Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

5. Những hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực CLC của Việt Nam do tác động của sự lạc hậu và sự cứng nhắc trong quá trình đào tạo và quá trình sử dụng nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam thời gian qua. Với thực trạng phát triển nguồn nhân lực CLC như trên, Việt Nam không thể tạo được những bước phát triển đột phá để hình thành nền KTTT và luôn luôn tụt hậu và ngày càng tụt hậu xa hơn so với trình độ phát triển của thế giới. Cách thức phát triển nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam hiện nay vẫn là một cách thức phát triển tuần tự. Việt Nam chưa thực sự tìm ra được điểm nhấn để có bước bật nhảy thực sự trong phát triển nguồn nhân lực CLC nhằm tạo động lực quan trọng cho quá trình hình thành nền KTTT. 6. Để tạo nên sự chuyển biến cơ bản và toàn diện trong phát triển nguồn nhân lực CLC nhằm hướng tới mục tiêu hình thành nền KTTT, trước hết phải có những nhận thức đầy đủ về vai trò quyết định hàng đầu của việc phát triển nguồn nhân lực CLC đối với tương lai phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, cần phải nhận thức được một cách toàn diện những nội dung cốt yếu cần phải thực hiện để phát triển nguồn nhân lực CLC có khả năng làm chủ tri thức mới. Trong quá trình phát triển nguồn nhân lực CLC, hai vấn đề liên quan tới đào tạo và sử dụng phải được coi là những yếu tố tác động trực tiếp và quan trọng nhất. Trong đó, yếu tố đào tạo - đặc biệt là hoạt động đào tạo ở bậc đại học phải được coi là chìa khoá tạo lên sự đột phá cho nguồn nhân lực CLC của Việt Nam.

pdf36 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/09/2014 | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong quá trình hình thành nền KTTT, thì đội ngũ lãnh đạo, quản lý lại đang bị đánh giá là có những suy thoái đạo đức ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của nhân dân. Trong đó, tệ nạn tham nhũng là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của sự suy thoái đạo đức ở đội ngũ này. 17 d, Sự dũng cảm của đội ngũ nhà khoa học xã hội trong việc đề xuất những tư tưởng táo bạo nhằm tạo bước phát triển đột phá cho đất nước Đội ngũ các nhà khoa học xã hội Việt Nam đã có những đóng góp lớn trong việc đề ra những tư tưởng mạnh dạn về việc phải tiến hành phát triển đột phá, phát triển rút ngắn, phát triển nhảy vọt, phát triển kép… để tránh nguy cơ tụt hậu và hướng tới hình thành nền KTTT ở Việt Nam. Tuy nhiên các nhà KHXH Việt Nam vẫn chưa thực sự mạnh dạn trong việc đề xuất những giải pháp đột phá toàn diện để hiện thực hoá tư tưởng đó. Đặc biệt khi những đột phá đó liên quan tới những vấn đề chính trị – xã hội nhạy cảm. 2.2.3.2. Sự hình thành và phát huy tố chất thích ứng và sáng tạo của nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam a, Các chỉ số về chất lượng nguồn nhân lực của một số nước Châu á và Việt Nam Theo kết quả so sánh, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam xếp thứ 11 trên tổng số 12 quốc gia được lựa chọn nghiên cứu. Điều đáng nhấn mạnh là, các điểm số đánh giá về cán bộ quản lý hành chính chất lượng cao, sự thành thạo tiếng anh và sự thành thạo công nghệ cao của nguồn nhân lực CLC Việt Nam là rất thấp, thậm chí thấp hơn và bằng với Inđônêxia, nước xếp cuối cùng trong bảng so sánh xếp hạng. b, Các chỉ số về mức độ thành thạo kỹ năng của đội ngũ nhân lực CLC Thông qua việc khảo sát mẫu đội ngũ cán bộ quản lý hành chính, đội ngũ chuyên gia, đội ngũ cán bộ hành chính thừa hành, có thể khẳng định, mức độ thành thạo công nghệ (thông qua kỹ năng tin học) và mức độ thành thạo ngoại ngữ (thông qua kỹ năng ngoại ngữ) của cả ba đội ngũ trên đều rất thấp. Đây là một lực cản rất lớn để những đội ngũ này phát huy khả năng thích ứng trong quá trình tiếp thu những tri thức hiện đại phục vụ cho công việc chuyên môn, góp phần phát triển đất nước. c, Các chỉ số phản ánh tố chất sáng tạo của nguồn nhân lực CLC Việt Nam Đối với đội ngũ nhà khoa học tự nhiên và công nghệ, tố chất sáng tạo được đánh gía thông qua Số đăng ký quốc tế và Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế là rất thấp. Trong giai đoạn 2002-2007, tổng số đơn đăng ký sáng chế của Singapore là 2.504 đơn, Malaysia có 264 đơn, Philippines có 116 đơn, Thái Lan có 53 đơn, trong khi đó Việt Nam chỉ có 26 đơn. Còn trong 11 năm, từ 1996-2007, các nhà khoa học Việt Nam thuộc 27 ngành công bố tổng cộng 5872 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế chuẩn mực. Số công bố quốc tế các ngành của Thái Lan là 33.205 bài báo; Malaysia: 21.034; Hàn Quốc: 263.401. Trung Quốc: 960.669 bài báo. Đội ngũ nhà KHXH hiện nay phần lớn chỉ thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, thuyết