Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng Khu Công Nghiệp Mỹ Phước – Bình Dương thành KCN thân thiện môi trường

LỜI MỞ ĐẦU œ« Với tốc độ phát triển nhanh của công nghiệp Việt Nam những năm gần đây, đặc biệt là các KCN, đã góp phần làm nền kinh tế quốc gia tăng trưởng nhanh và ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn về kinh tế còn tồn tại những vấn đề nan giải, đố là môi trường xung quanh và tại các KCN đang xuống cấp trầm trọng do không được quan tâm đúng mức. Vấn đề môi trường trong các KCN ở các nước đang phát triển hiện nay như Việt Nam ít được quan tâm, đa số không thực hiện các biện pháp BVMT, hoặc nếu thực hiện thì chỉ gói gọn trong các giải pháp xử lý cuối đường ống (End of Pipe – EOP). Trên thực tế, giải pháp xử lý cuối đường ống đáp ứng được những yêu cầu về luật BVMT nhưng nó lại gây lãng phí khá lớn cho DN và xã hội. Chính vì vậy, cách tiếp cận ngăn ngừa ô nhiễm đã được các quốc gia phát triển, những nước đã từng một thời áp dụng rộng rãi phương pháp EOP, đưa vào áp dụng thực tế như: sản xuát sạch hơn (Cleaner Production), không chất thải (Zero Waste) để đưa hoạt động cảu KCN trở thành thân thiện với môi trường. Mô hình KCN TTMT sẽ là lựa chọn hàng đầu của các KCN trong nước trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hướng tới PTBV. Đặc biệt là lúc Việt Nam đang chuyển mình bước vào cánh cửa hội nhập quốc tế thông qua sự kiện gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO). Sự cần thiết của đề tài Theo quy hoạch thì đến năm 2015 toàn tỉnh Bình Dương sẽ có 23 KCN với tổng diện tích là 8119 ha. Trong đó, KCN Mỹ Phước sẽ là một trong những KCN chiếm diện tích lớn, quy mô đầu tư tương đối cao so với các KCN khác ở địa phương. Ngoài ra, KCN Mỹ Phước trong tương lai sẽ đóng vai trò thúc đẩy nền kinh tế của Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy, nhu cầu PTBV của KCN Mỹ Phước cũng nằm trong nhu cầu phát triển chung của các KCN Bình Dương. Có thời hạn cấp phép là 50 năm nên KCN Mỹ Phước rất cần có nhu cầu chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động sản xuất theo yêu cầu PTBV (PTBV), nhằm đảm bảo sự phát triển thành công, ổn định và bền vững cho KCN Mỹ Phước. Các hoạt động sản xuất của KCN Mỹ Phước không những có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường (ONMT) không khí, đất, nước nghiêm trọng, đặc biệt là trong địa bàn KCN Mỹ Phước và ở các vùng lân cận. Ngoài ra, chất lượng môi trường nước mặt của sông Thị Tính cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu KCN Mỹ Phước không có biện pháp xử lý kịp thời. Vì vậy, mô hình mà KCN Mỹ Phước hướng tới sẽ là mô hình KCN TTMT. Đây là mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp hóa mới của các KCN tập trung, nó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu PTBV công nghiệp trên cơ sở gắn kết hài hòa giữa hiệu quả QLMT và các giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ môi trường (đi từ nhu cầu kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ đến nhu cầu cải thiện sinh thái môi trường và sinh thái công nghiệp). Nắm bắt được nhu cầu thực tiễn trên, đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng KCN Mỹ Phước – Bình Dương thành KCN TTMT” đã ra đời. Đề tài chỉ là bước đầu nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thiết thực để đưa KCN Mỹ Phước – Bình Dương trở thành KCN TTMT. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp được áp dụng chủ yếu là: Phương pháp thống kê: Thu thập các tài liệu thứ cấp có liên quan đến hiện trạng môi trường, tình hình áp dụng và tuân thủ luật BVMT của KCN Mỹ Phước.Phương pháp phân tíchPhương pháp phỏng vấnPhương pháp ma trậnPhương pháp tổng kết, kinh nghiệm Mục đích nghiên cứu Nhằm tìm ra những giải pháp để xây dựng KCN Mỹ Phước thành KCN TTMT. Nội dung nghiên cứu Gồm 8 nội dung chính sau: Hiện trạng môi trường trong KCN Mỹ Phước.Xác định loại hình hiện tại của KCN Mỹ Phước.Xác định các mô hình KCN TTMT có thể áp dụng cho KCN Mỹ Phước.Lựa chọn mô hình chuyển đổi phù hợp với KCN Mỹ Phước, từ KCN hiện tại sang KCN TTMT.Xây dựng mô hình kỹ thuật tổng quát KCN TTMT Mỹ Phước.Xác định các bước và nội dung thực hiện mô hình KCN TTMT Mỹ Phước.Đánh giá triển vọng của mô hình.Xác định các lợi ích kinh tế - kỹ thuật – xã hội – môi trường mà KCN Mỹ Phước sẽ mang lại. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là KCN Mỹ Phước, KCN TTMT, KCN sinh thái. Giới hạn của đề tài Thời gian thực hiên chỉ giới hạn trong thời gian 3 tháng nên đề tài chỉ bước đầu nghiên cứu, tìm những giải pháp để chuyển đổi KCN Mỹ Phước thành KCN TTMT. Ý nghĩa của đề tài 7.1 Ý nghĩa khoa học: Đề tài nghiên cứu phương pháp luận để xây dựng KCN TTMT cho KCN Mỹ Phước trong điều kiện hiện tại, từ đó đề xuất các bước cần thực hiện để phát triển KCN hiện tại theo hướng TTMT. 7.2 Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài góp phần giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay ở KCN Mỹ Phước.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2143 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng Khu Công Nghiệp Mỹ Phước – Bình Dương thành KCN thân thiện môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC KTCN TPHCM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ------------------------- KHOA: Môi trường và Công nghệ sinh học BỘ MÔN: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN: BÙI QUỐC THỊNH MSSV : 207108036 NGÀNH : MÔI TRƯỜNG LỚP : 07CMT Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng KCN Mỹ Phước – tỉnh Bình Dương thành KCN thân thiện môi trường” Nhiệm vụ: (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu): Xác định các nguồn thải chính của KCN Mỹ Phước. Hiện trạng môi trường KCN Mỹ Phước Đánh giá mức độ TTMT hiện tại của KCN Mỹ Phước Lựa chọn mô hình chuyển đổi KCN Mỹ Phước thành KCN TTMT Đánh giá mức độ khả thi, triển vọng của việc chuyển đổi và xây dựng KCN Mỹ Phước thành KCN TTMT. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 05/04/2010 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 14/07/2010 Họ tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn: TS. LÊ THỊ VU LAN Toàn bộ Nội dung và yêu cầu LVTN đã được thông qua Bộ môn. Ngày 14 tháng 07 năm 2010 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) TS. LÊ THỊ VU LAN PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ) : ............................................................... Đơn vị ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnhiệm vụ đồ án.doc
  • docDANH MỤC CÁC BẢNG.doc
  • docDANH MỤC CÁC HÌNH.doc
  • docDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.doc
  • docLỜI CẢM ƠN.doc
  • docLỜI MỞ ĐẦU moi.doc
  • docLỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.doc
  • docMỤC LỤC.doc
Luận văn liên quan