Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức

Đất nước đang chuyển mình trong sự nghiệp đổi mới, từng bước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Được gia nhập vào tổ chức WTO, đất nước ta đang đứng trước vận hội và thách thức mới. Nhân tố quyết định đến vận mệnh đất nước trên con đường hội nhập lúc này chính là đội ngũ cán bộ, công chức. Thực tiễn cho thấy nơi nào có chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được với yêu cầu và nhiệm vụ mới thì địa phương đó sẽ phát triển toàn diện về kinh tế, dân sinh, chính trị, văn hoá, xã hội. Ngược lại, nơi nào mà đội ngũ cán bộ, công chức yếu kém sẽ làm kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

doc35 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 9085 | Lượt tải: 177download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u tiểu luận A. Phần mở đầu B. Phần nội dung C. Phần kết luận B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Cán bộ Cán bộ là công dân Việt Nam trong biên chế và hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp; được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; giữ một chức vụ, chức danh nhất định. Cán bộ bao gồm: Cán bộ ở Trung ương, tỉnh, huyện – những người do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước ở Trung ương, tỉnh, huyện. Cán bộ chuyên trách cấp xã: - Bí thư, phó bí thư đảng ủy xã hoặc thường trực đảng ủy; hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ xã Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tương đương Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tương đương Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc xã Chủ tịch Hội phụ nữ xã Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Chủ tịch Hội nông dân xã Bí thư Đoàn thanh niên xã 1.1.2 Công chức Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cấp; được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức giữ một chức vụ, chức danh. Công chức bao gồm: Công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trong bộ máy Nhà nước ở Trung ương, tỉnh, huyện. Công chức chuyên môn cấp xã (gồm 7 chức danh): - Công chức chuyên môn phụ trách mảng Văn phòng Công chức chuyên môn phụ trách mảng Tài chính – kế toán Công chức chuyên môn phụ trách mảng Tư pháp – hộ tịch Công chức chuyên môn phụ trách mảng địa chính, đô thị, xây dựng, môi trường đối với phường, thì trấn và địa chính, nông nghiệp, môi trường đối với các xã Công chức chuyên môn phụ trách mảng Văn hóa – xã hội Chỉ huy trưởng quân sự Trưởng công an xã Những người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân quốc phòng và những người làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp Những người giữ các cương vị lãnh đạo quản lí trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chưc chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Nhà nước. 1.1.3 Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là chỉ tiêu tổng hợp, đánh giá phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và khả năng thích ứng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 1.1.4 Những tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Công tác đánh giá cán bộ, công chức là công tác vô cùng phức tạp, nhạy cảm, là cơ sở cho việc xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức. Có thể đánh giá chất lượng cán bộ, công chức qua các tiêu chí cụ thể sau đây: Tiêu chí thứ nhất: Phẩm chất chính trị Tiêu chuẩn này biểu hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiêu chí thứ hai: Trình độ năng lực Trình độ chính trị biểu hiện ở sự hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; trình độ văn hóa, chuyên môn, kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý; năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn; tham gia xây dựng đường lối, chính sách, thuyết phục các tổ chức, nhân dân thực hiện; ý thưc tham gia đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tiêu chí thứ ba: Khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao Khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao là khả năng làm tốt mọi công việc, đạt được chất lượng hiệu quả công việc thực tế, luôn phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung của vấn đề 1.2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức là “công việc gốc” của Đảng. Phải kịp thời đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, vừa có đức, vừa có tài, mà cái đức là cái gốc. Chú trọng bồi dưỡng đào tạo cả về chính trị lẫn chuyên môn. Vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cán bộ, công chức trong thời kì mới. Nếu làm tốt công tác này thì sẽ tạo ra một đội ngũ cán bộ, công chức có thể thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Ngược lại nếu công tác này không được quan tâm đầu tư thì trình độ năng lực của cán bộ, công chức sẽ bị tụt hậu. Điều này đồng nghĩa với hiệu quả công việc không cao và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đến các hoạt động của cơ quan trong thời kì mới. Cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm Việc tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ, công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc của cơ quan. Cán bộ, công chức phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn - nghiệp vụ. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác của cán bộ, công chức. Vì vậy, khi tuyển dụng phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, chú ý đến việc sắp xếp sao cho “đúng lúc, đúng người, đúng việc, đúng ngành nghề, đúng sở trường” thì mới phát huy năng lực công tác của từng cán bộ, và đem lại hiệu quả cao cho công việc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Nếu công tác bổ nhiệm, tuyển dụng thực hiện không tốt sẽ làm cho những cá nhân có trình độ năng lực sinh ra bất mãn, không muốn phấn đấu vươn lên. Mặt khác, những cán bộ, công chức không có năng lực mà phải đảm nhiệm công việc quá sức mình thì hiệu quả công việc không cao. Chế độ chính sách Chế độ chính sách bao gồm chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức. Trong cơ chế thị trường hiện nay thì chế độ, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực tế cho thấy khi thu nhập của con người không tương xứng với công sức của họ bỏ ra hoặc không có chế độ chính sách đãi ngộ thoả đáng ngoài tiền lương đối với cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựơc giao thì họ dễ sinh ra chán nản, thiếu trách nhiệm với công việc, thậm chí có khi còn là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn như tham nhũng, hối lộ. Vì vậy nếu chế độ tiền lương là hình thức đầu tư trực tiếp cho con người, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội thì chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát Quản lí, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức về các mặt nhận thức tư tưởng, năng lực công tác, các mối quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống…là những nội dung vô cùng khó khăn và phức tạp. Vì mỗi cán bộ, công chức có hoàn cảnh công tác, mối quan hệ xã hội khác nhau. Tuy nhiên nếu làm tốt công tác này thông qua các hình thức kiểm tra, giám sát như của cơ quan, của nhân dân, của chi bộ nơi cán bộ, công chức đang cư trú thì sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 1.2.2 Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Pháp luật là một hệ thống các chế tài nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Quản lý Nhà nước bằng pháp luật và tăng cường pháp chế là nguyên tắc hiến định. Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước phải dựa trên cơ sở pháp luật. Điều đó có nghĩa là hệ thống hành chính nhà nước phải chấp hành luật và các quyết định của Quốc hội trong chức năng thực hiện quyền hành pháp; khi ban hành quyết định quản lý hành chính phải phù hợp với nội dung và mục đích của luật. Pháp luật phải được chấp hành nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có những sai phạm trong hoạt động quản lý gây thiệt hại tới lợi ích hợp pháp của công dân thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công dân.   Trong thực tế, một số cơ quan hành chính nhà nước chưa chủ động trong việc xác lập cách thức, nguyên tắc quản lí, thiếu sáng tạo trong việc vận dụng quy định pháp luật khi giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Một số nơi lại theo đuổi những cách làm riêng biệt, gắn với lợi ích của ngành, địa phương mà không tính tới lợi ích của toàn xã hội, phá vỡ các chuẩn mực và trật tự được công nhận. Thước đo hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước chưa được chú trọng đúng mức, nghiêng về định lượng hơn là định tính, không đánh giá thỏa đáng tác động của các yếu tố môi trường, văn hóa, đạo đức trong quản lý hành chính, đây cũng là những khía cạnh dễ gây nên phản ứng từ phía xã hội và thường rất khó khắc phục hậu quả. Để xảy ra hiện tượng này là do trình độ quản lý hành chính nhà nước của nhà quản lý còn hạn chế, không thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, các chính sách, chủ trương đường lối của Đảng.... Nói đến bộ máy quản lý hành chính thì không thể không nói đến nhân tố con người - ở đây là cán bộ, công chức. Nếu cán bộ, công chức có năng lực, có phẩm chất chính trị, chuyên môn, đạo đức tốt thì mọi công việc của cơ quan, tổ chức được thực hiện nhanh chóng, ngược lại cán bộ, công chức kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tha hoá về lối sống, tham nhũng, cửa quyền… thì tất yếu bộ máy hoạt động kém hiệu quả. Cán bộ, công chức phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, phải sống và làm việc theo tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước xác định: “Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, của cán bộ, công chức, đặc biệt kỹ năng hành chính”; Luật cán bộ, công chức được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua cũng đã nhấn mạnh  “Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức”. Nhiều chủ trương, giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được thể chế hóa, cụ thể hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Công tác nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đã có những đổi mới về nội dung, phương pháp và cách làm, mang lại một số kết quả tích cực: hệ thống các quy định, quy chế về quản lý và phân cấp quản lý cán bộ được bổ sung, đổi mới; các khâu của công tác nâng cao chất lượng cán bộ, công chức được thực hiện ngày càng đồng bộ; dân chủ, công khai trong công tác cán bộ được mở rộng trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhìn chung được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, kiến thức và năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng được nâng cao. Phần lớn cán bộ, công chức giữ gìn được phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 09/02/2007 khoá X đến nay, bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ theo quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên cả về chất lượng và chuyên môn, cơ bản có sự đồng bộ về cơ cấu như: tỷ lệ nữ, trẻ, về độ tuổi tương đối hợp lý, thể hiện sự đổi mới và kế thừa giữa các thế hệ; có số đông là đảng viên. