Nghiên cứu xác định nội dung và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế - Xã hội thời kỳ kế hoạch 5 năm

(Bản scan) Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - Xã hội cho thời kỳ 5 năm là một báo cáo rất quan trọng, nó thực hiện đánh giá tình hình kinh tế xã hội của đất nước giuips cho các cấp lãnh đạo có một cái nhìn khái quát về sự phát triển mọi mặt của dất nước trong thời kỳ kế hoạch 5 năm

pdf127 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xác định nội dung và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế - Xã hội thời kỳ kế hoạch 5 năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu xác định nội dung và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế - xã hội thời kỳ kế hoạch 5 năm.pdf