Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, hoạt động của bọn tội phạm cướp giật tài sản trên phạm vi cả nước diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại. Đây là một loại tội phạm hình sự nguy hiểm thuộc nhóm tội phạm từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng theo Bô luật Hình sự năm 1999, thường do bọn lưu manh chuyên nghiệp gây ra, hoạt động của bọn chúng chủ yếu theo băng, nhóm và có tính manh động cao, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến ANTT. Địa bàn tỉnh Bình Dương có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, đã thu hút nhiều người lao động từ các tỉnh, thành phố trong cả nước nhập cư đến tỉnh Bình Dương để lao động và sinh sống từ đó tạo ra áp lực rất lớn về ANTT nhất là lĩnh vực TTATXH. Các năm gần đây tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn Bình Dương, trong đó loại tội phạm cướp giật tài sản diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng về số vụ và nghiêm trọng về tính chất. Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2005 số vụ cướp giật tài sản xảy ra dao động từ 31 vụ đến 45 vụ hàng năm, nhưng năm 2006 số vụ cướp giật tài sản tăng đột biến với 86 vụ. Trước tình hình đó, những năm qua, thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31-7-1998 của Chính phủ về Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, Tổng cục CSND đã đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản, coi đây là một trong những công tác trọng tâm của lực lượng CSND. Cục CSHS (nay là Cục CSĐT tội phạm về TTXH) thường xuyên tập hợp, ra thông báo về tình hình tội phạm cướp giật tài sản để chỉ đạo lực lượng CSHS (nay là CSĐT tội phạm về TTXH) các địa phương trong công tác phòng chống cướp giật tài sản theo chuyên đề. Công an tỉnh Bình Dương cũng ra nhiều kế hoạch chỉ đạo công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Lực lượng CSHS (nay là CSĐT tội phạm về TTXH) Công an tỉnh Bình Dương cũng có nhiều kế hoạch mở nhiều đợt tấn công tội phạm trong đó có tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm cướp giật tài sản mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Nhiều vụ án nghiêm trọng đã được điều tra khám phá kịp thời, mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân, góp phần ổn định ổn định tình hình an ninh trât tự trên địa bàn. Tình hình tội phạm cướp giật tài sản có xu hướng gia tăng, nhưng trên thực tế công tác phòng ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm này của Công an tỉnh Bình Dương hiệu quả đạt được còn chưa cao, tỷ lệ điều tra khám phá hàng năm thường chỉ đạt khoảng từ 45%-70% trên tổng số vụ cướp giật tài sản xảy ra ở Bình Dương. Bọn tội phạm chưa được phát hiện xử lý sẽ tiếp tục gây án, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây ra nhiều bức xúc, là một trong những nỗi ám ảnh của người dân có mang tài sản lưu thông trên đường. Thực hiện nguyên tắc xử lý của Bộ luật hình sự là “Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh và đúng pháp luật”, việc nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm cướp giật tài sản đây là một yêu cầu cấp thiết và là áp lực lớn cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tư xã hội Công an tỉnh Bình Dương nói riêng. Một trong những yếu tố để điều tra xử lý tội phạm có hiệu quả và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm nói chung và loại tội phạm cướp giật tài sản nói riêng là phải nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập chứng cứ của vụ án một cách toàn diện, đầy đủ và khách quan. Trong chứng cứ thì vật chứng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản có ý nghĩa cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Vì vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương” làm luận văn thạc sĩ luật học, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác điều tra khám phá đối với loại tội phạm cướp giật tài sản. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Thời gian qua đã có một số đề tài và một số công trình khoa học công bố liên quan đến đề tài như: - “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án buôn lậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, luận văn thạc sĩ của tác giả Phạm Trọng Tân, bảo vệ năm 2000. - “Chiến thuật truy tìm vật chứng trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự của cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh” luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Văn Tuấn, bảo vệ năm 2001. - “Hoạt động thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án hình sự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân công an tỉnh Thanh Hóa - Thực trạng và giải pháp” luận văn thạc sĩ của tác giả Hoàng Trung Thực, bảo vệ năm 2005 Ngoài ra, còn một số bài đăng trên các tạp chí khoa học CAND, khoa học giáo dục trật tự xã hội và trong kỷ yếu một số hội thảo của Bộ Công an. Tuy nhiên, các đề tài nghiên cứu trên mới đề cập đến công tác thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra một loại án cụ thể khác hay ở một địa phương hoặc đề cập chiến thuật truy tìm vật chứng trong điều tra vụ án nói chung mà chưa có tác giả nào nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Vì vậy, đây là đề tài không trùng lập với các đề tài đã công bố. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài -Mục đích nghiên cứu: Làm rõ và hoàn thiện lý luận; khảo sát và đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả về hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong thời gian tới. - Để đạt được mục đích trên, đề tài đi sâu giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau đây: + Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến tội phạm cướp giật tài sản; hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra tội phạm cướp giật tài sản; tình hình, đặc điểm hình sự tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. + Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động phát hiện, thu thập ,bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Dương từ năm 2002 đến năm 2006 từ đó rút ra nhận xét, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. + Dự báo tình hình tội phạm cướp giật tài sản trong thời gian tới và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra loại tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. - Phạm vi nghiên cứu: + Đề tài nghiên cứu về hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Dương. + Về thời gian: Tập trung nghiên cứu số liệu khảo sát tại địa phương trong thời gian 5 năm, từ năm 2002 - 2006. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đấu tranh phòng, chống tội phạm; về luật học, tội phạm học và điều tra tội phạm. - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể gồm: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp thống kê, so sánh; Phương pháp tổng kết kinh nghiệm; Phương pháp điều tra điển hình; Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài luận văn - Ý nghĩa lý luận: Nghiên cứu đề tài góp phần hoàn thiện về mặt lý luận, làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo giảng dạy trong các trường CAND. - Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao nhận thức và quy trình, biện pháp công tác đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong trong điều tra vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có thể tham khảo cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc. 8. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục đề tài được cấu trúc thành 03 chương. Chương 1. Nhận thức chung về tội phạm cướp giật tài sản và hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản. Chương 2. Thực trạng Tình hình tội phạm cướp giật tài sản và hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