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trình độ nhận thức, trình độ lý luận được nâng lên, tiếp cận và xử lý nhanh những nhiệm vụ được giao kể cả nhiệm vụ mới đòi hỏi độ tư duy cao. Phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo cả chuyên môn và lý luận chính trị nên đã phát huy tốt chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực công tác được giao, có trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, hăng hái đi đầu trong hoạt động thực tiễn, năng động sáng tạo trong lãnh đạo quản lý, nhìn nhận và giải quyết tốt kịp thời các vấn đề đặt ra ở cơ sở. Luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc. Từ khi thực hiện chương trình tổng thể Cải cách hành chính đến nay, có thể nói, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã có bước tiến bộ rõ rệt. Điều đó thể hiện ở chỗ, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được cải cách theo hướng phân công, phân cấp rơ hơn. Thẩm quyền và trách nhiệm trong việc bổ nhiệm, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức được xác định rõ cho người đứng đầu cơ quan hành chính và thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công. Chúng ta tiếp tục phân biệt rõ hơn đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị nước ta: cán bộ qua bầu cử, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp, cán bộ giữ chức vụ lănh đạo trong doanh nghiệp nhà nước, cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã. Trên cơ sở đó, xác định những yêu cầu, tiêu chuẩn về tŕnh độ, năng lực, phẩm chất, cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đãi ngộ thích hợp. Chúng ta cũng đã rà soát, đánh giá lại hệ thống các tiêu chuẩn chức danh công chức hiện có để từ đó điều chỉnh cũng như ban hành mới một số chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức. Cho đến nay, có hơn 200 chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức đang được sử dụng; góp phần quan trọng vào công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng có những bước tiến rõ rệt. Việc triển khai công tác này tập trung vào thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng số cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn I khoảng 2.510.000 lượt người, trong đó có 407.000 lượt người đã qua đào tạo về lý luận chính trị, 894.000 lượt người đã qua đào tạo về kiến thức quản lý nhà nước, 1.076.000 lượt người đã qua đào tạo về chuyên môn, 37.000 lượt người đã qua đào tạo về ngoại ngữ và 96.000 lượt người đã qua đào tạo về tin học. Một kết quả khác đáng chú ý là sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009, trong năm 2004 đã có gần 292.000 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bồi dưỡng trang bị kiến thức và kỹ năng hoạt động. Nhìn một cách tổng thể, phải thừa nhận rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới là yêu cầu khách quan và cấp bách hiện nay. Như chúng ta đã biết cán bộ, công chức trong Huyện ủy là những người trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách nhằm đưa địa phương phát triển trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Họ là người thường xuyên phải tiếp xúc nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy đội ngũ cán bộ, công chức của Huyện ủy phải là những người thực sự chuẩn mực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kể cả đạo đức lối sống. Thực tế cho thấy nhìn chung cán bộ, công chức của huyện uỷ đã có sự trưởng thành về nhiều mặt. Nhiều cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lẫn trình độ chính trị đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó một số cán bộ, công chức đã bộc lộ những yếu kém, bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ được giao, một số khác lười học tập, ít rèn luyện, giải quyết công việc còn lúng túng, thường dựa vào kinh nghiệm đã không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, không ít cán bộ, công chức có biểu hiện sa sút về phẩm chất chính trị; dao động về mục tiêu, lí tưởng cách mạng; thoái hoá, biến chất về đạo đức, lối sống đã làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Trước thực tế nêu trên, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức yêu cầu khách quan, cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, với quan điểm xây dựng đội ngũ không phải là “xoá” toàn bộ để “xây” mới lại mà xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc; vì thế công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Huyện ủy huyện Mỹ Đức là tất yếu khách quan. Mặt khác, trong tình hình mới hiện nay, đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu thì yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của cả nước nói chung, của huyện Mỹ Đức nói riêng càng trở nên tất yếu, cấp bách để không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Như vậy việc nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Ý nghĩa lí luận: Làm sáng tỏ một số khía cạnh về phương diện lí luận trong khi nghiên cứu về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay nói chung, và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nói riêng ở huyện ủy Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Ý nghĩa thực tiễn: Việc đi sâu nghiên cứu vấn đề này sẽ giúp chúng ta nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Từ việc nắm được thực trạng đó sẽ cung cấp những cứ liệu, khuyến nghị hữu ích cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lí, các nhà hoạch định chính sách có kế hoạch, biện pháp khắc phụ những mặt hạn chế còn tồn tại và tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được nhằm hoàn thành mục tiêu chung của đất nước đó là: Xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN ỦY HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Đặc điểm của huyện Mỹ Đức 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Vị trí địa lý Huyện Mỹ Đức nằm phía Tây Nam của thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp huyện Ứng Hòa, ranh giới là con sông Đáy, phía Bắc giáp huyện Chương Mỹ. Phía Tây giáp các huyện của tỉnh Hòa Bình: Lương Sơn (ở phía Tây Bắc), Kim Bôi (ở phía chính Tây), Lạc Thủy (ở phía Tây Nam). Phía Đông giáp huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam. Diện tích tự nhiên của huyện là 230,0 km². Điều kiện tự nhiên Huyện Mỹ Đức là một vùng bán sơn địa, nằm ở phía Nam của đồng bằng Bắc Bộ. Phía Nam là vùng núi đá vôi hang động Karst, có vẻ đẹp nổi tiếng, là khu thắng cảnh chùa Hương. Huyện còn có hồ nước lớn là hồ Quan Sơn, nằm trên địa phận xã Hợp Tiến. ở rìa phía Đông có sông Đáy từ Bắc xuống Nam, sang tỉnh Hà Nam. Về khí hậu: Mỹ Đức nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Về thủy văn: Mỹ Đức có dòng sông Đáy chảy qua – kéo dài từ Bắc xuống Nam và sang tỉnh Hà Nam. Ngoài ra huyện còn có mạng lưới sông ngòi nhỏ với các ao, hồ, đầm là nguồn bổ sung và dự trữ rất quan trọng khi mực nước các sông chính xuống thấp. Đây là điều kiện quan trong góp phần quan trọng để phát triển kinh tế của huyện. 