Phân loại nhân sự hành chính nhà nước

Nhân sự HCNN Là những người đang làm việc trong cơ quan NN( đặc biệt là các CQHCNN), bao gồm cán bộ, công chức, lao động hợp đồng. Phân loại NSHCNN Là việc phân chia những người lao động làm việc trong CQHCNN thành các loại khác nhau theo những tiêu chí nhất định.

pptx8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/12/2013 | Lượt xem: 2491 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân loại nhân sự hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style PHÂN LOẠI NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Tổ 3 – kh10ns1 www.themegallery.com Company Logo NỘI DUNG Khái niệm 1 Các cách phân loại NSHCNN 3 Vai trò của phân loai NSHCNN 2 I. Khái niệm Là việc phân chia những người lao động làm việc trong CQHCNN thành các loại khác nhau theo những tiêu chí nhất định. Nhân sự HCNN 2. Phân loại NSHCNN Là những người đang làm việc trong cơ quan NN( đặc biệt là các CQHCNN), bao gồm cán bộ, công chức, lao động hợp đồng. II. Vai Trò của phân loại Một là, dễ quản lí, Phục vụ cho việc quy hoạch và thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lí nguồn nhân lực. Cụ thể như: Thứ nhất, Hình thành các tiêu chuẩn để tuyển dụng công chức(độ tuổi, năng lưc, hẩm chất đạo đức,trình độ học vấn..). Thứ hai, Góp phần xác định biên chế hợp lý, thực hiện kế hoạch hóa nguồn nhân lực. Thứ ba, Nhằm sử dụng công chức một cách hợp lý đúng năng lực, trình độ chuyên môn, tránh tình trạng trái ngành trái nghề, nhằm phát huy tối đa khả năng của nhân viên. Thứ tư, Giúp xác định mức tiền lương hợp lý, phù hợp với sự đóng góp của từng người vào công việc của tổ chức Thứ năm, Giúp cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hợp lý, XD hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hợp lý. Hai là, giúp người lao động đáp ứng được các yêu cầu của các loại công việc. Ba là, tạo ra sự cân đối trong sắp xếp và quản lí nguồn nhân lực: về giới tính, độ tuổi,… III. Các cách phân loại Theo hình thức tuyển dụng 1 Theo vị trí công việc 2 Theo trình độ đào tạo 3 Theo hệ thống thứ bậc trong CQHCNN 4 Theo luật CB, CC 2008 5 Một là, Thông qua hình thức bầu cử: cán bộ. Hai là, thông qua chế độ tuyển dụng: công chức, lao động hợp đồng Những người thực hiện hoạt động theo nhiệm kì. Những người thực hiện hoạt động lâu dài, suốt đời. Thực hiện theo hợp đồng công việc. Những người hoạt động theo hình thức thuê mướn thực hiện công việc 1. Theo hình thức tuyển dụng 2. Theo hình thức tuyển dụng Các cách phân loại Các cách phân loại 3. Theo vị trí CV 4. Theo trình độ ĐT Vị trí lãnh đạo, quản lí Vị trí thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ Công việc kĩ thuật Công việc phục vụ, giúp việc. Các loại công việc đặc thù khác. Công chức đào tạo đại học Công chức trình độ chuyên môn giáo dục nghề nghiệp Công chức trình độ chuyên môn dưới giáo dục nghề nghiệp. 5. Theo luật Cán bộ công chức 2008 Loại A Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân loại như sau: Loại B Loại C Loại D Căn cứ vào vị trí công tác, công chức gồm: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Thank you!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxphan_loai_nhan_su_hcnn_0292.pptx
Luận văn liên quan