doc126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 2148 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Tæ chøc tèt giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n nh»m x¸c ®Þnh téi ph¹m vµ ph¸t hiÖn vËt chøng lµm râ ng­êi ®· thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi Giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu cã t¸c dông rÊt quan träng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n h×nh sù còng nh­ cac vô c­íp giËt tµi s¶n v× ®èi t­îng sau khi g©y ¸n xong lu«n cã ý thøc che giÊu téi ph¹m nh»m trèn tr¸nh sù ph¸t hiÖn cña mäi ng­êi, ®èi phã víi ho¹t ®éng ®iÒu tra cña c¬ quan ®iÒu tra. Khi tiÕp nhËn tin b¸o tè gi¸c téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n x¶y ra th× viÖc x¸c ®Þnh vô c­íp giËt tµi s¶n cã x¶y ra thËt hay kh«ng lµ cÊp b¸ch. Do ®Æc ®iÓm cña téi c­íp giËt tµi s¶n diÔn ra bÊt ngê, c«ng khai vµ trong thêi gian rÊt ng¾n, ®èi t­îng g©y ¸n nhanh chãng tÈu tho¸t khái sù kiÓm so¸t cña ng­êi bÞ h¹i vµ mäi ng­êi xung quanh. Trong c¸c tr­êng hîp t¹i thêi ®iÓm x¶y ra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n, ng­êi bÞ h¹i chØ cã mét m×nh mµ nÕu kh«ng thùc hiÖn tèt giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu th× khã cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh cã téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n hay kh«ng ®Ó lµm c¬ së khëi tè vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra tiÕp theo. §èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n thùc hiÖn hµnh vi cã tÝnh c«ng khai, kh«ng cã ý thøc che giÊu hµnh vi ®èi víi ng­êi bÞ h¹i, nªn khi ®èi t­îng giËt tµi s¶n tÈu tho¸t lµ bÞ h¹i biÕt ngay m×nh bÞ giËt vµ th­êng cã ph¶n øng võa ®uæi theo võa tri h« lªn cho mäi ng­êi xung quanh biÕt nh»m ®uæi b¾t. Khi bÞ h¹i võa tri h« võa truy ®uæi th× sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu ngõ¬i d©n xung quanh hiÖn tr­êng biÕt vô viÖc vô c­íp giËt tµi s¶n cã x¶y ra vµ tham gia truy ®uæi, viÖc truy ®uæi th­êng diÔn ra trªn mét ®o¹n ®­êng dµi nhÊt ®Þnh, ng­êi bÞ h¹i vµ nh÷ng ng­êi xung quanh sÏ nh×n thÊy ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm vÒ ®èi t­îng g©y ¸n, ®Æc ®iÓm vËt chøng vµ h­íng tÈu tho¸t cña ®èi t­îng. D©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®iÒu tra ban ®Çu cã hiÖu qu¶, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n cã x¶y ra. Do ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng vµ vËt chøng nhÊt lµ xe ph­¬ng tiÖn g©y ¸n ®­îc ph¶n ¸nh qua trÝ nhí cña ng­êi bÞ h¹i vµ ng­êi d©n xung quanh nÕu kh«ng ®­îc ghi nhËn kÞp thêi sÏ bÞ quªn theo thêi gian. Cho nªn cÇn thùc hiÖn tèt viÖc ®iÒu tra ban ®Çu ®Ó ghi nhËn c¸c ®Æc ®iÓm nµy lµm c¬ së quan träng ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng còng nh­ truy b¾t thñ ph¹m. V× vËy, khi tiÕp nhËn tin b¸o, tè gi¸c téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n, c¬ quan ®iÒu tra cÇn tæ chøc tèt giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu. §Ó thùc hiÖn tèt giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n, cÇn thùc hiÖn c¸c néi dung sau: - Khi tiÕp nhËn tin b¸o vÒ téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n ®ã ph¶i nhanh chãng hái râ diÔn biÕn vô ¸n; thêi gian ®Þa ®iÓm x¶y ra; sè l­îng ®èi t­îng vµ ®Æc ®iÓm tõng ®èi t­îng nh­ quÇn ¸o, ®é tuæi, ®Æc ®iÓm nh©n d¹ng; h­íng tÈu tho¸t; tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t gåm nh÷ng g×, cã ®Æc ®iÓm nh­ thÕ nµo, trÞ gi¸ bao nhiªu, cßn l­u gi÷ tµi liÖu g× vÒ tµi s¶n ®ã hay kh«ng; ®Æc ®iÓm xe ph­¬ng tiÖn g©y ¸n hái râ vÒ kiÓu d¸ng xe, mµu s¾c, cã ®Æc ®iÓm g× riªng biÖt, ®Æc ®iÓm biÓn sè xe ra sao; ®èi t­îng dïng thñ ®äan g× ®Ó g©y ¸n; cã truy h« vµ truy ®uæi kh«ng; cã nh÷ng ai biÕt, hoÆc tham gia truy ®uæi, diÔn biÕn viÖc truy ®uæi nh­ thÕ nµo. - Nhanh chãng xuèng hiÖn tr­êng x¶y ra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n quan s¸t hiÖn tr­êng (®Ô vÏ vµ m« t¶ hiÖn tr­êng vô ¸n sau nµy), x¸c ®Þnh ng­êi biÕt viÖc gåm nh÷ng ai vµ hái râ vÒ nh÷ng g× hä biÕt vÒ vô ¸n nh»m thÈm ®Þnh sù ®óng ®¾n cña néi dung ng­êi bÞ h¹i tr×nh b¸o vµ mç réng n¾m t×nh h×nh cã liªn quan ®Õn vô c­íp giËt tµi s¶n nh­: BiÕt vµ chøng kiÕn vô c­íp giËt tµi s¶n trong tr­êng hîp nµo, diÔn biÕn vô c­íp giËt ra sao, thÊy ®Æc ®iÓm nh©n d¹ng ®èi t­îng ra sao, cã nhËn ra ®èi t­îng kh«ng; ®Æc ®iÓm xe ph­¬ng tiÖn g©y ¸n hä thÊy ®­îc gåm ®Æc ®iÓm g× vÒ lo¹i xe, biÓn sè xe, mµu s¾c, (chó ý biÓn sè xe cña ®èi t­îng g©y ¸n th­êng mét ng­êi cã khi kh«ng nhí hÕt, mµ nhiÒu ng­êi th× cã ng­êi nhí sè ®Çu, cã ng­êi nhí sè sau, ®­îc nhiÒu ng­êi ta r¸p l¹i ra ®Æc ®iÓm biÓn sè xe). C¨n cø vµo tµi liÖu thu thËp ®­îc vÒ ®Æc ®iÓm ®èi t­îng vµ vËt chøng vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n, C¬ quan ®iÒu tra th«ng tæ chøc ®iÒu tra truy b¾t nhanh ®èi t­îng theo dÊu vÕt nãng: §iÖn th«ng b¸o ngay cho lùc l­îng C«ng an c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn theo h­íng tÈu tho¸t cña ®èi t­îng ®Ó phèi hîp chèt chÆn, ph¸t hiÖn b¾t gi÷. Th«ng b¸o cho lùc l­îng C¶nh s¸t giao th«ng tuÇn tra trªn c¸c tuyÕn ®­êng vµ lùc l­îng C¶nh s¸t ph¶n øng nhanh 113 biÕt ®Ó phèi hîp ph¸t hiÖn b¾t gi÷. Lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH tù m×nh trùc tæ chøc lùc l­îng hãa trang bÝ mËt tuÇn ra truy ®uæi theo h­íng c¸c ®èi t­îng tÈu tho¸t vµ c¸c ®Þa bµn cã thÓ ®èi t­îng sÏ tiªu thô tµi s¶n võa c­íp giËt ®­îc. Trªn thùc tÕ, qua nghiªn cøu qua biÖn ph¸p nµy ®· lµm râ ®­îc 8 vô c­íp giËt tµi s¶n thêi gian qua. - Nhanh chãng ra th«ng b¸o truy t×m vËt chøng trong vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n vµ göi th«ng b¸o ®Õn tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng ®Ó yªu cÇu phèi hîp trong truy t×m vËt chøng, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ cïng lùc l­îng CS§T TP vÒ TTXH trong tØnh B×nh D­¬ng vµ tØnh l©n cËn, lùc l­îng C¶nh s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ TTXH cÊp tØnh vµ huyÖn, C¶nh s¸t giao th«ng, lùc l­îng C«ng an x·, ph­êng, thÞ trÊn. Th«ng b¸o truy t×m vËt chøng cÇn m« t¶ chi tiÕt, chÝnh x¸c ®Æc ®iÓm vËt chøng, nhiÒu tr­êng hîp vËt chøng nh­ d©y chuyÒn vµng, b«ng tai… cÇn cã h×nh mÈu kiÓu d¸ng kÌm theo ®Ó thuËn lîi cho viÖc nhËn diÖn, ph¸t hiÖn vËt chøng - C¬ quan c¶nh s¸t ®iÒu tra ra quyÕt ®Þnh khëi tè vô ¸n h×nh sù ®Ó ®iÒu tra theo quy ®Þnh. Sau khi ®iÒu tra x¸c minh ban ®Çu x¸c ®Þnh cã vô c­íp giËt tµi s¶n x¶y ra, C¬ quan CS§T ph¶i tiÕn hµnh khëi tè vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n vµ ph©n c«ng lùc l­îng trinh s¸t tiÕn hµnh ®iÒu tra theo quy ®Þnh. VÒ lùc l­îng cÇn ph©n c«ng kÕt hîp ®iÒu tra viªn cïng phèi hîp trinh s¸t tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Ó kÕt hîp ®­îc c¸c biÖn ph¸p ®iÒu tra trinh s¸t v¸ c¸c biÖp ph¸p ®iÒu tra theo quy ®Þnh cña Bé luËt TTHS. Thùc tÕ qua nghiªn cøu cã nhiÒu vô c­íp giËt tµi s¶n sau khi ®iÒu tra x¸c ®Þnh cã téi ph¹m x¶y ra nh­ng chËm ra quyÕt ®Þnh khëi tè vô ¸n, hoÆc kh«ng ra quyÕt ®Þnh khëi tè vô ¸n h×nh sù mµ vÈn tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Õn khi ®iÒu tra x¸c minh lµm râ ®èi t­îng ph¹m téi råi míi khëi tè vô ¸n. §iÒu nµy kh«ng ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt TTHS. Lùc l­îng tiÕn hµnh ®iÒu tra vô ¸n cã ®¬n vÞ th× giao h¼n cho ®iÒu tra viªn thô lý, cã ®¬n vÞ th× giao cho lùc l­îng trinh s¸t thô lý ®iÒu tra khi nµo lµm râ th× chuyÓn cho lùc l­îng ®iÒu tra viªn mµ ch­a kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lùc l­îng ®iÒu tra viªn vµ trinh s¸t trong ho¹t ®éng ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ®iÒu tra nhÊt lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng ®¹t thÊp. * N©ng cao hiÖu qu¶ quan hÖ phèi hîp gi÷a c¸c lùc l­îng trong ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng trong vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n - Tr­íc hÕt lµ quan hÖ gi÷a lùc l­îng ®iÒu tra viªn víi lùc l­îng trinh s¸t trong cïng ®¬n vÞ lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH. Thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Tæ chøc ®iÒu tra h×nh sù 2004, lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH bao gåm c¶ lùc l­îng trinh s¸t vµ lùc l­îng ®iÒu tra viªn d­íi sù chØ huy thèng nhÊt cña mét thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®Ó ho¹t ®éng ®iÒu tra trinh s¸t vµ ho¹t ®éng ®iÒu tra theo tè tông lµ thèng nhÊt tõ ®Çu ®Õn cuèi, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n vµ c¾t khóc. Nh­ng trªn thùc tÕ th× sù g¾n kÕt vµ thèng nhÊt ch­a thÓ hiÖn s©u s¾c nªn hiÖu qu¶ phèi hîp kh«ng cao. Do ¸p lùc c«ng viÖc nhiÒu nªn lùc l­îng trinh s¸t còng bÞ cuèn theo vô viÖc, ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­ cña ®iÒu tra viªn. §iÒu ®ã lµm cho c¸c mÆt