Một số vấn đề về phân thức liên tục

1. Trình bày một số khái niệm cơ bản của phân thức liên tục, phân thức liên tục hữu hạn, vô hạn, đơn giản, dãy giản phân, phép biến đổi phân thức liên tục, hai tính chất đồng nhất giữa chuỗi và phân thức liên tục. Phân thức liên tục của một số và hàm đặc biệt. 2. Trình bày một số kết quả nghiên cứu về sự hội tụ của phân thức liên tục, công thức truy hồi Wallis-Euler, thuật toán tìm biểu diễn phân thức liên tuch chính tắc của một số thực và đưa ra một số ví dụ cụ thể.

pdf69 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/12/2013 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề về phân thức liên tục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_van_de_ve_phan_thuc_lien_tuc_9904.pdf