minh quan điểm, đường lối của Đảng, mà chưa thực hiện chức năng chủ yếu là đi vào thực tiễn khảo sát, nghiên cứu, phân tích và phản biện các đường lối, đặc biệt là đường lối CNH, HĐH, từng bước phát triển KTTT. Các nhà khoa học thường thoát ly thực tế, né tránh những vấn đề phức tạp, chỉ ghi chép đơn thuần hay thuyết minh cho thực tiễn, mà ít khi bày tỏ rõ ràng quan điểm sáng tạo riêng của người nghiên cứu. 18 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO Ở VIỆT NAM 2.3.1. Những thành tựu đạt đƣợc trong phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2001 -2007, nguồn nhân lực chất lượng cao đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ về cả số lượng, cơ cấu và những tố chất tiêu biểu. Số lượng nguồn nhân lực chất lượng cao có sự gia tăng với tốc độ ngày càng lớn, chỉ trong 7 năm, số lượng nguồn nhân lực CLC của đã tăng 2,2 lần. Cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao có sự chuyển dịch nhanh hơn ở những ngành tiếp cận kinh tế tri thức. Những tố chất tiêu biểu của nguồn nhân lực chất lượng cao đã bước đầu được hình thành và phát huy, đó là ý thức về sự lạc hậu của đất nước trước xu thế phát triển của thời đại, là sự gia tăng về mức độ thích ứng và khả năng sáng tạo trong sự so sánh giữa những năm trước với các năm sau. Việc thay đổi này ở nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa như một bước khởi động nhằm từng bước thúc đẩy quá trình hình thành nền KTTT ở Việt Nam. 2.3.2. Hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao để hình thành nền KTTT ở Việt Nam. Mặc dù có những chuyển biến bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình phát triển nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam giai đoạn 2001 -2007, nhưng đó chỉ là những chuyển biến được so sánh trong sự khép kín đối với chính nguồn nhân lực CLC của Việt Nam. Nếu so sánh với thế giới và so sánh với yêu cầu của quá trình phát triển đột phá để hình thành nền KTTT thì nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam còn bộ lộ những hạn chế lớn. Những hạn chế đó biểu hiện ở hai vấn đề chính sau: (1) Mất cân đối giữa phát triển về số lượng và phát triển về chất lượng nguồn nhân lực trình độ đại học; (2) Không bắt kịp và bị bỏ lại quá xa trong phát triển cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trình độ đại học so với xu thế hình thành nền KTTT của thời đại ngày nay. 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao ở Việt Nam Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam. Tuy nhiên, luận án chỉ tập trung vào hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất liên quan tới những hạn chế trong giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam. Việt Nam chưa xây dựng được hệ thống giáo dục đại học (bao gồm hệ thống đại học nghiên cứu, hệ thống đại học đại chúng, hệ thống đại học tư, hệ thống đại học công) học chuyên nghiệp ; Cơ chế quản lý giáo dục đại học chưa mang tính tự chủ cao, các trường đại học chưa thực sự có những tự chủ về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, về tài chính, về tổ chức nhân sự… Sự quản lý vẫn mang tính áp đặt và cứng nhắc. Nhóm nguyên nhân liên quan đến quá trình sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam chưa có khả năng thu hút nhân lực chất lượng cao nước ngoài. Sự hạn chế trong thu 19 hút nhân lực nước ngoài của Việt Nam khiến cho tình trạng “chảy máu chất xám” càng trở nên báo động. Những chính sách liên quan tới việc sử dụng lao động như: chính sách tiền lương, tiền công, chính sách bảo hiểm xã hội và các chính sách chế độ khác… chưa tạo động lực cho người lao động tự phấn đấu để phát triển trình độ chuyên môn, tay nghề của mình trong quá trình công tác. Kết luận chƣơng 2 Chủ trương từng bước tiếp cận KTTT đã được đề ra ở Việt Nam từ năm 2001. Để hiện thực hoá chủ trương đó, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực CLC. Từ năm 2001 đến nay, việc phát triển nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam đã đạt được một số những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, những kết quả đó chỉ được đặt trong sự so sánh khép kín đối với chính nguồn nhân lực CLC của Việt Nam. Nếu so sánh với thế giới và so sánh với yêu cầu của quá trình phát triển đột phá để hình thành nền KTTT thì nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam còn bộ lộ những hạn chế lớn: Mất cân đối giữa phát triển về số lượng và phát triển về chất lượng nguồn nhân lực trình độ đại học; (2) Không bắt kịp và bị bỏ lại quá xa trong phát triển cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trình độ đại học so với xu thế hình thành nền KTTT của thời đại ngày nay. Những hạn chế đó do