Một số suy nghĩ về việc xây dựng gia đình hiện nay

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọ đề tài “Gia đình là môi trường đầu tiên trong quá trình xã hội hoá của mỗi con người. Chính thông qua gia đình, các thành viên lĩnh hội được các giá trị cơ bản của cuộc sống, chuẩn bị những hành trang để hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng. Qua gia đình, mỗi người học hỏi được các chuẩn mực, giá trị xã hội đã thống nhất .Trong gia đình, cha mẹ giữ một vai trò không ai có thể thay thế đựơc trong việc giáo dục con cái. Cuộc sống của cha mẹ chính là trường học đầu tiên của con trẻ về các giá trị của cuộc sống gia đình. Thông qua Xây dựng trong gia đình, mỗi con người từ khi còn nhỏ đã biết điều chỉnh mình trong các mối quan hệ. Có thể nói, những mầm mống ban đầu của nhân cách, những sở thích, những suy nghĩ về cuộc sống đề được hình thành ngay trong cuộc sống gia đình. Song thực tế hiện nay cho thấy, vấn đề gia đình nói chung và Xây dựng gia đình nói riêng đang bị tác động của cơ chế thị trường với cả mặt tích cực và cả những yếu tố còn hạn chế. Thực tế đó đã làm cho vấn đề gia đình cũng nh ư Xây dựng gia đình trở thành vấn đề cấp bách và dã thu hút sự quan tâm chú ý của các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể và các cá nhân . Là sinh viên, bản thân tôi ý thức sâu sắc về vai trò của gia đình cũng nh ư chức năng Xây dựng của gia đình, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, nhằm xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ lý do trên đây, tôi lựa chọn đề tài: “Một sô suy nghĩ về việc xây dựng gia đình mới hiện nay " làm báo cáo khoa học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Do xu thế phát triển của thời đại, do thực tiễn cuộc sống, vấn đề gia đình và Xây dựng gia đình đã và ngày càng được nhiều nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế quan tâm, đặc biệt là UNFA, UNETCO . Ở Việt Nam, Xây dựng đời sống gia đình đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực như: Xã hôi học, Tâm lí học, Chủ nghĩa xã hội khoa học . Đã có nhiều hội thảo khoa học quy mô toàn cầu và khu vực được tổ chức và đã có nhiều công trình nghiên cứu về gia đình nói nói chung cũng như chức năng Xây dựng gia đình nói riêng . Đặc biệt Xây dựng đời sống gia đình đã được đ a vào giảng dạy ở các trường phổ thông, các trường đại học- cao đẳng và chuyển tải trên các phư ơng tiện thông tin đại chúng .nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của mọi người trong vấn đề Xây dựng gia đình. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Làm nổi bật vai trò của gia đình qua ch ức năng Xây dựng, ảnh hưởng của Xây dựng tới sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân. - Làm nổi bật vai trò của cha mẹ trong việc Xây dựng con cái. - Phân tích sự biến đổi chức năng Xây dựng gia đình trong sự biến đổi kinh tế, văn hoá- xã hội của thời kỳ đổi mới . - Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của chức năng Xây dựng trong gia đình. 4. Cơ sở lý luận và ph ơng pháp nghiên cứu a. Cơ sở lý luận. - Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Gia đình và Xây dựng trong gia đình b. Ph ương pháp nghiên cứu. - Phư ơng pháp phân tích tài liệu. - Ph ương pháp so sánh đối chiếu. - Phư ơng pháp điều tra

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3981 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số suy nghĩ về việc xây dựng gia đình hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH013 - Một số suy nghĩ về việc xây dựng gia đình hiện nay.pdf