Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp sinh học để xử lý nước thải chăn nuôi công nghiệp

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP LÂM QUANG NGÀ Trang nhan đề Mục lục Lời cảm ơn Các chữ viết tắt Các danh mục Lời mở đầu Phần 1: Tổng quát về ngành chăn nuôi heo công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh Phần 2: Chất thải chăn nuôi và các biện pháp xử lý Phần 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu Phần 4: Kết quả và thảo luận Phần 5: Kết luận và kiến nghị Phần 6: Lựa chọn - tính toán công nghệ xử lý nước thải Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp sinh học để xử lý nước thải chăn nuôi công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLamQuangNga.jpg
Luận văn liên quan