Nghiên cứu các điều kiện môi trường tự nhiên phục vụ nghề nuôi trồng thủy sản vùng sinh thái cửa sông tỉnh Sóc Trăng

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Tổng quan về hệ sinh thái vùng cửa sông Chương 3: Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế , xã hội và những ảnh hưởng chính của quá trình phát trine63 kinh tế xã hội đến hệ sinh thái vùng cửa sông tỉnh Sóc Trăng Chương 4: Hiện trạng môi trường một số cửa sông chính tỉnh Sóc Trăng Chương 5: Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản khu vực cửa sông tỉnh Sóc Trăng Chương 6: Xây dựng các giải pháp phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản vủng cửa sông tỉnh Sóc Trăng Chương 7: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu các điều kiện môi trường tự nhiên phục vụ nghề nuôi trồng thủy sản vùng sinh thái cửa sông tỉnh Sóc Trăng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTranQuangDuc.jpg
Luận văn liên quan