Nông nghiệp phát triển và sự đa dạng tài nguyên di truyền của cây trồng và vật nuôi

Quản lý sự đa dạng sinh học tài nguyên di truyền của cây trồng, vật nuôi có tầm quan trọng cơ bản: (i) như một phương tiện sống còn đối với khu vực nông thôn nghèo trên thế giới. (ii) như là một cơ chế đệm chống lại sự thiệt hại về sản lượng do sâu bệnh và các ảnh hưởng khác gây ra, ngay cả trong hệ thống nông nghiệp được thương mại hóa hoàn toàn. (iii) như là một đầu vào cho sự bền vững của địa phương. (iv) như một phương tiện đáp ứng thị hiếu và sở thích luôn thay đổi của người tiêu dùng của các nền kinh tế. (v) như là một tài sản sinh học để cải thiện di truyền trong tương lai mà trên đó cung cấp thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc trên toàn cầu. Di truyền học thường đưa ra giả thuyết rằng hiếm có sự thích nghi kiểu gen tại địa phương có thể tìm thấy trong số các giống cây trồng, giống vật nuôi có hoặc không đồng nhất các môi trường khắc nghiệt được duy trì bởi nông dân. Một số kiểu gen có đặc điểm là sức chịu đựng hay đề kháng cao không chỉ có giá trị cho nông dân hay những người quản lý chúng mà còn hiến tặng tài nguyên di truyền trong tương lai toàn cầu về cải tiến của cây trồng, vật nuôi phụ thuộc. Chính sách quan trọng thách thức nhất là nhiều cảnh quan thuần bảo tồn được tìm thấy trong các vùng nghèo của thế giới, ở các nước có sự thay đổi kinh tế xã hội nhanh chóng. Nguồn tài nguyên di truyền cây trồng và vật nuôi được quản lý bền vững khi đáp ứng các nhu cầu hiện tại của nông trại gia đình trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn di truyền của chúng cho các nhu cầu dài hạn của xã hội. 2. Các khái niệm Việc quản lý bền vững tài nguyên di truyền (GR) được định nghĩa là tập hợp của các hành động (chính sách) mà theo đó một phần hoặc toàn bộ nhà máy / dân số bị quá trình di truyền hoặc thao tác môi trường với mục đích duy trì, sử dụng, phục hồi, tăng cường và sự hiểu biết (đặc trưng) chất lượng hoặc số lượng và sản phẩm của GR. Các đặc tính tài nguyên di truyền của cây trồng, vật nuôi có nghĩa là quản lý chúng theo cách bền vững sẽ dẫn đến việc chăn nuôi thuần hóa cẩn thận trong cảnh quan cũng như các chương trình chăn nuôi, tại địa phương và quốc gia với quy mô quốc tế. Trong chương này, nông nghiệp đa dạng sinh học đề cập đến tất cả sự đa dạng trong và giữa các loài cây trồng tại nhà và các hệ thống chăn nuôi, bao gồm cả các loài hoang dã, tương tác loài thụ phấn, sâu bệnh, ký sinh trùng và đa dạng sinh học. Sự thuần hóa (cây trồng, nuôi trồng thủy sản cá, chăn nuôi), là một hậu quả do sự can thiệp cố ý của con người, phục vụ cho sản xuất. Đa dạng sinh học được liên kết bên ngoài cảnh quan đa dạng sinh học, bảo vệ hoặc duy trì ở chỗ các bộ sưu tập cũ của nhà lai tạo và các ngân hàng gen.

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 2088 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nông nghiệp phát triển và sự đa dạng tài nguyên di truyền của cây trồng và vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nông nghiệp phát triển và sự đa dạng tài nguyên di truyền của cây trồng và vật nuôi I Giới thiệu 1 Mục đích nghiên cứu Quản lý sự đa dạng sinh học tài nguyên di truyền của cây trồng, vật nuôi có tầm quan trọng cơ bản: (i) như một phương tiện sống còn đối với khu vực nông thôn nghèo trên thế giới. (ii) như là một cơ chế đệm chống lại sự thiệt hại về sản lượng do sâu bệnh và các ảnh hưởng khác gây ra, ngay cả trong hệ thống nông nghiệp được thương mại hóa hoàn toàn. (iii) như là một đầu vào cho sự bền vững của địa phương. (iv) như một phương tiện đáp ứng thị hiếu và sở thích luôn thay đổi của người tiêu dùng của các nền kinh tế. (v) như là một tài sản sinh học để cải thiện di truyền trong tương lai mà trên đó cung cấp thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc trên toàn cầu. Di truyền học thường đưa ra giả thuyết rằng hiếm có sự thích nghi kiểu gen tại địa phương có thể tìm thấy trong số các giống cây trồng, giống vật nuôi có hoặc không đồng nhất các môi trường khắc nghiệt được duy trì bởi nông dân. Một số kiểu gen có đặc điểm là sức chịu đựng hay đề kháng cao không chỉ có giá trị cho nông dân hay những người quản lý chúng mà còn hiến tặng tài nguyên di truyền trong tương lai toàn cầu về cải tiến của cây trồng, vật nuôi phụ thuộc. Chính sách quan trọng thách thức nhất là nhiều cảnh quan thuần bảo tồn được tìm thấy trong các vùng nghèo của thế giới, ở các nước có sự thay đổi kinh tế xã hội nhanh chóng. Nguồn tài nguyên di truyền cây trồng và vật nuôi được quản lý bền vững khi đáp ứng các nhu cầu hiện tại của nông trại gia đình trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn di truyền của chúng cho các nhu cầu dài hạn của xã hội. 2. Các khái niệm Việc quản lý bền vững tài nguyên di truyền (GR) được định nghĩa là tập hợp của các hành động (chính sách) mà theo đó một phần hoặc toàn bộ nhà máy / dân số bị quá trình di truyền hoặc thao tác môi trường với mục đích duy trì, sử dụng, phục hồi, tăng cường và sự hiểu biết (đặc trưng) chất lượng hoặc số lượng và sản phẩm của GR. Các đặc tính tài nguyên di truyền của cây trồng, vật nuôi có nghĩa là quản lý chúng theo cách bền vững sẽ dẫn đến việc chăn nuôi thuần hóa cẩn thận trong cảnh quan cũng như các chương trình chăn nuôi, tại địa phương và quốc gia với quy mô quốc tế. Trong chương này, nông nghiệp đa dạng sinh học đề cập đến tất cả sự đa dạng trong và giữa các loài cây trồng tại nhà và các hệ thống chăn nuôi, bao gồm cả các loài hoang dã, tương tác loài thụ phấn, sâu bệnh, ký sinh trùng và đa dạng sinh học. Sự thuần hóa (cây trồng, nuôi trồng thủy sản cá, chăn nuôi), là một hậu quả do sự can thiệp cố ý của con người, phục vụ cho sản xuất. Đa dạng sinh học được liên kết bên ngoài cảnh quan đa dạng sinh học, bảo vệ hoặc duy trì ở chỗ các bộ sưu tập cũ của nhà lai tạo và các ngân hàng gen. Đa dạng sinh học cây trồng là sự đa dạng sinh học bao gồm cả kiểu hình và gen biến thể, bao gồm giống cây nông nghiệp được công nhận là hình thái riêng biệt của nông dân và những người công nhận là di truyền khác biệt của giống cây trồng. Mặc dù các định nghĩa và khái niệm của các giống bản địa rất nhiều trong các tài liệu khoa học cây trồng. Cấu trúc di truyền của giống bản địa được định hình bởi tập quán nông dân chọn giống và quản lý, cũng như quá trình chọn lọc tự nhiên. Tương tự như vậy cho vật nuôi, đa dạng sinh học bao gồm cả kiểu hình cũng như các biến thể gen. Các Tổ chức Nông Lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO 1999, p.5) định nghĩa là một tiểu nhóm cụ thể của vật nuôi trong nước với kiểu số và nhận dạng đặc điểm bên ngoài cho phép nó được phân cách bởi thẩm định hình từ tương tự quy định các nhóm khác trong giống