Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đảm bảo nhân viên duy trì chất lượng hiệu quả công việc Đề ra cụ thể những nhu cầu đào tạo nhân viên Nhận thức nhu cầu về sự phát triển của nhân viên để bổ nhiệm công việc vào thời gian tới

pptx20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/09/2014 | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Giảng Viên: T.S Vũ Việt Hằng THÀNH VIÊN NHÓM NHÓM 4 HỒ HỮU MINH CHÂU NGUYỄN HỮU BÌNH NGUYỄN ĐỖ NGUYỆT HỒNG TRẦN NGỌC HUY HUỲNH THỊ YẾN TRINH 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Trang web công ty Việt Nam NOK: www.nokjobs.com 2/ Giáo trình: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. PGS.TS Trần Kim Dung 3/ Tài liệu về Hệ thống Đào Tạo và Phát Triển tại công ty NOK Việt Nam 3 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 4 NỘI DUNG CHÍNH: 5 1. TỔNG QUAN CÔNG TY 6 Được thành lập vào 8/2004, với 100% vốn đầu tư từ NOK (Japan) Đặt tại KCN Amata, với diện tích 10ha, khoảng 2000 nhân viên Chuyên sản xuất Phốt chặn kín, Roon cao su 1. Tổng quan công ty 7 Năm 2013 VNN chủ động nhanh chóng quản lý hiệu quả sự thay đổi Tầm nhìn Sứ Mệnh Giá trị cốt lõi Duy trì và phát huy vị trí chiến lược tại Việt Nam nói riêng, Châu Á nói chung Tinh gọn và mạnh mẽ SƠ ĐỒ PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ NOK VIỆT NAM TRƯỞNG PHÒNG CÁC CHÍNH SÁCH, PHÚC LỢI TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN PHÓ PHÒNG GIÁM SÁT VIÊN HỆ THỐNG AN TOÀN 8 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỊNH NGHĨA Đào tạo Phát triển OJT, OFF-JT QUY TRÌNH ĐÀO TẠO Xác định nhu cầu Thực hiện quá trình Đánh giá hiệu quả PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO- PHÁT TRIỂN Các hình thức đào tạo Các phương pháp đào tạo 9 3.QUY TRÌNH Đ.T VÀ P.T THỰC TẾ 10 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Click to add title in here Click to add title in here 1 2 Mục tiêu Phạm vi áp dụng a b 11 3.2 TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN LÝ Đảm bảo nhân viên duy trì chất lượng hiệu quả công việc Đề ra cụ thể những nhu cầu đào tạo nhân viên Nhận thức nhu cầu về sự phát triển của nhân viên để bổ nhiệm công việc vào thời gian tới Trách nhiệm 1 Trách nhiệm 2 Trách nhiệm 3 12 3.3 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Title in here Thực hiện phiếu khảo sát Có trách nhiệm lập kế hoạch đào tạo Các trưởng phòng Các trưởng phòng Lập phiếu khảo sát Bộ phận đào tạo 13 3.4 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 14 3.4 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 15 4 Đào tạo kiến thức chung 1 2 3 5 Đào tạo kiến thức chuyên môn Đào tạo chứng nhận tư cách Đào tạo bổ nhiệm luân chuyển nội bộ Đào tạo- phát triển nâng cao 3.5 HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 16 Đào tạo nội bộ Đào tạo bên ngoài Đào tạo nước ngoài 3.6 KIỂM TRA KIẾN THỨC SAU ĐÀO TẠO 17 ĐÀO TẠO KIỂM TRA LẠI 3.7 ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NHÂN VIÊN Cấp độ 1 Đánh giá sau khi đào tạo kiến thức chuyên môn hay nghiệp vụ Thao tác được Không tuân thủ Thao tác độc lập Lý giải ý nghĩa Xử lý bất thường Huấn luyện được Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 18 4.ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH: 19 4.ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH: 20 Thank You!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxqtnnl_nhom_4_609.pptx
Luận văn liên quan