Ngắt và xử lý ngắt trong hệ 8088

Việc ứng dụng khả năng ngắt trên máy vi tính IBM PC để vμo/ra dữ liệu khi có yêu cầu theo kiểu nh− ở ví dụ tr−ớc cũng có thể thực hiện đ−ợc nh−ng phải có các thay đổi trong ch−ơng trình cho phù hợp với cấu trúc ngắt cụ thể trong mỗi loại máy. Vì nội dung các vectơ ngắt của các máy có thể khác nhau chút ít do có sự khác nhau giữa các phiên bản DOS vμ BIOS do đó ta phải tham khảo tμi liệu cụ thể của từng máy để thực hiện đ−ợc tốt việc tổ chức ch−ơng trình. Hơn nữa về phần cứng các máy AT vμ XT có cấu trúc ngắt hơi khác nhau nên việc tổ chức vμo/ra dữ liệu bằng ngắt lại cμng phải đ−ợc xem xét cẩn thận. Về mặt ch−ơng trình thì ch−ơng trình chính vμ ch−ơng trình con phục vụ ngắt đều phải đ−ợc tải vμo bộ nhớ RAM của máy d−ới sự kiểm soát của DOS nên ta phải viết chúng d−ới dạng thích hợp sao cho trong khi ch−ơng trình chính lμm việc mμ có yêu cầu ngắt thì ch−ơng trình con phục vụ ngắt có thể đ−ợc gọi để hoạt động.

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 2266 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngắt và xử lý ngắt trong hệ 8088, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu về ngắt và xử lý ngắt trong 8088.pdf
Luận văn liên quan