loài; hoặc một nhóm mà địa lý và các nhóm có hiện tượng tương tự đã dẫn đến sự chấp nhận của bản sắc riêng biệt của nó. Một sự kết hợp của các nghiên cứu kiểu hình (bao gồm cả nghiên cứu hình thái cổ điển, trong đó đặc điểm hình thái được đo), sinh hóa (ví dụ như đa hình protein, máu nhóm) phân tích và gần đây, các nghiên cứu về DNA, là những nguồn chính của dữ liệu về các mối quan hệ di truyền giữa các (1 A hoặc kiểu hình cây trồng vật nuôi là biểu hiện quan sát của một kiểu gen. kiểu gen A được xác định bởi alen của nó, hoặc các loại gen. Di truyền phân biệt xảy ra khi sản xuất chăn nuôi nhiều, so với một kiểu gen, duy nhất. Một loạt các cải tiến của lúa mì hoặc cơm, ví dụ, giống vật đúng với loại cho nhiều thế hệ. Hình thái học liên quan đến đặc tính vật lý hoặc hình thức.) giống vật, giống cây, giống (Rege et al 2003).. Quần thể trong mỗi loài có thể được phân loại là quần thể hoang dã và hoang da, giống bản địa hoặc dân cư chính, giống vật chuẩn, đường đã chọn, và bất kỳ vật liệu di truyền được bảo tồn. Theo như kinh tế của cây trồng, vật nuôi đa dạng di truyền có liên quan, tất cả các nguồn giá trị kinh tế gắn liền với đa dạng sinh học, như với các hàng hoá khác và dịch vụ, phát ra từ sở thích của con người. Trong nông nghiệp, hầu hết các giá trị liên quan đến tài nguyên di truyền thường được cho là liên quan đến sử dụng, hơn là không sử dụng các giá trị, mặc dù giá trị tùy chọn có thể là đáng kể và một nghiên cứu của et al CICA. (2003) cho thấy rằng các giá trị tồn tại có thể hiệu quá. Hơn nữa, nguồn tài nguyên di truyền cây trồng và vật nuôi không được giao dịch trên thị trường, dẫn đến những thách thức cho các nhà kinh tế. Hàng hoá không được giao dịch mua bán tại các thị trường có xu hướng giá thấp. Như vậy, lý thuyết kinh tế dự đoán rằng những người nông dân sản xuất hàng hoá mà không phải là giao dịch mua bán tại các thị trường sẽ có xu hướng sản xuất chúng ít hơn so với nhu cầu khu vực quốc gia hay toàn cầu. Chính sách can thiệp rất cần thiết để hỗ trợ sản xuất nhằm đáp ứng các mục tiêu của xã hội. Các nhà kinh tế có các công cụ có thể được sử dụng trong việc thiết kế các chính sách can thiệp, và một số trong số này đã được áp dụng trong các tài liệu về đa dạng sinh học cây trồng và vật nuôi. Các tài liệu kinh tế về tài nguyên di truyền động vật (AnGR), bảo tồn và sử dụng bền vững đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, mặc dù các tài liệu kinh tế về giá trị của nguồn tài nguyên di truyền thực vật (PGR) cho nông nghiệp có một lịch sử lâu hơn và do đó rộng rãi hơn. Điều này đặc biệt rõ ràng trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, nơi mà việc cải thiện cây trồng dường như đã ưu tiên. Hơn nữa, lấy mẫu cây giống bản địa có giá trị cho bảo tồn chuyển vị đã được tương đối rẻ tiền, trong khi công nghệ cho bảo tồn chuyển vị vật nuôi chưa được hoạt động. (Theo định nghĩa của IUCN (1991): “Bảo tồn là sự quản lý, sử dụng của con người về sinh quyển nhằm thu được lợi nhuận bền vững cho thế hệ hiện tại trong khi vẫn duy trì tiềm năng để đáp ứng những yêu cầu và nguyện vọng của thế hệ tương lai”. khái niệm Bảo tồn sinh học (Biological Conservation) là biện pháp đặc biệt để duy trì và bảo vệ động thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện có hai phương pháp bảo tồn sinh học đang được sử dụng là: Bảo tồn tại chỗ (in-situ conservation) là khoanh vùng bảo tồn động thực vật tại nơi gốc mà chúng sống. Đây được coi là phương pháp ưu tiên và tốt nhất để bảo tồn động thực vật quý hiếm; Bảo tồn chuyển vị (ex-situ conservation) là biện pháp di chuyển động thực vật từ nơi nguyên gốc mà chúng đã và đang sống đến nơi khác để gìn giữ bảo vệ, kể cả gìn giữ hay bảo quản toàn bộ hoặc một phần động thực vật trong điều kiện đông lạnh (cryo-reservation) ở trong phòng thí nghiệm. Biện pháp này được áp dụng khá phổ biến, đặc biệt, trong trường hợp nơi ở nguyên gốc của động thực vật bị thu hẹp hoặc bị đe dọa khác cần phải di chuyển động thực vật để bảo vệ, nhân nuôi và thả lại tự nhiên hoặc phục vụ nghiên cứu, đào tạo, du lịch...) 3 Phương pháp nghiên cứu Chương này xem xét các thành phần đa dạng sinh học nông nghiệp cho cây trồng và vật nuôi, tổ chức theo các chủ đề nghiên cứu hoặc các câu hỏi đa dạng. Hai phần tiếp theo xem xét lại các kết quả kinh tế, phương pháp và hạn chế của nghiên cứu thực hiện trong kinh tế di truyền cây trồng và vật nuôi tương ứng. Sau đó, phần 3 kết luận bằng cách ngắn gọn tóm tắt những tác động kinh tế trọng điểm của những phát hiện được xem xét lại. II. Kết quả nghiên cứu 1 Sự đa dạng di truyền cây trồng : các phương pháp kinh tế, phát hiện và hạn chế Phần này tập trung vào sự đa dạng di truyền cây trồng và cung cấp một bản tóm tắt các kiến thức hiện tại về: giá trị cận biên trở lại để nâng cao GR cây trồng trong nông nghiệp thương mại ảnh hưởng của đa dạng sinh học cây trồng vào năng suất, dễ bị tổn thương và hiệu quả trong nông nghiệp các chi phí và lợi ích của bảo tồn các yếu tố xác định mức đa dạng của cây trồng trong thời gian thay đổi kinh tế các giá trị của sự đa dạng di truyền cây trồng cho nông dân 1.1 Giá trị cận biên của nguồn tài nguyên di truyền của cây trồng là gì? Giá trị của sự đa dạng trong cây trồng hay các loài động vật đã được mô hình lý thuyết hỗ trợ trong một số trường hợp của dữ liệu thực nghiệm (ví dụ như Brown andGoldstein 1984; Weitzman năm 1993; Polasky và Solow 1995). Các giá trị của nguồn tài nguyên di truyền cây trồng và chăn nuôi được ước tính bằng cách áp dụng một sự kết hợp của kinh tế sản xuất và các hình thức phân tích lạc quan (Evenson et al). Tài liệu nói chung đồng tình rằng giá trị thương mại biên dự kiến từ một nhà máy cá nhân sử dụng nguồn tài nguyên di truyền nông nghiệp sẽ không đủ cao để tài trợ cho sự đổi mới quốc gia hoặc các nỗ lực bảo tồn ở các cấp độ mong muốn cho xã hội. Các cá nhân nhận thức rằng tài nguyên di truyền cây trồng có giá trị thương mại lớn chủ yếu dựa trên các trường hợp chất giai thoại, trong đó xác định thuộc tính hoang dã, thực vật bản địa đã tạo ra lợi nhuận cho các công ty dược phẩm. Các nhà nghiên cứu kinh tế đã nghi ngờ về khả năng sẵn lòng trả tiền để khảo sát các nguồn lực trong ngành công nghiệp dược phẩm sẽ là đủ để thúc đẩy việc bảo tồn môi trường sống của chúng (ví dụ như Simpson et al). Năm 1996. Mặc dù có những trường hợp trong đó một nguồn tài nguyên di truyền cây trồng đã chứng tỏ rất có giá trị, nhưng không thể tổng quát. Có ba lý do tại sao các nhà kinh tế đang hoài nghi. Lý do đầu tiên là quá trình chăn nuôi cây trồng. Trong nuôi trồng, nhiều nguồn tài nguyên di truyền liên tục được bố trí lại và cải tổ những đặc điểm thể hiện trong một loạt các cây trồng. Đặc điểm kinh tế quan trọng được phân bố thống kê trên