Phần 2 - Chuyên viên chính

Phần II: Hành chính nhà nước và Công nghệ hành chính Chương trình Chuyên viên chính 1. Tại sao nói quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt? Anh/chị hãy phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước? Lấy ví dụ để làm rõ sự khác biệt đó. 2. Quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc ban hành quyết định quản lý HCNN. 3. Thế nào là một quyết định quản lý hành chính nhà nước bất hợp pháp? Theo anh/chị, cần làm gì để hạn chế việc ban hành các quyết định bất hợp pháp? 4. Điều 109 Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: “ Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “. Anh/chị hãy phân tích làm rõ vị trí pháp lý của Chính phủ nêu trên. 5. Anh/chị hãy phân tích vị trí pháp lý của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trong tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 5073 | Lượt tải: 47download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phần 2 - Chuyên viên chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi ôn tập Phần II: Hành chính nhà nước và Công nghệ hành chính Chương trình Chuyên viên chính Tại sao nói quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt? Anh/chị hãy phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước? Lấy ví dụ để làm rõ sự khác biệt đó. Quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc ban hành quyết định quản lý HCNN. Thế nào là một quyết định quản lý hành chính nhà nước bất hợp pháp? Theo anh/chị, cần làm gì để hạn chế việc ban hành các quyết định bất hợp pháp? Điều 109 Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: “ Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “. Anh/chị hãy phân tích làm rõ vị trí pháp lý của Chính phủ nêu trên. Anh/chị hãy phân tích vị trí pháp lý của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trong tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay. Cải cách hành chính nhà nước là gì? Anh/chị hãy chỉ ra các nội dung của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay và liên hệ với thực tiễn cải cách của cơ quan/ đơn vị anh/chị công tác để phân tích một trong các nội đung đó.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCâu hỏi ôn tập Phần 2 - chuyên viên chính.doc