Nghiên cứu hoạch định những giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện cơ chế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạc hóa gia đình cấp huyện

(Bản scan) Hiện nay, các tỉnh huyện đều có một số cộng tác viên, hợp đồng hoạt động nhiều năm. Kiến nghị việc khuyến khích số cán bộ này tự nguyện chuyển vùng tới những khó khăn (Không có nguồn cán bộ bổ sung). Nếu đủ điều kiện, được tuyển dụng bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên trách huyện

pdf88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu hoạch định những giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện cơ chế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạc hóa gia đình cấp huyện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu hoạch định những giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện cơ chế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Dân số - kế hoạc hóa gia đình .pdf