các nguồn tài nguyên di truyền thực vật, với những thay đổi khả năng gặp phải các cấp hữu ích. Các đặc điểm theo yêu cầu của xã hội, chẳng hạn như khả năng chống dịch hại cây trồng và các bệnh, thuộc tính ưa thích của người tiêu dùng cũng thường xuyên thay đổi để đáp ứng với môi trường và những thay đổi kinh tế. Sản phẩm chăn nuôi (giống cây trồng) có chứa nhiều thành phần cũng được nguồn gen và các sản phẩm này lần lượt kết hợp với những người sản xuất giống tiếp theo. Đóng góp biên của các tài nguyên được sử dụng cuối cùng có thể không đáng kể. Thuộc tính giá trị cho mỗi thành phần là đáp ứng. Lý do thứ hai là bản chất của sản xuất cây trồng. Thay đổi về năng suất mà nằm dưới lợi ích kinh tế là giống mới liên quan đến nhiều yếu tố trong sự tương tác với hạt. Một số trang trại vật lý, xã hội, kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách chấp nhận phổ biến của những giống cây trồng, tạo ra lợi ích kinh tế thông qua tăng năng suất. cho giống cây trong các môi trường, sử dụng các ứng dụng và các chuyên gia nông dân. Sản xuất các lợi ích, đồng thời sau đó được truyền qua giá cả và phân phối cho xã hội thông qua các hiệu ứng về sản xuất và người tiêu dùng thu nhập. Một lý do thứ ba là sự tồn tại của sản phẩm thay thế. Các đặc điểm giống nhau có thể thấy rõ ràng cùng một mức độ hay thực vật khác nhau trong nhiều nguồn tài nguyên di truyền. Hạt giống của cùng một mẫu di truyền cũng có thể được tìm thấy tại chỗ, trong một thẩm quyền chính trị hơn nhiều. Ngay cả khi trong một chỗ, bộ sưu tập mang những đặc điểm bổ sung hữu ích có thể được nhân đôi trong số các mẫu hạt giống (bổ sung) trong bộ sưu tập. Tương tự như vậy, mặc dù hiếm tại địa phương. Tuy nhiên điều quan trọng là hãy nhớ rằng, giá trị thương mại của nguồn gen cây trồng là một thành phần tương đối nhỏ của tổng giá trị sử dụng trong nông nghiệp. Kể từ khi tính hữu ích tiềm năng của bất kỳ tài nguyên di truyền đơn thường rất chắc chắn và khoảng thời gian cho phát triển sản phẩm từ tài nguyên di truyền dài, các nhà đầu tư tư nhân thường đầu tư vào bảo tồn chúng ở mức cần thiết của xã hội. Thị hiếu và sở thích luôn biến đổi nên sản xuất không lường trước những cú sốc xảy ra. Như vậy, khu vực công đã đóng góp và sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong bảo tồn các nguồn lực này trong tương lai gần. 1.2 Tỷ lệ trả lại để cải thiện nguồn tài nguyên di truyền cây trồng là gì? Các nhà kinh tế đã nhiều lần chứng minh rằng tỷ lệ lợi nhuận để đầu tư vào các chương trình giống cây trồng là cao (Alston et al. 2000; Evenson và Gollin 2003), tài liệu cho thấy vai trò quan trọng của tài nguyên di truyền thực vật trong sự phát triển của nông nghiệp thế giới. Việc kế tiếp, phát hành liên tục các giống cải thiện bằng các chương trình giống cây trồng, nhiều người trong số họ công khai tài trợ, đã tạo ra lợi nhuận mà chi phí đầu tư kinh tế vượt xa. Mặc dù lợi ích cận biên có thể được quy cho một gen đơn hoặc tài nguyên di truyền trong nhân giống cây trồng có khả năng đại diện cho một tỷ lệ tương đối nhỏ của tổng số các lợi ích năng suất tích lũy cho xã hội và đặc biệt là cho người tiêu dùng về giá lương thực thấp lớn hơn tương đối so với chi phí đầu tư vào chăn nuôi cây trồng. Điều này đặc biệt đúng trong ít nền kinh tế nông nghiệp tiên tiến, nơi người tiêu dùng chi tiêu một tỷ lệ lớn ngân sách của họ cho thực phẩm. Mặc dù các phương pháp thuộc tính lợi ích của việc cải thiện cây trồng chương trình chăn nuôi tiên tiến (Pardey et al). Năm 2004, phương pháp để bố trí các lợi ích giữa các yếu tổ đầu tiên thường áp đặt những giả định không thực tế - ngay cả trong nuôi trồng cây cao. Ví dụ, việc sử dụng các quy tắc thừa kế Mendel bỏ qua những ảnh hưởng của lựa chọn trong chăn nuôi. Nói chung, ước tính chỉ là tin cậy như các phả hệ đã được ghi lại. Hơn nữa, đánh giá những lợi ích kinh tế từ nguồn tài nguyên di truyền cây trồng mà không phải là cao tạo hoặc cây nhỏ sẽ yêu cầu các ứng dụng của các phương pháp khác từ các cây trồng không có hệ phả. 1.3 Tác động đến năng suất cây trồng Ban đầu cố gắng của các nhà kinh tế đa dạng di truyền liên kết đến năng suất cây trồng đã được thực hiện trong một khuôn khổ một phần năng suất với chức năng sản xuất đúng nghĩa hay hệ thống chương trình đồng thời với cổ phần chi phí (Smale et al. 1998; Widawsky và Rozelle năm 1998; Meng et al). 2003. Những nghiên cứu này đã thử nghiệm mối quan hệ đa dạng sinh học cây trồng cho năng suất, sản lượng biến đổi và hiệu quả kinh tế, đặc biệt trong hệ thống canh tác chủ yếu các giống hiện đại. Cho đến nay, các bài kiểm tra giả thuyết đã được kết luận. Dữ liệu được sử dụng trong các phân tích này phần lớn đo tại các thị trấn, tỉnh, cấp khu vực, đại diện cho hệ thống canh tác với các giống hiện đại. Ngoài ra, chỉ số đa dạng nhất được xây dựng từ dữ liệu phả hệ. Chỉ số đo lường tốc độ thay đổi nhiều theo không gian và các chỉ số đa dạng cũng làm việc. Meng et al. (2003) kết hợp các kỹ thuật sinh trắc học với các dữ liệu hình thái học để xây dựng chỉ số đa dạng không gian. Heisey et al. (1997) đã chứng minh rằng mức độ cao hơn của sự đa dạng di truyền tiềm ẩn trong các giống lúa mì hiện đại đã có thể tạo ra chi phí tổn thất về sản lượng trong một số năm trong Punjab của Pakistan. Trong những năm khác, sự pha trộn của các giống và phân bố không gian của họ trong khu vực tạo ra sản lượng thấp hơn cả tổng thể và đa dạng ít hơn là khả thi. Một khuôn khổ hoàn chỉnh hơn của việc ra quyết định theo rủi ro là cần thiết để thử nghiệm giả thuyết, với nhiều kết quả đầu ra và đầu vào khác biệt di truyền, ước tính có cấu trúc hợp dữ liệu cho phép, có lẽ bao gồm cả những giây phút cao hơn. Để khái quát và xác nhận kết quả thực nghiệm, một mặt rộng hơn của nghiên cứu là trường hợp thực hiện trong xu hướng thương mại, cũng như hỗn hợp hoặc sinh hoạt phí và các hệ thống định hướng là cần thiết. Vai trò của tính đa dạng di truyền cây trồng trong sản xuất tiêu thụ giảm nhẹ và dễ bị tổn thương trong các môi trường cận biên vẫn chưa được khám phá. Đóng góp của các cây trồng đa dạng di truyền cho các dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi vẫn chưa được điều tra bằng thực nghiệm. 1.4 Lợi ích và chi phí bảo tồn chuyển vị là gì? Để ước tính các lợi ích dự kiến sẽ sử dụng một ngân hàng gen nhập bổ sung trong chăn nuôi cây trồng, nghiên cứu đã sử dụng lập trình toán học, mô phỏng Monte Carlo tối đa trong tìm kiếm một lý thuyết khuôn khổ, kết hợp với dự toán cân bằng một phần ảnh hưởng năng suất của các vật liệu nhân giống trong các lĩnh vực của nông dân (Gollin et al. 2000; Zohrabian et al). 2003. Chi phí bảo tồn bổ sung đã được ước tính bằng cách áp dụng các lý thuyết kinh tế của công ty và quyết định đầu tư vốn (Koo et al). 