Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Cần có một luật tín dụng rõ ràng chỉ liên quan tới vấn đề tín dụng tiêu dùng khi xảy ra tranh chấp để có cơ sở xử lý theo pháp luật. Để làm được điều đó ngay từ bây giờ các cơ quan nhà nước có liên quan cần có biện pháp hoàn thiện một bộ Luật tín dụng một cách sớm nhất. Để cho cán bộ tín dụng có thể có thêm nhiều kiến thức thì các cơ quan cần tạo điều kiện cho các cán bộ đi học tập ở nước ngoài, tham khảo các chiến lược của các nước phát triển từ đó có thể về vận dụng vào đất nước ta.

pdf73 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 15/11/2013 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g có kinh nghiệm, loại bỏ những món vay xấu. 1.4. Lãi và thu nhập của hoạt động cho vay tiêu dùng so với các hoạt động khác Bảng số 7: Số liệu về thu lãi cho vay tiêu dùng của chi nhánh Quang Trung Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Thu lãi cho vay tiêu dùng 34,8 22,78% 120 38% 187,5 38,71 Thu lãi cho vay khác 117,96 77,22% 195,84 62% 296,76 61,29 Tổng thu lãi 152,766 100% 315,84 100% 484,26 100% (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh) Ta đã biết chi nhánh ngân hàng vừa mới thành lập đầu năm 2005, nguồn vốn huy động còn rất ít, tỷ lệ đầu tư cho hoạt động tín dụng tiêu dùng còn rất ít vì thực tế hoạt động này đòi hỏi rất nhiều mảng kiến thức, từ thị trường tới tâm lý người dân, một ngân hàng muốn hoạt động tốt trong lĩnh vực này thì ít nhất ngân hàng đó phải hoạt động một quãng thời gian nhất định để có thể nắm bắt được các nhu cầu của thị trường, các yếu tố thị trường, vậy nên chi nhánh Quang Trung chưa thực sự đầu tư nhiều vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, từ số liệu ta dễ thấy dư nợ tín dụng tiêu dùng thấp hơn nhiều so với dư nợ của các hoạt động cho vay khác nên mức thu lãi từ hoạt động này còn rất hạn chế, chúng ta hãy cũng nhìn qua 2. Những hạn chế của ngân hàng khi thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng - Kinh nghiệm: ta phải thấy rằng chi nhánh Quang Trung vừa mới thành lập năm 2005 vậy nên trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng còn rất ít kinh nghiệm. Hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng mới thực hiện ở chi nhánh Quang Trung được 2 năm mà trong khi đó ở các ngân hàng khách việc thực hiện việc cho vay tiêu dùng đã thực hiện từ rất lâu. Cho nên ngân hàng sẽ gặp phải những hạn chế như là chưa có khách hàng ruột, thường xuyên quan hệ với ngân hàng, cũng như chi nhánh sẽ rất có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay cũng như xử lý các hồ sơ vay vốn thật nhanh chóng, cũng như quy định chung về cho vay sẽ còn rất ít. - Quy trình nghiệp vụ của hoạt động cho vay tiêu dùng: thực tế những ngân hàng có thời gian hoạt động lâu năm sẽ có những quy trình nghiệp vụ mang tính chuẩn, trong khi đó tại chi nhánh Quang Trung các quy trình chuẩn còn bị hạn chế về sự đa dạng của các loại hồ sơ - Hoạt động marketing của chi nhánh Quang Trung chưa thực sự hiệu quả, vì mới thành lập nên số lượng khách hàng biết tới chi nhánh Quang Trung là rất ít, vậy nên trong thời gian tới ngân hàng cần tập trung các hoạt động giới thiệu về chi nhánh của mình thông qua các kênh quảng cáo như là các phương tiện truyền thanh, các báo đài, trang web - Chiến lược của ngân hàng: ta dễ dàng biết được chi nhánh Quang Trung là một chi nhánh của ngân hàng đầu tư và phát triển có nhiệm vụ chủ yếu là đầu tư xây dựng các công trình cơ bản, vậy nên chi nhánh chưa thực sự tập trung chú ý vào lĩnh vực hoạt động cho vay tiêu dùng, thế nên chi nhánh chưa có những kết quả nổi bật so với các ngân hàng khác. - Nguồn nhân lực: nguồn nhân lực làm việc ở chi nhánh còn rất mỏng, chưa có những phòng chuyên nghiên cứu thị trường về lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, cũng như một số lượng cán bột tín dụng hạn chế phải tiếp xúc với một lượng khách hàng ngày càng đông tới ngân hàng gây nên tình trạng quá tải, có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của cán bộ dễ nổi nóng làm ảnh hưởng xấu tới ngân hàng CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH 53 QUANG TRUNG HÀ NỘI I. Nhiệm vụ của ngân hàng đầu tư và phát triển trong việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng trong dân cư 1. Nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo việc nghiên cứu và phân tích thị trường tài chính thì bộ tài chính đã có thông báo rằng trong tương lai chi tiêu cho đời sống của người dân sẽ tăng lên, trong giai đoạn 2006 2010 đời sống bình quân đầu người tăng 10.57% , riêng khu vực thành thị sẽ tăng 10% còn khu vực nông thôn thì tăng hơn 11% . Theo những thông tin của bộ tài chính nêu trên thì ta có thể nhận thấy chi tiêu của cả nước trong tới năm 2010 sẽ đạt 657800VNĐ/ tháng, trong đó khu vực thành thị sẽ vào khoảng 1.054700VNĐ/ tháng/ người, còn khu vực nông thôn sẽ đạt 537.400VNĐ/tháng/ người Bước sang năm 2008 một năm mới đầy rẩy những chông gai và phức tạp, đặt cho ngân hàng những cơ hội mới đồng thời đó cũng là những thách thức mới, chúng ta đã và đang đi được một nửa con đường của kế hoạch 5 năm (từ 2006 - 2010 ). Theo dự định thì ngân hàng chúng ta sẽ cố gắng cổ phần hóa trong năm nay hoặc là năm sau, vì vậy mà phải chuẩn bị điều kiện cơ sở vất chất cũng như tính thần trước khi bước vào một giai đoạn mới. chúng ta cần phải hoàn thiện mình trước khi bước vào thời kì hội nhập mới, từ những nghiệp vụ truyền thống tới những dịch vụ mới sau này cần được phát huy một cách đúng lúc đúng thời điểm. Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng là một trong những việc vô cùng quan trọng, tuy chúng ta biết để một ngân hàng có một lực phát triển mạnh mẽ thì chúng ta sẽ không dựa vào tín dụng mà phải cạnh tranh trên chất lượng tín dụng, nhưng thực tế thì mảng mục tín dụng đang chiếm lợi nhuận ròng của ngân hàng tới 60% nên không thể không đầu tư phát triển cho nó. Chúng ta cần thực hiện tốt các phương châm, các chiến lược đã đề ra để ngày càng một góp phần cho ngân hàng ngày càng phát triển. Để thực hiện mục tiêu đó thì chúng ta cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược sau: - Ngân hàng cần có chiến lược một quy trình một chính sách chiến lược cho mục đích phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng của dân cư. - Để dành ra một nguồn tiền trong quỹ của mình để có thể phục vụ tốt cho hoạt động cho vay tiêu dùng. Khi để giành quỹ này thì ngân hàng đã có thể tạo ra một nguồn cụ thể mà không phụ thuộc vào các quyết định khác của ngân hàng, đồng thời với quỹ này thì ngân hàng đã đưa ra cho cán bộ tín dụng một mục tiêu cụ thể mà đế cuối năm sẽ tổng hợp lại số tiền giải ngân trên tổng số tiền quỹ mà ngân hàng trích lập ra để cho quỹ này hoạt động. - Bên cạnh việc tạo lập một ngân quỹ thì màng hoạt động này không thể thiếu con người, do vậy mà ngân hàng cần thành lập ra một phòng tín dụng chuyên sâu nghiên cứu vào vấn đề cho vay tiêu dùng, với lại nhóm này sẽ nghiên cứu tình hình nền kinh tế đề xuất các giải pháp thích hợp cho các chiến lược trong tương lai. Để thực hiện tốt điều đó thì ngân hàng cần thường xuyên quan tâm tới kĩ năng, năng lực của cán bộ tín dụng, và đồng thời phải tạo điều kiện cung cấp cho cán bộ những máy móc có thể cập nhật tình hình thị trường để nắm rõ tình hình kinh tế. - Khi làm việc tránh việc duy ý chí cá nhân thì ngân hàng cần đưa ra một quy trình cụ thể, vừa có thể giúp cho cán bộ tín dụng làm việc nhanh chóng vừa làm cho ý chí cá nhân sẽ không ảnh hưởng, công việc sẽ trở nên khách quan hơn, độ tin cậy của khách hàng đối với ngân hàng được nâng cao lên. - Ngân hàng cần đẩy mạnh việc cho vay theo hình thưc gián tiếp, vì thực tế các cán bộ tín dụng không thể nào kiếm được rất nhiều khách hàng do vậy mà ngân hàng cần kết hợp với một công ty bán lẻ, hay các doanh nghiệp sẽ đứng ra bảo lãnh cho một khách hàng khi đó ngân hàng sẽ kí hợp đồng tín dụng với khách hàng dựa trên sự bảo lãnh của các công ty bán lẻ. Thực hiện chiến lược này rất có lợi cho ngân hàng khi mà có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí để tìm kiếm khách hàng, việc đánh giá khách hàng dựa trên sự tin tưởng đối với các công ty bán lẻ đã giới thiệu, và điều đặc biệt quan trọng đó là giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. - Với hoạt động của một ngân hàng lâu năm thì các nguồn vốn trung và dài hạn rất nhiều, do vậy mà ngân hàng thường có các biện pháp sử dụng kết hợp nguồn vốn trung và dài hạn sao cho hợp lý và hiệu quả. Khi mà hoạt động tín dụng tiêu dùng ngày càng phát triển thì nguồn vốn trung và dài hạn không thể thiếu, ví dụ như cho vay để khách hàng mua nhà ở thì đó là những khoản mục trung và dài hạn. - Ngân hàng cần thực hiện việc phân loại nợ thành từng mảng khác nhau để làm sao có cách quản lý hiệu quả, đồng thời với việc trích lập quỹ dự phòng, đây là việc làm quan trọng giúp cho ngân hàng có thể cân bằng vốn, tránh xẩy ra những tình trạng không đáng có, như là mất khả năng thanh toán, hay là thiếu hụt trong nguồn vốn giải ngân. Để thực hiện được điều đó cần có những giải pháp sau: Công tác nguồn vốn - huy động vốn Chi nhánh cần tăng cường khả năng bám sát thị trường, nghiên cứu thị trường liên tục, thực hiện các cơ chế lãi suất linh hoạt nhằm cạnh tranh với các ngân hàng khác, bên cạnh đó cần triển khai thêm các dịch vụ sản phẩm mới có tính hấp dẫn cao và nhiều tiện ích có thể kích thích được sự tìm hiểu của khách hàng Tăng cường hợp tác với các công ty đầu tư chứng khoán, kết nối các sản phẩm dịch vụ với các sản phẩm của thị trường chứng khoán để có thể tận dụng được nguồn tiền gửi thanh toán của các công ty chứng khoán Đào tạo khả năng giao tiếp với khách hàng của các nhân viên ở phòng giao dịch, thái độ phục vụ phải thật sự nhiệt tình, và thể hiện được khách hàng rất quan trọng đối với ngân hàng Thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức tài chính đang hoạt động trên thị trường như các cơ quan bảo hiểm, kho bạc nhà nước… Thực hiện công tác phân tích thị trường định kì 1 tuần 1 lần về các vấn đề nhạy cảm có liên quan tới tài chính như là: lãi suất thị trường, bảng giá chứng khoán, giá vàng, giá ngoại tệ… để từ đó ngân hàng có thể thường xuyên cập nhật thị trường và có thể có các biện pháp khi thị trường đi xuống hay là đi lên một cách liên tục Về công tác tín dụng Thực hiện triển khai các sản phẩm tín dụng mới đã được chi nhánh nghiên cứu và thí điểm trong thời gian qua, đặc biệt là các loại hình có liên quan tới cho vay tiêu dùng như là cho vay du học, cho vay thế chấp bằng bộ chứng từ… bên cạnh đó tích cực nghiên cứu, tiếp cận đối tượng là khách hàng trẻ có khả năng trả nợ trong tương lai, ngoài ra cần tiếp cận các hộ kinh doanh ở các chợ đầu mối và các tuyến phố buôn bán lớn Hoàn thành công tác thí điểm, có đánh giá tổng kết và nghiên cứu tiếp tục mở rộng các sản phẩm tín dụng phục vụ các công ty chứng khoán, cũng như các nhà đầu tư. Phân tác bộ phận thẩm định với quản lý tín dụng để tăng cường khả năng giám sát và tính hiệu quả của các bộ phận này Nghiên cứu xu thế tình hình cổ phần nhà nước để từ đó ngân hàng có thể đề ra những chính sách cụ thể và kịp thời Thường xuyên có tổ chức các lớp học nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên cũng như là cần phải thường xuyên có gửi các cán bộ đi ra nước ngoài học tập 2. Những nhiệm vụ cụ thể trước mắt Những nhiệm vụ trên là những nhiệm vụ mang tính chất dài hạn. còn trước mắt chúng ta đang là một năm mới , một năm biết bao thách thức, vậy nên chúng ta cần có một nhiệm vụ cụ thể nhằm định hướng cho một năm mới. năm 2008 đầy triển vọng - Để ra phương hướng đầu tư và mục tiêu cho hoạt động tín dụng tiêu dùng, mục tiêu này cần được cụ thể hóa trong cán bộ tín dụng nhằm thực hiện cho mục tiêu này hiệu quả nhất. - Mặt khác ngân hàng tiếp tục định hướng xu hướng tăng trưởng của tín dụng đó là tiếp tục tăng trưởng nhưng thận trọng không phát triển quá nóng, chủ yếu tập trung chất lượng của dịch vụ của dịch vụ tín dụng nói chung và tín dụng tiêu dùng nói riêng. - Khi xét hồ sơ tín dụng thì nguyên tắc minh bạch luôn được khách hàng đánh giá rất cao, do vậy mà ngân hàng cần quán triệt tới từng cán bộ tín dụng đó là nguyên tắc minh bạch, công khai thông tin tạo nên cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tín dụng. - Thay đổi mô hình quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động tín dụng theo yêu cầu chung của khách hàng, nhằm tạo nên một hình tượng ngân hàng tốt đẹp trong mắt mọi người, lúc đó thì ngân hàng ngày càng có nhiều người tới gửi và giao dịch với ngân hàng. - Thực hiện tốt các chỉ tiêu tăng trưởng như kế hoạch đề ra, mặt khác thực hiện chính sách an toàn tránh xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi, đảm bảo chỉ số tăng trưởng, giảm tỉ lệ nợ quá hạn xuống mức thấp nhất. Tăng cường các biện