Một số sản phẩm huy động vốn ở ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh

- Cá nhân Việt Nam : CMND và hộ chiếu - Cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu và Visa ở Việt Nam (còn hiệu lực), có thời gian cư trú trên 12 tháng. - Các giấy tờ chứng m inh tư cách người đại diện, người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/09/2014 | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số sản phẩm huy động vốn ở ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH Môn: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại Bài tập: MỘT SỐ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN Ở NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Lớp: KHÓA 16 - NGÂN HÀNG – ĐÊM 2 GV hướng dẫn: Nhóm 15 thực hiện: PGS.TS Trần Hoàng Ngân 1. Phạm Thị Thanh Thuỳ 2. Võ Thị Thuỷ Tiên 3. Huỳnh Thị Mai Trinh 4. Phạm Ngọc Nguyện Tuyền 5. Phạm Thị Tú Quyên MỤC LỤC Trang Phần I: Giới Thiệu ........................................................................................................................3 I.1. Đặt Vấn Đề ...............................................................................................................................3 Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 2 I.2. Mục Đích Nghiên Cứu. ..............................................................................................................3 I.3. Giới Thiệu Về Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Chi Nhánh Tp.HCM ...................................3 Phần II: Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Ơû BIDV ...........................................................................5 II.1. Cơ sở lý luận. ............................................................................................................................5 II.1.1. Khái niệm về vốn h uy động .................................................................................................5 II.1.2. Cơ cấu vốn huy động ............................................................................................................5 II.1.3. Nguyên tắc h uy động vốn .....................................................................................................7 II.2. Sản phẩm huy động vố ở BIDV HCM ....................................................................................7 II.2.1. Dịch vụ tài khoản .................................................................................................................7 II.2.2. Dịch vụ tiền gửi tiết kiệm .....................................................................................................9 II.2.3. Phát hành giấy tờ có giá .....................................................................................................10 II.2.3.1. Phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn ...................................................................................10 II.2.3.2. Phát hành giấy tờ có giá dài hạn .....................................................................................10 II.2.3.3.Dịch vụ trả lương tự động, hoa hồng đại lý, chi hộ khác .................................................11 II.2.3.4.Dịch vụ thu tiền đại lý ......................................................................................................11 II.2.3.5.Dịch vụ quản lý vốn .........................................................................................................12 II.3. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Khác Ơû Tp.HCM ................................18 II.3.1. Chương trình giảm giá khi thanh toán bằng Thẻ Đông Á ...................................................18 II.3.2. Nạp Vcoin qua SMS hoặc Internet Banking ......................................................................19 II.3.4. VIB BANK Giới Thiệu Sản Phẩm .....................................................................................20 Phần III: Đề Xuất Sản Phẩm Huy Động Vốn Mới Ưùng Dụng Vào BIDV HC M ..............23 III.1. Tiết kiệm tích góp ................................................................................................................23 III.2. Tiết kiệm bằng vàng ............................................................................................................24 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................25 PHẦN I: GIỚI THIỆU I.1. Đặt Vấn Đề. Trong quá trình hội nhập, nền kinh tế ngày càng phát triển làm xuất hiện nhiều trung gian tài chính cung cấp vốn cho nền kinh tế. Trong đó, nổi bậc lên hết là có nhiều ngân hàng mới thành lập với vốn lên hàng nghìn tỷ làm thị phần trong lĩnh vực ngân hàng phân chia. Làm tăng khả năng cạnh tranh trong việc huy động và cho vay vốn, làm lợi nhuận từ các hoạt động này đang có nguy cơ giảm trong khi chi phí hoạt động ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các ngân hàng. Do đó, để giảm thiểu chi phí đầu vào cũng như đề ra nhiều biện pháp để thu hút vốn Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 3 trong dân cư, các ngân hàng luôn cạnh tranh nhau trong việc cung cấp nhiều sản phẩm mới, tiện ích,… nhằm thoả mãn nhu cầu của người gởi, vay tiền. I.2. Mục Đích Nghiên Cứu. Tìm hiểu các sản phẩm huy động vốn của Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam chi nhánh Tp.HCM, từ đó kiến nghị một số sản phẩm huy động vốn mới có thể áp dụng ở Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam chi nhánh Tp.HCM. I.3. Giới Thiệu Về Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Chi Nhánh Tp.HCM. Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam chi nhánh thành phố HCM (bank for Invesment and Development of Viet Nam Ho Chi Minh City, tên giao dịch là VIETINDEBANK HCM CITY, viết tắt: BIDV) tiền thân là Ngân hàng Kiến Thiết chi nhánh Tp.HCM được thành lập vào ngày 15 /11/ 1976, Căn cứ vào nghị định 61-CP ngày 23/04/1974 của hội đồng chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Kiến Thiết VN, chi nhánh của Ngân hàng Kiến Thiết Trung Ương, do phó thủ tướng Phan Kế Toại ký.  Giai đoạn 1976 – 1985: Ngày 17/07/1981 thành lập chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư & Xây Dựng Tp.HCM do phó thủ tướng chính phủ Tố Hữu ký. Đây là giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh khốc liệt.  Giai đoạn 1986 – nay: Căn cứ vào quyết định số 401– CT ngày 14/11/1991 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành lập Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam, chuyển các chi nhánh tỉnh, thành phố, đặc khu. Ngày 26/01/1990 do Phó Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký. Giai đoạn này ngân hàng thực hiện đổi mới đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước, chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. * Tình hình huy động vốn trong thời gian qua: Tổng nguồn vốn huy động của BIDV – Chi nhánh Tp.HCM tăng nhanh qua các năm. Cuối 31/12/2002 số dư vốn huy động là 4619 tỷ đồng thì đến cuối năm 2003, vốn huy động là 6003 tỷ đồng, tăng 1384 tỷ đồng ( 30%) so với năm 2002. Tỉ lệ tăng này có giảm từ năm 2003 đến năm 2004, cụ thể chỉ là 13% ( 775 tỷ đồng ). Nguyên nhân do: - Các kênh đầu tư vốn cho nhà đầu tư được mở rộng, sự phát triển của thị trường chứng khoán, lãi suất trái phiếu chính phủ hấp dẫn. - Các công ty bảo hiểm ra sức thu hút nguồn vốn từ dân cư thông các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hấp dẫn - Tốc độ lạm phát tăng cao khiến người giữ tiền không muốn gửi vào ngân hàng vì lo sợ sự trượt giá. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 4 PHẦN II: NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Ở BIDV II.1. Cơ sở lý luận. II.1.1. Khái niệm về vốn huy động: Vốn huy động là tài sản bằng tiền của các chủ sở hữu (bao gồm pháp nhân và thể nhân) mà ngân hàng đang tạm thời quản lý và sử dụng. Đây là nguồn vốn chủ yếu và quan trọng nhất của bất kỳ một NHTM nào, t ính chất quan t rọng của vốn huy động được thể hiện ở chổ nó không những chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của các ngân hàng mà vì nó là tiền nhàn rỗi của xã hội được huy động và tập trung để sử dụng cho các yêu cầu của nền kinh tế xã hội. * Đặc điểm của vốn huy động: - Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của NHTM - Về mặt lý thuyết, là một nguồn vốn không ổn định, vì khách hàng có thể rút t iền của họ mà không bị ràng buộc – chính vì đặc điểm này mà các NHTM cần phải duy trì một khoản “dự trữ thanh khoản” để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. - Có chi phí sử dụng vốn tương đối cao và chiếm tỷ trọng chi phí đầu vào rất lớn trong hoạt động kinh doanh của các NHTM. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 5 - Là nguồn vốn có tính cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng. - Chỉ được sử dụng trong các hoạt động tín dụng và bảo lãnh, các NHTM không được sử dụng nguồn vốn này để đầu tư. II.1.2. Cơ cấu vốn huy động: Vốn huy động trong NHTM gồm nhiều loại khác nhau và được phân nhóm thành 4 loại sau đây: a. Tiền gửi không kỳ hạn: Là loại tiền gửi mà người gửi tiền (chủ tài khoản) được sử dụng một cách chủ động và linh hoạt không bị ràng buộc về mặt thời gian. Đây là loại tiền gửi để phục vụ nhu cầu giao dịch, thanh toán cho chủ tài khoản như trả tiền hàng hoá, dịch vụ, rút tiền mặt từ ATM, chuyển tiền… Chủ tài khoản gửi tiền vào Ngân hàng không nhằm mục đích hưởng lãi, mà vì nhu cầu giao dịch, thanh toán. Chính vì vậy, lãi suất không phải là cung cụ để thu hút nguồn vốn này, mà công cụ chính là dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp kèm theo phải là dịch vụ có nhiều tiện ích, an toàn, nhanh chóng và chính xác. Đây là nguồn vốn huy động có chi phí sử dụng vốn (chi phí trả lãi) thấp. Chính vì vậy, các Ngân hàng nên tập trung huy động nguồn vốn này thì hoạt động kinh doanh của Ngân hàng mới có hiệu quả cao. Do tính chất linh hoạt của nó nên tiền gửi không kỳ hạn được sử dụng để cho vay ngắn hạn. b. Tiền gửi có kỳ hạn: Là loại tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút ra khi đáo hạn, tuy nhiên trong trường hợp bình thường thì các Ngân hàng vẫn cho khách hàng rút tiền trước hạn với điều kiện chỉ được hưởng lãi theo lãi suất không kỳ hạn. * Đặc điểm: - Có sự ổn định