu trúc tổ chức) : một Schema định nghĩa các danh sách thuộc tính dùng mô tả 1 loại đối tượng nào đó. Schema có thể tuỳ biến sửa đổi được.

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mạng máy tính - Active directory, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmang-may-tinh-ACTIVE-DIRECTORY.pdf
Luận văn liên quan