c«ng t¸c trinh s¸t, c«ng t¸c nghiÖp vô c¬ b¶n bÞ th¶ næi, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu phßng ngõa téi ph¹m vµ hç trî ®iÒu tra vô ¸n. Tõ sau khi thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Tæ chøc ®iÒu tra h×nh sù n¨m 2004, ë tØnh B×nh D­¬ng ch­a x¸c lËp ®­îc chuyªn ¸n trinh s¸t nµo ®Ó ®Êu tranh víi téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n, chØ cã 2 hiÒm nghi vÒ ®èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ nhiÒu n¨m kh«ng thùc hiÖn. Trong thêi gian tíi cÇn ph¶i t¨ng c­êng mèi quan hÖ gi÷a trinh s¸t vµ ®iÒu tra viªn trong ®iÒu tra vô ¸n h×nh sù nãi chung, ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng, tr­íc hÕt lµ sù phèi hîp trong ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng. CÇn cô thÓ hãa mèi quan hÖ ®ã theo h­íng cô thÓ hãa tr¸ch nhiÖm cña tõng lùc l­îng trinh s¸t vµ ®iÒu tra viªn trong ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n, trong ®ã trinh s¸t ph¶i chñ ®éng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ngiÖp vô c¬ b¶n ®Ó ph¸t hiÖn vËt chøng cña vô ¸n, nÕu ph¸t hiÖn ®­îc th× trinh s¸t kÕt hîp víi ®iÒu tra viªn lËp kÕ ho¹ch thu thËp vËt chøng võa ®¶m b¶o tÝnh bÝ mËt nghiÖp vô võa ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý. Trong cïng mét lùc l­îng, chung mét ®¬n vÞ, mçi lùc l­îng cã chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau nh­ng chung quy vÉn lµ nh»m ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m nãi chung vµ téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng, nªn ph¶i quy ®Þnh râ c¸ch thøc phèi hîp gi÷a hai lùc l­îng trinh s¸t vµ ®iÒu tra viªn trong ho¹t ®éng ®iÒu tra vô ¸n vµ trong ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng ®ïn ®Èy cho nhau dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ®iÒu tra còng nh­ hiÖu qu¶ ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng kh«ng ®¹t yªu cÇu. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ quan hÖ phèi hîp lùc l­îng trinh s¸t vµ ®iÒu tra viªn trong ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng, khi quyÕt ®Þnh ph©n c«ng lùc l­îng thô lý th× cÇn ph©n c«ng cã c¶ ®iÒu tra viªn vµ trinh s¸t ®Ó ®iÒu tra trong ®ã x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña tõng ng­êi khi tham gia ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n th«ng qua kÕ ho¹ch ®iÒu ra vô ¸n , ®ã lµ: §iÒu tra viªn cã chøc n¨ng ®Ó thô lý vô ¸n theo quy ®Þnh ph¶i lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n ®­îc ph©n c«ng thô lý, nªn còng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra ®Ó lµm râ vô ¸n, ®iÒu tra viªn lËp kÕ ho¹ch ®iÒu tra quy ®Þnh râ nhiÖm vô thùc hiÖn vµ tr¸ch nhiÖm cña ®iÒu tra viªn vµ trinh s¸t tr×nh thñ tr­ëng ®¬n vÞ duyÖt thùc hiÖn sÏ kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng ®ïn ®Èy, lóng tóng trong phèi hîp gi÷a ®iÒu tra viªn vµ trinh s¸t thêi gian qua vµ kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng kh«ng thèng nhÊt khi ph©n c«ng nhiÖm vô trong lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH toµn tØnh, cã ®¬n vÞ th× ph©n c«ng r¹ch rßi lµ lùc l­îng trinh s¸t thô lý ®iÒu tra c¸c vô ¸n ch­a râ ®èi t­îng, lùc l­îng ®iÒu tra viªn thô lý ¸n ®iÒu tra ¸n khëi tè ®· râ ®èi t­îng, còng cã ®¬n vÞ chØ cã lùc l­îng ®iÒu tra viªn lµ thô lý ®iÒu tra ¸n, lùc l­îng trinh s¸t lµm c«ng t¸c trinh s¸t ®¬n thuÇn, c¶ hai h×nh thøc nµy kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ cao vµ ch­a ®óng víi tinh thÇn ®æi míi cña ph¸p lÖnh tæ chøc ®iÒu tra h×nh sù 2004. -N©ng cao hiÖu qu¶ mèi quan hÖ gi÷a lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH víi c¸c lùc l­îng kh¸c trong truy b¾t téi ph¹m vµ truy t×m vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n cô thÓ: + Phèi hîp trong truy b¾t ®èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n: Lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH cÇn nhanh chãng, kÞp thêi trao ®æi th«ng tin vÒ ®Æc ®iÓm ®èi t­îng, vµ vËt chøng cña c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n võa x¶y cho c¸c lùc l­îng lùc l­îng c¶nh s¸t giao th«ng; víi lùc l­îng c¶nh s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ TTXH; víi lùc l­îng c«ng an cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn nµy ®Ó phèi hîp tæ chøc truy b¾t theo dÊu vÕt nãng. Khi nhËn ®­îc th«ng tin vµ ®Ò nghÞ cña lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH, c¸c lùc l­îng trªn cÇn cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, khÈn tr­¬ng tæ chøc lùc l­îng ®Ó phèi hîp truy b¾t ®èi t­îng th× míi cã hiÖu qu¶ cao ®­îc. + Phèi hîp trong truy t×m vËt chøng: C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i vËt chøng trong c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n mµ lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH th«ng b¸o kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cho c¸c lùc l­îng, ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng biÕt vµ yªu cÇu phèi hîp truy t×m ®Ó ph¸t hiÖn, thu thËp ®­îc vËt chøng cã hiÖu qu¶ cao. §Ó viÖc phèi hîp truy t×m vËt chøng cã hiÖu qu¶ cÇn thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu: Mét lµ, lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH ph¶i göi th«ng b¸o ®Çy ®ñ ®Õn tÊt c¶ c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn trong tØnh B×nh D­¬ng; cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ cïng hÖ lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH trong tßan tØnh vµ tØnh l©n cËn; cho lùc l­îng C¶nh s¸t qu¶n lÝ hµnh chÝnh vÒ TTXH; víi lùc l­îng C¶nh s¸t giao th«ng biÕt vµ ®Ò nghÞ phèi hîp truy t×m vËt chøng. Hai lµ, c¸c ®¬n vÞ, lùc l­îng khi nhËn ®­îc th«ng b¸o truy t×m vËt chøng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cao trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn vµ cã v¨n b¶n tr¶ lêi kÕt qu¶ cho lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH biÕt. Trong c¸c lo¹i vËt chøng cña c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n cÇn th× c¸c lo¹i vËt chøng lµ c«ng cô ph­¬ng tiÖn ph¹m téi lµ xe m«t«, vµ lo¹i vËt chøng lµ tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t lµ ®iÖn tho¹i di ®éng, d©y chuyÒn, b«ng tai vµng lµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong ho¹t ®éng truy t×m, ph¸t hiÖn cÇn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m thùc hiÖn. §èi víi vËt chøng lµ xe m«t« ph­¬ng tiÖn ph¹m téi th× cÇn kÞp thêi tra cøu x¸c ®Þnh chñ së h÷u ®Ó lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH x¸c minh ph¸t hiÖn lµm râ; th«ng b¸o cho C¶nh s¸t giao th«ng biÕt ®Æc ®iÓm xe vµ biÓn sè xe ®Ó th«ng qua ho¹t ®éng tuÇn tra kiÓm so¸t ph­¬ng tiÖn giao th«ng chó ý ph¸t hiÖn, thu gi÷, nhÊt lµ c¸c xe ph­¬ng tiÖn mang biÓn sè gi¶, hoÆc c¸c xe ®· qua mua b¸n qua nhiÒu ng­êi mµ kh«ng chuyÓn tªn së h÷u th× viÖc x¸c minh cña lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH rÊt khã ph¸t hiÖn ®­îc, mµ th«ng qua C¶nh s¸t giao th«ng míi dÔ cã ®iÒu kiÖn ph¸t hiÖn khi chóng tiÕp tôc ®­îc l­u th«ng trªn ®­êng; th«ng qua c¸c c¬ së kinh doanh dÞch vô cÇm cã tµi s¶n ®Ó ph¸t hiÖn nÕu chóng ®­îc cÇm cè, thÕ chÊp. §èi víi vËt chøng lµ ®iÖn tho¹i di déng vµ vµng c¸c lo¹i (d©y chuyÒn, b«ng tai vµng…), trªn thùc tÕ c¸c ®èi t­îng hÇu hÕt tiªu thô t¹i c¸c cöa hµng dÞch vô kinh doanh vµng, ®iÖn tho¹i di ®éng, nªn cÇn ph¶i th«ng b¸o ®Õn tÊt c¶ c¸c cöa hµng kinh doanh vµng, ®iÖn thäai ®i ®éng biÕt ph¸t hiÖn vËt chøng c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n ®èi t­îng tiªu thô. Do bÞ giËt nªn th­êng c¸c d©y chuyÒn vµ b«ng tai bÞ ®øt, g·y mãc khãa… cã ®Æc ®iÓm nµy c¸c cöa hµng dÔ nhËn ra vµ kÕt hîp ®Æc ®iÓm ®èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n th× c¸c chñ cöa hµng kinh doanh vµng dÔ dµng ®èi chiÕu víi vËt chøng c¸c vô ¸n vµ th«ng b¸o cho C¬ quan ®iÒu tra khi cã sù nghi ngê. CÇn l­u ý trong c¸c tr­êng hîp nµy lµ thêi gian th«ng b¸o cho c¸c cöa hµng ph¶i nhanh chãng (cã thÓ b»ng ®iÖn tho¹i), v× c¸c ®èi tù¬ng c­íp giËt tµi s¶n th­êng sau khi c­íp giËt tµi s¶n ®­îc mét thêi gian ng¾n lµ ®em tiªu thô lÊy tiÒn tiªu xµi. §èi víi c¸c cöa hµng kinh doanh vµng, ®iÖn tho¹i di ®éng cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c vËn ®éng hä tham gia phong trµo ph¸t hiÖn tè gi¸c