tương đối, do đó các NHTM thường sử dụng để cho vay trung, dài hạn. - Có chi phí sử dụng vốn khá cao. Người gửi tiền có kỳ hạn nhằm mục đích hưởng lãi, do đó lãi suất hấp dẫn, lãi suất cao là đòn bẩy, là công cụ để thu hút nguồn vốn này. Như vậy công cụ chủ yếu để gia tăng nguồn vốn tiền gửi có kỳ hạn chính là lãi suất. c. Phát hành chứng từ có giá: - Phát hành kỳ phiếu (T ime bill), chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn (Certificate of Fix Deposit), chứng chỉ tiết kiệm (Time Saving Cert ificate) và phát hành trái phiếu (Bonds) là những phương Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 6 pháp hữu hiệu để các Ngân hàng huy động vốn có kỳ hạn. Đây là nguồn vốn ổn định nhất của các NHTM. * Đặc điểm: - Tính ổn định chắc chắn: những người mua kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu Ngân hàng chỉ được hoàn vốn khi đáo hạn. Đây là đặc điểm nổi bật của loại nguồn vốn này. - Lãi suất (chi phí sử dụng vốn) thường cao hơn lãi suất tiền gửi định kỳ, do đó hấp dẫn hơn đối với khách hàng. - Loại vốn này không được tái lập thời hạn như tiền gửi định kỳ, nhưng bù lại người sở hữu có thể thế chấp, cầm cố để vay vốn Ngân hàng. d. Nguồn vốn huy động khác: Ngoài 3 loại nguồn vốn nói trên, các NHTM có thể huy động các nguồn khác như: tiền gửi ký quỹ, tiền gửi đảm bảo thanh toán, tiền tạm giữ, tiền đang chuyển, các khoản khác. II.1.3. Nguyên tắc huy động vốn: Trong hoạt động huy động vốn, các NHTM phải tuân thủ các nguyên tắc sau: a. Tuân thủ pháp luật trong huy động vốn: - Hoàn trả gốc và lãi cho khách hàng vô điều kiện. - Tham gia bảo hiểm t iền gửi theo quy định hiện hành. - Giữ gìn bí mật số dư và hoạt động của tài khoản khách hàng. - Không được che dấu các khoản tiền lớn và bất thường (thực hiện các quy định của pháp lệnh chống rữa tiền). - Không được cạnh tranh bất hợp lý (thông tin giả, khuyến mãi bất hợp pháp…) b. Thoả mãn yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất: - Áp dụng nhiều phương thức huy động vốn. - Kết hợp chặt chẽ giữa huy động vốn với hiện đại hoá dịch vụ Ngân hàng - Đa dạng hoá phương thức trả lãi đi đôi với dự thưởng để thu hút khách hàng. c.Ngăn ngừa sự giảm sút bất thường của nguồn vốn huy động: - Tạo uy tín cho khách hàng bằng việc đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu rút tiền trong mọi tình huống - Ngăn chặn phao tin đồn nhảm. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 7 - Có phương pháp đáp ứng nhu cầu thanh khoản kịp thời khi có sự cố xảy ra. II.2. Sản phẩm huy động vố ở BIDV HCM: II.2.1. Dịch vụ tài khoản: BIDV nhận tiền gửi, quản lý, theo dõi số dư và cung cấp các dịch vụ về tài khoản cho khách hàng một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác. * Đối tượng khách hàng: - Tất cả các công ty ,doanh nghiệp (Doanh nghiệp Nhà nước, hơp tác xã, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty hợp doanh), tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội. - Mọi cá nhân (công dân Việt Nam và cá nhân nước ngoài) có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật nước mà cá nhân đó là công dân) * Các loại tài khoản: - Tài khoản tiền gửi thanh toán - Tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, và các sản phẩm tiền gửi: tiết kiệm, kỳ phiếu, t rái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, - Ngoài ra, đối với từng loại tài khoản, khách hàng có thể mở tài khoản đồng chủ sở hữu. (Là tài khoản có ít nhất hai người trở lên cùng đứng tên mở tài khoản). * Lợi ích của khách hàng: - Mở tài khoản miễn phí - Thủ tục mở tài khoản và giao dịch đơn giản. - Lãi suất linh hoạt, hấp dẫn - An toàn, tuyệt đối, bảo mật - Chủ sở hữu tiền gửi có kỳ hạn được phép chuyển nhượng, thanh toán trước hạn, thanh toán từng phần (đối với từng sản phẩm tiền gửi cụ thể theo quy định của BIDV). - Khách hàng có thể sử dụng để cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng. - Từ tài khoản của khách hàng có thể thanh toán đến tất cả các tỉnh, thành phố qua các kênh thanh toán hiện đại, với mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc. - Khách hàng có thể chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiết kiệm và ngược lại. - Nhiều dịch vụ hỗ trợ (Home – Banking, ATM, POS,… ) - Và nhiều tiện ích khác cho quý khách hàng. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 8 II.2.2. Dịch vụ tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm là hình thức gửi tiền cho các cá nhân với thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh, lãi suất hấp dẫn với các kỳ hạn phong phú. * Đối tượng khách hàng: - Tiết kiệm bằng Việt Nam đồng: Mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên. - Tiết kiệm bằng ngoại tệ: người cư trú là cá nhân bao gồm: Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng; Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên (đủ tuổi để có thể xác lập các giao dịch dân sự theo quy định của nước mà người đó là công dân); Công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài (không kể thời hạn); Công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài và những cá nhân đi theo họ. * Lợi ích của