Một số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông vàm cỏ đông thông qua việc tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông

MỤC LỤC NỘI DUNG . 3 1.Bước đầu tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông. 3 1.1.Khả năng chịu tải (Carrying capacity). 3 1.2.Khả năng tự làm sạch. 6 1.2.1.Khái niệm khả năng tự làm sạch (Self purification). 6 1.2.2.Khả năng tự phục hồi ( Recovery ability). 9 2.Khái quát về điều kiện tự nhiên và hiện trạng lưu vực sông Vàm Cỏ Đông . 12 2.1.Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông. 12 2.1.1.Vị trí địa lí12 2.1.2.Loại hình khí hậu ảnh hưởng đến sông Vàm Cỏ Đông. 12 2.1.3.Diễn biến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông. 14 2.2.Sơ lược hiện trạng lưu vực sông Vàm Cỏ Đông qua một vài thông số. 15 2.3.Một số vấn đề ô nhiễm trên sông Vàm Cỏ Đông. 24 3.Một số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông Vàm Cỏ Đông. 27 3.1.Các nguyên tắc chung để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước27 Một số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông Vàm Cỏ Đông. 28 KẾT LUẬN . 35 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH . 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2815 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông vàm cỏ đông thông qua việc tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số dự đoán về mặt định tính đối với lưu vực sông vàm cỏ đông thông qua việc tìm hiểu khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của lưu vực sông.doc