pháp hạn chế rủi ro, thực hiện tốt các nghiệp vụ mới nhằm tránh xảy ra tình trạng nợ xấu trong tương lai. Góp phần nâng cao chất lượng có sự tin tưởng của khách hàng. - Một ngân hàng hoạt động có hiệu quả uy tín đến đâu mà khách hàng không biết tới thì cũng như không do vậy mà các hoạt động quảng cáo ngân hàng, các chương trình marketing ngân hàng cần được triển khai thường xuyên để cũng cố và góp phần mở rộng khách hàng của các dịch vụ của ngân hàng nói chung và dịch vụ cho vay tiêu dùng nói riêng - Ngân hàng cần hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro sao cho có thể quản lý ngân hàng một cách tốt nhất, và đảm bảo an toàn cho ngân hàng tránh những tình trạng rủi ro như mất khả năng thanh toán - Danh mục cho vay của ngân hàng ngày càng phải đổi mới với chu kì phát triển của nền kinh tế, danh mục càng đa dạng thì càng thu hút được nhiều khách hàng. Do vậy mà các nhà hoạch định xây dựng chiến lược của ngân hàng cần phải quan tâm thường xuyên tới các danh mục của ngân hàng, cập nhật những dịch vụ mới, nắm bắt thị hiếu của người dân. - Con người là yếu tố không thể thiếu, cho dù máy móc có hiện đại đến đâu mà ngân hàng đó không có con người có thể áp dụng máy móc đó thì coi như là không có gì, vì vậy mà ngân hàng cần quan tâm tới việc thu hút các người tài, những người có năng lực có thể cập nhật nhanh với công nghệ mới. cán bộ cho ngân hàng cũng như cán bộ cho bộ phận tín dụng nói riêng - Bên cạnh những vấn đề đó thì ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng theo hình thức phục vụ trọn gói cho khách hàng, tức là mọi đời sống của khách hàng đểu gắn liền với ngân hàng: đầu tiên là mở tài khoản cá nhân cho khách hàng, sau đó là quản lý việc chi trả lương cho khách hàng qua tài khoản, tiếp đó là các dịch vụ phục vụ cho khách hàng - Một yếu tố không thể thiếu nữa đó là ngân hàng phải đầu tư các trang thiết bị hiện đại, có người giỏi thì cũng cần có máy hiện đại để phục vụ cho công việc của họ. II. Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh 53 Quang Trung Hà Nội 1. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm Trong thời đại ngày nay, các ngân hàng chủ yếu cạnh nhau các danh mục sản phẩm, đó cũng là chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy mà ngân hàng nên đầu tư cho ý định phát triển sản phẩm mới, và tạo sự khác biệt sản phẩm của mình nhằm thỏa mãn đầy đủ các nhu cầu của khách hàng, với lại cũng đồng thời nâng cao hình ảnh của ngân hàng trong con mắt khách hàng. Từ đó để có biện pháp cụ thể của ngân hàng nhằm tăng số lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng, gia tăng lợi nhuận. Đặc tính của cho vay tiêu dùng là cần phải đa dạng về danh mục cho vay và cả đa dạng về phương thức thanh toán để làm sao khách hàng có thể hài lòng nhất, khi khách hàng đã hài lòng thì họ không những sẽ luôn luôn là khách hàng của ngân hàng mà họ sẽ còn marketing cho các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng một cách tốt nhất. 2. Đơn giản hóa các chính sách cho vay tiêu dùng Một vấn đề luôn gặp khó khăn hiện nay là sự tiếp xúc của khách hàng với ngân hàng với các dịch vụ của ngân hàng, những khó khăn hiện nay đó là sự không thống nhất giữa khách hàng và ngân hàng trong việc giải quyết mốt số vấn đề chung về các món vay, đó là cản trở về thời gian cấp vốn, thủ tục vay mượn phiền hà phức tạp, đối tượng cho vay vốn của ngân hàng thì hạn hẹp. Từ những khó khăn đó mà vệc mở rộng quy mô cho vay của ngân hàng đối với khách hàng, như vậy sẽ làm giảm tính cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn. Do vậy mà ngân hàng cần có các biện pháp sao cho có thể giải quyết các thủ tục một cách nhanh nhất, tốn ít thời gian nhất 3. Các biện pháp hạ lãi suất cho vay tiêu dùng xuống thấp nhất Các ngân hàng trong cùng một hệ thống ngân hàng thì không thể lấy chính sách lâu dài là hạ lãi suất để cạnh tranh nhau, mà phải cạnh tranh nhau bằng chất lượng dịch vụ, nhưng trong thời điểm hiện nay thì việc cạnh tranh bằng lãi suất vẫn còn rất phổ biến vì chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, trong thời kì nền kinh tế đang phát triển. Việc giữa ngân hàng này với ngân hàng khác có chênh lệch lãi suất là chuyện bình thường, một ngân hàng có thể tăng lãi suất huy động và hạ lãi suất cho vay so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn để cạnh tranh cho sản phẩm của mình, ta chỉ xét đơn giản như bản thân mỗi chúng, khi mà các ngân hàng đều có chất lượng dịch vụ là như nhau nếu có ngân hàng nào tốt hơn về lãi suất thì chúng ta sẽ lựa chọn ngân hàng đó vậy nên hạ lãi suất là một tiêu chí để thu hút khách hàng. Nhưng biện pháp này không thể sử dụng lâu dài vì đây là vấn đề hết sức nhạy cảm có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế khi mà một ngân hàng vì quá tải mà không trụ vững dẫn tới phá sản 4. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin Thông tin luôn là vấn đề quan trọng, ai có thông tin sẽ có tất cả, sẽ thành công, còn nếu không có thông tin thì sẽ thất bại đó là quy luật, vậy nên ngân hàng nên đầu tư vào lĩnh vực để tìm kiếm thông tin, và chất lượng thông tin cần chuẩn xác và có tính hiệu quả cao. - Thông tin về tình hình thị trường: để có những thông tin này thì ngân hàng cần lập ra một đội nhân viên chuyên nghiên cứu về vấn đề thay đổi của thị trường về các loại hàng hóa, về sản phẩm đan dạng và cần có các thông tin định hướng trong tương lai, thông tin này có thể nghiên cứu từ các số liệu thống kê, các báo cáo của bộ chuyên nghành, các buổi hội thảo về lĩnh vực cho vay tín dụng tiêu dùng để từ đó có các thông tin cho đơn vị ngân hàng mình công tác. - Thông tin khách hàng: nguồn thông tin này có thể thu thập từ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, hay là các thông tin ở các nghành khách có nghiên cứu về khách hàng trong xã hội… để quan hệ tốt với khách hàng, cũng như mong muốn khách hàng luôn biết tới ngân hàng thì ngân hàng cần thường xuyên có các chính sách ưu đãi đối với các khách hàng, và đặc biệt quan tâm tới khách hàng có mối làm ăn thường xuyên với ngân hàng bằng cách có thể giảm lãi suất, cung cấp miễn phí một số dịch vụ của ngân hàng - Thông tin về đối thủ cạnh tranh: biết mình biết người trăm trận trăm thắng đó là một triết lý mà ai cũng cần phải áp dụng, đối với hoạt động ngân hàng cũng vậy, mình có dịch vụ tốt nhưng hay dừng lại và xem đối thủ của mình có cái gì để từ đó mà có các biện