Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thời kì đổi mới

CẤU TRÚC ĐỀ TÀI: A. Mở đầu B. Nội dung I. Quan điểm về lý luận và thực tiễn trong lịch sử triết học. 1. Quan điểm về lý luận. 2. Quan điểm về thực tiễn. II. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 1. Sự gắn bó giữa lý luận và thực tiễn. 2. Vai trò quyết định của thực tiễn đối với lý luận 3. Sự tác động trở lại của lý luận đối với thực tiễn. III. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. C. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PASS:tranntuan

pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 3147 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thời kì đổi mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thời kì đổi mới.pdf
Luận văn liên quan