Những vấn đề chủ yếu đánh giá tác động môi trường và một số kiến nghị về bảo vệ môi trường cho khu công nghiệp Tiên Sơn

Đề tài: Những vấn đề chủ yếu đánh giá tác động môi trường và một số kiến nghị về bảo vệ môi trường cho khu công nghiệp Tiên Sơn (44 trang) MỤC LỤC Nội dung Lời nói đầu Chương 1: Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội KCN Tiên Sơn 1.1 Điềukiện môi trường tự nhiên 1.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình 1.1.2. Đặc điểm môi trường địa chất 1.1.3. Đặc điểm môi trường đất 1.1.4. Đặc điểm môi trường sinh vật 1.1.5. Đặc điểm môi trường nước 1.1.6. Đặc điểm môi trường không khí 1.2. Điều kiện môi trường kinh tế xã hội 1.2.1. Đặc điểm môi trường kinh tế 1.2.1.1. Đặc điểm hiện trạng sử dụng đất 1.2.1.2. Đặc điểm môi trường Nông nghiệp 1.2.1.3. Đặc điểm môi trường Lâm nghiệp 1.2.1.4. Đặc điểm môi trường Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp 1.2.1.5. Đặc điểm cơ sở hạ tầng 1.2.2. Đặc điểm môi trường xã hộ 1.2.2.1. Đặc điểm dân số, dân cư 1.2.2.2. Đặc điểm văn hoá 1.2.2.3. Đặc điểm giáo dục 1.2.2.4. Đặc điểm y tế Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân tích, xử lý hệ thông tin địa lý 2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 2.2.3. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 2.2.3.1. Phương pháp danh mục câu hỏi 2.2.3.2. Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng 2.2.3.3. Phương pháp ma trận Chương 3: Đánh giá tác động môi trường KCN Tiên Sơn 3.1. Các hoạt động tác động 3.1.1. Những tác động môi trường đối với khu vực đang xây dựng cơ sở hạ tầng 3.1.2. Những tác động môi trường của các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong KCN 3.1.2.1. Các loại hình công nghiệp đầu tư vào KCN 3.1.2.2. Các tác động của khí thải đến môi trường 3.1.2.3. Các tác động của nước thải đến môi trường 3.1.2.4. Các tác động của chất thải rắn đến môi trường. 3.1.2.5. Các tác động khác đến môi trường 3.2. Các yếu tố môi trường chịu tác động 3.2.1. Các yếu tố môi trường tự nhiên 3.2.2. Các yếu tố môi trường xã hội 3.3. Kết quả đánh giá tác động môi trường KCN Tiên Sơn 3.3.1. Kết quả đánh giá nhanh 3.3.1.1. Đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên 3.3.1.2. Đánh giá tác động đến môi trường xã hội 3.3.2. Đánh giá theo ma trận định lượng Chương 4: Những kiến nghị bảo vệ môi trường cho KCN Tiên Sơn 4.1. Luận cứ khoa học cho các kiến nghị 4.2. Các kiến nghị bảo vệ môi trường cho KCN Tiên Sơn 4.2.1. Phương pháp không chế ô nhiễm môi trường không khí 4.2.2. Phương pháp khống chế ô nhiễm do nước thải 4.2.3. Phương pháp xử lý chất thải rắn và chất thải độc hại 4.2.4. Hạn chế ô nhiễm do tiếng ồn 4.2.5. Cải thiện các yếu tố vi khí hậu trong KCN Kết luận Tài liệu tham khảo Danh mục bản đồ

pdf43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2466 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những vấn đề chủ yếu đánh giá tác động môi trường và một số kiến nghị về bảo vệ môi trường cho khu công nghiệp Tiên Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhững vấn đề chủ yếu đánh giá tác động môi trường và một số kiến nghị về bảo vệ môi trường cho khu công nghiệp Tiên Sơn.pdf