pháp, một là tiếp thu và phát huy cái tốt hơn. Để làm tốt vấn đề này thì cần có thông tin chính xác của đối thủ. Các ngân hàng khai thác các đối thủ cạnh tranh ở cùng quy mô vốn, cùng phát triển một chiến lược dài hạn như nhau, các thông tin có thể cập nhật có thể về nội dung chiến lược của ngân hàng khác, về môt hình tổ chức quản lý, quy trình, sản phẩm trong các lĩnh vực cho vay. Với việc theo dõi thường xuyên đối thủ cạnh tranh sẽ định hướng cho ngân hàng một hướng đi chính xác, ngân hàng sẽ có được những thông tin cần thiết mà không mất quá nhiều thời gian. Các thông tin có thể lấy từ Các báo cáo của ngân hàng đối thủ cạnh tranh, và chúng ta cần phải phân tích các báo cáo đó. Các báo cáo, các bài phát biểu của lãnh đạo của các tổ chức đó. Qua đó chúng ta sẽ đánh giá chi tiết về tình hình ngân hàng đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu về quan điểm của lãnh đạo họ và cả những dự định trong tương lai Các ấn phẩm, các tài liệu có liên quan tới sản phẩm chuẩn bị ra mắt liên quan tới ngân hàng về của đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu đánh giá trình độ nhân viên của đối thủ, xem đối thủ có điểm mạnh, và phân tích các nhà lãnh đạo để ta có thể lôi kéo họ về với ngân hàng mình Theo dõi các chương trình quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh để từ đó có thể nắm bắt các dịch vụ mới, các chương trình khuyến mãi mới của đối thủ cạnh tranh. Thông qua các báo cáo tài chính, hầu hết các ngân hàng đều sử dụng các báo cáo tài chính để công bố tình hình thông tin tài chính của mình, cũng như phương hướng hoạt động vậy nên đây sẽ là nguồn thông tin tin cậy và chuẩn xác nhất về các chỉ số phát triển của ngân hàng cạnh tranh. 5. Tập trung tăng cường chất lượng tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh Muốn cho khách hàng luôn biết tới ngân hàng mình thì chất lượng của dịch vụ phải được đặt lên hàng đầu, do vậy để đáp ứng được mục tiêu là nâng cao chất lượng tín dụng, tức là phát triển một cách có chiều sâu của các hoạt động dịch vụ của ngân hàng nói chung cũng như hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng nói riêng. Vậy nên chi nhánh đã sửa đổi nhiều biện pháp nhằm mục tiêu là nâng cao chất lượng của dịch vụ, đồng thời cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Và điều chắc chắn đó là ngân hàng đã thực hiện việc chấm điểm tín dụng cho các hoạt động tín dụng tại ngân hàng để đáp ứng được tốc độ ngày càng nhiều các hợp đồng tín dụng phức tạp khác nhau. Phương pháp, hệ thống chỉ tiêu chấm điểm các hợp đồng tín dụng được quy định rõ tại cuốn cẩm nang tín dụng của ngân hàng, trong cuốn cẩm nang này ngân hàng đã nêu rất rõ ràng về các tiêu chuẩn để chấm điểm cũng như là các quy trình cho vay các món vay một cách rất cụ thể, và chi tiết. Do vậy mà các cách thức trong cuốn cẩm nang này được áp dụng cho toàn hệ thống một cách chuẩn mực. Khi mà hệ thống chấm điểm được áp dụng rộng rãi sẽ làm cho việc phát triển mở rộng các dịch vụ mới của ngân hàng sẽ nhanh chóng hơn vì các cán bộ tín dụng sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc xem xét các hồ sơ tín dụng, họ sẽ có thời gian để nghiên cứu thị trường và tung ra các sản phẩm mới, bên cạnh đó thì chất lượng tín dụng cũng được nâng lên một cách nhanh chóng trong toàn hệ thống nói chung và trong tín dụng tiêu dùng nói riêng. Hệ thống chấm điểm là phương pháp mà quy ước các rủi ro theo các thang điểm, các hệ thống thanh điểm được áp dụng khác nhau đối với từng món vay, và cũng khác nhau đối với các loại khách hàng khác nhau. Mỗi món vay vì nó sẽ thuộc dạng ưu tiên của ngân hàng hay là không, đối với các món vay thuộc các mà không nằm trong danh mục ưu tiên của ngân hàng thì ngân hàng cho điểm rất khắt khe, phải rất hoàn hảo khi đó mới có thể được các ngân hàng giải ngân, hay là các loại khác hàng khác nhau thì có thang điểm khác nhau, đối với những khách hàng quen thì ngân hàng có vẻ thông thoáng hơn, và có thể có điểm ưu tiên, do vậy mà các món vay sẽ được giải ngân nhanh chóng và không gặp phiền toái gì. Nhò hệ thống chấm điểm đã có một quy định cụ thể nên việc chấm điểm một khách hàng diễn ra nhanh chóng, tốn ít thời gian, cũng như là công sức chi phí của ngân hàng và các khách hàng. Hệ thống chấm điểm có một thủ tục rất đơn giản, các khách hàng chỉ cần điền đầy đủ hồ sơ thông tin về cá nhân, theo một mẫu in sẵn của ngân hàng và giao lại cho nhân viên ngân hàng đó, bên cạnh việc các thông tin đầy đủ thì khách hàng còn phải nộp các báo cáo tài chính, bản cân đối kế toán đó là với các doanh nghiệp đã hoạt động, còn với doạnh nghiệp sau khi vay xong vốn thì mới hoạt động thì phải nộp phương hướng chiến lược kinh doanh. Từ đó cán bộ tín dụng có thể căn cứ vào đó để chấm điểm khách hàng, và xây dựng thang điểm cho khách hàng. Sau khi đã thực hiện xong việc chấm điểm thì cán bộ tín dụng căn cứ vào đó để quyết định việc giải ngân có cho vay hay không cho vay, quyết định với lãi suất bao nhiêu, các yếu tố cần thiết cho một món vay như là tài sản đảm bảo. Sau khi cho vay thì cán bộ tín dụng quan sát, trong quá trình cho vay để có thể đánh giá được món vay đồng thời có các biệt pháp trích nguồn dự phòng rủi ro. Qua thực tế đánh giá ta thấy phương pháp chấm điểm tín dụng là một trong những phương pháp rất hiệu quả, diễn ra thuận tiện nhanh chóng và được rất nhiều ngân hàng áp dụng, ngân hàng có thể tiết kiệm chi phí không tốn quá nhiều cán bộ tín dụng cho phòng tín dụng. Hệ thống chấm điểm tín dụng là một thước đo rủi ro chung cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Tuy trong những trường hợp khác nhau thì có những hệ thống điểm riêng, nhưng quy lại rằng cần phải mang lại lợi nhuận cho ngân hàng khi đó thì ngân hàng mới giải ngân. Hệ thống chấm điểm tín dụng đã hộ trợ rất nhiều cho các cán bộ tín dụng trong chi nhánh nói riêng cũng như cán bộ tín dụng trong toàn nghành ngân hàng nói riêng, tổng quan lại ta thấy ý nghĩa của việc cho điểm tín dụng là - Giúp cho cán bộ tín dụng thẩm định hồ sơ nhanh hơn, chính xác hơn và rất khách quan, không bị chi phối bởi cá nhân. - Tiếp theo nữa đó là khách hàng được phân theo một chuẩn cụ thể mà ngân hàng đã chấm dựa trên thanh điểm - Còn đối với ngân hàng thì các thông tin trở nên minh bạch hơn, công khai các món vay tín dụng ra công khai. 6. Đẩy mạnh kế hoạch marketing của ngân hàng Marketing ngân hàng rất quan trọng, hiện nay tất cả các ngân hàng đang