téi ph¹m th× míi cã hiÖu qu¶ cao ®­îc v× do lîi nhuËn hä cã thÓ tiªu thô mµ kh«ng tè gi¸c mµ c¬ quan ®iÒu tra biÕt ®­îc. + Thùc hiÖn phèi hîp tèt víi lùc l­îng C«ng an cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn ngay trong c¸c tr­êng hîp b¾t qu¶ tang c¸c ®èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n. ViÖc phèi hîp ngay tõ ®Çu nµy võa mang tÝnh phèi hîp võa mang tÝnh h­íng dÉn chØ ®¹o nghiÖp vô, sÏ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng sai sãt trong tr×nh tù thñ tôc thu thËp vËt chøng c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n, ®ång thêi kÞp thêi triÓn khai c¸c biÖn ph¸p truy b¾t c¸c ®èi t­îng ch¹y tho¸t ®­îc còng nh­ truy t×m vËt chøng bÞ c¸c ®èi t­îng vøt bá tr­íc khi bÞ b¾t. Ngoµi ra cÇn ph¶i hîp tèt víi lùc l­îng nµy trong rµ so¸t, ph¸t hiÖn vµ x¸c minh lµm râ ®èi t­îng cã c¸c biÓu hiÖn nghi vÊn liªn quan c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n, * CÇn quan t©m, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c nghiÖp vô c¬ b¶n phôc vô ho¹t ®éng ®iÒu tra c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n. T×nh h×nh c­íp giËt tµi s¶n phøc t¹p nh­ng c«ng t¸c nghiÖp vô c¬ b¶n phôc vô cho ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n cßn yÕu kÐm, ch­a ®­îc quan t©m thùc hiÖn trong thêi gian qua, hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy cßn rÊt thÊp nhÊt lµ c«ng t¸c x¸c lËp hiÒm nghi vµ ®Êu tranh chuyªn ¸n. Trong thêi gian tíi cÇn t¨ng c­êng x¸c lËp hiÒm nghi c¸c ®èi t­îng s­u tra hÖ c­íp giËt tµi s¶n ®Ó lµm râ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu tranh víi c¸c ®èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n. C¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n mang tÝnh l­u ®éng x¶y ra trªn c¸c tuyÕn giao th«ng liªn huyÖn cã cïng thñ ®äan th× lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH cÇn th«ng tin kÞp thêi cho nhau biÕt ®Ó cïng phèi hîp lËp chuyªn ¸n ®Êu tranh, c¸c tr­êng hîp nµy Phßng CS§TTP vÒ TTXH cÊp tØnh gi÷ vµ lµm tèt vai trß lµ ®Çu mèi tËp hîp, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ph­¬ng thøc thñ ®o¹n vµ ®Ò nghÞ x¸c lËp chuyªn ¸n ®Ó ®Êu tranh. H×nh thøc ®Êu tranh chuyªn ¸n sÏ mang l¹i kÕt qu¶ rÊt cao trong ph¸t hiÖn, thu thËp chøng cø còng nh­ vËt chøng trong ®iÒu tra lµm râ téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n mµ trong thùc tÕ ®· chøng minh, nh­ng thêi gian qua ch­a ®­îc quan t©m thùc hiÖn ®óng møc. * N©ng cao chÊt l­îng hái cung bÞ can, më réng vô ¸n, khai th¸c ph¸t hiÖn vËt chøng ®­îc cÊt giÊu, tiªu thô Qua thùc tÕ, sè ®èi t­îng ph¹m téi c­íp giËt tµi s¶n phÇn lín lµ thùc hiÖn nhiÒu vô c­íp giËt tµi s¶n míi bÞ b¾t gi÷ ®­îc, nªn cÇn tËp trung n©ng cao chÊt l­îng hái cung bÞ can, nhÊt lµ khi míi b¾t ®­îc ®èi t­îng ®Ó khai th¸c më réng lµm râ nh÷ng vô c­íp giËt tµi s¶n chóng ®· thùc hiÖn, lµm râ vËt chøng ®­îc tiªu thô hay cÊt dÊu ë ®©u ®Ó tiÕn hµnh x¸c minh thu gi÷ vËt chøng. Khai th¸c më réng kh«ng chØ c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n cña chóng mµ chó ý c¸c ®èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n kh¸c mµ chóng biÕt còng nh­ c¸c vô ph¹m téi kh¸c mµ chóng g©y ra. §Ó phôc vô ho¹t ®éng hái cung bÞ can cã hiÖu qu¶ cÇn cã ®Æc t×nh ®Ó ®¸nh vµo bÞ can, nh­ng c«ng t¸c x©y dùng ®Æc t×nh trong tr¹i ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu tra cña lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH ch­a ®­îc quan t©m thùc hiÖn, thùc tÕ qua kh¶o s¸t ®Æc t×nh trong tr¹i t¹m giam, nhµ t¹m gi÷ ( ®Æc t×nh lo¹i III) cã sè l­îng rÊt Ýt, cã nhiÒu huyÖn kh«ng cã ®Æc t×nh trong nhµ t¹m gi÷, ®iÒu tra viªn ch­a cã sù quan t©m ®Õn biÖn ph¸p nµy, nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®«ng hái cung bÞ can, ph¸t hiÖn vËt chøng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Thêi gian tíi lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH cÇn ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn biÖn ph¸p nµy, kh¾c phôc t©m lý e ng¹i kh«ng muèn x©y dùng ®Æc t×nh vµ t©m lý muèn “ ng¾n gän” ®Ó kÕt thóc vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n cña c¸n bé thô lý ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n. * T¨ng c­êng ho¹t ®éng tuÇn tra, kiÓm so¸t chèng téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n ë c¸c ®Þa bµn trong ®iÓm. Téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n ho¹t ®äng c«ng khai, tr¾ng trîn vµ tËp trung chñ yÕu ë c¸c ®Þa bµn trong ®iÓm nh­ huyÖn DÜ An, ThuËn An, thÞ x· Thñ DÇu Mét ®· g©y t©m lý hoang mang vµ bøc sóc rÊt lín trong nh©n d©n, nªn cÇn tËp trung lùc l­îng, sö dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®Êu tranh phßng ngõa ng¨n chÆn vµ ®iÒu tra lµm râ c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n, trong ®ã biÖn ph¸p tuÇn tra vò trang. BiÖn ph¸p nµy cã hiÖu qu¶ t¸c dông rÊt cao trong ph¸t hiÖn, truy b¾t qu¶ tang c¸c ®èi t­îng khi chóng c­íp giËt tµi s¶n cña ng­êi d©n trªn c¸c tuyÕn ®­êng, vµ ph¸t hiÖn thu gi÷ vËt chøng c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n chØ cã hiÖu cao th«ng qua b¾t qu¶ tang, nh­ng thêi gian qua ch­a ®­îc quan t©m thùc hiÖn. Lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH cÇn tæ chøc lùc l­îng tuÇn tra trªn c¸c tuyÕn ®­êng träng ®iÓm tËp trung ë c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm cña huyÖn DÜ An, ThuËn An, vµ thÞ x· Thñ DÇu Mét ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn b¾t gi÷ ®èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n, thu gi÷ ®­îc vËt chøng vô ¸n. * Th­êng xuyªn tuyªn truyÒn n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c ®Êu tranh chèng téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n cho nh©n d©n. CÇn th­êng xuyªn tuyªn truyÒn th«ng b¸o ph­¬ng thøc thñ ®äan cña c¸c ®èi t­îng c­íp giËt tµi s¶n cho nh©n d©n biÕt ®Ó tù m×nh phßng ngõa; h­íng dÉn nh©n d©n biÕt c¸ch xö lý t×nh huèng khi vô c­íp giËt tµi s¶n x¶y ra mét c¸ch cô thÓ nh­: nh×n biÓn sè xe, truy ®uæi theo ®Ò nghÞ ng­êi d©n xung quanh hæ trî, b»ng c¸ch nhanh nhÊt b¸o cho c¬ quan c«ng an gÇn nhÊt biÕt; ph¸t ®éng phong trµo tßan d©n tham gia truy b¾t téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n, ph¸t hiÖn vËt chøng tè gi¸c cho C¬ quan ®iÒu tra; chó ý ph¸t ®éng c¸c cöa hµng kinh doanh vµng, b¹c vµ ®iÖn tho¹i di ®éng tham gia ph¸t hiÖn tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t cña c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n… * Khi ph¸t hiÖn ®­îc vËt chøng c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n ph¶i tiÕn hµnh thu gi÷ ®óng quy ®Þnh. Trªn thùc tÕ cßn nhiÒu tr­êng hîp ph¸t hiÖn vËt chøng lµ xe ph­¬ng tiÖn ph¹m téi c­íp giËt tµi s¶n nh­ng kh«ng thu gi÷ theo quy ®Þnh v× cho r»ng xe kh«ng ph¶i së h÷u cña ng­êi ph¹m téi nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn thùc tr¹ng. ViÖc thu gi÷ kh«ng thèng nhÊt cã vô th× ®iÒu tra viªn nµy thu, cã vô th× ®iÒu tra viªn kh¸c kh«ng thu gi÷, kh«ng ®¶m b¶o cho c«ng t¸c ®iÒu tra vô ¸n. Nªn cÇn ph¶i thùc hiÖn thèng nhÊt lµ ph¸t hiÖn vËt chøng c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n th× ph¶i thu gi÷ ®Çy ®ñ phôc vô cho ho¹t ®éng ®iÒu tra, cßn viÖc xö lý vËt chøng lµ viÖc kh¸c. 3.2.3. N©ng cao hiÖu qu¶ b¶o qu¶n vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng * X©y dùng hÖ thèng kho b¶o qu¶n vËt chøng ®¶m b¶o, trang bÞ c«ng cô, ph­¬ng tiÖn b¶o qu¶n vËt chøng ®Çy ®ñ ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c ®iÒu tra, truy tè. B¶o qu¶n vËt chøng lµ ho¹t ®éng cã tÝnh ph¸p lý vµ cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng ®iÒu tra vô ¸n nãi chung vµ vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng. B¶o qu¶n vËt chøng kh«ng chØ lµ gi÷ cho vËt chøng kh«ng bÞ mÊt m¸t mµ quan träng lµ cßn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nguyªn vÑn cña vËt chøng, ®¶m b¶o gi¸ trÞ chøng minh téi ph¹m cña vËt chøng. §Ó b¶o qu¶n vËt chøng tèt th× ph¶i ®¶m b¶o cã c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trong ®ã chñ yÕu lµ hÖ thèng kho vËt chøng vµ c¸c c«ng cô, ph­¬ng tiÖn b¶o qu¶n vËt chøng ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o chÊt l­îng th× viÖc b¶o qu¶n c¸c lo¹i vËt chøng c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n míi