2.1.2 Đặc điểm xã hội Đơn vị hành chính của huyện Mỹ Đức gồm 1 thị trấn (thị trấn Đại Nghĩa) và 21 xã. Có thể nói thị trấn Đại Nghĩa (trước đây là thị trấn Tế Tiêu) là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của huyện. Huyện Mỹ Đức có tuyến quốc lộ 21B chạy từ Hà Đông, qua thị trấn Tế Tiêu, sang tỉnh Hà Nam; đồng thời có dòng sông Đáy chảy dài từ Bắc xuống Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh tế giữa các vùng miền bằng cả đường thủy và đường bộ. 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện ủy huyện Mỹ Đức 2.2.1 Thực trạng Tổ chức bộ máy của huyện uỷ huyện Mỹ Đức bao gồm: + Lãnh đạo Huyện uỷ : 01 Bí thư Huyện uỷ; 02 Phó Bí thư Huyện uỷ + Ban Tổ chức: 06 đồng chí + Ban Tuyên giáo: 04 đồng chí + Uỷ ban kiểm tra: 04 đồng chí + Ban Đảng: 06 đồng chí + Văn Phòng: 13 đồng chí Nhìn chung tổ chức bộ máy của huyện uỷ như thế là khá hợp lí. Tuy nhiên, qua đánh giá hiệu quả công việc có thể thấy thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức qua các nội dung sau: Những thành tựu đã đạt được Về phẩm chất đạo đức Tuy còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng nhìn chung, đa số cán bộ, công chức vẫn giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, có tinh thần rèn luyện, học tập vươn lên, không tham ô lãng phí, nêu cao ý thức kỉ luật và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với các lĩnh vực công tác được giao, có ý thức giáo dục gia đình, người thân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong sinh hoạt đa số cán bộ, công chức đều giữ được mối quan hệ gần gũi với quần chúng nơi công tác cũng như nơi cư trú đồng thời tạo được sự tín nhiệm của nhân dân. Bên cạnh đó còn một số ít cán bộ, công chức do hiểu sai về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và một vài cán bộ do thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao nên đã được cơ quan nhắc nhở, giáo dục và kỉ luật với hình thức khiển trách. Về trình độ năng lực Trình độ năng lực biểu hiện ở các yếu tố sau: Về trình độ học vấn + Trung học cơ sở: 0 + Trung học phổ thông: 36/36 Về trình độ chuyên môn + Chưa qua đào tạo: 5 + Sơ cấp: 6 + Trung cấp: 11 + Cao đẳng: 2 + Đại học: 12 Về trình độ lý luận chính trị + Lí luận phổ thông: 5 + Sơ cấp: 15 + Trung cấp: 11 + Cao cấp: 2 + Cử nhân: 3 Trình độ năng lực của cán bộ công chức không ngừng được nâng lên, điều đó thể hiện qua bản số liệu sau: Tiêu chí/ Năm 2006 2011 Trình độ học vấn Trung học cơ sở 5 0 THPT 31/36 36/36 Trình độ chuyên môn Chưa qua đào tạo 9 5 Sơ cấp 8 6 Trung cấp 10 11 Cao đẳng 5 2 Đại học 4 12 Trình độ lý luận chính trị Lý luận phổ thông 6 5 Sơ cấp 17 15 Trung cấp 12 11 Cao cấp 1 2 Cử nhân 0 3 Về trình độ ngoại ngữ, tin học - Trình độ ngoại ngữ : + Chứng chỉ A: 8 + Chứng chỉ B: 2 - Trình độ tin học : + Chứng chỉ A&B: 10 + Trung cấp: 6 + Cao đẳng: 2 + Đại học: 0 Có thể thấy rằng năng lực của cán bộ, công chức ở huyện ủy huyện Mỹ Đức sau 5 năm đã sự tăng lên một cách đáng kể. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì trình độ năng lực như vậy còn chưa thực sự cao. Số cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng trở lên còn ít; trình độ sơ cấp lí luận chính trị trở xuống còn nhiều. Đặc biệt là trình độ tin học, ngoại ngữ của cán bộ, công chức còn quá thấp. Vì thế , cần gấp rút tổ chức cho cán bộ, công chức tiếp tục học tập nâng cao trình độ năng lực. Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao Hầu hết cán bộ, công chức trong huyện uỷ đều tích cực phấn đấu, vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ đề các chủ trương chính sách đúng đắn và triển khai có hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tuy nhiên tính nhạy bén, chủ động còn hạn chế. Một số cán bộ, công chức còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, từ đó đã ảnh hưởng đến chất lượng lãnh đạo của Huyện uỷ nên hiệu quả công việc đôi lúc chưa được như mong muốn. Qua đánh giá cán bộ, công chức hằng năm cho thấy có trên 100% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao. * Thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được lãnh đạo Huyện uỷ đặc biệt quan tâm nên đã đem lại những kết quả khả quan. Phần lớn cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch. Chất lượng cán bộ, công chức mà nhất là trình độ học vấn được nâng lên rõ rệt. Năm 2001, trong cơ quan còn 8 đồng chí chưa tốt nghiệp phổ thông trung học đã được động viên đi học bổ túc văn hoá và đến nay trong cơ quan có 100% cán bộ, công chức đạt trình độ học vấn 12/12. Bên cạnh đó việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị cũng rất được quan tâm. Một số đồng chí đã được cử đi học các lớp trung cấp, cao học, đại học chuyên ngành theo diện quy hoạch và đào tạo nguồn hoặc đi học theo nguyện vọng của bản thân. Công tác nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ, công chức rất được huyện uỷ quan tâm đầu tư cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức lười học tập, thiếu ý thức phấn đấu hoặc do kinh tế gia đình eo hẹp nên đã không quyết tâm học tập để nâng cao trình độ năng lực. Vì vậy, tiến độ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kì mới. Tính từ năm 2001 đến nay, trong huyện uỷ đã có số lượt người được đi đưa đi đào tạo, bồi dưỡng như sau: - Bổ túc: +Trung học phổ thông: 1 - Bồi dưỡng quản lí nhà nước: 12 - Bồi dưỡng chính trị: + Phổ thông: 2 +Trung cấp: 8 + Cao cấp: 2 + Cử nhân chính trị: 3 - Đào tạo chuyên môn: + Đại học: 3 + Cao đẳng: 1 + Trung cấp: 8 Nhìn chung số cán bộ, công chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan và đã phát huy tốt khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, có một số được đào tạo không theo quy hoạch nên có ngành được đào tạo quá nhiều (ngành luật) trong khi