tác động của sự lạc hậu và sự cứng nhắc trong quá trình đào tạo và quá trình sử dụng nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam thời gian qua. Với thực trạng phát triển nguồn nhân lực CLC như trên, Việt Nam không thể tạo được những bước phát triển đột phá để hình thành nền KTTT và luôn luôn tụt hậu và ngày càng tụt hậu xa hơn so với trình độ phát triển của thế giới. Cách thức phát triển nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam hiện nay vẫn là một cách thức phát triển tuần tự. Việt Nam chưa thực sự tìm ra được điểm nhấn để có bước bật nhảy thực sự trong phát triển nguồn nhân lực CLC nhằm tạo động lực quan trọng cho quá trình hình thành nền KTTT. Chƣơng 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO ĐỂ HÌNH THÀNH NỀN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM 3.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO ĐỂ HÌNH THÀNH NỀN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM 3.1.1. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt nam Việc phát triển nguồn nhân lực CLC trong bối cảnh ngày nay sẽ giúp các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nắm bắt các tri thức mới của thời đại, để đi nhanh, đi tắt, đón đầu, rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước phát triển. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực CLC phải được coi là sự lựa chọn hàng đầu của những quốc gia đang phát triển muốn theo kịp xu hướng phát triển KTTT của thời đại ngày nay. 3.1.2. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam phải chú trọng toàn diện về số lƣợng, cơ cấu và chất lƣợng 20 Phát triển nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT ở Việt Nam phải được quan niệm là một quá trình phát triển toàn diện cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng. Trong đó, số lượng phải được gia tăng phù hợp, cơ cấu phải được điều chỉnh hợp lý và chất lượng phải được phát triển bởi những tố chất tiêu biểu thích ứng với yêu cầu của quá trình hình thành nền kinh tế tri thức đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. 3.1.3. Đổi mới việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lƣợng cao là điều kiện cơ bản để phát triển lực lƣợng này Muốn có nguồn nhân lực CLC có thể làm chủ được quá trình chuyển biến mãnh mẽ của thời đại, cần phải tiến hành đổi mới liên tục và cơ bản lĩnh vực đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực CLC. Đổi mới trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực CLC, trước hết là sự đổi mới trong nhận thức. Bên cạnh đó, cần chú trọng vào việc tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo; xúc tiến cải cách, hiện đại hoá hệ thống giáo dục, tạo cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời; gắn kết một cách chặt chẽ, hiệu quả các sơ sở nghiên cứu khoa học, các trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp,… Đổi mới quan trọng nhất trong quá trình sử dụng nguồn nhân lực CLC là phải hình thành được một bầu không khí xã hội dân chủ, khuyến khích tự do tư tưởng, nhất là những tư tưởng mới, đầy tính sáng tạo, có chế độ sử dụng, đánh giá và đãi ngộ nhân tài xứng đáng, tạo điều kiện cho mỗi người có thể làm việc độc lập hơn nhưng lại có thể phát huy được hết sức sáng tạo và trách nhiệm của mình. 3.1.4. Đổi mới triệt để giáo dục đại học theo hƣớng hiện đại là điều kiện trọng tâm để phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao Trong bối cảnh hiện nay, phải tìm ra cách thức để đổi mới triệt để GD ĐH theo hướng hiện đại, làm cho GD ĐH đi trước một bước so với trình độ phát triển kinh tế của đất nước thì nó mới thực sự đảm nhiệm được vai trò phát triển nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT ở Việt Nam. 3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO ĐỂ HÌNH THÀNH NỀN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM 3.2.1. Nhóm giải pháp chung 3.2.1.1. Thành lập cơ quan quốc gia về phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT ở Việt Nam Việc thành lập cơ quan quốc gia về phát triển nguồn nhân lực được đưa ra dựa vào nhu cầu cấp bách về việc cần phải thực hiện công tác thống kê, công tác hoạch định, tư vấn về phát triển nguồn nhân lực một cách chuyên nghiệp, hiện đại và khoa học, đồng thời dựa vào kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong việc thành lập cơ quan này để tạo nên bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế. Cơ quan quốc gia về phát triển nguồn nhân lực cần phải được đầu tư toàn diện cả về nguồn lực con người và nguồn lực vật chất, để đủ sức vươn lên thành một tổ chức đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong tư vấn phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực CLC nói riêng. 