khách hàng: - Không thu phí khách hàng gửi và rút t iền. - Việc gửi tiền được đảm bảo an toàn, bí mật, và được mua bảo hiểm tiền gửi. - Gửi tiền bằng loại tiền nào thì được rút ra (cả gốc và lãi) bằng loại tiền đó. (trường hợp gửi bằng ngoại tệ có nhu cầu nhận tiền bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ khác (được BIDV công bố mua bán) sẽ được quy đổi theo tỷ giá hấp dẫn). - Khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán, nhưng khách hàng có nhu cầu có theo1 dùng sổ tiết kiệm để vay thế chấp, cầm cố vay vốn tại bất cứ tổ chức tín dụng nào. Nếu vay vốn tại BIDV sẽ được ưu tiên về lãi suất hoặc rút tiết kiệm trước hạn (theo quy định của Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ). * Các sản phẩm tiết kiệm: - Tiết kiệm thông thường. - Tiết kiệm bậc thang: là sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất luỹ tiến theo mức tiền gửi do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam quy định. Theo đó, khách hàng gửi tiền với cùng một kỳ hạn nhưng khoản tiền gửi càng lớn thì lãi suất gửi càng cao. - Tiết kiệm dự thưởng: là sản phẩm huy động tiền gửi thông thường, ngoài ra khách hàng còn được tham gia dự thưởng theo quy định của BIDV. Ngoài việc được hưởng lãi như các hình thức tiết kiệm thông thường nói chung, khách hàng có cơ hội nhận được các giải thưởng có giá trị cao. II.2.3.Phát hành giấy tờ có giá: II.2.3.1. Phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn: Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 9 * Dịch vụ kỳ phiếu: Đối tượng: Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Loại tiền: VND và USD. Hình thức mua: tiền mặt, chuyển khoản Mệnh giá: kỳ phiếu tối thiểu VND là 1.000.000đ, kỳ phiếu tối thiểu USD là 100USD. * Kỳ phiếu ghi danh: Kỳ hạn: dưới 01 năm. Phương thức trả lãi: áp dụng hình thức lãi trả trước hoặc trả sau Cơ sở tính lãi: tính theo số ngày thực tế trên cơ sở tháng là 30 ngày hoặc năm là 360 ngày. * Lợi ích: Lãi suất hấp dẫn hơn so với tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn; Thanh toán trước hạn vẫn được hưởng mức lãi suất tuỳ thuộc vào thời gian thực gửi. II.2.3.2. Phát hành giấy tờ có giá dài hạn: * Chứng chỉ tiền gửi dài hạn, t rái phiếu: Đối tượng: các tổ chức, cá nhân Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Loại tiền: VND và USD. Hình thức mua: tiền mặt, chuyển khoản Mệnh giá: Tối thiểu giấy tờ có giá đối (GTCG) với VND là 1.000.000đ, tối thiểu GTCG đối với USD là 100 USD, tối đa đối với VND là 1 tỷ đồng, tối đa đối với USD là 100.000 Đôla Mỹ các mệnh giá lớn hơn mệnh giá tối thiểu phải là bội số của mệnh giá tối thiểu. Hình thức phát hành: Ghi danh, vô danh và ghi sổ. Kỳ hạn: Từ 12 đến 60 tháng. Phương thức trả lãi: trả lãi trước (trả trước từng năm hoặc trả một lần tại thời điểm phát hành), trả lãi sau (trả lãi sau hàng năm hoặc trả một lần vào thời điểm thanh toán) hoặc trả lãi định kỳ (tuỳ từng đợt phát hành). Cơ sở tính lãi: tính theo số ngày thực tế trên cơ sở tháng là 30 ngày hoặc năm là 360 ngày Lãi suất: được áp dụng linh hoạt, phù hợp với lãi suất thị trường. Thời gian phát hành: 60 ngày thực tế, thời điểm phát hành được BIDV công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. * Lợi ích: Lãi suất hấp dẫn. Được dùng để cầm cố, ký quỹ bảo lãnh để vay vốn, chuyển nhượng dễ dàng. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 10 Đối với sản phẩm t rái phiếu có thể được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán. Giúp khách hàng chủ động được thu nhập trong tương lai. II.2.3.3.Dịch vụ trả lương tự động, hoa hồng đại lý, chi hộ khác: Các dịch vụ BIDV cung cấp như: trả lương tự động, hoa hồng đại lý, cổ tức, tiền hàng hoá dịch vụ mà người nhận có tài khoản hoặc không có tài khoản tại ngân hàng. * Lợi ích: Tiết kiệm chi phí quản lý, giảm chi phí nhân công,… Giảm giao dịch tiền mặt, tăng độ an toàn trong nghiệp vụ kế toán, Doanh nghiệp có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh, phân phối sản phẩm. * Thủ tục đối với khách hàng: Ký thoả thuận với chi nhánh của BIDV. Cung cấp lệnh chi tiền, số tiền, tổng sổ tiền chi trả cho từng đợt. Cung cấp bảng kê chi tiết thông tin về người thụ hưởng. Có đủ tiền trên tài khoản thanh toán tại thời điểm thực hiện giao dịch, hoặc chuyển đủ tiền về chi nhánh của BIDV. II.2.3.4.Dịch vụ thu tiền đại lý: Với mạng lưới hơn 200 chi nhánh trên toàn quốc và công nghệ ngân hàng trực tuyến. * Nội dung của dịch vụ: Là việc thu tiền từ các đại lý và chuyển về một tài khoản tập trung theo lệnh của khách hàng. Tuỳ theo sự thoả thuận giữa BIDV và khách hàng mà dịch vụ có thể thực hiện thu tiền tại quầy hoặc tại văn phòng đại lý. * Lợi ích mà dịch vụ này đem lại cho khách hàng: Giảm chi phí so với các kênh thanh toán khác Tăng tốc độ tập trung vốn vì chỉ sau khi giao dịch thành công, khoản tiền đó đã có trên tài khoản công ty. Quản lý công nợ chính xác và hiệu quả hơn. II.2.3.5.Dịch vụ quản lý vốn: Là việc đảm bảo duy trì số dư tối đa hoặc số dư tối thiểu cần thiểt trên các tài khoản tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Khi số dư trên các tài khoản tiền gửi thanh toán này vượt