2004. Dựa trên những phương pháp này, các công cụ có thể được phát triển và trực tiếp áp dụng với bảng tính để phân tích dữ liệu chi phí ngân hàng gen. Khác hơn là tài liệu này, các cuộc điều tra mẫu đã được thực hiện để đánh giá mức độ sử dụng ngân hàng gen của giống cây trồng của các nhà khoa học khác và nông dân. (ví dụ như Rejesus et al). Năm 1996. Các chi phí của bảo tồn bổ sung trong ngân hàng gen là tương đối dễ dàng để chia loại so với lợi ích mong đợi từ bảo tồn bổ sung. Zohrabian et al. (2003) thấy rằng các dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc khám phá thêm một ngân hàng gen cải thiện trong chăn nuôi các giống đậu tương chịu các chi phí hợp lý hơn để mua và bảo tồn nó. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây của một ngân hàng gen quốc gia lớn cho thấy mức giá cao hơn của việc sử dụng trực tiếp trong nhân giống cây trồng so với đề nghị trước đó. Một số hạn chế được rõ ràng trong tài liệu này. Trước tiên, ước tính chi phí và lợi ích từ các nghiên cứu như vậy trong một ngân hàng gen lớn ở một số quốc gia và trên thế giới không thể tổng quát cho tất cả các ngân hàng gen. Thứ hai, trong phạm vi lợi ích ước tính là vô cùng nhạy cảm với những giả định liên quan đến tỷ lệ chiết khấu. 1.5 Những yếu tố dự đoán biến động trong đa dạng sinh học cây trồng tại các trang trại khi các nền kinh tế thay đổi? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì nó hay không? Phương pháp tiếp cận chuyên đề lần đầu tiên đã cố gắng để trả lời những câu hỏi (Brush et al 1992.; Meng 1997) được xây dựng trên nền văn học về việc thông qua các sáng kiến nông nghiệp trong việc phát triển nền kinh tế (Feder et al 1985; Feder và Umali 1993). Sau đó, Van Dusen (2000) phát triển một mô hình nông dân khi ra quyết định đa dạng cây trồng trên nông trại trong lý thuyết khuôn khổ của hộ gia đình nông nghiệp. Một số đặc điểm hoặc phương pháp tiếp cận dựa trên thuộc tính đã được nâng cao (Edmeades et al. 2006; Wale and Mburu 2006). Phụ thuộc vào các biến chỉ số đa dạng được xây dựng trên sự lựa chọn tối ưu, như quan sát thấy ở các trang trại. Đa dạng sinh học cây trồng nói chung được coi là một kết quả, hoặc lựa chọn gián tiếp, quyết định đến nông dân chứ không phải là một sự lựa chọn có chủ ý. Trong những nghiên cứu này, việc bảo tồn nông nghiệp được định nghĩa là sự lựa chọn của nông dân tiếp tục canh tác đa dạng cây trồng biến đổi gen, trong các hệ thống nông nghiệp nơi mà các cây trồng đã biến đổi thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên và con người (Bellon et al. 1997). Những tiền đề của thực nghiệm nghiên cứu gần đây là tỷ lệ lợi ích và chi phí cao nhất cho trang trại bảo tồn đa dạng sinh học cây trồng sẽ xảy ra cho cả xã hội và những người nông dân đang duy trì lợi ích. Theo khái niệm này, các tỷ lệ lợi ích chi phí cao nhất cho các trang trại bảo tồn tài nguyên di truyền của cây trồng sẽ xảy ra nơi những lợi ích tư nhân hoặc nông dân kiếm được từ tiện ích quản lý chúng cũng như công chúng liên kết với giá trị đa dạng sinh học của họ là cao. Trong các khu vực này, vì nông dân đã mang những chi phí của việc duy trì sự đa dạng và ưu đãi để làm như vậy, các chi phí của các can thiệp công cộng để hỗ trợ họ sẽ được ít nhất. Phát triển kinh tế xảy ra, một điều kiện cần thiết cho kết quả này là nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm phát sinh từ nhu cầu đa dạng sinh học cây trồng, do đó chi phí của việc duy trì nó được trả tiền thông qua các kênh thị trường. Trong các địa điểm mà cả hai giá trị đa dạng sinh học và giá trị riêng của cây trồng được biết là có tương đối thấp, không có cần phải đầu tư vào bất kỳ hình thức bảo tồn. Trường hợp cây trồng đa dạng sinh học là rất tốt nhưng nông dân lấy được ít giá trị tư nhân từ nó, bảo tồn tại chỗ là chiến lược tốt nhất. Trường hợp tính đa dạng sinh học cây trồng ít nhưng nông dân chăm sóc rất nhiều về nó, không cần thiết phải đầu tư công ở tất cả các từ không có giá trị được liên kết với bảo tồn. Cho đến nay, một mục tiêu chính của nghiên cứu trường hợp về trang trại đã được bảo tồn để đặc trưng cho các trang web ứng cử viên cho vào nông nghiệp bảo tồn, và trong các địa điểm này, nông dân với xác suất cao của việc duy trì nó trong thời gian thay đổi kinh tế (Meng 1997; Van Dusen 2000, Birol 2004 ; Gauchan 2004). Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm để xác định các yếu tố tăng, giảm khả năng nông dân sẽ tiếp tục quản lý đa dạng sinh học cây trồng, phát triển các cấu thống kê của những người nhiều khả năng để duy trì nó. Những hồ sơ này có thể được sử dụng để thiết kế chương trình mục tiêu tại các trung tâm đa dạng sinh học của cây trồng. Hai trong số những yếu tố quyết định quan trọng của các cấp đa dạng sinh học cây trồng tại các trang trại đang có vị trí địa lý và tính không đồng nhất về môi trường, theo đề nghị của các lý thuyết về di truyền học dân số và địa sinh học đảo. Hơn nữa, ở hầu hết các nghiên cứu thực hiện ở các nước thu nhập thấp, sản xuất nông nghiệp được thực hiện với việc sử dụng hạn chế đầu vào, công nghệ trang trại phần lớn là những lao động gia đình, và trong một số trường hợp lực kéo động vật, kết hợp với đất và chất lượng đất. Sự chỉ đạo của các mối quan hệ chất lượng đất (xói mòn đất và khả năng sinh sản, độ ẩm nội dung) phụ thuộc vào ngữ cảnh. Một yếu tố quyết định chung là tương đối cô lập từ cơ sở hạ tầng thị trường vật lý, sẽ tạo ra những nông dân phải dựa vào sản xuất riêng của họ để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và thức ăn của gia đình họ. Tuy nhiên, mối quan hệ phát triển thị trường và thương mại hóa để cắt giảm đa dạng sinh học tại các trang trại xuất hiện phức tạp hơn trong những nghiên cứu này khi tính năng thị trường cụ thể, khác với cách ly tuyệt đối từ cơ sở hạ tầng vật lý hoặc mật độ đường đang thảnh thơi . Ví dụ, sự tham gia thị trường như người bán tăng cường phạm vi của giống chuối đặc hữu trồng ở Uganda, trong khi tham gia như là người mua có tác dụng ngược lại (Edmeades et al. 2006) . Trên các sườn đồi của Ethiopia, các loại hình thị trường chẳng hạn như từ nhà đến đường, từ trang trại đến cửa hàng gần nhất hay đại lý đầu vào, hoặc từ làng ra thị trường huyện, dường như ảnh hưởng bởi sự phong phú của các giống theo những cách khác nhau (Benin et al. 2004; Gebremedhin et al. 2006). Đặc điểm hệ thống giống cây trồng là yếu tố quyết định quan trọng của đa dạng sinh học tại trang trại, các cấp cộng đồng ở miền nam Ấn Độ Vì lý do rõ ràng, yếu tố quyết định này đã được phân tích đầy đủ hơn trong văn học và nhân chủng học thực vật hơn trong các tài liệu kinh tế ứng dụng (Brush 2002).Nhiều người trong số những trường hợp nghiên cứu phát hiện cho rằng yếu tố có thể gắn liền với phát triển kinh