3.2.1.2. Thành lập Bộ giáo dục Đại học 21 GDĐH có sự khác biệt cơ bản so với giáo dục phổ thông, vì vậy cần thiết phải có riêng một Bộ Giáo dục đại học đứng ra thực hiện chức năng quan lý cấp học này. Bộ Giáo dục đại học sẽ là đơn vị quản lý thống nhất hệ thống GDĐH ở Việt Nam để tránh tình trạng nhiều Bộ ngành cùng tham gia quản lý quá trình đào tạo. Bộ Giáo dục Đại học sẽ đổi mới cơ chế quản lý GD ĐH một cách cơ bản và toàn diện theo hướng gia tăng mạnh mẽ tính tự chủ rộng rãi cho các trường đại học. 3.2.1.3. Tăng đầu tư để phát triển, hiện đại hoá kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, trước hết là hạ tầng thông tin, internet Để tăng nguồn đầu tư cho phát triển, hiện đại hoá kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, trước hết là hạ tầng thông tin, internet, cần phải đa dạng hoá các nguồn đầu tư theo hướng: khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tháo bỏ các rào cản, có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. 3.2.2. Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao để hình thành nền kinh tế tri thức 3.2.2.1. Đổi mới tư duy giáo dục đại học Đối với Việt Nam, nếu muốn đào tạo nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT, thì tư duy về GD ĐH cần phải có sự đổi mới triệt để. Phải tư duy lại một cách nhất quán mọi vấn đề cơ bản, kể cả những vấn đề được coi là bất biến như bản chất, mục tiêu ... của GDĐH. Chỉ khi nào Việt Nam thoát khỏi những quan niệm sơ cứng, máy móc, giáo điều, lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn chân lý, tiến tới đảm bảo sự tương thích và nhất quán giữa lý luận và thực tiễn thì việc đổi mới triệt để tư duy về GD ĐH mới có thể thực hiện thành công và định hướng đúng đắn cho quá trình đổi mới triệt để GD ĐH theo hướng hiện đại trong bối cảnh hiện nay. 3.2.2.2. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục đại học Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý GD ĐH theo hướng xác định tư cách tự chủ của trường đại học trong việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập. Các trường đại học cần được mở rộng tối đa quyền tự chủ về tài chính, tổ chức, nhân sự, hành chính sự nghiệp, về xây dựng nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Sự chuyển hướng cơ bản trong quản lý nhà nước về GD ĐH sẽ tạo điều kiện cho các trường phát huy khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo trong hoạt động đào tạo. Điều này tất yếu tạo nên những sản phẩm nhân lực đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong xu hướng chuyển động mạnh mẽ của thời đại ngày nay. 3.2.2.2. Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy đại học theo hướng hiện đại Phải xây dựng chương trỡnh với một tỷ lệ thớch hợp giữa kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu gắn liền với nhu cầu của các ngành kinh tế và kiến thức hiện đại, nhằm tạo cho sinh viên, sau khi ra trường, không những chỉ có khả năng tiếp thu tốt sự chuyển giao công nghệ, mà cũn cú thể cải tiến cụng nghệ và tiến tới sỏng tạo cụng nghệ mới. 22 Hiện đại hoá phương pháp giảng dạy chỉ đạt được mục tiêu khi làm chuyển hoá được tư duy của người học, từ tư duy khép kín sang tư duy mở, từ bị nhồi nhét kiến thức sang cần mẫn tự học và tích góp kiến thức. Từ đó, khả năng vô tận của người học sẽ được phát huy và họ sẽ đủ sức sáng tạo lên những bước đi đột phá trong cuộc sống. Hiện đại hoá phương pháp giảng dạy chính là khoa học hoá nó, làm cho nó phù hợp với quy luật nhận thức và quy luật tiếp nhận tri thức của người học. 3.2.2.3. Chuẩn hoá đội ngũ giảng viên đại học Trong thời đại mà nhiều nước công nghiệp tiên tiến đang chuyển dần sang kinh tế trí thức thỡ việc chuẩn húa đội ngũ giảng viên đại học theo các tiêu chí: kiến thức, phương pháp giảng dạy, đạo đức - tư cách và khả năng nghiên cứu. Bên cạnh đó tỷ lệ sinh viên/giảng viên cũng cần được chuẩn hoá theo tiêu chí đề ra. 3.2.2.4. Xây dựng hệ thống giáo dục đại học theo hướng hiện đại Cần tập trung xây dựng ở Việt Nam một số đại học nghiên cứu tiêu biểu trong thời điểm hiện nay để thực hiện việc đào tạo ra ba đội ngũ nhân lực tiên phong trong công cuộc hình thành nền KTTT, đó là đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ nhà khoa học và đội ngũ doanh nhân. Đại chúng hoá giáo dục đại học để từng bước đạt được cấp độ đại học đại chúng ở Việt Nam. Trong quá trình thực hiện đại chúng hoá giáo dục đại học cần: Nhận thức được những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện đại chúng hoá đại học ở Việt Nam; Đa dạng hoá trong giáo dục đại học ; Thị trường hoá giáo dục đại học thông qua việc xây dựng các trường đại học tư vô vị lợi; Quốc tế hoá hoạt động giáo dục đại học. 3.2.3. Nhóm giải pháp về sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao 3.2.3.1. Đổi mới chính sách sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung Đổi mới chính sách tuyển dụng, bố trí sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng xây dựng và thực hiện những phương pháp tuyển dụng công khai, hợp lý, khách quan, chính xác và bố trí phân công nhân lực hợp lý dựa trên cơ sở năng lực và phân tích công việc, xây dựng định mức và các chức danh. Cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiền tệ hoá toàn diện và triệt để; xây dựng hệ thống trả lương hợp lý, hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường; , đẩy nhanh tốc độ cải cách tiền lương trong khu vực Nhà nước nhằm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của nền kinh tế thị trường và có sự hợp lý tương đối so với tiền lương trong khu vực tư Đổi mới chính sách đãi ngộ trong quá trình sử dụng nguồn nhân lực CLC theo hướng: cải tiến các chế độ bảo hiểm xã hội và tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội; tạo môi trường tâm lý – xã hội nơi làm việc kích thích tính tích cực của người lao động; thực hiện những đãi ngộ đối với đội ngũ hoạt động nghiên cứu khoa học; đổi mới chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhân lực CLC làm việc ở vùng nông thôn, miền núi. 3.2.3.2. Tạo sự đột phá trong chính sách thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực tài năng – nhân tài 23 Tối ưu hoá việc thu hút và trọng dụng nhân tài có sẵn của quốc gia theo những yêu cầu sau: thành tâm trong việc thu hút nhân tài; mạnh dạn thu hút và trọng dụng đội ngũ nhân tài trẻ tuổi; linh hoạt trong thu hút và trọng dụng nhân tài ngoài Đảng. Mở ra con đường mới thu hút và trọng dụng đội ngũ trí thức Việt Kiều theo hướng: tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học có thể đi lại, hoặc định cư ở Việt Nam, kể cả việc chấp nhận hai quốc tịch; có thể trả lương tương đương với mức lương họ đang hưởng ở nước ngoài nếu thấy lĩnh vực khoa học đó đặc biệt cần thiết đối với phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam; bố trí nhà ở, sắp xếp công việc cho vợ (hoặc chồng), con; ưu tiên việc bố trí học tập ở những trường có uy tín đối với con các nhà khoa học có nguyện vọng về Việt Nam công tác lâu dài; sắp xếp công việc phù hợp với ngành nghề và có thể giao giữ một số chức vụ quản lý khoa học, kinh tế nếu thấy cần thiết; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học có thể khai thác thông tin khoa học, các điều kiện thí nghiệm, trao đổi học tập và khảo sát thực tế ở Việt Nam đồng thời giao những công việc cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam; cho vay vốn ưu đãi, miễn thuế, cho mượn hoặc cho thuê đất với giá rẻ, giúp các nhà khoa học triển khai các sản phẩm khoa học – công nghệ mới có hàm lượng trí tuệ cao. 3.2.3.3 Tạo mọi cơ hội thuận lợi để đội ngũ nhân tài chính trị phát huy được vai trò dẫn đường cho công cuộc phát triển đột phá ở Việt Nam Gia tăng sức ép của dư luận xã hội về nhu cầu thực hiện con đường phát triển đột phá để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam. Việc gia tăng hơn nữa sức ép của dư luận xã hội là yếu tố mang tính lực đẩy để đội ngũ lãnh đạo quốc gia thực sự có nhu cầu sử dụng những nhân tài chính trị để hiện thực hoá quyết tâm và hành động hướng tới việc xây dựng và hình thành nền KTTT của quốc gia. Giảm thiểu những tác động làm hạn chế quá trình phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ nhân tài khoa học xã hội. Đội ngũ các nhà KHXH chính là lực lượng cơ bản để hình thành nên đội ngũ nhân tài chính trị của mỗi quốc gia. Vì vậy, để đội ngũ nhân tài chính trị phát huy được vai trò dẫn đường trong quá trình thực hiện bước phát triển đột phá ở Việt Nam, lực lượng các nhà KHXH cần phải được phát huy tối đa khả năng sáng tạo tư tưởng của họ bằng cách: xây dựng một Quy chế hoạt động KHXH và nhân văn; có cơ chế đặc biệt nhằm bảo vệ những nhân tài quốc gia khi họ thực hiện những nghiên cứu và phản biện về con đường hình thành nền KTTT của Việt Nam. Kết luận chƣơng 3 Muốn tạo ra những đột phá trong phát triển nguồn nhân lực CLC để có thể hình thành nền KTTT ở Việt Nam, trước hết phải có những nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng hàng đầu của việc phát triển nguồn nhân lực CLC đối với tương lai phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, cần phải nhận thức được một cách toàn diện những nội dung thiết yếu phải thực hiện để có thể phát triển nguồn nhân lực CLC có khả năng làm chủ tri thức mới. Trong quá trình phát triển nguồn nhân lực CLC, hai vấn đề liên quan tới đào tạo và sử dụng phải được coi là những yếu tố tác động trực tiếp và quan trọng nhất. Trong đó, yếu