khỏi hạn mức đã định, thì ngân hàng sẽ tự động chuyển phần chênh lệch đó về tài khoản cần tập trung vốn. Tài khoản được tập trung vốn là tài khoản sinh lời, có lãi suất hấp dẫn Các tài khoản tiền gửi thanh toán này được mở tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống BIDV. * Lợi ích: Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 11 Quản lý vốn tốt hơn, giảm thiểu thời gian nhàn dỗi của vốn nhờ việc tập trung tiền vể một tài khoản. Nắm bắt thông tin về doanh số thu của từng sản phẩm, dịch vụ kinh doanh trong ngày nhanh nhất. Hưởng lãi suất ưu đãi nhất. a) C huyển tiền trong nước: BIDV thực hiện dịch vụ chuyển tiền VND và ngoại tệ (theo quy định về quản lý ngoại hối) cho mọi khách hàng là tổ chức hay cá nhân, bao gồm cả khách hàng có tài khoản và không có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. b) Thanh toán định kỳ theo yêu cầu: Là việc thực hiện theo lệnh chi tiền của khách hàng theo định kỳ đến tài khoản của người thụ hưởng mở tại BIDV hoặc tại một ngân hàng khác với số tiền cố định nhằm mục đích thanh toán các khoản định kỳ như: phí thuê nhà, bảo hiểm, điện, nước…. * Lợi ích: Chỉ phải đặt lệnh giao dịch một lần cho thời gian dài Không phải đi lại với ngân hàng nhiều lần. Hoặc có thể sử dụng để trả nợ vay * Hồ sơ thủ tục: Khách hàng chỉ cần điền các thông tin vào mẫu lệnh thanh toán định kỳ. c) Thanh toán hoá đơn: Thanh toán với phương thức thẻ ATM, t iền mặt tại quầy, uỷ nhiệm thu và uỷ nhiệm chi. * Đối tượng khách hàng: Khách hàng sử dụng các dịch vụ như: điện thoại cố định, điện thoại di động... * Nội dung của dịch vụ: Nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng sử dụng dịch vụ thống nhất việc thanh toán các hoá đơn dịch vụ qua BIDV. Thông tin về hoá đơn dịch vụ được lưu giữ một cách cụ thể, bí mật. Khi chọn hình thức thanh toán là uỷ nhiệm thu, khách hàng không phải ra ngân hàng mà vẫn có thể trả tiền hoá đơn dịch vu. Nếu không có tài khoản tại BIDV, khách hàng có thể trả tiền hoá đơn dịch vụ bằng tiền mặt tại BIDV * Tiện ích của dịch vụ: Tiết kiệm thời gian Thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 12 Có thể trả tiền hoá đơn dịch vụ tại bất cứ nơi nào. * Thủ tục: Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất phương thức thanh toán hoá đơn dịch vụ. Hoặc có thể đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ tại các quầy giao dịch của BIDV. d) Thanh toán xuất nhập khẩu: Là việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán xuất nhập khẩu hàng hoá cho khách hàng * Lợi ích: Giảm thiểu rủi ro trong thanh toán ngoại thương. Giao dịch được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Đảm bảo khả năng thanh toán cho các giao dịch ngoại hối. Được cấp vốn bằng hình thức ứng trước nguồn tiền. BIDV cung cấp dịch vụ tư vấn về các dịch vụ thanh toán quốc tế. * Các loại hình dịch vụ:  Nhóm các dịch vụ nhập khẩu: - Phát hành thư tín dụng - Sửa đổi L/C - Ký hậu vận đơn hoặc phát hành bảo lãnh nhận hàng - Ký hậu vận đơn hoặc phát hành bảo lãnh nhận hàng - Nhờ thu đến - Chuyển tiền đi  Nhóm các dịch vụ phục vụ xuất khẩu: - Thông báo L/C và các sửa đổi (nếu có) - Tư vấn nội dung L/C - Gửi bộ chứng từ hàng xuất để thanh toán - Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất - Nhờ thu đi - Nhờ thu séc.  Dịch vụ chuyển tiền quốc tế: BIDV chuyển các khoản ngoại tệ ra nước ngoài theo lệnh của khách hàng: * Đối tượng: khách hàng được phép chuyển ngoại tệ theo quy định của pháp luật, với các mục đích sau: + Đối với cá nhân người cư trú là người Việt Nam: Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 13 - Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài. - Thanh toán chi phí học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc thân nhân ở nước ngoài. - Trả tiền hội viên và các loại phí khác cho nước ngoài - Chuyển tiền trợ cấp cho thân nhân đang sống ở nước ngoài (người thân gồm: bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, và anh chị em ruột với công dân Việt Nam xin chuyển ngoại tệ). T rường hợp này, phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.. - Chuyền tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài - Đi định cư ở nước ngoài + Đối với cá nhân người cư trú là người nước ngoài và người không cư trú: - Được chuyển khoản số dư trên tài khoản tiền gửi ra nước ngoài theo yêu cầu, trên sơ sở quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về quản lý ngoại hối. * Lợi ích: BIDV có quan hệ đại lý với hơn 800 ngân hàng, và chi nhánh ngân hàng trên thế giới, với công nghệ ngân hàng hiện đại. Vì vậy, BIDV sẽ cung cấp dịch vụ với: Tốc độ nhanh chóng, an toàn, bảo mật Mức phí cạnh tranh Với dịch vụ tư vấn sẽ giúp quý khách hàng tiết kiệm chi phí. Thủ tục đơn giản, gọn nhẹ Sự phục vụ tận tình, chu đáo Lưu ý: Đối với các trường hợp trên, nếu số tiền chuyển lớn hơn số tiền quy định của NHNN trong từng thời kỳ (hiện tại quy định là 3000USD) thì người chuyển tiền phải có giấy phép của NHNN đóng trên địa bàn.  