tế trong ngắn hạn, làm giảm nội vụ và trong đa dạng cây trồng liên cụ thể trên các trang trại, đã quan sát thấy ở cập độ trang trại hoặc ở các cấp cao hơn của tập hợp, chẳng hạn như làng , huyện hoặc khu vực. Mặc khác những hội gia đình hiện đang duy trì đa dạng sinh học cây trồng nói chung là lớn tuổi ,bất kể hoàn cảnh thực tế. Một phần của tổng mức đầu tư công phải được thực hiện để khuyến khích nông dân duy trì các kiến thức địa phương trong cây trồng và một số mẫu giống cây trồng. Rõ ràng là đa dạng hóa dưới mọi hình thức nghiên cứu thường được gắn với sản xuất tương đối nhiều lao động. Phi nông nghiệp chuyển tiền mặt và thu nhập góp phần duy trì trong nội bộ và liên cây trồng đa dạng trong nhiều trường hợp, nhưng trường hợp Mexico (Van Dusen 2006) cho thấy tác động tiêu cực của di cư dài hạn quốc tế. Các trường hợp nghiên cứu Peru (mùa đông et al 2005). Minh họa làm thế nào sự hấp thu nhanh chóng của một hoạt động nhiều hơn khen thưởng nhiều lao động, - chăn nuôi bò sữa có thể dẫn đến sự suy giảm tính đa dạng nội vụ. Cuối cùng nhưng không kém, hồ sơ thống kê của các hộ gia đình có nhiều khả năng để duy trì đa dạng sinh học cây trồng cho rằng chương trình bảo tồn có thể được thiết kế để giải quyết các mục tiêu công bằng xã hội. Mặc dù phần lớn nông dân trên các sườn đồi của Nepal và Ethiopia có thể được xếp hạng là người nghèo theo tiêu chuẩn toàn cầu, mục tiêu của hộ gia đình tương đối nhiều khả năng để duy trì giống bản địa có giá trị ở những địa điểm không có nghĩa là tương đương với mục tiêu của người nghèo (Gauchan 2004; Benin et al. 2004 ). Trong Hungary (Birol 2004), mục tiêu các hộ gia đình có nhiều khả năng để duy trì đa dạng sinh học nông nghiệp ít nhất là chi phí tương đương với mục tiêu người nghèo, hoặc tương đối khó khăn là tương đối phổ biến. Tuy nhiên, phân tích ở cấp độ hộ gia đình không cung cấp đủ thông tin về đa dạng sinh học. Hơn nữa, sự thay đổi qua các cộng đồng có thể quan trọng cho thiết kế chương trình hơn so với biến đổi trong bất kỳ cộng đồng duy nhất. Một khuôn khổ khái niệm kinh tế sẽ cần phải được phát triển để phân tích liên quan dựa trên mô hình hộ gia đình với quy mô tập hơn lớn hơn. 1.6. Giá trị của tài nguyên di truyền cây trông cho nông dân là gì? Nông dân lựa chọn ưu tiên cho các giống cây trồng và các thuộc tính của chúng cho công nghệ sản xuất, chi tiền mặt và khó khăn khác. Họ cung cấp một phương tiện của các địa điểm xếp hạng, nông dân hoặc các tập hợp các giống theo giá trị riêng của họ, trong điều khoản sử dụng trực tiếp hiện hành .Xác định phương pháp ưu đãi đã được sử dụng, với mức độ khác nhau của sự tinh tế. Matrix xếp hạng, điểm tiện ích và cách tiếp cận khác đã được sử dụng trong nhóm tập trung và các cuộc phỏng vấn hộ gia đình (Gauchan et al 2005b;. Bela et al. 2005; Lipper et al. 2005). phương pháp kinh tế lượng đã được áp dụng cho các dữ liệu từ các thí nghiệm lựa chọn thực hiện với các cuộc điều tra mẫu để ước tính giá trị nông dân chỉ định cho các thành phần của đa dạng sinh học nông nghiệp, bao gồm cả sự phong phú của các giống cây trồng, trồng giống bản địa, sử dụng các phương pháp hữu cơ và cây trồng vật nuôi và sản xuất tích hợp (Birol et al 2004).. chúng tôi đã học được gì từ những nghiên cứu này? . Qua một loạt các loại cây trồng, mức thu nhập quốc gia và môi trường sinh thái nông nghiệp, nghiên cứu trường hợp hỗ trợ quan điểm cho rằng người nông dân giá trị kích thước khác nhau của đa dạng sinh học cây trồng (Smale 2005). Nông dân ở miền nam Italy tận hưởng một khoản hiến tặng lịch sử của sự đa dạng lúa mì địa phương, sản xuất lúa mì cứng trong một môi trường đầy thách thức đối với kiểm soát, khớp nối cao và phân biệt các thị trường. Lúa mì cứng đa dạng và đa dạng hóa cây trồngxuất hiện để đóng góp tích cực đến năng suất cây trồng và các khoản thu nông dân ở miền nam Italy (Di Falco 2003). Mặc dù việc sử dụng các nghiên cứu xác định giá trị ưu đãi, ứng dụng bổ sung các phương pháp ưu đãi cho rằng, với các công cụ điều tra khác nhau, là cần thiết để đánh giá những thuận lợi và bất lợi của công cụ này để định giá các nghiên cứu đa dạng sinh học nông nghiệp và các thành phần của nó ở các nước nghèo hơn có ít dân số biết chữ . Các hạn chế nổi tiếng của tất cả các phương pháp tiếp cận ưu đãi quy định chỉ mang tính chất giả thuyết của mình so với ưu đãi cho thấy, mặc dù cả hai nói và tiết lộ sở thích có lợi thế và nhược điểm. Kết hợp thử nghiệm lựa chọn và phân tích dữ liệu hộ gia đình nông dân có thể tăng cường độ tin cậy của kết quả. Ngoài ra, vai trò của sản xuất và tiêu thụ nguy cơ có liên quan đến cả hai tiết lộ và ghi ưu đãi xây dựng nhưng chưa được điều tra với một khuôn khổ lý thuyết trong văn học này. 2. Sự đa dạng di truyền vật nuôi: các phương pháp kinh tế, phát hiện và hạn chế Đánh giá các vấn đề sau đây: (i) giá trị của tài nguyên di truyền vật nuôi GR cho nông dân (ii) các chi phí phát triển nông nghiệp và sự đa dạng về lợi ích của việc bảo tồn. (iii) mục tiêu bảo tồn giống tại chỗ. (iv) các đặc điểm cần được đề cập trong chương trình chăn nuôi (V) ảnh hưởng của các chính sách bảo tồn GR để có thể duy trì, cũng như phương tiện để đánh giá ưu tiên phát triểm bền vững 2.1 Giá trị của tài nguyên di truyền vật nuôi cho nông dân là gì? Trong khi lựa chọn các thí nghiệm đã được sử dụng để xác định giá trị kinh tế của tài nguyên di truyền động vật (AnGR) cho nông dân, dựa trên nhận dạng ban đầu của phương pháp mang tính tiềm năng, Drucker et al. (2001, p.9) đã phân loại một số phương pháp tiếp cận để bổ sung cho phù hợp nhằm xác định tầm quan trọng kinh tế thực tế của một giống, bao gồm: tổng cầu và tổng cung; mặt cắt của trang trại và hộ gia đình; chia sẻ thị trường; quyền sở hữu trí tuệ (IPR) và phương pháp tiếp cận hợp đồng. Phương pháp tiếp cận này không loại trừ lẫn nhau và chúng có thể được sử dụng, tương ứng: (i) xác định giá trị của một giống cho xã hội bằng cách đo của người tiêu dùng và thặng dư sản xuất (cách tiếp cận đầu tiên); (ii) cung cấp một chỉ dấu của giá trị thị trường hiện tại cho một giống nhất định; (iii) thúc đẩy việc tạo ra thị trường và hỗ trợ cho việc chia sẻ lợi ích công bằng AnGR. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đánh giá năng suất thông thường là không đủ để đánh giá sinh hoạt và sản xuất vật nuôi trên xu hướng ước tính lợi ích của việc thay thế giống. Đặc điểm thích nghi và thành phần không có lợi tức hình thành tổng giá trị của con giống bản địa. Ví dụ Ở Tây Phi, các đặc điểm quan trọng nhất đã được đưa vào các chương trình mục tiêu cải tiến giống đã được tìm thấy là bệnh đề kháng, sức kéo và hiệu suất sinh sản. Việc sản xuất thịt bò và sữa đã ít quan trọng. Trong Kenya, Karugia et al. (2001) cho thấy rằng trong khi lai tạo giống bò sữa đã có một tác động tích cực tổng thể về phúc lợi xã hội. Theo hệ thống sản xuất truyền thống, hiệu suất của trang trại đã được cải thiện bằng cách thay thế bò bản địa với giống di truyền. Sử dụng một phương pháp tiếp cận tổng cầu và tổng cung bao gồm cả cấp quốc gia và nông trại, họ lập luận rằng thông thường kinh tế của các chương trình lai tạo giống đã đánh giá cao lợi ích của họ bằng cách bỏ qua trợ cấp, tăng chi phí quản lý chẳng hạn như dịch vụ hỗ trợ thú y, và nâng cao rủi ro và chi phí môi trường liên quan với sự mất mát của các kiểu gen bản địa. Trong so sánh hiệu suất của các kiểu gen khác nhau Ayalew. (2003) đi đến một kết luận tương tự. Tầm quan trọng thứ hai của đặc điểm sản xuất sữa trong hệ thống sản xuất cho rằng tiêu chuẩn đánh giá năng suất thông thường là không đủ để đánh giá sản xuất chăn nuôi tự cung tự cấp, bởi vì họ không nắm bắt lợi ích với thị trường phi vật nuôi, và khái niệm cốt lõi của một đầu vào, hạn chế duy nhất là không thích hợp để sản xuất sinh nhai, như hạn chế nhiều đầu vào (vật nuôi, lao động, đất đai) đã tham gia trong quá trình sản xuất. Do đó cần được tổng hợp vào giá trị tiền tệ và liên quan đến các nguồn lực được sử dụng, không phân biệt các sản phẩm này được bán trên thị trường, cho nhà tiêu thụ hoặc duy trì để sử dụng sau này. Đánh giá mức độ chỉ số năng suất đàn dê cho sản xuất sinh hoạt ở vùng cao nguyên phía đông Ethiopia cho thấy rằng đàn dê bản địa tạo ra lợi ích ròng cao hơn đáng kể khi đã được cải thiện dưới sự quản lý truyền thống, quan niệm phổ biến thách thức rằng vật nuôi bản địa không đáp ứng đầy đủ những cải tiến trong mức độ quản lý. Hơn nữa, nó là chỉ ra rằng dưới chế độ sinh hoạt phí của sản xuất xem xét, các tiền đề cho rằng dê lai có năng suất cao hơn và có lợi hơn so với dê bản xứ là sai trái. 2.2 Chi phí và lợi ích của việc bảo tồn là gì? Drucker (2001) phân loại một số công cụ, phương pháp để xác định sự thích hợp của chương trình bảo tồn chi phí tại chỗ. Chúng bao gồm ổn định giá, ngăn ngừa thiệt hại sản xuất, chi phí cơ hội và phương pháp tiếp cận có chi phí ít nhất. Những phương pháp tiếp cận có khả năng, tương ứng: xác định của sự sẵn lòng xã hội phải trả tiền cho bảo tồn AnGR; chỉ ra mức độ thiệt hại sản xuất tiềm năng trong trường hợp không duy trì sự đa dạng AnGR; xác định chi phí duy trì sự đa dạng đó; và xác định hiệu quả các chương trình chi phí cho việc bảo tồn các AnGR . Các nghiên cứu gần đây đã thu hút trên việc xây dựng các mô hình kinh tế-sinh học để bảo tồn và sử dụng đội ngũ kỹ thuật xác định giá trị lợi ích mô hình (Cicia et al;. 2003 Drucker và Anderson 2004). Về mặt lợi ích, bao gồm những ước lượng của thị trường và chia sẻ mất mát ngăn chặn sản xuất, trong khi chi phí ít nhất để tính toán chi phí cơ hội đã được sử dụng.(Drucker và Anderson 2004; Pattison). Việc tính toán như vậy cũng đã được áp dụng trong bối cảnh dự toán chi phí của việc thiết lập một tiêu chuẩn tối thiểu cho giống gia súc an toàn như là một phần của một chương trình bảo tồn (Drucker 2006). Phát hiện chính từ các tài liệu trên là chi phí thực hiện chương trình bảo tồn giống có thể tương đối nhỏ, khi so sánh với kích thước của trợ cấp hiện đang được cung cấp cho ngành chăn nuôi thương mại. Tuy nhiên, vài sáng kiến bảo tồn như vậy tồn tại và thậm chí cả nơi mà giá trị của giống bản địa đã được công nhận và hỗ trợ thực hiện cơ chế được xác định có thiếu sót đáng kể. Tương tự như các công việc về chi phí và lợi ích của vật nuôi còn hạn chế. Theo giả thiết rằng kỹ thuật mang tính khả thi cho việc bảo tồn các loài vật nuôi để trong cùng một mức độ lớn như của thực vật phong phú, nỗ lực bảo tồn sẽ có khả năng được biện minh trên cơ sở kinh tế. Cụ thể lợi ích của việc bảo tồn sự đa dạng vật nuôi được tích luỹ liên quan đến một thực tế là vật nuôi với nông học và các sản phẩm khác nhau phù hợp với đặc điểm một loạt các nhu cầu của cộng đồng địa phương, bao gồm cả việc cung cấp các sản lượng chức năng. Chăn nuôi cung cấp phân bón để nâng cao sản lượng cây trồng, và vận chuyển cho các đầu vào và các sản phẩm, phục vụ cũng như lực kéo. Trường hợp bảo hiểm nông thôn và các thị trường tài chính cũng không phát triển, họ cho phép các gia đình nông trại biến động trong thu nhập và có mức tiêu thụ theo thời gian. Chăn nuôi cấu thành tiết kiệm và bảo hiểm, chống lại mất mùa và các mẫu liên quan đến chu kỳ thu nhập trong cây trồng . Họ cho phép các gia đình để tích lũy vốn và đa dạng hóa, phục vụ một loạt các vai trò văn hóa xã hội liên quan đến tình trạng và các nghĩa vụ đối với chủ sở hữu của họ (Anderson 2003). Đối với xã hội khi toàn bộ bảo tồn đa dạng vật nuôi có thể tạo ra các tùy chọn có ý nghĩa và giá trị tồn tại nhưng một lần nữa đã không cho các giá trị một cách có hệ thống. Trong trường hợp các nước phát triển, Cicia et al. (2003) sử dụng một mô hình kinh tế sinh học và phương pháp ưu đãi quy định để ước lượng, tương ứng, các chi phí và lợi ích của việc thiết lập một chương trình bảo tồn cho ngựa Pentro đe dọa ở Italy. Một lượng lớn giá trị hiện tại thuần liên kết tích cực với các hoạt động bảo tồn đề xuất (lợi ích / chi phí tỷ lệ> 2,9). Ngay cả khi giá trị của giống bản địa đã được công nhận và thực hiện cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho bảo tồn là không đủ. Trong một cuộc kiểm tra các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học động vật trang trại và các chi phí tiềm năng của họ trong Liên minh châu Âu (EU), Signorello và Pappalardo (2003) báo cáo rằng nhiều giống có nguy cơ tuyệt chủng theo Danh sách FAO World Watch không được hỗ trợ bởi các khoản thanh toán bởi vì chúng không xuất hiện trong Kế hoạch phát triển nông thôn quốc gia. Trường hợp được thực hiện, thanh toán không có tính đến các mức độ khác nhau của nguy cơ tuyệt chủng với mức thanh toán không đầy đủ. Chi phí bảo tồn tương đối nhỏ trong một vài nghiên cứu Drucker(2006). Các chi phí của việc thực hiện tiêu chuẩn an toàn tối thiểu thấp (tùy thuộc vào loài, giống và vị trí) giữa khoảng € 3,000 - € 425,000 pao), cả khi so với kích thước của trợ cấp hiện đang được cung cấp cho ngành chăn nuôi (bằng 1 phần trăm của tổng số trợ cấp) và liên quan đến các lợi ích của việc bảo tồn (tỷ lệ giữa lợi ích và chi phí là 2,9%).Phát hiện rằng chi phí trong các nước đang phát triển là thấp nhất, cho rằng ước tính khoảng 70% giống vật nuôi hiện nay được tìm thấy ở các nước đang phát triển, nơi nguy cơ mất mát là cao nhất (Rege và Gibson năm 2003). Chi phí và lợi ích của việc bảo tồn vật nuôi vẫn còn hạn chế, Gandini Pizzi (2003) cung cấp một số đánh giá ngắn gọn mà chủ yếu cung cấp thông tin về tình hình hiện nay. Mặc dù cách tiếp cận tiêu chuẩn an toàn tối thiểu nhằm bảo tồn AnGR, các thành phần cần thiết để xác định chi phí cần phải được thực hiện trước khi chúng được áp dụng trong thực tế. Xác định giá trị kinh tế như vậy cần bao gồm cả đầy đủ các giống, loài đang được xem xét, cũng như để đảm bảo rằng càng nhiều càng tốt những yếu tố làm tăng tổng giá trị kinh tế của chúng đang chiếm. Hơn nữa, đối với bảo tồn AnGR, công nghệ cryo bảo tồn cho vật nuôi chỉ được phát triển tốt cho một số ít các loài. 2.3 Nông dân cần được tham gia các chương trình bảo tồn giống nào? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì giống bản địa? Nông dân có nhiều khả năng để duy trì giống bản địa hay không? Một loạt các quy định và các kỹ thuật được ưu đãi có thể sử dụng nhằm liên quan các sở thích và chi phí cơ hội của sản xuất hộ gia đình. Tiền đề của những nghiên cứu này là tiếp tục bảo tồn đa dạng tài nguyên di truyền trong trang trại làm cho hầu hết những địa điểm mang ý nghĩa kinh tế mà cả xã hội và những người nông dân đang duy trì có lợi ích lớn nhất. Trong mục tiêu đối với hộ gia đình, Mendelsohn (2003) tranh luận rằng việc bảo tồn đầu tiên phải làm cho các trường hợp tại sao xã hội nên sẵn sàng trả để bảo vệ tài nguyên AnGR thua lỗ và sau đó phải thiết kế các chương trình bảo tồn có hiệu quả sẽ bảo vệ tài sản xã hội. Khoa học nói chung kết luận rằng đặc điểm hộ gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sự khác biệt trong việc ưu tiên giống. Thông tin bổ sung này có thể được sử dụng trong việc thiết kế chương trình bảo tồn hiệu quả chi phí. Chi phí ít nhất của một chương trình bảo tồn có thể được thể hiện như chi phí cần thiết để nâng cao lợi thế so sánh giống như giống cạnh tranh, động vật hoặc các hoạt động nông nghiệp giảm, và một đầu tư tương đối nhỏ có thể đủ để duy trì lợi thế của chúng, đặc biệt là trong hệ thống canh tác. Cách tiếp cận này gần đây đã được áp dụng để ước tính chi phí bảo tồn lợn Creole ở Mexico (Drucker và Anderson 2004; Pattison báo chí) và bò Boran ở Ethiopia (Zander 2006). Scarpa (2003) cho thấy rằng đối với Creole lợn tại Mexico, độ tuổi của người trả lời, năm học, chất lượng học vấn của hộ gia đình và số lượng thành viên kinh tế trong hộ gia đình đang hoạt động là các yếu tố quan trọng trong việc giải thích các đặc điểm giống. Trẻ hơn, ít học và thu nhập thấp của hộ gia đình ảnh hưởng tương đối đến các thuộc tính của heo con bản địa. Những phát hiện của Pattison et al. (Trên báo chí) tiếp tục chứng thực các kết quả này. Đối với cụ thể về năm học, Scarpa. (2003b) thấy rằng nó có sự tương tác đáng kể đến việc mua thức ăn. Điều này cho thấy giáo dục nhiều người hơn là ít miễn cưỡng để mua lợn con cai sữa, cần phải mua thức ăn (một thuộc tính liên quan chặt chẽ hơn với exotics và vượt qua của họ) trong quá trình nuôi. Trong bối cảnh số lượng các thành viên hộ gia đình kinh tế hoạt động Scarpa. (2003b) cho thấy các hộ gia đình nhỏ với chỉ một nơi nguồn thu nhập tương đối nhiều hơn giá trị nên heo con không cần mua thức ăn, cho thấy khả năng kháng bệnh cao và chỉ cần một tắm một tuần. Drucker et al. (1999) tìm thấy không có mẫu cụ thể về giống, kích thước và sự tồn tại của một trang trại lợn trong làng. Đó là kết luận rằng các yếu tố khác giải thích sự hiện diện ở trên mức trung bình của người bản xứ và lai lợn Creole ở các thôn làng khác. Ngoài phương pháp tiếp cận chi phí cơ hội, một số phương pháp tồn tại khác nhằm xác định các ưu tiên ở cấp độ của chương trình chăn nuôi này bao gồm đánh giá chương trình chăn nuôi, chức năng sản xuất di truyền, hedonic mô phỏng và mô hình trang trại approaches. Mô tả chi tiết trong et al Drucker. (2001), các phương pháp tiếp cận có thể được sử dụng để: + xác định các lợi ích kinh tế ròng của cải tiến chứng khoán; + xác định giá trị đặc điểm và mô hình ảnh hưởng của đặc điểm động vật cải thiện nền kinh tế trang trại. Zander (2006) thực hiện công việc tương tự cho bò Boran của Ethiopia, đặc trưng cho các hộ gia đình bằng cách sở hữu loại giống. Trong khi các nghiên cứu trên cho thấy hộ gia đình nắm được thông tin có thể sử dụng trong việc thiết kế các chương trình bảo tồn chi phí hiệu quả, điều này cũng chứng minh rằng các phương pháp có dữ liệu chuyên sâu và hội nhập với phương pháp tiếp cận nông thôn có sự tham gia thẩm định. 2.4 Đặc điểm nào nên được giải quyết trong chương trình chăn nuôi? Jabbar et al. (1998), sử dụng một cách tiếp cận khách quan hơn, cho thấy trong khi nghiên cứu Nigeria, mặc dù đã có một số khác biệt giá cả về giống, hầu hết các biến động trong giá cả là do các biến như chiều cao và chu vi vòng, mà còn do sự thay đổi từ giống động vật. Đánh giá giống vật nuôi và sở thích ở Nigeria về phía tây nam, Jabbar andDiedhiou (2003) xác nhận một xu hướng mạnh, hy vọng tốt nhất để thực hiện một chương trình bảo tồn giống có nguy cơ là một trong những địa điểm sinh sản vẫn còn tìm thấy, bệnh vẫn còn là một hạn chế, giống tốt hơn phù hợp với hệ thống canh tác và vẫn có thị trường lớn cho giống này. 2.5 Chính sách bảo tồn và sử dụng bền vững như thế nào? Làm thế nào các chiến lược bảo tồn có thể được thực hiện với chi phí hiệu quả? Simianer et al (2003) và Reist-Marti (2003) cung cấp một trong những ví dụ về sự phát triển công cụ trợ giúp việc quyết định bảo tồn trong khu vực. Quản lý số lượng lớn các giống vật nuôi bản địa hiện đang bị đe dọa thực tế là không phải tất cả có một ngân sách hạn chế. Họ xây dựng một khuôn khổ cho việc giao ngân sách có số tiền dự kiến cho đa dạng sinh học là lớn nhất. Weitzman (1993) ITIS lập luận rằng các tiêu chí tối ưu cho một chương trình bảo tồn là để tối đa hóa tiện ích tổng số dự kiến của các bộ giống, mà còn tổng hợp tất cả xác suất tuyệt chủng và giá trị của các giống vật bảo tồn. Ngoài ra, các mô hình được sử dụng đầy đủ các dữ liệu cần thiết về các thông số, khuôn khổ có thể được sử dụng cho các quyết định hợp lý làm trên quy mô toàn cầu. Những phát hiện từ việc áp dụng những phương pháp này là thú vị. Tốc độ của tính đa dạng của GR là kết quả của một số yếu tố cơ bản. Trong khi, trong một số trường hợp, thay đổi trong hệ thống sản xuất và sở thích của người tiêu dùng phản ánh sự tiến hóa tự nhiên của phát triển nền kinh tế và thị trường, trong các trường hợp khác, giống, sự lựa chọn hệ thống sản xuất và sở thích của người tiêu dùng đã bị bóp méo bởi, chính sách quốc gia và quốc tế của địa phương. Can thiệp như vậy phát sinh sự trao đổi và lãi suất; và giá cả chính sách quy định (ví dụ như thuế, kiểm soát giá cả, thị trường và các quy định thương mại); đầu tư chính sách (ví dụ như phát triển cơ sở hạ tầng); và chính sách thể chế (ví dụ như quyền sở hữu đất, quyền sở hữu GR) . Hơn nữa, nhu cầu bảo tồn chính sách để thúc đẩy hiệu quả các chiến lược chi phí và điều này có thể đạt được thông qua sự phát triển của Weitzman. Ông cho ra