b¶o ®¶m ®­îc. - VÒ kho vËt chøng: Theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 2 Quy chÕ qu¶n lý kho vËt chøng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 18/2002/N§ - CP ngµy 18/02/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh tiªu chuÈn cho kho vËt chøng nh­ sau: Kho vËt chøng ph¶i ®¶m b¶o an toµn, kh« r¸o, tho¸ng khÝ, trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt thÝch hîp, ®­îc qu¶n lý nghiªm ngÆt, s¾p xÕp hîp lý, tr¸nh nhÇm lÉn, mÊt m¸t, h­ háng, g©y « nhiÔm m«i tr­êng hoÆc g©y nguy h¹i cho tµi s¶n cña con ng­êi, thuËn lîi cho viÖc nhËp, xuÊt, b¶o qu¶n vËt chøng, ®å vËt, tµi liÖu kh¸c t¹i kho, phôc vô cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö, thi hµnh ¸n. C¨n cø vµo yªu cÇu cña kho vËt chøng nªu trªn, Bé C«ng an ®· ban hµnh Th«ng t­ sè 06/2003/TT - BCA ngµy 12/3/2003 h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña quy chÕ qu¶n lý kho vËt chøng trong ®ã quy ®Þnh lµ: Nh÷ng kho vËt chøng ®· ®­îc x©y dùng phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh t¹i quy chÕ qu¶n lý kho vËt chøng vµ phï hîp yªu cÇu thùc tÕ th× gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng vµ tiÕp tôc sö dông lµm kho vËt chøng, song ph¶i lµm thñ tôc quyÕt ®Þnh thµnh lËp kho vËt chøng. Nh÷ng kho vËt chøng ®· ®­îc x©y dùng nh­ng kh«ng ®¸p øng tiªu chuÈn kü thuËt, kh«ng phï hîp yªu cÇu thùc tÕ hoÆc nh÷ng n¬i ch­a cã kho vËt chøng th× ph¶i lËp hå s¬ ®Ò nghÞ thµnh lËp, x©y dùng dùng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o vµ b¸o c¸o Bé tr­ëng Bé C«ng an quyÕt ®Þnh. NghÞ ®Þnh vµ Th«ng t­ trªn ®©y ®· cã hiÖu lùc thi hµnh, nh­ng nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn thùc tr¹ng, ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ triÖt ®Ó ë tØnh B×nh D­¬ng, c¸c ®¬n vÞ ch­a cã kho vËt chøng th× ®Õn nay ch­a b¸o c¸o x©y dùng, mét sè ®¬n vÞ cã kho th× hÇu hÕt ®· xuèng cÊp trÇm träng nh­ng ch­a ®­îc c¶i t¹o, söa ch÷a ®óng quy ®Þnh. T×nh tr¹ng vËt chøng nhÊt lµ lo¹i vËt chøng lµ c«ng cô, ph­¬ng tiÖn ph¹m téi cña c¸c vô ¸n h×nh sù nãi chung vµ cña c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng ®Ó ngoµi s©n, d­íi bãng c©y ®Ó b¶o qu¶n cßn phæ biÕn, dÉn ®Õn vËt chøng bÞ h­ háng, tÝnh nguyªn vÑn cña vËt chøng kh«ng cßn, lµm gi¶m gi¸ trÞ chøng minh. V× vËy, gi¶i ph¸p cÊp b¸ch vµ l©u dµi lµ cÇn ph¶i nhanh chãng x©y dùng hÖ thèng nhµ kho vËt chøng cho C«ng an 7 huyÖn, thÞ ®óng quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn kü thuËt ®· ®Ò ra ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng b¶o qu¶n vËt chøng ®­îc tèt. Trªn c¬ së dù b¸o t×nh h×nh ph¹m ph¸p h×nh sù x¶y ra trªn c¸c ®Þa bµn trong nh÷ng n¨m tíi gia t¨ng cïng viÖc t¨ng thÈm quyÒn ®iÒu ra cho C¬ quan CS§T c¸c huyÖn th× sè l­îng ¸n thô lý sÏ t¨ng nhiÒu, sè l­îng vËt chøng thu thËp ®­îc còng sÏ nhiÒu h¬n nªn viÖc x©y dùng kho vËt chøng ph¶i tÝnh ®Õn diÖn tÝch hîp lý phôc vô sö dông kh«ng chØ cho tr­íc m¾t mµ cßn cho l©u dµi sau nµy. VÒ diÖn tÝch kho vËt chøng ®Ò xuÊt ®èi víi c¸c c«ng an c¸c huyÖn DÜ An, ThuËn An, thÞ x· Thñ DÇu Mét vµ huyÖn BÕn C¸t cÇn x©y dùng kho vËt chøng cã diÖn tÝch tõ 400m2 trë lªn, c¸c huyÖn T©n Uyªn, DÇu TiÕng, Phó Gi¸o cÇn x©y dùng kho cã diÖn tÝch tõ 300m2 trë lªn. §èi víi C«ng an tØnh th× kho hiÖn ®ang sö dông cßn ®¶m b¶o nªn chØ cÇn söa chöa n©ng cÊp ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu b¶o qu¶n vËt chøng cña c¸c vô ¸n h×nh sù nãi chung, vËt chøng trong c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng. ViÖc x©y kho vËt chøng ph¶i mÊt mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi, nªn gi¶i ph¸p cÊp b¸ch tr­íc m¾t ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng b¶o qu¶n vËt chøng theo quy ®Þnh th× C«ng an tØnh B×nh D­¬ng vµ C«ng an c¸c huyÖn, thÞ cÇn x©y dùng c¸c l¸n tr¹i t¹m cã m¸i t«n ®Ó che n¾ng, m­a cã hµng rµo l­íi s¾t ®Ó b¶o qu¶n c¸c vËt chøng lµ xe m«t« c¸c lo¹i, c¸c lo¹i vËt chøng lµ c¸c hung khÝ nh­ c©y, gËy… - VÒ trang bÞ c¸c c«ng cô, ph­¬ng tiÖn ®Ó b¶o qu¶n vËt chøng trong kho: Bªn c¹nh viÖc trang bÞ kho vËt chøng th× cÇn trang bÞ ®ñ hÖ thèng c¸c lo¹i tñ chuyªn dïng, c¸c lo¹i gi¸ ®ì, c¸c ph­¬ng tiÖn dïng ®Ó kª, ®Öm, lãt, chèng Èm, chèng ­ít kh¸c phï hîp ®Ó b¶o qu¶n tõng lo¹i vËt chøng; c¸c lo¹i b×nh ch÷a ch¸y vµ c¸c lo¹i c«ng cô, ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho thñ kho vËt chøng nh­ trang bÞ g¨ng tay, khÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé. Trong ®iÒu kiÖn ®ang thiÕu kho vËt chøng nh­ hiÖn nay th× cÇn ph¶i trang bÞ tr­íc m¾t ®Çy ®ñ c¸c lo¹i tñ chuyªn dïng cã thÓ ®Æc trong phßng lµm viÖc ®Ó b¶o qu¶n c¸c lo¹i vËt chøng nhá, gän nh­: ®iÖn tho¹i, dao, khãa th¸o biÓn sè xe… * §Èy nhanh thêi gian thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh tµi s¶n vµ chuyÓn giao vËt chøng cho c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o qu¶n vËt chøng. - §èi víi vËt chøng c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n lµ tiÒn, vµng, b¹c: CÇn ph¶i nhanh chãng thùc hiÖn thñ tôc gi¸m ®Þnh chÊt l­îng vµ chuyÓn vµo kho b¹c b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh. HiÖn ch­a cã v¨n b¶n quy ®Þnh cu thÓ c¸c c¬ quan nµo ë tØnh B×nh D­¬ng cã chøc n¨ng, quyÒn h¹n gi¸m ®Þnh lo¹i tµi s¶n vµng, b¹c nªn cÇn cã v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ lµ nh÷ng c¬ quan hay doanh nghiÖp nµo cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸m ®Þnh vµng; quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm, tr×nh tù, thñ tôc vµ kinh phÝ gi¸m ®Þnh ra sao… ®Ó thùc hiÖn ®ång bé thèng nhÊt trong ph¹m vi toµn tØnh. Qua nghiªn cøu nhËn thÊy gi¶i ph¸p tr­íc m¾t lµ chän c¸c c¬ së kinh doanh vµng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n lµ c«ng ty hoÆc doanh nghiÖp t­ nh©n lµ n¬i thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh vµng cña lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH. VÒ thñ tôc gi¸m ®Þnh th× cÇn ph¶i cã v¨n b¶n tr­ng cÇu nªu cô thÓ tªn c¬ së tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh, viÖc gi¸m ®Þnh thÓ hiÖn b»ng biªn b¶n gi¸m ®Þnh chÊt l­îng vµng (chÊt l­îng vµ träng l­îng vµng) cã chö ký vµ ®ãng dÊu cña chñ c¬ së ®ã cïng víi chö ký cña §iÒu tra viªn, ng­êi ph¹m téi vµ ng­êi bÞ h¹i ®Ó ®­a vµo hå s¬ vô ¸n. Sau khi gi¸m ®Þnh xong cÇn nhanh chãng lµm c«ng v¨n ®Ò nghÞ göi vµng vµo kho b¹c ®Ó b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh mµ kh«ng ®­îc gi÷ l¹i tù b¶o qu¶n. - §èi víi vËt chøng lµ ®iÖn tho¹i di ®éng, xe m«t« vµ c¸c lo¹i ®å vËt tµi s¶n kh¸c… th× sau khi thu gi÷ xong ph¶i nhanh chãng lµm thñ tôc nhËp kho vËt chøng ®Ó b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh, khi nµo cÇn xuÊt vËt chøng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c gi¸m ®Þnh hoÆc c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra kh¸c th× tiÕn hµnh lµm thñ tôc xuÊt kho vËt chøng, sau khi thùc hiÖn xong ®Ó tiÕp tôc b¶o qu¶n thi lµm thñ tôc nhËp kho trë l¹i, kh¾c phôc triÖt ®Ô viÖc ng¹i lµm thñ tôc mµ tù gi÷ b¶o qu¶n t¹i n¬i lµm viÖc. 3.2.4. N©ng cao hiÖu qu¶ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng * §Èy nhanh tiÕn ®é ®iÒu tra ®Ó xö lý vËt chøng trong giai ®o¹n ®iÒu tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Trong ho¹t ®éng ®iÒu tra, ngoµi yªu cÇu chøng minh téi ph¹m cÇn ®Æc biÖt quan t©m chó ý ®Õn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nh÷ng ng­êi cã liªn quan. ViÖc thu gi÷, b¶o qu¶n vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n tr­íc hÕt lµ ®Ó phôc vô cho yªu cÇu chøng minh téi ph¹m. Sau khi ®· chøng minh ®­îc téi ph¹m th× nªn xö lý vËt chøng cang sím cµng tèt nh»m r¸nh viÖc h­ háng, mÊt m¸t, gi¶m gi¸ trÞ tµi s¶n, g©y thiÖt h¹i ®Õn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nh÷ng ng­êi liªn quan. Trong c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n, vËt chøng lµ tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t thu gi÷ ®­îc lµ phæ biÕn. B¶n th©n chñ së h÷u còng lµ ng­êi bÞ h¹i bÞ téi ph¹m chiÕm ®o¹t tµi s¶n, khi thu håi l¹ ®­îc hä rÊt vui mõng vµ mong muèn sím nhËn l¹i ®­îc tµi s¶n cña m×nh, nhÊt lµ c¸c tr­êng hîp chÝnh hä lµ ng­êi ®· b¾t qu¶ tang ®­îc ®èi t­îng ph¹m téi thu håi ®­îc tµi s¶n cña chÝnh m×nh. ViÖc xem xÐt xö lý tr¶ l¹i tµi s¶n cho hä lµ viÖc