Nghiên cứu phương pháp phân tích aflatoxin trong bắp bằng sắc ký cột mini và sắc ký lớp mỏng kết hợp với máy densitometer scanning

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH AFLATOXIN TRONG BẮP BẰNG SẮC KÝ CỘT MINI VÀ SẮC KÝ LỚP MỎNG KẾT HỢP VỚI MÁY DENSITOMETER SCANNING NGUYỄN THỊ DIỆP CHI Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan Phần 3: Thực ngiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2299 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu phương pháp phân tích aflatoxin trong bắp bằng sắc ký cột mini và sắc ký lớp mỏng kết hợp với máy densitometer scanning, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • jpgNguyenThiDiepChi.jpg