một loại công cụ hỗ trợ ra quyết định. công cụ này cho phép phân bổ một ngân sách nhất định trong một bộ giống như vậy mà số tiền dự kiến giữa bảo tồn đa dạng sinh sản là lớn nhất. Ví dụ, các ứng dụng của al Simianer et. (2003) và Reist-Marti (2003) chỉ ra rằng quỹ bảo tồn nên được chi cho chỉ 3-9 (tùy thuộc vào mô hình giả định khác nhau) của 23 giống của bò u. châu Phi và gia súc Zenga, và đây không nhất thiết phải là những người bị đe dọa nhất. Kể từ khi áp dụng phương pháp để cố gắng trả lời câu hỏi phụ thuộc vào sự hiểu biết về chi phí bảo tồn giống cá nhân, cần được áp dụng các kết hợp với các cơ hội / ít nhất là chi phí và tiêu chuẩn tối thiểu với các phương pháp an toàn. Như đã bàn ở trên, những phát hiện từ các loại nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ các ưu đãi tối thiểu và các can thiệp có thể trên thực tế là cần thiết để đảm bảo tiếp tục sử dụng bền vững giống bản địa, như các chi phí thực hiện một chương trình bảo tồn giống chỗ ở tại các khu vực nhất định là tương đối thấp .Ví dụ, Scarpa et al 2003b cho thấy giá trị thực mà sân sau nhà sản xuất diễn ra trên lợn Creole Mexico là rất tương tự như của các giống vật khác. Tuy nhiên, nơi chi phí cơ hội cho sản xuất giống bản địa có tồn tại một giống thương mại chính, các khoản thanh toán bồi thường phải đầy đủ để làm cho chăn nuôi giống như lợi nhuận. Trong khi ảnh hưởng của các yếu tố chính sách đa dạng vật nuôi là dễ dàng nhận thấy được trong điều kiện mở rộng, ít thông tin về tầm quan trọng tương đối của chúng. Có một nhu cầu cho sự hiểu biết đó như một bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện các chính sách và chiến lược thị trường để thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả và bảo tồn đa dạng của quần thể các giống vật nuôi bản địa. Tóm lại, sự phát triển của một số chính sách công cụ hỗ trợ quyết định đã được đề xuất, mặc dù các biện pháp di truyền giống và chi phí bảo tồn đang thiếu đối với nhiều loài / giống và không có các công cụ như vậy vẫn chưa được thực hiện trong thực tế. Chính sách các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu GR ảnh hưởng đến tiếp cận và trao đổi giống cây trồng và vật nuôi đang được thảo luận tại các diễn đàn quốc tế. Tuy nhiên, Drucker và Gibson (2003) xác định một loạt các vấn đề cần được nghiên cứu trước khi các chi phí tương đối và lợi ích của việc như một công cụ pháp lý quốc tế để có thể ngăn chặn được khai thác AnGR. Những cải tiến bao gồm một sự hiểu biết về tầm quan trọng của truy cập vẫn tiếp tục, kinh doanh giống cây chăn nuôi cho các mục đích nghiên cứu và phát triển tính chất của các chi phí và lợi ích phát sinh từ nghiên cứu AnGR. III. Kết luận Việc xem xét cung cấp trong chương này chỉ ra rằng những tiến bộ trong xác định giá trị kinh tế cho cả cây trồng và vật nuôi GR có nới lỏng một số hạn chế phương pháp phân tích, và rằng trong một số khía cạnh, dữ liệu khó khăn có thể được thêm binding. Hàng loạt các công cụ và phương pháp tiếp cận phân tích đã được áp dụng thành công để một số cây / loài, giống, trong một số hệ thống sản xuất và địa điểm. Áp dụng các phương pháp này có thể cung cấp các ước tính hữu ích của thị trường và giá trị phi thị trường của các thuộc tính giống nhau. Những dữ liệu này là rất quan trọng đối với: (i) xác định các giá trị đặc điểm trong chương trình chăn nuôi; (ii) thể hiện các lợi ích, cũng như các chi phí bảo tồn; (iii) xác định chi phí-hiệu quả, tối đa hóa đa dạng, hoặc các chiến lược bảo tồn tối ưu, ( iv) định hướng các chính sách nhằm vào các nguồn tài nguyên di truyền (GR) bảo tồn và sử dụng bền vững * Hạn chế và khắc phục Trước tiên, một số lĩnh vực chiến lược chưa được giải quyết với các công cụ thích nghi trong hoặc các loại cây trồng hoặc vật nuôi văn học. Thứ hai, có lợi thế và bất lợi liên quan với cả hai tiết lộ và nêu phương pháp tiếp cận ưu đãi để xác định giá trị, vì vậy mà một sự kết hợp của phương pháp tiếp cận thường xuyên sẽ chứng minh khả quan hơn. Tuy nhiên, độ chính xác lớn hơn sẽ đến ở một mức trả lời lớn hơn, chỉ nghiên cứu. Thứ ba, có những hạn chế rõ ràng để những gì có thể được thực hiện chỉ duy nhất thông qua các bài tập định giá, từ quản lý tài nguyên di truyền liên quan đến các quyết định quan trọng thể chế và tổ chức. Phương pháp xác định giá trị cần phải được kết hợp vào công cụ hỗ trợ quyết định có thể được áp dụng trong bối cảnh nơi họ có thể được sử dụng để thông báo quyết định chính sách và hỗ trợ nông dân nghèo, hướng tới mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp để sử dụng bền vững. Phương pháp xác định giá trị cần phải được kết hợp vào công cụ hỗ trợ quyết định có thể được áp dụng trong bối cảnh nơi họ có thể được sử dụng để thông báo quyết định chính sách và hỗ trợ nông dân nghèo, hướng tới mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp để sử dụng bền vững. Cuối cùng, các nghiên cứu kinh tế thực hiện đối với một trong những thành phần đã được điều trị hàng hoá, dịch vụ được cung cấp bởi các thành phần khác là "ngoại sinh", hoặc bên ngoài. Không phải lấy một phương pháp tổng thể, tuy nhiên, có thể thiên vị các chi phí ước tính, lợi ích và khuyến nghị chính sách trong những cách quan trọng nếu tương tác giữa các thành phần đa dạng sinh học là rất lớn. Ở một mức độ hoạt động, quá, có tiềm năng được hưởng lợi từ một sự hiểu biết tốt hơn về sự tương tác giữa các thành phần này, đặc biệt là đưa ra một thực tế là các can thiệp thường xuyên đối phó với cùng một số người ở cấp độ cộng đồng. Khai thác tương tác như vậy có thể là một trong những cách tốt nhất để bảo tồn đa dạng sinh học khu vực, nhưng sẽ phụ thuộc vào thông tin và hiểu biết sâu sắc từ một phạm vi rộng hơn của văn học và kỷ luật hơn so với kinh tế một mình. Về mặt phương pháp luận, có một số khái niệm đã được thống nhất để định hướng chiến lượng về phương pháp bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật.        1.     Các nguồn gen (giống) thuộc danh mục bảo tồn là để phục vụ rộng rãi cho các mục tiêu và đối tượng sử dụng trong nước. Mặt khác, quỹ gen là tài sản quốc gia nên trao đổi quốc tế phải tuân theo quy chế Nhà nước.        2.     Mỗi nước chỉ có một Ngân hàng gen cây trồng quốc gia. Hệ thống bảo tồn tài nguyên cây trồng quốc gia hoạt động theo nguyên tắc màng lưới do Ngân hàng gen cây trồng quốc gia điều phối.        3.     Bảo tồn quỹ gen cần đảm bảo nghiêm ngặt tính an toàn và nguyên trạng, tức là không để mất và không làm thay đổi bản chất di truyền của nguồn gen. Quỹ gen của một loài cây nông nghiệp có thành phần là các giống trồng trọt của loài và

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNông nghiệp phát triển và sự đa dạng tài nguyên di truyền của cây trồng và vật nuôi.doc
Luận văn liên quan