Nghiên cứu xây dựng các qui trình đánh giá độ ổn định của một số thuốc dễ bị biến đổi chất lượng

Phần quan trọng nhất của các qui trình nghiên cứu độ ổn định là phương pháp định lượng các hoạt chất trong chế phẩm nghiên cứu, chúng tôi đã xây dựng phương pháp định lượng cho 8 hoạt chất trong 3 chế phẩm này, đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao, tiến hành nhanh chóng và đơn giản. Các phương pháp đều được đánh giá với các dố liệu thống kê nằm trong qui định cho phép phương pháp được áp dụng (các máy phân tích đều thích hợp và chọn lọc với các hoạt chất cần đo; khoảng tuyến tính đã khảo sát rộng với hệ số tuyến tính cao (r>0,99)

pdf118 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 28/12/2013 | Lượt xem: 5103 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xây dựng các qui trình đánh giá độ ổn định của một số thuốc dễ bị biến đổi chất lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6053_112.pdf
Luận văn liên quan