đó, có ngành rất thiếu cán bộ, công chức được cử đi học như hành chính, kĩ thuật, ngoại ngữ…Ngoài ra, việc đào tạo không gắn với chức danh, yêu cầu công việc của cơ quan nên một số cán bộ, công chức được đào tạo nhưng phải làm trái với chuyên môn được đào tạo nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao Một số khác đi học nâng cao nhưng với mục tiêu “phổ cập về bằng cấp” nên năng lực thực tế không có, từ đó khi giải quyết công việc cũng kém hiệu quả. Đánh giá chung về đội ngũ cán bộ công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức có thể dễ dàng nhận thấy những ưu điểm đó là: Đội ngũ cán bộ, công chức huyện uỷ đa số đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua công tác. Số lượng, chất lượng, cơ cấu có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Hầu hết cán bộ, công chức trong huyện uỷ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, xây dựng khối đoàn kết thống nội bộ. Thường xuyên trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, lành mạnh, gần gũi với quần chúng nhân dân. Lãnh đạo gia đình thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những đồng chí có biểu hiện thiếu sót, khuyết điểm đều được đấu tranh kiên quyết trên tinh thần dân chủ và được xử lí kiên quyết, đúng mức, phù hợp. Đa số cán bộ, công chức đều thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trên các mặt, nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công; công tác quản lí xây dựng đội ngũ đã được Huyện uỷ quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức thể hiện qua việc tuyển dụng, bố trí; đã chú ý nhiều hơn công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức. Từ đó đội ngũ đã từng bước đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới. Lãnh đạo huyện uỷ tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nhiều theo hướng trẻ hoá và theo quy hoạch nguồn, theo công việc. Nhờ vậy số cán bộ sau khi học xong đã có kiến thức, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ và đã phát huy tốt khả năng của mình trong công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có được kết quả nêu trên là nhờ lãnh đạo Huyện uỷ đã chấp hành nghiêm túc và sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên. Có được đoàn kết nhất trí trong toàn cơ quan. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, công chức đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, luôn trau dồi các phẩm chất chính trị, có ý thức tự giác trong công tác, học tập, rèn luyện. Ngoài ra sự quản lí, giám sát giáo dục thường xuyên của tổ chức đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện uỷ Mỹ Đức. Những mặt còn hạn chế Bên cạnh những ưu điểm nêu trên thì công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn một số hạn chế như sau: Một bộ phận cán bộ, công chức không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị đã giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện sa sút về phẩm chất chính trị, dao động về mục tiêu, lí tưởng cách mạng; tác phong làm việc quan liêu, không sát công việc, sát tình hình cơ sở; có biểu hiện lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Một số khác thoái hoá, biến chất về đạo đức, lối sống, ngại đấu tranh, va chạm; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật còn kém, không nghiêm túc tự phê bình, phê bình, đấu tranh kém, thiếu dân chủ trong sinh hoạt, cấp dưới không dám phê bình cấp trên, cấp trên chưa thật sự lắng nghe góp ý của cấp dưới. Một số cán bộ, công chức lười học tập, ít rèn luyện, đã bộc lộ những yếu kém, bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ được giao, giải quyết công việc còn lúng túng, thiếu tính nhạy bén, thiếu chủ động, thường dựa vào những kinh nghiệm đã không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay. Một số cán bộ, công chức còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế chưa ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Phần lớn cán bộ, công chức chưa được đào tạo một cách bài bản, chính quy về chuyên môn nghiệp vụ, tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp so với yêu cầu. Nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều, thiếu chủ động sáng tạo; việc vận dụng các chủ trương, chính sách của cấp trên vào điều kiện cụ thể của từng địa phương chưa linh hoạt, nhiều nơi còn sao chép một cách máy móc. Không ít cán bộ, công chức cơ sở chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không nắm vững các quy định của pháp luật, vì vậy quá trình chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc còn mang tính chủ quan, tuỳ tiện theo cảm tính cá nhân, không căn cứ vào quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm. Về năng lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn còn thấp, chưa có tính chuyên nghiệp, phần lớn thiếu khả năng độc lập, quyết đoán trong giải quyết công việc, thụ động trong thực thi các nhiệm vụ; thiếu khả năng bao quát tình hình, đồng thời chậm thích ứng với nhiệm vụ mới. Đa số cán bộ, công chức cơ sở chưa có khả năng tư duy, dự báo, xây dựng chương trình kế hoạch, thiếu khả năng nghiên cứu, tổng hợp tình hình, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; tinh thần hợp tác, phối hợp công việc còn nhiều hạn chế, nên hiệu quả công tác không cao. Bên cạnh sự thiếu hụt, bất cập về số lượng và yếu kém về chất lượng, thì việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và công tác sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở chưa được các địa phương trong vùng quan tâm chỉ đạo một cách thoả đáng. Đội ngũ còn nhiều bất cập, cơ cấu không đồng bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu công việc và sử dụng. Cơ chế quản lí, sử dụng và chế độ chính sách còn nhiều bất hợp lí nên chưa tạo được động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. 2.