tố đào tạo - đặc biệt là hoạt động 24 đào tạo ở bậc đại học phải được coi là chìa khoá tạo lên sự đột phá cho nguồn nhân lực CLC của Việt Nam. Trên cơ sở định hướng của những nhận thức nêu trên, việc phát triển nguồn nhân lực CLC cần được thực hiện bằng hai giải pháp cơ bản: Đổi mới triệt để giáo dục đại học theo hướng hiện đại; Mở ra một con đường mới trong việc sử dụng nguồn nhân lực CLC. Hai giải pháp này nhằm tạo ra môi trường để nguồn nhân lực CLC có điều kiện gia tăng tối đa về số lượng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu và khai phóng được những tố chất tiềm ẩn để thích ứng và làm chủ được hành trình hướng tới nền KTTT của Việt Nam trong tương lai. KẾT LUẬN Phát triển nguồn nhân lực CLC là một điều kiện cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình từng bước tiếp cận và hình thành nền KTTT của Việt Nam. Phát triển nguồn nhân lực CLC cần phải được thực hiện với những nội dung nào để đảm bảo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ tri thức mới trong quá trình hiện thực hoá nền KTTT ở Việt Nam. Đây chính là chủ đề của Đề tài luận án tiến sỹ kinh tế của nghiên cứu sinh. Từ việc thực hiện chủ đề nghiên cứu này, tác giả luận án đưa ra một số kết luận như sau: 1. Hình thành nền KTTT là một xu thế phát triển tất yếu của thời đại ngày nay. Trong xu thế đó, tri thức đã thay thế vốn và lao động, trở thành yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất quyết định sức mạnh phát triển. Vì vậy, bất kỳ quốc gia nào muốn theo kịp xu thế phát triển của thời đại đều phải chú trọng đặc biệt tới việc phát triển nguồn nhân lực CLC để lực lượng này có khả năng làm chủ tri thức mới. Đây là điều kiện cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự thành công của mỗi quốc gia trong hành trình hướng tới nền KTTT. 2. Việc phát triển nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT cần được thực hiện toàn diện ở ba nội dung: gia tăng số lượng nguồn nhân lực CLC tới để lực lượng này trở thành lực lượng đại chúng trong tổng lực lượng lao động; chuyển dịch cơ cấu nhân lực CLC theo hướng gia tăng lực lượng lao động CLC làm việc trong những ngành công nghiệp tri thức; hình thành và phát huy được những tố chất tiêu biểu, đó là tố chất dân tộc, tố chất thích ứng và tố chất sáng tạo. 3. Có rất nhiều yếu tố tác động tới quá trình phát triển nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT. Tuy nhiên, hai yếu tố tác động trực tiếp và ảnh hưởng toàn diện tới quá trình phát triển này là yếu tố đào tạo (đặc biệt là đào tạo đại học) và yếu tố sử dụng nguồn nhân lực CLC. Trong quá trình phát triển nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT, các quốc gia đã đặc biệt chú trọng tới hai yếu tố này và đã gặt hái được những thành công, đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho những quốc gia đi sau như Việt Nam. 4. Chủ trương từng bước tiếp cận KTTT đã được đề ra ở Việt Nam từ năm 2001. Để hiện thực hoá chủ trương đó, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực CLC. Từ năm 2001 đến nay, việc phát triển nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam đã đạt được một số những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, những kết quả đó chỉ được đặt trong sự so sánh khép kín đối với chính nguồn nhân lực CLC của Việt Nam. Nếu so sánh với thế giới và so sánh với yêu cầu của quá trình phát triển đột phá để hình thành nền 25 KTTT thì nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam còn bộ lộ những hạn chế lớn: Mất cân đối giữa phát triển về số lượng và phát triển về chất lượng nguồn nhân lực trình độ đại học; (2) Không bắt kịp và bị bỏ lại quá xa trong phát triển cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trình độ đại học so với xu thế hình thành nền KTTT của thời đại ngày nay. 5. Những hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực CLC của Việt Nam do tác động của sự lạc hậu và sự cứng nhắc trong quá trình đào tạo và quá trình sử dụng nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam thời gian qua. Với thực trạng phát triển nguồn nhân lực CLC như trên, Việt Nam không thể tạo được những bước phát triển đột phá để hình thành nền KTTT và luôn luôn tụt hậu và ngày càng tụt hậu xa hơn so với trình độ phát triển của thế giới. Cách thức phát triển nguồn nhân lực CLC ở Việt Nam hiện nay vẫn là một cách thức phát triển tuần tự. Việt Nam chưa thực sự tìm ra được điểm nhấn để có bước bật nhảy thực sự trong phát triển nguồn nhân lực CLC nhằm tạo động lực quan trọng cho quá trình hình thành nền KTTT. 6. Để tạo nên sự chuyển biến cơ bản và toàn diện trong phát triển nguồn nhân lực CLC nhằm hướng tới mục tiêu hình thành nền KTTT, trước hết phải có những nhận