Dịch vụ chuyển tiền kiều hối: * Đối tượng khách hàng : Mọi cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam. Mọi cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam được người thân gửi tiền từ nước ngoài. * Các hình thức nhận tiền : Nhận tiền bằng CMND/ Hộ chiếu và địa chỉ trong trường hợp khách hàng không có tài khoản tại BIDV Nếu khách hàng có tài khoản tại BIDV, tiền sẽ được ghi Có vào tài khoản và chúng tôi sẽ thông báo tới khách hàng nếu có yêu cầu Nhận tiền bằng dịch vụ chuyển tiền nhanh WESTON UNION/Vina USA Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 14 Đặc biệt kênh chuyển tiền về Việt Nam cho người đi xuất khẩu lao động nước ngoài với mức phí cạnh tranh. * Lợi ích của khách hàng: Tiết kiệm chi phí vì ngân hàng là kênh chuyển tiền kinh tế nhất An toàn, và nhanh nhất Khách hàng có thể nhận tiền ngay tại nhà mình nếu yêu cầu. Được hưởng lãi với lãi suất hấp dẫn nếu tiền chuyển vào tài khoản của khách hàng mở tại BIDV.  Dịch vụ bảo lãnh: * Các hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh vay vốn trong nước Bảo lãnh vay vốn nước ngoài Bảo lãnh thanh toán Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm Bảo lãnh t iền ứng trước Các loại bảo lãnh khác * Điều kiện bảo lãnh: Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có tín nhiệm t rong quan hệ tín dụng, thanh toán với BIDV Có đảm bảo hợp pháp cho nghĩa vụ bảo lãnh Có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả * Lợi ích: Với danh tiếng của BIDV, khách hàng được BIDV bảo lãnh sẽ có một lợi thế rất lớn trong đấu thầu. Trường hợp khách hàng có quan hệ tín dụng với BIDV, thủ tục cấp thư bảo lãnh rất thuận tiện. Khách hàng có được mức phí bảo lãnh cạnh tranh BIDV sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng về những vấn để có liên quan đến dịch vụ bảo lãnh, giúp khách hàng có được phương án bảo lãnh hợp lý nhất.  Các dịch vụ khác: + Nhắn tin tài khoản qua điện thoại di động: Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 15 Thông qua dịch vụ Mobile banking (BSMS) khách hàng có thể biết thông tin về tài khoản của mình tại BIDV. * Lợi ích: Biết thông tin nhanh từ tài khoản ở mọi nơi, mọi lúc Tiết kiệm chi phí Thông tin nhận được phong phú và có tiện ích cao Thủ tục đơn giản * Yêu cầu: Điền các thông tin vào phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ BSMS Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ BSMS +Homebanking: Hom ebanking là một kênh phân phối của dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch trên tài khoản tiền gửi với BIDV tại văn phòng công ty. Dịch vụ này đặc biệt thích hợp với những khách hàng là tổ chức có số lượng tiền thanh toán lớn. * Lợi ích: Tiết kiệm chi phí đi lại, giao dịch với ngân hàng Biết chính xác, kịp thời tình trạng tài khoản tiền gửi, tiền vay tại BIDV Nắm bắt thông tin ngân hàng nhanh hơn Quản lý công nợ chính xác, hiệu quả hơn Thực hiện các lệnh thanh toán nhanh hơn. * Yêu cầu: Khách hàng đăng ký với BIDV về sử dụng dịch vụ này Khách hàng cần có một máy vi tính, 1 modem BIDV sẽ cài đặt và cấp ikey và mật khẩu để xác thực giao dịch cho khách hàng. II.3. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Khác Ơû Tp.HCM. II.3.1. Chương trình giảm giá khi thanh toán bằng Thẻ Đông Á Để gia tăng tiện ích cho chủ thẻ, Ngân hàng Đông Á đã liên kết với các công ty để triển khai chương trình giảm giá cho khách hàng thanh toán bằng thẻ Đông Á ở một số điểm chấp nhận thẻ ở các mặt hàng như: STT Điểm Chấp Nhận Thẻ Loại Mặt Hàng, Dịch Vụ Địa Chỉ Tỷ Lệ Giảm Giá 1 Công ty Vàng bạc Đá Quý Nữ trang bạc PNJ Silver Toàn hệ thống PNJ 5% Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 16 Phú Nhuận PNJ Kim cương rời và nữ trang gắn kim cương từ 4 ly trở lên 0.5% 1.5% Dây Italy, nữ trang ngoại nhập, vỏ nữ trang các loại 2 Các cửa hàng Kinh Đô tại Tp.HCM Tất cả các dịch vụ Tất cả Hệ thống Cửa hàng Kinh Đô tại Tp. HCM 0.5% 3 Trung Tâm Phẩu Thuật Laser Excimer Phẩu thuật Laser Excimer 146 Đường An Bình, Quận 5 (Bệnh Viện An Bình); 07 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận 20% - 50% Khám chữa bệnh về Mắt 20% 4 Siêu Thị Điện Máy Thiên Hòa Hàng nội thất 277B CMT8, Quận 10 2/6B Trường Chinh, P .Tân Thới Nhất,Quận 12 Siêu thị Co.op Lý Thường Kiệt 10% Sản phẩm khác 3% 5 Nha Khoa Phương Đông Tất cả các dịch vụ 56-58Đường 3/2, Quận 10 15% 6 Khách Sạn Đồng Khánh Thuê phòng 2B Trần Hưng Đạo, Quận 5 15 % Thuê phòng họp, hội nghị 5 % Tiệc buffet, tiệc cưới, hội nghị...(chỉ hàng ăn, không tính hàng uống) 5 % Các dịch vụ massage, thuê xe, business 5% II.3.2. Nạp Vcoin qua SMS hoặc Internet Banking Ngày 29/10/2007, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) và Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông tin – Intecom đã ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ nạp VCoin t rên “Ngân hàng Đông Á điện tử” (qua Internet Banking hoặc SMS Banking). VCoin là đơn vị thương mại điện tử được sử dụng trong các dịch vụ trực tuyến do VTC Intecom cung cấp như trò chơi trực tuyến, dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động, mua mã nạp điện thoại di động trả trước, cửa hàng trực tuyến, truyền hình di động... Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 17 Theo đó, khách hàng có thể yêu cầu DongA Bank trích t iền từ tài khoản của mình tại ngân hàng này để chuyển vào tài khoản Vcoin bằng hai cách: - Dịch vụ Internet Banking: Đăng nhập tại địa chỉ:ht tps://ebanking.dongabank.com.vn - Dịch vụ SMS Banking: Nhắn tin qua điện thoại di động đến tổng đài 1900 545464. Sau khi nhận được yêu cầu nạp VCoin của khách hàng, nếu các thông tin hợp lệ, công ty Intecom sẽ lập tức chuyển tiền của khách hàng thành đơn vị VCoin, rồi chuyển vào tài khoản VCoin của khách hàng. Ra đời từ tháng 8/2006, đến nay “Ngân hàng Đông Á điện tử” đã có hơn 200.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thường xuyên. Đặc biệt, Internet Banking của DongA Bank vừa chính thức sử dụng SSL Certificate with Extended Val idation cung cấp bởi Hãng VeriSign, mã hóa toàn bộ dữ liệu truy cập theo chuẩn AES-256 bit, chuẩn mã hóa an toàn nhất trên Internet. DongA Bank là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam được cấp SSL Certificate có chức năng như một chứng minh thư, nhằm định danh một cá nhân hay tổ chức trên internet do các tổ chức có uy tín chứng nhận. SSL Cert ificate được tất cả các trình duyệt web thông dụng trên thế giới như: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera... chứng nhận II.3.3. Phát Hành Thẻ Eximbank- Mastercard Tặng Nón Bảo Hiểm Nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng cũng như thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của Eximbank đến khách hàng sử dụng dịch vụ Thẻ Eximbank - MasterCard và hưởng ứng tích cực chương trình an toàn giao thông: đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường, Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam triển khai chương trình “Phát Hành Thẻ MasterCard Tặng Nón Bảo Hiểm”. Khách hàng đến Eximbank mở thẻ MasterCard từ ngày 26/11/2007 đến 31/12/2007 (hoặc đến khi hết quà tặng) sẽ được tặng một nón bảo hiểm. Đối tượng khách hàng được áp dụng là100 khách hàng có doanh số sử dụng thẻ MasterCard lớn nhất trong 9 tháng đầu năm. II.3.4. VIB BANK Giới Thiệu Sản Phẩm: Tiết kiệm gửi góp là một hình thức gửi tiền tiết kiệm, trong đó cho phép khách hàng sau khi gửi tiền mở thẻ tiết kiệm gửi góp (sổ tiết kiệm) được tiếp tục gửi thêm một số tiền nhất định theo định kỳ trong thời hạn gửi tiền, phù hợp với khả năng tích luỹ của khách hàng để có một số tiền dự kiến trong tương lai. Loại tiền nhận gửi: bằng Đồng Việt Nam (VND) hoặc Đô la Mỹ (USD). * Thời hạn gửi tiền và kỳ gửi tiền: Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 18 Thời hạn gửi tiền tiết kiệm gửi góp là khoảng thời gian tính từ ngày khách hàng gửi món tiền đầu tiên để mở sổ tiết kiệm cho đến ngày đáo hạn. VIB Bank nhận gửi tiền tiết kiệm gửi góp với thời hạn gửi tiền từ 01 năm đến 05 năm tuỳ theo nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Kỳ gửi tiền là khoảng thời gian trong thời hạn gửi tiền mà trong khoảng thời gian đó khách hàng có thể gửi một khoản tiền đã đăng ký trước, nhưng phải bảo đảm cuối kỳ số tiền gửi vào VIB Bank bằng mức tối thiểu. Khách hàng lựa chọn một trong các kỳ gửi tiền sau: - Kỳ gửi tiền 2 tuần, - Kỳ gửi tiền 1 tháng, - Kỳ gửi tiền 2 tháng, - Kỳ gửi tiền 3 tháng, * Mức tiền gửi tối thiểu đối với m ỗi kỳ gửi tiền: Mức tiền gửi tối thiểu cho mỗi kỳ gửi tiền là 100.000 VND hoặc 50 USD. Số tiền gửi trong mỗi lần gửi tiền phải là bội số của 100.000 VND hoặc 50 USD. Khách hàng tự xác định và đăng ký mức tiền gửi cho mỗi kỳ gửi tiền nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu nêu tại khoản 1 Điều này. Đối với 6 tháng cuối cùng của thời hạn gửi tiền, khách hàng chỉ được gửi thêm tiền một lần trong mỗi kỳ gửi tiền và số tiền gửi thêm không vượt quá mức tiền gửi cho mỗi kỳ gửi tiền mà khách hàng đã đăng ký ban đầu. * Gửi tiền tiết kiệm trước và sau kỳ gửi tiền: Khách hàng được nộp trước số tiền gửi cho một hoặc nhiều kỳ gửi tiền. Số tiền nộp trước của các kỳ gửi tiền được hưởng mức lãi suất bằng lãi suất ghi trên sổ tiết kiệm tính theo số ngày thực gửi kể từ thời điểm gửi món tiền đó cho tới thời điểm sổ tiết kiệm đáo hạn. Khách hàng được nộp số tiền gửi sau khi đến hạn kỳ gửi tiền nhưng không quá các thời hạn dưới đây kể từ ngày cuối kỳ gửi tiền. Số tiền nộp chậm của các kỳ được hưởng mức lãi suất bằng lãi suất ghi trên sổ tiết kiệm tính theo số ngày thực gửi kể từ thời điểm gửi món tiền đó cho tới thời điểm sổ tiết kiệm đáo hạn. - 04 ngày đối với kỳ gửi 2 tuần, - 07 ngày đối với kỳ gửi tiền 1 tháng, - 07 ngày đối với kỳ gửi tiền 2 tháng, - 07 ngày đối với kỳ gửi tiền 3 tháng, Mỗi kỳ gửi tiền VIB chỉ thu đúng, thu đủ số tiền chẵn theo bội số mức gửi tiền định kỳ mà khách hàng đã đăng ký. Trường hợp khách hàng nộp đủ số tiền gửi cho tất cả các kỳ gửi tiền, VIB Bank sẽ tạm dừng không nhận thêm t iền gửi vào Sổ tiết kiệm. * Thủ tục gửi tiền: Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 19 Khách hàng lập giấy đăng ký tham gia tiết kiệm gửi góp theo mẫu của VIB Bank. Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác rút tiền gửi tiết kiệm (dưới đây gọi là Người thụ hưởng) thông qua việc ghi rõ thông tin về Người thụ hưởng và nội dung ủy quyền rút tiền trong Giấy Đăng ký tham gia tiết kiệm gửi góp. Người thụ hưởng được quyền rút trước hạn hoặc khi đáo hạn toàn bộ số gốc, lãi tiền gửi tiết kiệm theo sự ủy quyền của khách hàng. khách hàng, Người thụ hưởng phải ký xác nhận vào Giấy Đăng ký tham gia tiết kiệm gửi góp. Khách hàng có thể đăng ký thay đổi Người thụ hưởng và phải được VIB Bank xác nhận. Khi thay đổi người thụ hưởng, khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị thay đổi Người thụ hưởng theo mẫu của VIB Bank và phải được VIB Bank xác nhận trước ngày đến hạn sổ tiết kiệm. Giấy đề nghị thay đổi người thụ hưởng là một phần không tách rời sổ tiết kiệm và có hiệu lực kể từ ngày được VIB Bank xác nhận. Khách hàng gửi tiền gửi tiết kiệm bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản. * Rút tiền gửi tiết kiệm gửi góp trước hạn Khách hàng hoặc Người thụ hưởng (nếu được Khách hàng ủy quyền) được phép rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn tại các điểm giao dịch của VIB Bank, nhưng phải thông báo cho VIB Bank trước khi rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn. Trong trường hợp rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, Khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của VIB Bank tính trên số ngày thực gửi của từng món tiền gửi tính đến thời điểm rút tiền. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 20 PHẦN III: ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN MỚI ỨNG DỤNG VÀO BIDV HCM III.1. Tiết kiệm tích góp: Tiết kiệm t ích góp là hình thức gửi tiết kiệm theo định kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng một số tiền cố định với kỳ hạn từ 1 đến 15 năm. Số tiền gửi tối thiểu 1 ky là 500.000đ. * Đối tượng: là cá nhân người Việt Nam hoặc cá nhân người nước ngoài cư trú. * Loại tiền gửi: VNĐ * Cách thức trả lãi: cuối kỳ. * Người thụ hưởng: là người được khách hàng quy định khi đăng ký ban đầu với BIDV HCM, có thể là chính khách hàng hay một người khác được khách hàng chỉ định. * Thủ tục: - Cá nhân Việt Nam : CMND và hộ chiếu - Cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu và Visa ở Việt Nam (còn hiệu lực), có thời gian cư trú trên 12 tháng. - Các giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện, người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. - CMND hoặc giấy khai sinh của người thụ hưởng. * Đáo hạn: Tiết kiệm tích luỹ không tự động tái tục. Đến ngày đáo hạn nếu người thụ hưởng không đến lãnh thì cả gốc và lãi sẽ chuyển vào tài khoản chờ thanh toán và được hưởng lãi không kỳ hạn trên số tiền này. * Tiện ích: - Khách hàng có thể thực hiện tích lũy cho chính mình hoặc lựa chọn người thụ hưởng số tiền tiết kiệm theo ý muốn. - Nếu có nhu cầu về tài chính, khách hàng cũng có thể chuyển nhượng sổ tiết kiệm tích lũy của mình cho người khác để tiếp tục thực hiện tích lũy. - Khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm tích luỹ tại BIDV HCM để vay số tiền có thể lên tới 100% trị giá của sổ đó. - Được bảo hiểm t iền gửi. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 21 III.2. Tiết kiệm bằng vàng: Tại BIDV nói chung và BIDV HCM nói riêng hiện nay chưa có hình thức huy động vốn bằng vàng. Do đó đây là hình thức huy động vốn mới có thể được áp dụng tại BIDV HCM trong thời gian tới * Đặc điểm: là hình thức gửi tiết kiệm bằng vàng có kỳ hạn từ 3 đến 36 tháng không được rút vốn trước hạn. Trường hợp được giải quyết rút trước hạn khi khách hàng có nhu cầu bất khả kháng thì khách hàng không được hưởng lãi. Số vàng gửi tối thiểu là 1 chỉ. * Đối tượng: là cá nhân người Việt Nam hoặc cá nhân người nước ngoài cư trú. * Cách thức trả lãi: hàng quý, cuối kỳ. * Thủ tục: - Cá nhân Việt Nam : CMND và hộ chiếu - Cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu và Visa ở Việt Nam (còn hiệu lực), có thời gian cư trú trên 12 tháng. - Các giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện, người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. * Đáo hạn: Khi đến hạn, BIDV HCM tự động tái tục phần vốn gốc sang kỳ hạn mới bằng kỳ hạn gửi ban đầu theo lãi suất công bố tại thời điểm tái tục. Trường hợp kỳ hạn gửi ban đầu không còn được áp dụng, BIDV HCM sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề. Lãi sẽ được BIDV HCM trả cho khách hàng bằng VNĐ theo giá mua vàng công bố tại thời điểm khách hàng rút lãi. * Tiện ích: - Có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với lãi suất hấp dẫn và thủ tục đơn giản; - Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn; - Khách hàng được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi. - Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập, … ở nước ngoài. - Là cơ sở để được xét cấp hạn mức thấu chi. - Được bảo hiểm t iền gửi. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tiền tệ ngân hàng – nhà xuất bản thống kê tháng 9/2005 – PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, TS Trần Huy Hoàng, TH.S Trầm Xuân Hương. Một Số Sản Phẩm Huy Động Vốn ở BIDV C hi Nhánh Tp.HCM Nhóm 15 22 2. www.bidv.com.vn 3. www.dongabank.com .vn 4. www.vib.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom_15_nhk16dem2_tieuluanmon_nvnhtm_3718.pdf
Luận văn liên quan