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế Những hạn chế trên đã làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Nhìn chung, những tồn tại, hạn chế nêu trên là do những nguyên nhân sau đây: Huyện uỷ có nghị quyết nhưng việc đề ra chương trình, kế hoạch để thực hiện nghị quyết chưa cụ thể, chưa mang tính chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nên chưa chuẩn bị đầy đủ cán bộ kế thừa để đáp ứng với nhiệm vụ của từng giai đoạn. Những hạn chế về nhận thức và sự sa sút về phẩm chất, về trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên môn. Đời sống kinh tế của một số cán bộ, công chức còn khó khăn nên ngại không đi đào tạo, bồi dưỡng khi được cơ quan bố trí đi học. Bên cạnh đó có một số cán bộ chưa ý thức được việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức hiện nay. Một số cán bộ, công chức chưa chịu khó học tập và rèn luyện, còn tự mãn, với những thành tích đã đạt được, chưa lấy mục tiêu chất lượng, hiệu quả công tác làm hàng đầu, vì vậy chưa phấn đấu nổ lực vươn lên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ là lãnh đạo chủ chốt chưa tốt, có lúc còn nặng về tư tưởng ỷ lại, buông trôi, không bám vào nghị quyết, không chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Chưa tiến hành sơ kết, tổng kết những nội dung đã đề ra trong nghị quyết, để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, những việc chưa làm. Bên cạnh đó vấn đề còn tồn tại những mặt hạn chế là do công tác quản lý cán bộ ở cơ sở chưa tốt, chậm được đổi mới. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở chưa được coi trọng đúng mức, chưa thực hiện một cách đồng bộ và khoa học. Do đó không chủ động được nguồn cán bộ cho việc bố trí thay thế, thiếu nguồn bổ sung, làm cho lực lượng cán bộ ở cơ sở bị hẫng hụt. Mặt khác đội ngũ cán bộ chuyên trách thường không ổn định sau mỗi nhiệm kỳ, do các chức danh bầu cử không trúng cử, hoặc các công chức được bầu vào các chức danh chủ chốt, làm cho vị trí công chức chuyên môn bị khuyết. Công tác kiểm tra, đánh giá về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở của các cấp ủy, chính quyền các cấp không thường xuyên, chưa có biện pháp khắc phục những yếu kém một cách có hiệu quả. Nhiều nơi còn vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; chính sách đãi ngộ, khen thưởng, đối với cán bộ cơ sở chưa thoả đáng, chưa tạo động lực, thu hút được đội ngũ cán bộ về công tác cơ sở. Việc xử lý những sai phạm, tiêu cực ở cơ sở chưa kịp thời và nghiêm minh, dẫn đến có vụ việc kéo dài làm cho tình hình phức tạp thêm. Do chậm phát triển của ngành giáo dục - đào tạo, trình độ văn hoá thấp, nên đa số cán bộ không đủ tiêu chuẩn đầu vào để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu phát triển của cán bộ. Mặt khác số sinh viên là người các địa phương trong vùng sau khi tốt nghiệp ra trường xin làm việc ở các thành phố, thị xã để có điều kiện làm việc, thăng tiến và thu nhập cao hơn nên không chịu về cơ sở công tác, nhiều nơi chưa có biện pháp tích cực về vấn đề này. 2.3 Bài học kinh nghiệm Từ thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức huyện uỷ Mỹ Đức có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu sau đây: Một là, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện uỷ là một yêu cầu khách quan, cấp bách. Tuy nhiên khi xây dựng kế hoạch đào tạo phải thận trọng, phải có định hướng phát triển lâu dài. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phải gắn với giáo dục đạo đức cách mạng. Quán triệt và chấp hành nghiêm túc các quan điểm của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình, phê bình. Hai là, phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức. Ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, toàn tâm, toàn ý cho nhiệm vụ chung, nêu cao ý thức tổ chức kỉ luật, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ba là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức , đánh giá, bố trí đúng cán bộ; kiên quyết xử lí, thay thế những cán bộ thoái hoá, thiếu trách nhiệm, vi phạm kỉ luật, năng lực kém, uy tín bị giảm sút. CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA HUYỆN ỦY HUYỆN MỸ ĐỨC 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Trên cơ sở chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước tình hình thực tế chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện uỷ Mỹ Đức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần tập trung vào những điểm sau đây: Tiếp tục quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết TW 3 (khoá VII), Nghị quyết TW 3, Nghị quyết TW 7 (khoá VIII), Nghị quyết số 13-NQ/TU về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho cán bộ, công chức. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ quan; xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cụ thể từng loại cán bộ để đưa vào đề án quy hoạch cán bộ. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch. Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ trái với chuyên môn được đào tạo. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng trên lập trường giai cấp công nhân; có đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đến năm 2015, có khoảng 40% số cán bộ, công chức đã học và đang học cao đẳng trở lên; có 100% cán bộ, công chức có trình độ trung cấp chính trị trở lên; có 90% cán bộ, công chức có trình độ A về tin học và sử dụng thành thạo vi tính trong khi thực hiện nhiệm vụ; có 65% cán bộ, công chức có trình độ ngoại ngữ đạt từ chứng chỉ A trở lên. 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện ủy Mỹ Đức Từ tình hình thực tế của chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện uỷ Mỹ Đức có thể đưa ra một số giải pháp như sau: 3.2.1 Tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể cán bộ, công chức huyện ủy Mỹ Đức Để thực hiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết phải nhanh chóng tiến hành điều tra, rà soát, đánh giá tổng thể, xác định số lượng thiếu, thừa của các phòng ban để đưa vào dự án quy hoạch cán bộ; xác định chính xác chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức để làm cơ sở cho việc quy hoạch cán bộ, công chức và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. 