Nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mà trọng tâm là cán bộ lãnh đạo

Phần I: MỞ ĐẦU Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính. Các nội dung cải cách hành chính được Nhà nước ta xác định bao gồm: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Tất cả những nội dung này hướng vào một mục tiêu chung đó là: xây dựng bộ máy hành chính ngày càng kiện toàn; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình đổi mới đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và mở cửa, hội nhập quốc tế. là cả một chặng đường phấn đấu lâu dài với những nhiệm vụ cao cả, vô cùng khó khăn phức tạp đòi hỏi Nhà nước ta đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt là việc nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc” công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ kém. Không có đội ngũ cán bộ tốt thì đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng cũng không trở thành hiện thực. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức luôn được Đảng ta quan tâm chú ý đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cụ thể trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kì cách mạng Viêt Nam. Trong 20 năm đổi mới vừa qua đội ngũ cán bộ, công chức đã được quan tâm về mọi mặt, ngày càng trưởng thành và đảm đương nhiều nhiệm vụ, đứng vững trước mọi khó khăn thử thách: thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Qúa trình đổi mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức có đủ năng lực và phẩm chất, không ngừng sáng tạo, phải vươn mạnh mẽ hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, ngày càng nặng nề và khó khăn. Tuy nhiên, hiên nay đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý Việt Nam có hiện tương vừa thiếu lại vừa yếu, tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, thiếu đội ngũ kế cận diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành. Một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, chính trị , lối sống; cơ hội thực dụng tham ô, tham nhũng, lãng phí đang làm suy giảm niềm tin với nhân dân và gây cản trở tiến trình đổi mới. Công tác cán bộ nhất là khâu đánh giá đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ còn nhiều vấn đề nổi cộm, cần phải giải quyết. Vậy để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ năng lực và phẩm chất. có đủ đức và tài để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng và nhà nước ta cần nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, từ việc xem xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đến kiểm tra, quản lý và việc thực hiện chế độ, chính sách cán bộ cần được xem xét, để công tác lãnh đạo quản lý hiệu quả Sau đây, em xin trình bày bài tiểu luận về vấn đề: “Nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mà trọng tâm là cán bộ lãnh đạo”. Em xin chân thành cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ các thầy cô và các bạn giúp em hoàn thành bài tiểu luận này. Hà Nội, Năm 2010 Học viện hành chính Quốc Gia

pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 6558 | Lượt tải: 34download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mà trọng tâm là cán bộ lãnh đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNâng cao đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mà trọng tâm là cán bộ lãnh đạo.pdf
Luận văn liên quan