thực hiện việc marketing ngân hàng, ta cần hiểu rằng marketing ngân hàng là gì “ theo một số đã được định nghĩa như sau: marketing ngân hàng là phương pháp quản trị tổng hợp dựa trên cơ sở nhận thức về môi trường kinh doanh, những hành động của ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, phù hợp với biến động của môi trường, trên cơ sở đó mà ngân hàng thực hiện chức năng của ngân hàng. Theo quan điểm khác là marketing ngân hàng là toàn bộ những nổ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện mục tiêu lợi nhuận, hay là còn có định nghĩa như sau: marketing ngân hàng là một tập hợp các hành động khác nhau của chủ ngân hàng nhằm hướng mọi nguồn lực hiện có của ngân hàng vào việc phụcvụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng trên cơ sở đó thực hiện các mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng. Trên đây là cách hiểu về marketing ngân hàng, vậy chúng ta có thể nhận xét rằng việc có được khách hàng đã khó mà giữ chân khách hàng với ngân hàng mình còn khó hơn, vì mỗi con người luôn luôn muốn khám phá sự mới mẻ trong từng thời gian của cuộc sống, do vậy mà mỗi ngân hàng cần thường xuyên có những dịch vụ mới để làm cho sự khám phá của khách hàng là vô tận. Chúng ta cần thực hiện chiến lược giữ chân khách hàng và bên cạnh đó là phải thu hút khách hàng để làm được điều đó thì mỗi ngân hàng cần có một chiến lược cụ thể, ví dụ như có thể đầu tư các cán bộ kinh nghiệm vào hoạt động chuyên sâu ở phòng trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng để họ là những người có kinh nghiệm sẽ giúp rất nhiều cho ngân hàng, những người đó có thể đưa ra các kế hoạch khác nhau nhăm xây dựng một chiến lược kinh doanh tổng hợp: đầu tiên là thực hiện việc phân tích thị trường, đánh giá các ngân hàng khác, nghiên cứu xem cách thức ở trong ngân hàng, từ đó đưa ra nhận xét thị trường và có những biện pháp cụ thể. phải có sự đoàn kết giữa các thành viên trong phòng tín dụng, tránh tình trạng mâu thuẫn chung mà làm ảnh hưởng tới ngân hàng. Bên cạnh đó, bộ mặt của ngân hàng chính là ở việc giao tiếp với ngân hàng như thế nào, điều này rất quan trọng vì thực tế ta thấy phong cách làm việc tại chi nhánh. Nó sẽ giúp cho hình ảnh của ngân hàng đẹp lên trong lòng khách hàng khi đến giao dịch và từ đó sẽ có những khách hàng khách biết tới. Đây cũng là hình thức quảng cáo ngân hàng một cách rẻ nhất, mà mang lại hiệu quả rất cao. Để có thể thực hiện được điều đó ngân cần có một khóa tuyển riêng cho vị trí giao dịch viên, những giao dịch viên này trực tiếp làm việc với khách hàng qua đó có thể tạo ấn tượng với khách hàng có thể qua hành động cử chỉ lời nói, trang phục ăn mặc tạo nên một phong cách làm việc nhẹ nhàng lịch sự nhưng cũng rât nghiêm túc. Không những có đội ngũ giao dịch viên phải lịch sự mà ngân hàng còn phải đầu tư các trang thiết bị hiện đại, mỗi khách hàng đến giao dịch với ngân hàng rất chú ý tới máy móc trang thiết bị của ngân hàng xem có hiện đại hay không, từ đó mới tạo sự tin tưởng lâu dài của khách hàng với hoạt động của ngân hàng. Mặt khác ngân hàng còn phải thực hiện các chính sách khuyếch trương, các chương trình ưu đãi, tiết kiệm có thưởng và đặc biệt phải mang lại tiếng vang lớn đó là những hoạt động không thể thiếu trong chiến dịch hoạt động marketing của mình. Những chương trình như vậy có thể sẽ thu hút được lượng khách hàng rất lớn, và ngân hàng đã tiết kiệm được chi phí để đầu tư cho một chương trình khách mà vẫn mang lại hiệu quả, bởi vì các giải thưởng sẽ được trao trực tiếp tới tận tay người tiêu dùng… Ngoài ra ngân hàng còn có thể tự quảng cáo mình qua các phương tiện truyền thanh, báo chí, truyền hình, hay là tổ chức các chương trình riêng mang tính đặc sắc thu hút lượng khán giả đông. Qua đó ta dễ dàng nhận thấy được tầm quan trọng của việc marketing 7. Tăng cường loại hình cho vay tín chấp với cán bộ công nhân viên thông qua đầu mối tại chi nhánh Ngân hàng đang hướng tới ngày càng đa dạng hóa loại hình dịch vụ cho vay tiêu dùng, mục tiêu là thu hút ngày càng nhiều khách hàng có tình hình tài chính tốt đảm bảo khả năng chi trả sau khi tới hạn trả nợ, góp phần làm tăng lợi nhuận cho chi nhánh đồng thời thay đổi cơ cấu cho vay tiêu dùng vì trong tương lai ngân hàng nên chú trọng việc cho vay tín dụng tiêu dùng qua người đại diện. Cách thức cho vay tín dụng tiêu dùng thông qua người đại diện đối với cán bộ công nhân viên được làm rõ trên cơ sở quyền lợi của các bên tham gia như là người đi vay, ngân hàng, người đại diện, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên trong quá trình nộp hồ sơ cũng như quá trình xem xét hồ sơ. Người đại diện có thể là một cá nhân hay là tổ chức nhưng đặc biệt người này phải có uy tín đối với ngân hàng, người đại diện tập trung hồ sơ vay vốn của các khách hàng, gửi hồ sơ lên ngân hàng và có thể đại diện nhận tiền vay khi mà có trách nhiệm thì người đại diện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Như vậy để có thể làm tốt công việc thì ngân hàng cần trích phần trăm trong tổng số tiền lãi cho người đại diện, đồng thời hỗ trợ các chi phí có liên quan tới công việc, nhằm làm cho người đại diện hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Cách thức này sẽ không mang lại hiệu quả khi mà người đại diện không có trách nhiệm, có dấu hiệu cá nhân nhằm làm cho bản thân giàu lên không quan trong tới lợi nhuận của ngân hàng, và đồng thời lợi dụng sự tín nhiệm của ngân hàng để mưu lợi riêng cho bản thân, vì vậy nên khi ngân hàng chọn người đại diện thì cần chú ý xem xét tới tư cách đạo đức của người đó, đồng thời phải quản lý một cách chặt chẽ tránh tình trạng để lơi lỏng có thể gây ra mỡ tới miệng mèo, có thể sẽ gây ra rủi ro cho ngân hàng. Vì thực tế đã có nhiều trường hợp đã xẩy ra như vậy. 4. Đẩy mạnh việc triển khai phương thức cho vay tiêu dùng trả góp tại chi nhánh giao dịch ngày càng một phát triển Hiện tại chi nhánh chưa phát triển mạnh việc cho vay tiêu dùng trả góp. Tuy nhiên trong tương lại việc cho vay tiêu dùng trả góp là một danh mục rất quan trọng của ngân hàng, như chúng ta thấy đó cuộc sống của chúng ta luôn muốn có thể mua được cái vật dụng, đồ dùng trong gia đình có giá trị, nhưng với thời điểm hiện tại chúng ta không thể mua được do vậy mà ngân hàng cần có những khoản cho vay tiêu dùng trả góp nhằm giúp cho cá nhân muốn mua và có thể thanh toán trong tương lai với thu nhập của mình. Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế thì tốc độ đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh, năm 2020 Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nhỏ bé bây giờ nữa mà thay vào đó là một Hà Nội phát triển ôm gọn tất cả các tỉnh liền kề, cùng với dự án phát triển đô thị hai bên dòng sông hồng lúc đó nhu cầu xây dựng nhà ở của Hà Nội sẽ tăng lên vô cùng đáng sợ, với cấp độ có thể gấp 2 gấp 3 lần hiện tại, với tình hình đó thì ta nhận thấy trong tiềm năng việc cho vay nhà ở sẽ rất phát triển. Bên cạnh đó ta phải thấy rằng cho vay trả góp là một hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, thực tế cho vay trả góp là ngân hàng đó phải có vốn dài hạn thì mới có thể thực hiện tốt loại hình dịch vụ này, bản thân của cho vay trả góp mang lại lợi nhuận rất cao so với các khoản vay thông thường khác. Mặt khác lãi suất cho vay trả góp sẻ được tính theo số dư gốc, tức là vào thời gian đầu tiền lãi sẽ cao và càng về sau tiền lãi càng giảm lúc đó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi giá trị của dòng tiền theo thời gian, do vậy mà chúng ta cần thực hiện các món vay trả góp một cách mở rộng nhưng phải dựa trên nguồn lực sẵn có của mình, và cần đẩy mạnh dịch vụ này phát triển lên. Hình thức cho vay trả góp có thể áp dụng theo phương thức trực tiếp hay là phương thức gián tiếp, có thể cho vay trực tiếp khách hàng đến liên hệ với ngân hàng hay là có thể thông qua các tổ chức công ty bán lẻ. khi thực hiện mỗi phương thức đều có ưu và nhược điểm nhưng ngân hàng cần áp dụng tốt xen kẽ cả hai phương thức để tận dụng những mặt ưu điểm của nhau. Ví dụ như là đối với phương thức cho vay trực tiếp thì ngân hàng yên tâm vì mình đã có thể kiểm soát rất chặt chẽ về hồ sơ của khách hàng, mặt khác các cán bộ tín dụng là những người có năng lực nên sẽ đảm bảo khả năng an toàn không bị tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn. còn đối với cho vay gián tiếp thì ta có thể thấy được ưu điểm đó là tăng lượng khách hàng lên một cách đáng kể dựa vào sự tin cậy của công ty bán lẻ. Nhưng thay vào đó là độ rủi ro cao hơn do ngân hàng không trực tiếp thẩm định khách hàng nên có thể có tình trạng nợ xấu diễn ra. Vì thế nên ngân hàng cần chú ý kết hợp cả hai loại một cách hợp lý và biết tận dụng ưu điểm của từng loại hình nhằm tránh rủi ro cho ngân hàng. 5. Nâng cao chất lượng thông tin về nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra các yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng Ngân hàng cần có một ban chuyên sâu nghiên cứu về tình hình pháp luật, các chính sách kinh tế vĩ mô có liên quan tới hoạt động cho vay tiêu dùng, các thông tin từ chính phủ, các thông tin từ ngân hàng trung ương có liên quan đến tình hình tài chính nói chung cũng như tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng, việc tiêu dùng của dân cư rất nhạy cảm với các chính sách trong giai đoạn tiếp theo của nhà nước, vì thực tế tiêu dùng là phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mỗi cá nhân do vậy khi có vấn đề về tình hình kinh tế như sẽ có chiều hướng tốt trong tương lai thì họ sẽ tiêu dùng nhiều hơn, do vậy mà sẽ ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng của ngân hàng, nghiên cứu được tình hình đó thì ngân hàng sẽ có các chiến lược cụ thể cho giai đoạn tương lai. Trên đây là nghiên cứu về tình hình chung, sự diễn biến của thị trường sẽ phụ thuộc vào các chính sách này, bên cạnh đó ban chuyên sâu này còn phải nghiên cứu về tình hình các đối thủ cùng cho vay trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng xem họ có những phương hướng chiến lược như thế nào, vì hiện tại bây giờ tất cả các ngân hàng đều có thể hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Vì vậy nên cần nghiên cứu các chiến lược cũng như các sản phẩm của ngân hàng khác vừa là để rút kinh nghiệm và đồng thời cũng tung ra các sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó thì ngân hàng cũng cần nghiên cứu về tình hình thông tin của người tiêu dùng xem họ đang cần gì, họ đang suy nghĩ như thế nào, có thể lập một nhóm điều tra đi tìm hiểu thị trường hay là phỏng vấn trực tiếp điều tra các đối tượng thuộc các loại khách hàng khác nhau của ngân hàng. Trên cơ sở đó đưa ra xu hướng cụ thể, phân tích ra thành các nhóm khách hàng với mục đích là ngày càng thu hút được nhiều khách hàng đến với ngân hàng Tóm lại điều tra cả 3 đối tượng trên thì ngân hàng đã có thể tổng hợp được các thông tin cần thiết để định hướng cho tương lai và đưa ra các chiến lược cho các nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời cũng đưa ra các biện pháp điều chỉnh cụ thể khi có vấn đề biến động. 6. Hoàn thiện công tác định giá trong cho vay có tài sản đảm bảo là nhà đất Tái sản đảm bảo là một phần không thể thiếu trong các món vay, nếu không có tài sản đảm bảo thì dù hồ sơ có tốt như thế nào cũng không được giải ngân, như chúng ta biết giá của tài sản đảm bảo chỉ tính trên 70% giá trị thực của tài sản. Vì tính quan trọng của tài sản đảm bảo quan trọng như vậy nên các ngân hàng cần lập ra một ban chuyên nghiên cứu và đánh giá tài sản. Hiện nay tại Hà Nội chưa có chưa có một trung tâm nào đủ năng lực và đủ độ uy tín để đánh giá giá trị của các bất động sản. Do vậy mà khi định giá một giá trị tài sản đảm bảo thì các cán bộ tín dụng phải tự mình đi tìm hiểu các giá nhà đất trong những năm gần đây, đồng thời liên hệ với các giá đất hiện hành được bán cùng thời điểm lúc đó để định cho bất động sản đó điều này gây rất nhiều khó khăn cho các cán bộ tín dụng Một giải pháp cụ thể đó là ngân hàng cần thành lập một ban bất động sản theo chiều sâu, tức là các cán bộ với nhiệm vụ chính chuyên nghiên cứu giá trị bất động sản, đồng thời xem xét tình hình thị trường lên xuống của bất động sản, ban này có nhiệm vụ cung cấp các thông tin cho các phòng ban tín dụng khi phải đánh giá giá trị của các bất động sản là tài sản đảm bảo, với việc thành lập và nghiên cứu của ban này cũng làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái hơn khi cảm thấy rằng mính sẽ không bị tính giá sai sẽ tăng cường sự tin tưởng của khách hàng đó cũng là hình thức quảng cáo ngân hàng rất có hiệu quả. 7. Tiếp tục phát huy tiềm lực công nghệ ngân hàng Trong một nền kinh tế phát triển như hiện nay, khi mà sự thủ công của cán bộ ngân hàng không thể nào đáp ứng được nhu cầu nhịp sống nhanh, thì công nghệ đóng vai trò chủ chốt quyết định sự