lµm cÇn thiÕt võa ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý võa lµ tr¸ch nhiÖm tr­íc nh©n d©n cña C¬ quan CS§T. §Ó viÖc xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n ®¶m b¶o cÇn thùc hiÖn tèt mét sè vÊn ®Ò sau: - §èi víi vËt chøng lµ tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t: +VËt chøng lµ tiÒn: TiÒn bÞ chiÕm ®o¹t sau khi thu gi÷ ®­îc, nhÊt lµ thu ®­îc trong c¸c tr­êng hîp b¾t qu¶ tang, ®èi t­îng ®· nhËn téi râ rµng, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc xö lý vô ¸n th× C¬ quan CS§TTP vÒ TTXH cÇn nhanh chãng ra quyÕt ®Þnh xö lý vËt chøng tr¶ l¹i ngaycho ng­êi chñ së h÷u còng lµ bÞ h¹i cña vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n. + VËt chøng lµ vµng c¸c lo¹i: CÇn nhanh chãng thùc hiÖn gi¸m ®Þnh vµng sau khi thu gi÷ ®ù¬c. Sau khi ®· gi¸m ®Þnh chÝnh x¸c chÊt l­îng, träng l­îng, gi¸ trÞ cña vµng th× C¬ quan CS§TTP vÒ TTXH cÇn sím ra quyÕt ®Þnh tr¶ l¹i cho chñ së h÷u (còng lµ bÞ h¹i vô ¸n). NÕu giao tr¸ch nhiÖm gi¸m ®Þnh vµng cho cho nh÷ng tæ chøc kinh doanh vµng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n th× sau khi ®· tiÕn hµnh ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc gi¸m ®Þnh, nÕu xÐt thÊy viÖc tr¶ l¹i tµi s¶n cho ng­êi bÞ h¹i kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vô ¸n th× cÇn ra quyÕt ®Þnh xö lý vËt chøng b»ng c¸ch tr¶ l¹i cho ng­êi bÞ h¹i. Nh­ vËy sÏ lµm gi¶m ¸p lùc thêi gian thùc hiÖn c¸c thñ tôc b¶o qu¶n vËt chøng. + §èi víi ®iÖn tho¹i di ®éng: Trong c¸c tr­êng hîp b¾t qu¶ tang ng­êi cã hµnh vi ph¹m téi c­íp giËt tµi s¶n lµ ®iÖn tho¹i di ®éng mµ thu gi÷ ®­îc ®iÖn tho¹i bÞ chiÕm ®o¹t th× cÇn ph¶i nhanh chãng tiÕn hµnh c¸c thñ tôc gi¸m ®Þnh gi¸ trÞ cña chiÕc ®iÖn tho¹i bÞ giËt, sau khi ®Þnh gi¸ xong cÇn xö lý vËt chøng b»ng h×nh thøc tr¶ cho ng­êi bÞ h¹i. ViÖc chËm tr¶ ®iÖn tho¹i ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña ng­êi d©n, nhÊt lµ giai ®o¹n hiÖn nay nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c cña ng­êi d©n rÊt lín. NÕu thu gi÷ qu¸ l©u dÔ dÉn ng­êi bÞ h¹i ®Õn t©m lý kh«ng céng t¸c nh­ khi b¾t ®­îc ®èi t­îng c­íp giËt ®iÖn tho¹i thu l¹i ®­îc ®iÖn tho¹i råi bá ®i, cßn viÖc xö lý ®èi t­îng lµ cña c¬ quan ®iÒu tra ®Ó tr¸nh bÞ phiÒn phøc, chê ®îi l©u. C¬ quan CS§T cÇn cã h­íng dÉn râ vÒ thêi h¹n gi¸m ®Þnh tµi s¶n vµ thêi h¹n tr¶ l¹i tµi s¶n cho chñ së h÷u trong nh÷ng tr­êng hîp nµy, võa lµm cho ho¹t ®éng xö lý vËt chøng ®­îc thuËn lîi võa t¹o cho quÇn chóng nh©n d©n sù tin t­ëng vµ s½n sµng céng t¸c víi c¬ quan ®iÒu tra khi r¬i vµo tr­êng hîp t­¬ng tù, ®ã còng lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng thu thËp vËt chøng. - §èi víi vËt chøng lµ xe ph­¬ng tiÖn ph¹m téi: Nh÷ng tr­êng hîp xe m«t« mµ ®èi t­îng c­íp giËt sö dông lµm ph­¬ng tiÖn c­íp giËt tµi s¶n kh«ng thuéc së h÷u cña ng­êi ph¹m téi mµ thuéc së h÷u cña ng­êi kh¸c, th× cÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é viÖc x¸c minh lµm râ nguån gèc vµ x¸c ®Þnh lçi cña chñ së h÷u hoÆc ng­êi qu¶n lý hîp ph¸p trong viÖc ®èi t­îng sö dông lµm ph­¬ng tiÖn c­íp giËt tµi s¶n. NÕu hä kh«ng cã lçi th× còng cÇn sím xö lý tr¶ l¹i cho chñ së h÷u trong giai ®äan ®iÒu tra. Thùc tÕ cã nhiÒu tr­êng hîp ®iÒu tra viªn thô lý ¸n v× lý do nµo ®ã mµ kÐo dµi hoÆc kh«ng tr¶ l¹i tµi s¶n cho chñ së h÷u hîp ph¸p. Theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3, §iÒu 76 - Bé luËt TTHS quy ®Þnh khi xö lý vËt chøng b»ng h×nh thøc tr¶ l¹i cho chñ së h÷u nÕu “xÐt thÊy” kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh xö lý vô ¸n. HiÖn ch­a cã quy ®Þnh h­íng dÉn cô thÓ nh­ thÕ nµo lµ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc xö lý vô ¸n vµ quy ®Þnh “xÐt thÊy” ch­a cô thÓ cßn mang tÝnh chñ quan cña chñ thÓ sÏ dÔ dÉn ®Õn ng­êi nµy xÐt thÊy kh«ng ¶nh h­ëng nh­ng ng­êi kh¸c th× sÏ cho lµ ¶nh h­ëng ®Õn xö lý vô ¸n, nªn mét sè ®¬n vÞ ng¹i xö lý vËt chøng nµy trong giai ®o¹n ®iÒu tra. Kh«ng xö lý, hoÆc xö lý vËt chøng lo¹i nµy qóa chËm võa ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña chñ së h÷u võa lµm cho ho¹t ®éng b¶o qu¶n vËt chøng cµng trë nªn khã kh¨n, kho vËt chøng cµng qu¸ t¶i . * Thùc hiÖn tèt b¸o c¸o thèng kª kÕt qu¶ xö lý vËt chøng theo ®Þnh kú Qua nghiªn cøu kh¶o s¸t, chóng t«i nhËn thÊy ho¹t ®éng b¸o c¸o thèng kª kÕt qu¶ ho¹t ®éng xö lý vËt chøng nãi chung vµ ®èi víi c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng ch­a ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian qua. C¸c cÊp l·nh ®¹o kh«ng n¾m hÕt vµ qu¶n lý chÆt ®­îc ho¹t ®éng xö lý vËt chøng nªn kh«ng thÓ biÕt ®óng thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng xö lý vËt chøng ®Ó chØ ®¹o kh¾c phôc kÞp thêi. Do vËy, quy ®Þnh viÖc b¸o c¸o thèng kª kÕt qu¶ ho¹t ®éng xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra ¸n nãi chung, ®iÒu tra ¸n c­íp giËt nãi riªng lµ cÇn thiÕt, nã cã t¸c dông lµm cho ®éi ngò ®iÒu tra viªn n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng xö lý vËt chøng, c¸n bé l·nh ®¹o n¾m ®­îc tiÕn ®é kÕt qu¶ xö lý vËt chøng còng nh­ nh÷ng s¬ hë thiÕu sãt trong ho¹t ®éng nµy mµ cã sù chØ ®¹o kh¾c phôc kÞp thêi ®¶m b¶o ®óng ph¸p luËt nh­ng còng nh­ tr¸nh phiÒn hµ kh«ng ®¸ng cã cho chñ tµi s¶n. 3.2.5. T¨ng c­êng vµ quan t©m ®Æc biÖt ®Õn c«ng t¸c x©y dùng lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH ®ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng, ®ñ søc ®¸p øng yªu cÇu vÒ ®Êu tranh chèng téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n C«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m vÒ TTXH nãi chung, téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng chñ yÕu lµ do lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH thùc hiÖn. Téi ph¹m vÒ TTXH chiÕm tØ lÖ hµng n¨m kho¶ng 90% tæng l­îng ¸n cña C¬ quan CS§T C«ng an tØnh B×nh D­¬ng trong khi sè l­îng c¸n bé chiÕn sÜ cña lùc l­îng nµy cßn rÊt thiÕu vÒ sè l­îng, chÊt l­îng còng ch­a ®ång ®Òu ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn chÊt l­îng c«ng t¸c phßng ngõa vµ ®iÒu tra téi ph¹m, do ®ã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ ®¸m øng víi yªu cÇu cho c«ng t¸c ®Êu tranh chèng téi ph¹m, nhÊt lµ c«ng t¸c thô lý ®iÒu tra ¸n râ thñ ph¹m trong thêi gian tíi th× cÇn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m vÒ c«ng t¸c x©y dùng lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH, ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng vµ m¹nh vÒ chÊt l­îng. §©y lµ gi¶i ph¸p rÊt c¬ b¶n vµ mang ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ viÖc tæ chøc c¸c gi¶i ph¸p kh¸c trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng téi ph¹m nãi chung vµ téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng. - Sè l­îng c¸n bé chiÕn sÜ lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH toµn tØnh hiÖn cã 152 ng­êi, rÊt Ýt so víi nhiÖm vô ph¶i ®¶m nhËn gi¶i quyÕt th­êng xuyªn còng nh­ ®ét xuÊt. Trong thêi gian tíi cÇn ph¶i nhanh chãng bæ sung thªm biªn chÕ cho lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH, qua nghiªn cøu sè l­îng c¸n bé lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH cÇn ph¶i cã tõ 300 ng­êi trë lªn. Do ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ t¨ng ngay mét lÇn mµ cã ®­îc nªn nhËn thÊy C«ng an tØnh cÇn ®­îc ho¹ch ®Þnh kÕ, ch­¬ng tr×nh chiÕn l­îc vÒ c«ng t¸c c¸n bé ®èi víi lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH trong ®ã hµng n¨m t¨ng thªm sè l­îng tõ 30 ®Õn 40 ng­êi, ®Ó trong thêi gian tõ 4 ®Õn 5 n¨m tíi sè l­îng lùc l­îng cã tõ 300 ng­êi. VÒ nguån ®Ó bæ sung t¨ng biªn chÕ cÇn tr­íc m¾t ®iÒu chuyÓn mét sè ®ång chÝ tõ c¸c lùc l­îng kh¸c trong C«ng an tØnh ®Ó t¨ng c­êng cho lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH, thø hai tuyÓn dông nh÷ng ng­êi tèt nghiÖp ®¹i häc nghµnh ngoµi (chñ yÕu lµ nghµnh luËt), thø ba lµ t¨ng c­êng tõ nguån häc viªn míi tèt nghiÖp c¸c tr­êng CAND. - CÇn hîp lý hãa c¬ cÊu gi÷a lùc l­îng ®iÒu tra viªn víi c¸c lùc l­îng kh¸c trong tæ chøc bé m¸y lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH toµn tØnh, hiÖn lùc l­îng ®iÒu tra viªn qu¸ Ýt, sù qu¸ t¶i trong thô lý ¸n lµ rÊt lín nªn cÇn ®Æc biÖt quan t©m t¨ng sè l­îng ®iÒu tra viªn theo h­íng mçi ®iÒu tra viªn hµng n¨m thô lý b×nh qu©n hµng n¨m tõ 10 vô ®Õn 12 vô ¸n (hiÖn n¨m 2006 mçi ®iÒu tra viªn thô lý 26,4 vô ¸n). VÒ c¬ cÊu cÇn theo h­íng lµ 55% lµ lùc l­îng ®iÒu tra viªn (hiÖn lµ 36,2%), 40% lµ lùc l­îng trinh s¸t, 5% cßn l¹i lµ c¸c bé phËn gióp viÖc kh¸c. Theo c¬ cÊu nµy, khi biªn chÕ lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH ®¹t 300 ng­êi, th× sè l­îng ®iÒu tra viªn cã kho¶ng 165 ®ång chÝ, trong khi nh÷ng n¨m tíi dù b¸o sè l­îng vô ¸n sÏ t¨ng th× tØ lÖ b×nh qu©n cña mçi ®iÒu tra viªn thô lý dao ®éng kho¶ng 09 vô ¸n trë lªn lµ t­¬ng ®èi phï hîp. §Ó cã thÓ t¨ng c­êng sè l­îng ®iÒu tra viªn trùc tiÕp thô lý ®iÒu tra ¸n cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: + Tr­íc m¾t, cÇn ®iÒu chuyÓn ®iÒu tra viªn ë c¸c l­îng kh¸c trong c¬ quan CS§T C«ng an tØnh B×nh D­¬ng, nhÊt lµ tõ V¨n phßng C¬ quan CS§T C«ng an tØnh, c¸c ®éi ®iÒu tra tæng hîp ë C«ng an c¸c huyÖn, thÞ. Bëi hiÖn nay, ë c¸c ®¬n vÞ nµy cã nhiÒu ®iÒu tra viªn cã n¨ng lùc, cã nhiÒu n¨m lµm c«ng t¸c ®iÒu tra nh­ng chØ lµm c«ng t¸c tham m­u, tæng hîp mµ kh«ng trùc tiÕp thô lý ®iÒu tra ¸n lµ mét sù l·ng phÝ chÊt x¸m rÊt lín. + Lùa chän trong sè c¸c ®ång chÝ ®ang thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c cã ®ñ tiªu chuÈn ®Ó bæ nhiÖm lµm ®iÒu tra viªn. + Lùa chän c¸c ®ång chÝ trªn thùc tiÔn cã kh· n¨ng lµm c«ng t¸c ®iÒu tra mµ ch­a qua tr×nh ®é ®¹i häc ®i ®µo t¹o ®µo t¹o theo lo¹i h×nh lµ ®¹i häc thêi h¹n 3 n¨m cña ®iÒu tra viªn ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn bæ nhiÖm ®iÒu tra viªn. - CÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH ®¶m b¶o b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã tr×nh ®é cao, trong ®ã tØ lÖ c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc cÇn ®¹t tõ 60% trë lªn( hiÖn míi cã gÇn 37%), cßn l¹i lµ tr×nh ®é tõ trung cÊp, kh«ng cã c¸n bé ch­a qua ®µo t¹o. CÇn lé tr×nh bè trÝ ®­a sè c¸n bé cã tr×nh ®é s¬ cÊp vµ trung cÊp ®i ®µo t¹o chuÈn hãa vÒ tr×nh ®é qua c¸c h×nh thøc tËp trung hoÆc t¹i chøc. C«ng an tØnh B×nh D­¬ng cÇn x©y dông trung t©m båi d­ìng nghiÖp vô cña tØnh lµm n¬i ®µo t¹o, tËp huÊn nghiÖp vô theo c¸c ®ît ng¾n h¹n cho c¸n bé chiÕn sÜ C«ng an tØnh. T¨ng c­êng tËp huÊn vÒ c¸c chuyªn ®Ò trong c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m trong ®ã cã téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n nh»m cho c¸n bé nhËn thøc vµ thùc hiÖn thèng nhÊt trong ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n nãi chung, c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n c¸n nãi riªng. - Lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH cÇn bè trÝ t¨ng c­êng cho c¸c ®éi CS§TTP vÒ TTXH C«ng an c¸c huyÖn thÞ trong tØnh, v× theo viÖc t¨ng thÈm quyÒn ®iÒu tra th× l­îng ¸n thô lý cña c¸c ®¬n vÞ nµy ë cÊp huyÖn sÏ t¨ng cao. T¨ng c­êng biªn chÕ cho c¸c ®éi CS§TTP vÒ TTXH cña C«ng an c¸c huyÖn, thÞ theo h­íng lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH cÊp huyÖn, thÞ cÇn ®¹t 70%, cÊp phßng chØ 30% tæng biªn chÕ cña toµn lùc l­îng. - §¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc chuyªn tr¸ch vµ t¨ng c­êng sè l­îng c¸n bé b¶o qu¶n vËt chøng. HiÖn thñ kho vËt chøng mçi kho míi cã mét ng­êi vµ chÕ ®é lµm viÖc kiªm nhiÖm, ch­a chuyªn tr¸ch nªn ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu cho ho¹t ®éng b¶o qu¶n vËt chøng t¹i kho vËt chøng. Nªn cÇn t¨ng sè l­îng ng­êi cho mçi kho vËt chøng tõ Ýt nhÊt 2 ng­êi theo quy ®Þnh cña Bé C«ng an vµ ®¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc chuyªn tr¸ch trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ b¶o qu¶n vËt chøng t¹i kho vËt chøng. Kho vËt chøng lµ n¬i tiÕp nhËn hÇu hÕt c¸c lo¹i vËt chøng (trõ c¸c lo¹i vËt chøng ®­îc b¶o qu¶n t¹i c¬ quan chuyªn tr¸ch, b¶o qu¶n t¹i chç, b¶o qu¶n t¹i hå s¬), viÖc thu thËp vËt chøng kh«ng ph¶i chØ diÔn ra trong mét thêi gian cè ®Þnh, mµ th­êng lµ bÊt kú thêi gian nµo vµ nÕu ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ph¸p luËt vµ nghiÖp vô ®èi víi nh÷ng vËt chøng, sau khi l­u gi÷ cÇn ph¶i lµm thñ tôc nhËp vËt chøng vµo kho cµng sím cµng tèt. Nh­ vËy, nÕu viÖc thu thËp vËt chøng ®­îc tiÕn hµnh ®­îc thùc hiÖn ngay sau thêi gian ®ã, ®iÒu tra viªn kh«ng nhËp vµo kho vËt chøng ®Ó qu¶n qu¶n kÞp thêi th× sÏ kh«ng ®¶m b¶o an toµn cho c¶ vËt chøng vµ ng­êi b¶o qu¶n vËt chøng ®ã. Theo quy chÕ phèi hîp gi÷a c¬ quan qu¶n lý kho vËt chøng vµ c¬ quan thô lý vô ¸n trong c«ng an nh©n d©n, ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 321/2005/Q§-BCA (C11) ngµy 25/3/2005 cña Bé tr­ëng Bé C«ng an th× “Thñ kho vËt chøng ph¶i ph©n c«ng ng­êi th­êng trùc 24/24 giê trong ngµy ®Ó nhËp, xuÊt vËt chøng theo lÖnh xuÊt, nhËp vËt chøng cho c¬ quan thô lý ¸n”. Nh­ vËy, kho vËt chøng lu«n ph¶i cã ng­êi th­êng trùc ®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu nhËp, xuÊt vËt chøng th× víi sè l­îng cã mét ng­êi vµ chÕ ®é lµm viÖc b¸n chuyªn tr¸ch nh­ hiÖn nay kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®­îc. Tõ c¸c lý do trªn, viÖc chuyÓn thñ kho vËt chøng lµm viÖc theo chÕ ®é chuyªn tr¸ch lµ hîp lý vµ t¨ng sè l­îng c¸n bé qu¶n lý kho vËt chøng Ýt nhÊt 2 c¸n bé lµ cÇn thiÕt, cã c¬ së, ®óng víi quy ®Þnh cña Bé c«ng an. 3.2.6. Mét sè kiÕn nghÞ Mét lµ, kiÕn nghÞ Bé C«ng an quan t©m nhanh chãng cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng kho vËt chøng cho c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng an tØnh B×nh D­¬ng ®Ó ho¹t ®éng b¶o qu¶n vËt chøng trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè ®­îc ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh. HiÖn hÖ thèng kho vËt chøng ë C«ng an c¸c huyÖn DÇu TiÕng, T©n Uyªn, Phó Gi¸o, DÜ An vµ ThÞ x· Thñ DÇu Mét ch­a cã, cßn kho vËt chøng cña huyÖn ThuËn An vµ BÕn C¸t nhá vµ xuèng cÊp kh«ng ®¶m b¶o cho c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt chøng Hai lµ, kiÕn nghÞ Gi¸m ®èc C«ng an tØnh B×nh D­¬ng cÇn tæ chøc lùc l­îng CS§T TP vÒ TTXH c¸c huyÖn, thÞ trong tØnh cã bé phËn ®iÒu tra ¸n x©m ph¹m së h÷u, trong ®ã cã ¸n c­íp giËt tµi s¶n. Lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH cÊp tØnh cã 2 ®éi ®iÒu tra ¸n theo nhãm c¸c téi ph¹m x©m ph¹m vÒ nh©n th©n vµ nhãm x©m ph¹m vÒ së h÷u, trong khi c¸c ®éi CS§TTP vÒ TTXH c¸c huyÖn, thÞ kh«ng cã ph©n theo tæ ®iÒu tra theo nhãm téi t­¬ng øng nh­ c¸c ®éi ®iÒu tra ¸n nh­ cÊp phßng, nªn kh«ng cã bé phËn chuyªn s©u ®iÒu tra nhãm téi ph¹m X©m ph¹m së h÷u, trong dã cã téi c­íp giËt tµi s¶n nªn hiÖu qu¶ ®iÒu tra ch­a cao. Ba lµ, kiÕn nghÞ Bé C«ng an, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao ban hµnh th«ng t­ liªn tÞch quy ®Þnh h­íng dÉn chi tiÕt c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 75, §iÒu 76 Bé luËt TTHS vÒ c¸c t×nh tiÕt: c¸c c¬ quan “chuyªn tr¸ch” b¶o qu¶n vËt chøng, c¸c c¬ quan gi¸m ®Þnh vËt chøng lµ tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý…, tr­êng hîp nh­ thÕ nµo lµ xÐt kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc xö lý vô ¸n khi xö lý vËt chøng tr¶ l¹i cho chñ së h÷u. Tãm l¹i, t×nh h×nh téi ph¹m h×nh sù nãi chung, téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng thêi gian tíi sÏ cßn diÔn biÕn phøc t¹p vµ sÏ gia t¨ng, tõ ®ã t¹o ¸p lùc rÊt lín cho lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH trong viÖc ®¶m b¶o gi÷ g×n TTATXH. Trong ®iÒu kiÖn biªn chÕ cßn thiÕu nhiÒu vµ c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vËt chøng ch­a ®Çy ®ñ sÏ cßn g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu cho lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH trong c«ng t¸c ®iÒu tra c¸c vô ¸n nãi chung vµ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa b¸n tØnh B×nh D­¬ng cÇn ph¶i tr­íc hÕt n©ng cao nhËn thøc cho ®éi ngò c¸n bé, chiÕn sÜ vÒ t¸c dông, tÇm quan träng cña vËt chøng, n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh cña nghiÖp vô vµ ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n còng nh­ triÓn khai thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®èi víi tõng ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng. kÕt luËn Trong ho¹t ®éng ®iÒu tra c¸c vô ¸n h×nh sù nãi chung, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ tØ lÖ ®iÒu tra kh¸m ph¸ téi ph¹m th× ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thu thËp chøng cø. Chøng cø ®ù¬c x¸c ®Þnh b»ng nhiÒu nguån vµ ®­îc thu phËp b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau, trong ®ã vËt chøng gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng, cã gi¸ trÞ trùc tiÕp chøng minh téi ph¹m. Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®iÒu tra, xö lý c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n th× tÊt yÕu ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng. Ho¹t ®éng ®iÒu tra téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng thêi gian qua mÆc dï cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ nh­ng tØ lÖ cßn thÊp, ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng cßn nhiÒu tån t¹i, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, lµm cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n ch­a cao, ch­a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña thùc tiÔn ®Æt ra. Do vËy t¸c gi¶ chän nghiªn cøu ®Ò tµi “N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng” lµ cÇn thiÕt. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu t¸c gi¶ ®· thùc hiÖn nghiªm tóc vµ b¸m s¸t vµo nhiÖm vô, ®èi t­îng, ph¹m vi vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi. LuËn v¨n ®· tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n; vÒ vËt chøng; vÒ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng; nghiªn cøu t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n còng nh­ thùc tr¹ng ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng trong thêi gian qua; ®¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm, tån t¹i, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ ®ã. Trªn c¬ së ®ã luËn v¨n ®· ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng trong thêi gian tíi. Trong phÇn nhËn thøc chung, luËn v¨n ®· tËp trung nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n, ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm ph¸p lý cña téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n, vÒ häat ®éng ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n. §Æc biÖt, luËn v¨n ®· tËp trung nghiªn cøu, lµm râ c¸c vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ vËt chøng còng nh­ vai trß t¸c dông, ®Æc ®iÓm cña vËt chøng, trong ®ã ®· chØ ra c¸c lo¹i vËt chøng trong c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n. LuËn v¨n còng ®· nghiªn cøu lµm râ vÒ néi hµm ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n nh­ c¬ së ph¸p lý tiÕn hµnh, c¸c biÖn ph¸p vµ h×nh thøc tiÕn hµnh, tr×nh tù thñ tôc còng nh­ thÈm quyÒn vµ chñ thÓ thùc hiÖn, c¸c vÊn ®Ò cÇn chó ý khi thùc hiÖn. Qua nghiªn cøu t×nh h×nh téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng nhËn thÊy t×nh h×nh c­íp giËt tµi s¶n x¶y ra cßn nhiÒu vµ diÔn biÕn t­¬ng ®èi phøc t¹p, nhÊt lµ trong n¨m gÇn ®©y, xu h­íng téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n gia t¨ng vµ ®Þa bµn phøc t¹p vÒ téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n chñ yÕu tËp trung ë c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm lµ huyÖn DÜ An, ThuËn An vµ thÞ x· Thñ DÇu Mét. Téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n chiÕm tØ lÖ kho¶ng 6% sè vô ph¹m ph¸p h×nh sù x¶y ra vµ cã ®Æc ®iÓm lµ chñ yÕu do nam giíi thùc hiÖn, chñ yÕu lµ ®èi t­îng cã tr×nh ®é häc vÊn thÊp, kh«ng cã nghÒ nghiÖp hoÆc nghÒ nghiÖp kh«ng æn ®Þnh g©y ¸n, thêi gian g©y ¸n chñ yÕu lµ ban ngµy vµ thñ ®o¹n chñ yÕu lµ dïng xe m«t« cã ph©n khèi lín lµm ph­¬ng tiÖn kÌ Ðp ng­êi d©n ®i ®­êng ®Ó giËt tµi s¶n råi nhanh chãng tÈu tho¸t, tµi s¶n bÞ giËt lµ c¸c tµi s¶n gän nhÑ nh­ d©y chuyÒn, tói x¸ch, ®iÖn tho¹i di ®éng sau khi giËt ®­îc th­êng ®em tiªu thô ngay kh«ng cã thêi gian cÊt gi÷ l©u… c¸c yÕu tè nµy t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®iÒu tra vµ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n. T×nh h×nh c­íp giËt tµi s¶n x¶y ra 236 vô, ®· lµm râ 147 vô, tØ lÖ 62,2% ch­a ph¶i lµ cao. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho tØ lÖ ®iÒu tra ch­a cao lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thu thËp chøng cø ch­a tèt, trong ®ã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng cßn nhiÒu tån t¹i h¹n chÕ. KÕt qña ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng chñ yÕu lµ tõ nh©n d©n b¾t qu¶ tang, cßn tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô cña lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH rÊt Ýt chØ gÇn b»ng mét phÇn ba so víi sè vô do nh©n d©n b¾t qu¶ tang. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ chñ yÕu lµ do nhËn thøc cña c¸n bé chiÕn sÜ thùc hiÖn nhiÖm vô nµy cßn ch­a ®ång ®Òu vµ ch­a nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tÇm quan träng cña vËt chøng vµ c¸c tr×nh tù, thñ tôc trong thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng; c¬ cÊu tæ chøc vµ biªn chÕ cöa lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH ch­a hîp lý vµ qu¸ thiÕu vÒ sè l­îng trong khi ¸p lùc c«ng viÖc qu¸ lín nªn kh«ng thÓ qu¸n xuyÕn hÕt viÖc ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n mét c¸ch hiÖu qu¶. C«ng t¸c phèi kÕt hîp gi÷a lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH víi c¸c lùc l­îng kh¸c ch­a ®ång bé vµ ch­a cã hiÖu qu¶ … Trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n, t¸c gi¶ ®· chØ ra nh÷ng nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ cña ho¹t ®éng nµy. Tõ ®ã, t¸c gi¶ còng ®· ®­a ra ®­îc dù b¸o t×nh h×nh c­íp giËt tµi s¶n thêi gian tíi vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n. C¸c gi¶i ph¸p mµ luËn v¨n ®Ò xuÊt bao gåm gi¶i ph¸p nh­: Gi¶i ph¸p n©ng cao nhËn thøc, t¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o kiÓm tra ®èi víi ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n; gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng, trong ®ã tËp trung thùc hiÖn c¸c kh©u lµ tæ chøc tèt giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu c¸c vô c­íp giËt tµi s¶n nh»m x¸c ®Þnh téi ph¹m vµ ph¸t hiÖn vËt chøng lµm râ ng­êi ®· thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi; n©ng cao hiÖu qu¶ quan hÖ phèi hîp gi÷a c¸c lùc l­îng trong ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp vËt chøng trong vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n; n©ng cao chÊt l­îng hái cung bÞ can, më réng vô ¸n, khai th¸c ph¸t hiÖn vËt chøng ®­îc cÊt giÊu, tiªu thô; t¨ng c­êng ho¹t ®éng tuÇn tra, kiÓm so¸t chèng téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n ë c¸c ®Þa bµn trong ®iÓm; th­êng xuyªn tuyªn truyÒn n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c ®Êu tranh chèng téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n cho nh©n d©n; gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ b¶o qu¶n vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng, trong ®ã tËp trung thùc hiÖn lµ x©y dùng hÖ thèng kho b¶o qu¶n vËt chøng ®¶m b¶o, trang bÞ c«ng cô, ph­¬ng tiÖn b¶o qu¶n vËt chøng ®Çy ®ñ; ®Èy nhanh thêi gian thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh tµi s¶n vµ chuyÓn giao vËt chøng cho c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o qu¶n vËt chøng; gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng, trong ®ã tËp trung thùc hiÖn: §Èy nhanh viÖc xö lý vËt chøng trong giai ®o¹n ®iÒu tra vµ thùc hiÖn tèt b¸o c¸o thèng kª kÕt qu¶ xö lý vËt chøng theo ®Þnh kú; gi¶i ph¸p t¨ng c­êng vµ quan t©m ®Æc biÖt ®Õn c«ng t¸c x©y dùng lùc l­îng CS§TTP vÒ TTXH ®ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng, ®ñ søc ®¸p ­íng yªu cÇu vÒ ®Êu tranh chèng téi ph¹m c­íp giËt tµi s¶n. T¸c gi¶ hy väng r»ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi sÏ gãp phÇn vµo thùc tiÔn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh B×nh D­¬ng. KÕt qu¶ nghiªn cøu còng gãp phÇn bæ sung vµ lµm s¸ng tá lý luËn vÒ ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, thu thËp, b¶o qu¶n vµ xö lý vËt chøng trong ®iÒu tra vô ¸n c­íp giËt tµi s¶n nãi riªng, lý luËn khoa häc ®iÒu tra h×nh sù nãi chung. Tuy nhiªn do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn luËn v¨n ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, t¸c gi¶ rÊt mong ®­îc Héi ®ång khoa häc chÊm lu©n v¨n th¹c sÜ vµ c¸c ®ång nghiÖp ®ãng gãp cho luËn v¨n hoµn thiÖn thªm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.doc
Luận văn liên quan