3.2.2 Xây dựng chiến lực quy hoạch cán bộ bảo đảm khoa học, hợp lý Tiếp tục thực hiện và hoàn chỉnh công tác quy hoạch cán bộ. Trong nội dung quy hoạch phải chú ý những vấn đề sau đây: Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ kế cận. Hằng năm cần lựa chọn trong đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, cán bộ nữ, con em gia đình có công cách mạng, sinh viên học sinh có thành tích học tập xuất sắc… và tuổi đời dưới 40 tuổi đưa đi học chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị để sau này về nhận nhiệm vụ tại cơ quan theo những chuyên ngành được đào tạo. Việc bố trí các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cần quy hoạch 3 tuyến dự bị: Tuyến một: là tuyến dự bị trực tiếp, khi cần có thể bổ sung, thay thế ngay cho cán bộ đương chức. Tuyến này trước mắt cần có 1, 2 cán bộ dự bị. Tuyến hai: Là tuyến dự bị cho nhiệm kì sau. Tuyến này trước mắt cần có 2, 3 cán bộ dự bị. Tuyến ba: Mỗi chức vụ cần có 3, 4 cán bộ dự bị. Cán bộ dự bị phải được đưa vào danh sách để quản lí, theo dõi. Hằng năm, phải tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quy hoạch cán bộ để có hướng điều chỉnh, bổ sung. 3.2.3 Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của cơ quan Huyện uỷ là cơ quan thực hiện sứ mệnh lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong toàn huyện. Trong đó, cán bộ, công chức trong huyện uỷ là những người trực tiếp tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách nhằm đưa địa phương phát triển trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Cán bộ, công chức huyện uỷ là người thường xuyên phải tiếp xúc nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy đội ngũ cán bộ, công chức của huyện uỷ phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và cả đạo đức lối sống. 3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thì trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phải theo quy hoạch đã duyệt; thực hiện theo kế hoạch khảo sát để xác định nhu cầu cán bộ, công chức cho công việc; từ đó, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu bổ sung biên chế hàng năm. Khi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phải mang tính chiến lược lâu dài nhằm xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Chú ý xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho từng loại cán bộ, từng ngành. Trong kế hoạch này phải chú ý xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho từng giai đoạn. Mỗi loại cán bộ, công chức phải có chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp đảm bảo sau khi học xong sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Cần đào tạo đội ngũ cán bộ một cách kịp thời, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao bằng cách: số cán bộ trẻ cần phải được tập trung đào tạo dài hạn, số cán bộ trung niên đào tạo tại chức, số cán bộ lớn tuổi nên cho đi bồi dưỡng ngắn hạn nhằm bổ sung một số kiến thức thông tin mới để vận dụng vào công tác tốt hơn. Chú trọng đến việc nâng cao kiến thức kĩ năng hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức theo chức trách nhiệm vụ mình đảm nhận. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, làm tốt khâu luân chuyển cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, có đức, có tài, mà có đức là cái gốc. Đó là đạo đức cách mạng: cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức phải đảm bảo khoa học, hợp lí, phù hợp với đặc điểm của cơ quan. Phải bố trí cán bộ cho đúng để phát huy mọi khả năng và sở trường của họ, người nào có năng lực nào thì đặt vào vị trí ấy. Kiên quyết thay thế những cán bộ kém năng lực, uy tín giảm sút, xử lí nghiêm những cán bộ kém phẩm chất, hư hỏng, có khuyết điểm nghiêm trọng. Bố trí lại những cán bộ phân công không hợp lý. Có kế hoạch khảo sát, phát hiện những người có năng lực, có trình độ chuyên môn để tuyển chọn theo yêu cầu công việc của cơ quan. Có thể tuyển chọn cả những người có năng lực, phẩm chất để đưa đi đào tạo trước khi tuyển dụng, bố trí nhằm phát huy năng lực trước mắt và phát triển năng lực lâu dài. 3.2.5 Thực hiện tốt việc đổi mới chế độ, chính sách Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng cho người có đức, có tài trên các lĩnh vực. Chế độ chính sách bao gồm chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức. Nêu cao quan điểm đầu tư cho chế độ tiền lương là hình thức đầu tư trực tiếp cho con người, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội để từ đó động viên khuyến khích cán bộ, công chức toàn tâm, toàn ý cống hiến khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Vận dụng tốt các văn bản hướng dẫn thi đua các cấp để xây dựng hợp lí công tác thi đua của đơn vị nhằm khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, từ đó lôi kéo mọi người vào tham gia công tác thi đua, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan. Hằng năm phải phân bổ một khoản ngân sách thích đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 3.2.6 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, công chức về đường lối, chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 3 Khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giáo dục cán bộ, công chức ý thức tham gia học tập để nâng cao trình trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kì mới. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ, xây dựng, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đưa yêu cầu cán bộ tự học để nâng cao trình độ về mọi mặt và tiêu chí đánh giá đảng viên. Thực hiện chế độ học tập bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên. Bố trí, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ phải dựa trên trình độ chuyên môn, trình độ chính trị và phẩm chất đạo đức. 3.2.7 Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết phải đảm bảo cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện kỉ cương, nền nếp của cơ quan, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật của cán bộ, công chức. Quản lí, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức về các mặt nhận thức tư tưởng, năng lực công tác, các mối quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống…phải được tiến hành thường xuyên. Tăng cường các hình thức kiểm tra, giám sát như của cơ quan, của nhân dân, của chi bộ nơi cán bộ, công chức đang cư trú thì sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phải thường xuyên tổ chức chức tuyển chọn cán bộ, công chức một cách công khai, dân chủ, lựa chọn đúng những cán bộ thực sự có tài và uy tín, phù hợp với tiêu chuẩn theo từng chức danh. Bố trí, đề bạt cán bộ phải đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, đúng sở trường. Kiên quyết bãi miễn, không sử dụng những cán bộ kém phẩm chất và năng lực. Phải có cách nhìn mới về vấn đề cán bộ, quan điểm mới trong việc đánh giá, cán bộ, công chức. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai phải dựa vào những việc làm cụ thể của mỗi người, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ. Trong đánh giá cán bộ, phải xét mục đích, động cơ hoàn thành nhiệm vụ, và không hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi hay khó khăn, thành tích và khuyết điểm là nhất thời hay liên tục. Việc đánh giá cán bộ phải làm hàng năm có ý kiến nhận xét của quần chúng nơi cán bộ đang công tác, của tổ chức Đảng và quần chúng nơi cán bộ đang cư trú. 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện uỷ huyện Mỹ Đức Trung ương và thành phố cần tăng cường hỗ trợ chế độ học tập thích đáng, sao cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo yên tâm học tập, không vướng bận việc mưu sinh. Ban hành và thống nhất quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, công chức một cách chặt chẽ, công khai. Chế độ tiền lương cần xây dựng hệ số trượt giá, sao cho thu nhập từ lương đảm bảo được cuộc sống ổn định cho cán bộ, công chức. Có như vậy, cán bộ, công chức mới yên tâm công tác, không bị tác động xấu của việc mưu sinh trong nền kinh tế thị trường. Đây là điều kiện cần thiết để giữ được cán bộ, và nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan. Ban hành những quy định cụ thể và thoả đáng về chính sách khen thưởng cho những người có thành tích xuất sắc trong lao động và học tập. C. PHẦN KẾT LUẬN Đất nước đang chuyển mình trong sự nghiệp đổi mới, từng bước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Được gia nhập vào tổ chức WTO, đất nước ta đang đứng trước vận hội và thách thức mới. Nhân tố quyết định đến vận mệnh đất nước trên con đường hội nhập lúc này chính là đội ngũ cán bộ, công chức. Thực tiễn cho thấy nơi nào có chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được với yêu cầu và nhiệm vụ mới thì địa phương đó sẽ phát triển toàn diện về kinh tế, dân sinh, chính trị, văn hoá, xã hội. Ngược lại, nơi nào mà đội ngũ cán bộ, công chức yếu kém sẽ làm kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Sau khi nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện uỷ huyện Mỹ Đức” giúp em càng thấy rõ tầm quan trọng của và tính cấp bách phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và của huyện uỷ Mỹ Đức nói riêng. Chất lượng đội ngũ công chức của huyện uỷ Mỹ Đức trong những năm qua đã được nâng cao so với những năm trước đây. Nhưng so với mặt bằng chung về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn Thành phố cũng như trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của địa phương thì chất lượng hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức huyện uỷ Mỹ Đức có thể sẽ tụt hậu trong những năm tiếp theo. Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức một cách thực chất là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nếu công tác này được sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để không ngừng học tập nâng cao trình độ của mỗi cá nhân thì chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của cả nước nói chung, của huyện uỷ nói riêng sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước trong thời kì đổi mới. Dưới góc độ là một nhà quản lý tương lai và lại là một người con của Mỹ Đức em mong muốn sau khi ra trường sẽ được trở về quê hương, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho sự phát triển của quê hương. Em sẽ mang những gì mình đã học được ở trường hiện thực hóa vào chính trong cuộc sống của quê hương mình. Là một nhà quản lý em biết rằng mục tiêu cuối cùng mà mỗi hoạt động quản lý cần đạt tới là sự phát triển và ổn định của xã hội, là làm cho cuộc sống của người dân được ấm no và hạnh phúc hơn. Muốn làm được như vậy cần phải thay đổi nhận thức của mỗi người, và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với toàn xã hội. Và quan trọng hơn nữa là cần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức; bởi lẽ đây là lực lượng chính tham gia và quyết định đến sự phát triển cũng như sự tồn vong của đất nước. Em xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô đã theo dõi bài tiểu luận của em! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI 2. Nghị quyết TW 3 (khoá VII), Nghị quyết TW 3, Nghị quyết TW 7 (khoá VIII), Nghị quyết số 13-NQ/TU về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho cán bộ, công chức 3. Nghị quyết Bộ chính trị 4. Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước, khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện báo chí và tuyên truyền 5. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (2003). Giáo trình các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam (quyển 1). Nxb CTQG, Hà Nội. 6. Tài liệu xin cấp từ UBND huyện Mỹ Đức 7. Luật cán bộ, công chức năm 2008 8. Pháp lệnh cán bộ, công chức (1998) và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2003 9. Các Webside:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochc_3992.doc
Luận văn liên quan