thành công của ngân hàng, một ngân hàng muốn trở thành là một ngân hàng hiện đại trong con mắt khách hàng thì tối thiểu ngân hàng đó phải có những công nghệ hiện đại, ngân hàng hiện đại hoạt động dựa trên nền tảng là công nghệ tiên tiến và hiện đại. Các công nghệ hiện đại chính là công cụ vô cùng hiệu quả để các ngân hàng cạnh tranh nhau về chất lượng dịch vụ, khi các thiết bị hiện đại thì các thao tác làm việc của ngân hàng sẽ trở nên nhanh hơn và từ đó lấy được niềm tin từ khách hàng, đồng thời với một xu hướng ngày càng phát triển trong tương lai thì áp dụng theo mô hình quản lí hiện đại thì yếu tố quan trọng đó là phải có công nghệ hiện đại. Hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ thì ngân hàng BIDV là một trong những ngân hàng có công nghệ hiện đại và có thể đáp ứng được tốc độ phát triển trong tương lai với các sản phẩm mới, các dịch vụ mới dựa trên công nghệ hiện đại qua đó có thể thu hút ngày càng một nhiều khách hàng tổ chức trong nước và đặc biệt là các khách hàng quốc tế, khi mà lượng tiền kiều hối luôn chiếm một tỉ trọng rất cao. Để có thể khẳng định là một trong 4 đại gia ngân hàng của nước ta thì ngân hàng càng phải đầu tư và phát triển công nghệ không những trong các dịch vụ truyền thống mà dần dần phải mở rộng các dịch vụ khác, trong đó có các loại hình ứng dụng công nghệ hiện đại đó là các dịch vụ thẻ thanh toán, với chiến lược của ngân hàng đó là có một tỉ trọng cao trong lĩnh vực thẻ thanh toán vì hướng tới tương lai chúng ta sẽ thanh toán không dùng tiền mặt lúc đó ngân hàng nào có số lượng thẻ thanh toán càng nhiều thì ngân hàng đó càng phát triển, biết được là như vậy nên cho tới thời điểm này BIDV Quang Trung đang cố gắng thực hiện các chiến lược về thẻ thanh toán nhằm nhắm lấy cơ hội để phát triển trong tương lai. Trong hoạt động tại chi nhánh BIDV Quang Trung đã áp dụng các việc quản lý các khoản cho vay, các phương pháp tính lãi, các thông tin liên quan tới khách hàng đều đã áp dụng trên máy tính, từ đó cũng nâng cao năng lực của cán bộ tín dụng không mất quá nhiều thời gian cho xử lý các vấn đề đơn giản, ví dụ hệ thống chấm điểm tín dụng đã được thực hiện trên máy tính một cách nhanh chóng và chính xác, với việc sử dụng các phần mềm có nhiều ứng dụng, các thao tác đơn giản được áp dụng tại ngân hàng làm cho tốc độ tính toán nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều, điều này tạo tâm lý tốt cho khách hàng cũng như ngân hàng khi phải cùng giải quyết một vấn đề. 8.Tăng cường đội ngũ cán bộ về cho vay tiêu dùng cả về số lượng và chất lượng Như chúng ta biết cho dù ngân hàng có hiện đại như thế nào thì vai trò của con người là không thể thay thế, sau này khi mà đất nước đã phát triển sự chênh lệch về công nghệ hiện đại sẽ không còn, lúc đó chính là sự thể hiện chênh lệch về con người, ngân hàng càng có nhiều người tài thì ngân hàng đó càng phát triển và sự khác biệt giữa các ngân hàng chính là nhân tố con người. Do vậy mà mỗi ngân hàng cần làm cùng với việc đổi mới công nghệ hiện đại thì ngân hàng cũng cần đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên, thứ nhất là để linh hoạt trong công việc và thứ hai nữa là sẽ có trình độ để quản lý các trang thiết bị hiện đại là nhu cầu cấp thiết. Do vậy mà cán bộ ngân hàng chính là chiến lược mang tính dài hạn của trong mụch tiêu kinh doanh của ngân hàng. Với nền kinh tế đang ngày càng hội nhập thế nên yêu cầu cho đội ngũ cán bộ là rất lớn, và chúng ta vừa gia nhập tổ chức thương mại thế giới những lúc này đây tuy thị trường tài chính chúng ta chưa hoàn toàn mở rộng nhưng đã có những ngân hàng nước ngoài bắt đầu đầu tư vào nước ta tạo nên một môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt và đầy thử thách. Thứ nhất là do nước ngoài họ có nguồn vốn rất dài hạn nên không sợ bị lỗ trong những năm đầu tiên, thứ hai nữa là trình độ quản lý của các ngân hàng nước ngoài có truyền thống rất lâu đời nên khi có ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam vẫn làm cho các ngân hàng nước ta rất khó cạnh tranh. Do vậy để đáp ứng những sự cạnh tranh khốc liệt trong tương lai ngay từ bây giờ thì các ngân hàng nên đầu tư vào cán bộ công nhân viên nhằm tạo ra cho họ có một nền tảng và sẽ là nguồn nhân lực vô cùng quan trọng. Như chúng ta biết thì ngân hàng không thể cứ trông chờ vào sự phát triển của các hoạt động tín dụng mà phải cạnh tranh trên chất lượng dịch vụ, nhưng thực tế cho thấy rằng hơn 60% thu nhập của ngân hàng chính là từ hoạt động tín dụng do thực tế vậy nên hiện tại bây giờ thì chúng ta chỉ cố gắng làm sao cho hoạt động tín dụng ngày càng phát triển nói chung cũng như hoạt động tín dụng tiêu dùng ngày càng phát triển nói riêng, trong thời đại ngày nay việc nâng cao chất lượng tín dụng là điều cần thiết còn phần đa dạng hóa danh mục dịch vụ thì là việc làm sau. Để có thể nâng cao chất lượng tín dụng thì cán bộ tín dụng phải có phẩm chất tư cách và năng lực thực sự cụ thể là phải có kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn và các kĩ năng xử lý thuần túy, bên cạnh đó phải có năng lực phân tích, dự đoán các thông tin có liên quan tới tín dụng, và vấn đề nữa đó là các mối quan hệ sâu rộng có thể mở rộng thị trường. Để có thể thường xuyên nâng cao năng lực của cán bộ trong đội ngũ tín dụng thì những việc làm mà ngân hàng cần phải thực hiện - Thường xuyên tổ chức các lớp học nâng cao trình độ cho đội ngũ công nhân viên nhằm cung cấp các kiến thức mới cập nhật với đời sống ngày càng một thay đổi chóng mặt, cho tới khả năng phân loại khách hàng cùng với việc thẩm định cho vay, mặt khác với xu thế hội nhập thì ngoại ngữ là không thể thiếu - Ngân hàng cần thương xuyên tăng cường thêm các đội ngũ nhân viên mới nhằm tạo nên một phong cách mới mẻ trong hoạt động của ngân hàng. Hiện tại thì số nhân viên trong phòng quản lý tín dụng chưa thật nhiều nhưng lại đối mặt với rất nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn do vậy mà họ dễ bị quá tải trong công việc với một khối lượng công việc tương đối lớn trong một ngày làm việc. Khi mà công việc trong một ngày bị quá tải thì dễ có thể mắc sai lầm khi xét hồ sơ những sai lầm có thể không đáng có gây ra một tâm lý căng thẳng gây ra cáu gắt với khách hàng làm mất hình ảnh tốt đẹp của ngân hàng. Vậy nên ngân hàng cần quan tâm tới số lượng nhân viên trong ngân hàng. - Để có thể thu hút được nhân tài thì ngân hàng cần có những chính sách đãi ngộ hợp