Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa

Như vậy, ta có thể thấy hiên nay nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Thanh Hóa đang có nhu cầu rất lớn, số lượng nhà dành cho người có thu nhấp mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người thu nhập thấp, bên cạnh đó cũng còn rất nhiều người thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà để ở. Tỉnh ta đã đưa ra nhiều kế hoạch để đầu tư phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, để thực hiện được kế hoạch trên cần có sự tham gia của các bên với một kế hoạch dài hạn.

ppt16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa Nội dung : 1.Đặt vấn đề 2. Thực trạng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp 3. Nguyên nhân 4. Giải pháp 5. Kết luận 1.Đặt vấn đề Kinh tế phát triển Nhiều khu công hình thành Nhà ở cho công nhân Nhà ở cho CBCNVC 2. Thực trạng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp Quyết định 67/2009/QĐ-TTg về cơ chế,chính sách phát triển nhà ởcho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị Thông tư 10/2009/TT-BXD Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên Nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp Thông tư 15/2009/TT-BXD xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên,nhà ở công nhân,và nhà ở cho người thu nhập thấp và giá bán,giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các thành phần kinh tế thâm gia đầu tư Thông tư 36/2009/TT-BXD hướng dẫn việc bán và cho thuê cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp ở khu vực đô thị 2.1 Các văn bản pháp quy nhà nước 2.2 Các văn bản quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa Quyết định số 3657/2009/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa .về chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm2015 và định hướng đến năm 2020 2.3 Các đối tượng áp dụng UBND Tỉnh Thanh Hóa Chưa có nhà ở Có nhà ở bình quân dưới 5m2 sử dụng/người ……. Hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa Thu nhấp dưới quy định… Giá bán nhà ở thu nhập thấp được ghi trong hợp đồng do chủ đầu tư dự án đề xuất Đối với trường hợp thuê thì người thuê trả tiền hàng tháng theo hợp đồng 2.4 Thực trạng nhà ở cho người thu nhập thấp tại Thanh Hóa. Khu nhà trên đường Phan Chu Trinh Khu nhà trên đường Dương Đình Nghệ Chung cư Đông Phát Chung cư Phú Sơn 2.5 Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp hiện nay tại Thanh Hóa: Đầu tư mới theo 2 giai đoạn Xây dựng tại Nghi Sơn,Sầm Sơn,Bỉm Sơn 3. Nguyên nhân. Điều kiện KT Cơ chế quản lý Thiếu kinh Nhiệm 3. Nguyên nhân 4. Giải pháp. Hỗ trợ đối tượng mua nhà 5. Kết luận. Như vậy, ta có thể thấy hiên nay nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Thanh Hóa đang có nhu cầu rất lớn, số lượng nhà dành cho người có thu nhấp mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người thu nhập thấp, bên cạnh đó cũng còn rất nhiều người thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà để ở. Tỉnh ta đã đưa ra nhiều kế hoạch để đầu tư phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, để thực hiện được kế hoạch trên cần có sự tham gia của các bên với một kế hoạch dài hạn. www.themegallery.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxhh_do_thi_nha_o_cho_nguoi_thu_nhap_thap_o_thanh_hoa_6138.ppt
Luận văn liên quan