lý, như tiền lương tiền thưởng, các chế độ ưu tiên hỗ trợ… những việc đó sẽ tạo cho các cán bộ tâm lý làm việc thoải mái, họ sẽ hết mình vì công việc, làm cho ngân hàng ngày càng phát triển và đi lên. 9. Nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh BIDV Quang Trung trên địa bàn thành phố trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng Như chúng ta thấy đó trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều ngân hàng đóng trụ sở, do vậy mà để có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt thì ngân hàng cần nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả cạnh tranh của chi nhánh trong lĩnh vực tín dụng và tiêu dùng cần quán triệt một số giải pháp sau: - Tăng cường phát triển khả năng nội tại của ngân hàng, bên cạnh đó nâng cao chất lượng, và quy mô về cho vay tiêu dùng dựa trên tăng vốn chủ sở hữu - Ngoài ra nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng, cũng như là làm sao có thể nâng cao mức lợi nhuận ròng từ khoản thu này, xử lý các loại nợ tồn đọng trong ngân hàng nhằm lành mạnh hóa hoạt động tín dụng tiêu dùng, sử dụng việc linh hoạt của lãi suất nhằm thay đổi cơ cấu các món vay trong cơ cấu tín dụng của ngân hàng với sự thay đổi của thị trường. - Ngoài ra ngân hàng còn cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống báo cáo thông tin rủi ro, sửa đổi cách thức lập dự phòng rủi ro để có thể thực hiện chính xác, nâng cao hiệu quả. - Một việc nữa đó là chi nhánh phải thay đổi thường xuyên các trang thiết bị trong ngân hàng, phải cập nhật các trang thiết bị hiện đại, và đồng thời để có thể quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại đó cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý. III. Một số kiến nghị 1. Kiến nghị với chính phủ và các cơ quan bộ nghành có liên quan Hiện nay hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng đang được rất nhiều ngân hàng quan tâm, vậy nên để tạo nên một hàng lang pháp lý thông thoáng thì chính phủ cùng với các cơ quan ngân hàng nhà nước cần tạo điều kiện cụ thể thuận lợi để hoạt động này ngày càng một phát triển mà ít gặp phải phiền phức luật chưa quy định nhằm nâng cao đời sống của nhân dân cũng như là tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. - Cần có một luật tín dụng rõ ràng chỉ liên quan tới vấn đề tín dụng tiêu dùng khi xảy ra tranh chấp để có cơ sở xử lý theo pháp luật. Để làm được điều đó ngay từ bây giờ các cơ quan nhà nước có liên quan cần có biện pháp hoàn thiện một bộ Luật tín dụng một cách sớm nhất. Để cho cán bộ tín dụng có thể có thêm nhiều kiến thức thì các cơ quan cần tạo điều kiện cho các cán bộ đi học tập ở nước ngoài, tham khảo các chiến lược của các nước phát triển từ đó có thể về vận dụng vào đất nước ta. Khi luật tín dụng ra đời thì không chỉ kích thích các ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng mà còn có thể kích thích người dân bởi khi đó đã có sự chắc chắn vậy nên tín dụng tiêu dùng sẽ ngày càng phát triển - Hoàn thiện các thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ ở thành phố, khi đó tạo điều kiện đầy đủ giấy tờ cho người dân đi vay các ngân hàng. Bên cạnh đó cần phát triển thị trường cầm cố, và khi cần có thể có các thủ tục đơn giản quy định về thu nợ sau khi cầm cố các tài sản - Các ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai trung tâm thanh toán liên ngân hàng về thẻ, thực tế hiện nay chúng ta đang hướng tới thực hiện hạn chế dùng tiền mặt, các loại thẻ ngân hàng rất nhiều, mỗi ngân hàng một thẻ và chưa có sự liên kết giữa các ngân hàng với nhau, vì thế nên việc ra đời trung tâm liên ngân hàng chuyên quản lý về thẻ là một xu hướng trong tương lai hệ thống đó sẽ mang lại rất nhiều thuận tiện cho ngân hàng cũng như cho khách hàng. Khi đó người dân có thể rút tiền ở bất kì điểm thanh toán thẻ nào. - Hệ thống ngân hàng luôn cần có những người tài để có thể quản lý tiền cho mọi người, vậy nên ngân hàng phải cùng với nhà nước thực hiện cùng nhau trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trí tuệ để trong tương lai có thể quản lý tốt ngân hàng. Hệ thống ngân hàng luôn đòi hỏi đội ngũ cán bộ kĩ thuật có khả năng làm việc tốt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, kèm theo đó ngày càng có nhiều dịch vụ mới ngày càng phát triển, và phức tạp đòi hỏi cán bộ công nhân viên ngân hàng phải là những người có kiến thức, vậy nên đầu tư cho giáo dục là vấn đề đầu tiên cần ngân hàng thực hiện ngay từ bây giờ tạo cho tương lai có đội ngũ kế cận làm việc hoàn hảo. 2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước là một cơ quan ngang bộ, là cơ quan cao nhất có quyền quản lý và kiểm soát các hoạt động của ngân hàng thương mại, vậy nên ngân hàng nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của ngân hàng nói chung và các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng nói riêng. - Ngân hàng nhà nước đóng vai trò quan trọng với các ngân hàng thương mại khác, được thể hiện qua việc ngân hàng nhà nước là ngân hàng quản lý của các ngân hàng, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại phát triển hoạt động là trung gian tài chính của mình, thông qua các biện pháp cứu giúp các ngân hàng thương mại khi họ gặp vấn đề về tính thanh khoản, chiết khấu các giấy tờ có giá cho các ngân hàng thương mại. - Ngân hàng nhà nước hoàn thiện các quy định về các văn bản pháp luật cho hoạt động chung của ngân hàng thương mại, việc hoàn chỉnh các văn bản pháp luật nhanh chóng là rất cần thiết vì khi đó nó sẽ tạo hành lang pháp lý, ngân hàng và khách hàng sẽ dựa vào đó để tiến hành các hồ sơ ko xẩy ra tranh chấp không đáng có - Ngân hàng nhà nước sẽ đại diện cho các ngân hàng thương mại phối hợp với các bộ ngành khác tạo ra các văn bản thông tư liên bộ, tạo điều kiện hoạt động pháp lý cho sự phát triển của cho vay tiêu dùng - Hoàn thành kế hoạch phát triển chiến lược các ngân hàng liên kết lại với nhau, tạo ra một hệ thống liên ngân hàng vừa tạo điều kiện cho ngân hàng vừa tốt cho khách hàng, sự phối hợp giữa các ngân hàng khi mà các ngân hàng liên kết lại với nhau, cũng dễ dàng trong việc thanh toán liên ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Ngân hàng thương mại 2. Giáo trình tài chính doanh nghiệp 3. Thời báo kinh tế Việt Nam 4. www.bidv.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo tốt nghiệp- Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung.pdf
Luận văn liên quan