thức đầy đủ về vai trò quyết định hàng đầu của việc phát triển nguồn nhân lực CLC đối với tương lai phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, cần phải nhận thức được một cách toàn diện những nội dung cốt yếu cần phải thực hiện để phát triển nguồn nhân lực CLC có khả năng làm chủ tri thức mới. Trong quá trình phát triển nguồn nhân lực CLC, hai vấn đề liên quan tới đào tạo và sử dụng phải được coi là những yếu tố tác động trực tiếp và quan trọng nhất. Trong đó, yếu tố đào tạo - đặc biệt là hoạt động đào tạo ở bậc đại học phải được coi là chìa khoá tạo lên sự đột phá cho nguồn nhân lực CLC của Việt Nam. 7. Trên cơ sở những định hướng về mặt quan điểm nêu trên, việc phát triển nguồn nhân lực CLC cần được thực hiện bằng hai giải pháp cơ bản: Đổi mới triệt để giáo dục đại học theo hướng hiện đại; Mở ra một con đường mới trong việc sử dụng nguồn nhân lực CLC. Hai giải pháp này nhằm tạo ra môi trường để nguồn nhân lực CLC có điều kiện gia tăng tối đa về số lượng, chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu và khai phóng được những tố chất tiềm ẩn để thích ứng và làm chủ được hành trình hướng tới nền KTTT của Việt Nam trong tương lai. References Tµi liÖu tiÕng ViÖt [1]. Alvin Toffler, Haiditoffler (1996): Tạo dựng một nền văn minh mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hµ Néi. [2]. Alvin Toffler (2002): Lµn sãng v¨n minh thø ba, Nxb Thanh niªn, Tp Hå ChÝ Minh. [3]. Alvin Toffler (2002): Có sèc t-¬ng lai, Nxb Thanh niªn, Tp Hå ChÝ Minh. [4]. Huy Anh (2004): “M÷c ®é s½n s¯ng cða nguån nh©n løc n­íc ta trong ph²t triÓn nÒn KTTT”, T¹p chÝ Th«ng tin kinh tÕ – x· héi, th¸ng 1. [5]. §inh V¨n ¢n, Hoµng Thu Hoµ (2008): Gi¸o dôc vµ §µo t¹o – ch×a kho¸ cña sù ph¸t triÓn, Nxb Tµi chÝnh, Hµ Néi. 26 [6]. NguyÔn Xu©n Ba (2005): “Yªu cÇu cÊp b²ch vÒ nguån nh©n løc CLC khi ViÖt Nam gia nhËp WTO”, T¹p chÝ Lao ®éng vµ x· héi, sè 256+257 (tõ 1-28/2). [7]. TS. Lª Xu©n B¸, Ths. L-¬ng ThÞ Minh Anh (2005): “Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ v¯ vÊn ®Ò ph²t triÓn nguån nh©n løc CLC ë ViÖt Nam”, T¹p chÝ Qu¶n lý kinh tÕ, sè 3 th¸ng 7. [8]. Hoµng ChÝ B¶o (2008): D©n chñ trong nghiªn cøu khoa häc x· héi – nh©n v¨n – Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [9]. NguyÔn TrÇn B¹t (2005): Suy t-ëng, Nxb Héi nhµ v¨n, Hµ Néi. [10]. NguyÔn TrÇn B¹t (2005):C¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn, Nxb Héi nhµ v¨n, Hµ Néi. [11]. NguyÔn TrÇn B¹t (2005): V¨n ho¸ vµ con ng-êi, Nxb Héi nhµ v¨n, Hµ Néi. [12]. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (2001): ChiÕn l-îc ph¸t triÓn gi¸o dôc, NXB Gi¸o dôc. [13]. Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o (2007): Gi¸o dôc ViÖt Nam - §Çu t- vµ c¬ cÊu tµi chÝnh, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi. [14]. Bé Lao ®éng Th-¬ng binh - x· héi (2004): Sè liÖu thèng kª lao ®éng - viÖc lµm ë ViÖt Nam 2003, Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng - x· héi, Hµ Néi. [15]. Phïng §÷c ChiÕn (2008): “Ph²t triÓn nguån nh©n løc chÊt l­îng cao ®²p ÷ng nhu cÇu x± héi”, T¹p chÝ Th-¬ng m¹i, sè 19. [16]. Ph³m §÷c ChÝnh (2008): “T²c ®éng cða nguån nh©n løc chÊt l­îng ®Õn sø ph²t triÓn cða nÒn kinh tÕ”, T¹p chÝ qu¶n lý nhµ n-íc, sè 152, th¸ng 9. [17]. Vò §×nh Cù – Chñ nhiÖm ( 2005): Xu thÕ chñ yÕu cña sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, sù h×nh thµnh vµ vai trß cña KTTT trong hai thËp niªn ®Çu cña thÕ kû XXI, B¸o c¸o §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp nhµ n-íc KX.08-02. [18]. Vò §×nh Cù, §µo Xu©n S©m – Chñ biªn ( 2006): Lùc l-îng s¶n xuÊt míi vµ KTTT, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [19]. Vñ §×nh Cø ( 2006): “X©y dùng nh÷ng tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v÷ng ch¾c sang KTTT ë n­íc ta”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ , sè th¸ng 2. [20]. Vò §×nh Cù ( 2007): “§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ g¾n víi ph¸t triÓn KTTT”, B¸o §iÖn tö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam sè 21(141). [21]. Daniel Goleman (2007): TrÝ tuÖ xóc c¶m - øng dông trong c«ng viÖc, Nxb tri thøc, Hµ Néi. [22]. NguyÔn V¨n D©n (2009): –DiÖn m³o v¯ triÓn väng cña x± héi tri thøc– cña, Nxb Khoa häc x· héi, Hµ Néi. [23]. Phan §×nh DiÖu (2000): “VÒ con ®­êng x©y døng KTTT ë n­íc ta”, Kú yÕu héi th°o khoa häc vÒ KTTT th¸ng 6, Hµ Néi. 27 [24]. NguyÔn H÷u Dòng (2002): “Ph²t triÓn nguån nh©n løc CLC trong sø nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho² ®Êt n­íc v¯ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ sè 8. [25]. Ph¹m TÊt Dong (1995)(Chñ biªn): TrÝ thøc ViÖt Nam – thùc tr¹ng vµ triÓn väng, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [26]. Ph³m V¨n Dñng (2003): “Xu h­íng chuyÓn sang nÒn KTTT ë c²c n­íc trong khu vùc Ch©u ¸ - Th²i B×nh D­¬ng”, T¹p chÝ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng, sè 1 (42), th¸ng 2. [27]. Vò Cao §µm (2007): Suy nghÜ vÒ khoa häc vµ gi¸o dôc trong x· héi ®-¬ng ®¹i ViÖt Nam, Nxb Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi [28]. Lª Cao §o¯n ( 2003): “KTTT trong qu² tr×nh c«ng nghiÖp ho ¸- hiÖn ®¹i ho ¸thùc hiÖn sù ph t¸ triÓn ®Þnh h­íng hiÖn ®³i, ròt ng¾n”, T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ, sè 306 – th¸ng 11. [29]. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (1987): V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. [30]. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1991): C-¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n-íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. [31]. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1991): V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. [32]. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1995): Mét sè v¨n kiÖn cña Trung -¬ng §¶ng vÒ c«ng t¸c khoa gi¸o, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi [33]. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1996): V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [34]. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001): V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [35]. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2006): V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [36]. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2008): §Ò ¸n X©y dùng ®éi ngò trÝ thøc trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, Tr×nh Héi nghÞ lÇn thø VII Ban ChÊp hµnh Trung -¬ng §¶ng kho¸ X, Hµ néi. [37]. Edgar Morin (2008): B¶y tri thøc tÊt yÕu cho nÒn gi¸o dôc t-¬ng lai, Nxb Tri thøc, Hµ Néi. [38]. NguyÔn Ho¯ng Gi²p, Th²i V¨n Long ( 2000): “NÒn KTTT v¯ nhöng th²ch thøc ®èi víi c²c n­íc ®ang ph²t triÓn”, T¹p chÝ Céng s¶n,, sè 7 – th¸ng 4. [39]. Habil (2004): N-íc §øc thÕ kû XXI – Nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµ kü thuËt, Nxb Tæng hîp TP.HCM. 28 [40]. Ph¹m Minh H¹c - chñ biªn (1996): VÊn ®Ò con ng-êi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [41]. Ph¹m Minh H¹c (2001): Nghiªn cøu con ng-êi vµ nguån nh©n lùc ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [42]. Ph¹m Minh H¹c - chñ biªn (2002): Gi¸o dôc thÕ giíi ®i vµo thÕ kû XXI, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [43]. Hå Anh H°i (2000): “KTTT víi c²c n­íc ®ang ph²t triÓn”, T¹p chÝ th«ng tin lý luËn, sè 6. [44]. NguyÔn Ngäc Ho¯ (2003): “KTTT v¯ t²c ®éng cða nã ®Õn qu² tr×nh héi nhËp kinh tÕ cða ViÖt Nam”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ, sè 10. [45]. NguyÔn C°nh Hå (2001): “B¯n vÒ thøc chÊt cða KTTT”, T¹p chÝ Céng s¶n, sè 7 – th¸ng 4. [46]. Héi nghÞ thÕ giíi c²c nh¯ khoa häc (2000): “Khoa häc cho thÕ kú XXI v¯ nhöng tr²ch nhiÖm míi vÒ khoa häc v¯ viÖc sõ dóng tri th÷c khoa häc”, TC Th«ng tin KHXH, 3. [47]. PhÝ M¹nh Hång (2006): “Thêi ®³i KTTT- c¬ héi vµ th¸ch thøc ®Æt ra ®èi víi c¸c n-íc ®ang ph²t triÓn”, T¹p chÝ Ch©u ¸-Th¸i B×nh D-¬ng sè 07 tõ ngµy 13-19/2. [48]. TrÇn Quèc Hïng, §ç TuyÕt Khanh (2002): NhËn diÖn nÒn kinh tÕ míi toµn cÇu ho¸, Nhµ xuÊt b¶n TrÎ, Tp Hå ChÝ Minh. [49]. NguyÔn §¾c H-ng (2007): Ph²t triÓn nh©n t¯i chÊn h­ng ®Êt n­íc–, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [50]. NguyÔn §¾c H-ng, Phan Xu©n Dòng (2004): Nh©n tµi trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn quèc gia, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [51]. NguyÔn §×nh H-¬ng (2009): ViÖt Nam h-íng tíi nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, Hµ Néi. [52]. §Æng Höu (2000): “KTTT: thêi c¬ vµ th¸ch thøc ®èi víi n-íc ta–, T¹p chÝ Céng s¶n, sè 8. [53]. §Æng H÷u (2000): –Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ sù xuÊt hiÖn nÒn KTTT–, T¹p chÝ Tia s¸ng sè 6. [54]. §Æng Höu (2000): “Tranh thð thêi c¬ ®Ó ®i t¾t v¯o nÒn KTTT”, T¹p chÝ Tia s¸ng sè 6. [55]. §Æng Höu (2000): “KTTT víi chiÕn l­îc ph²t triÓn cða ViÖt Nam”, T¹p chÝ C«ng t¸c khoa gi¸o sè th¸ng 8. [56]. §Æng H÷u (2001): Ph¸t triÓn KTTT- rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 29 [57]. §Æng Höu (2002): “Ph¸t triÓn KTTT, rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho²”, T¹p chÝ Céng s¶n sè 12 th¸ng 8. [58]. §Æng Höu (2003): “§éng løc cho KTTT”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ sè 6. [59]. §Æng Höu (2003): “Ph²t triÓn nguån løc con ng­êi cho c«ng nghiÖp ho², hiÖn ®³i ho² trªn c¬ së tiÕp tôc ®æi míi gi¸o dôc - ®¯o t³o”, T¹p chÝ Khoa häc x· héi, sè 1(59). [60]. §Æng H÷u (2004): “KTTT – løc l­îng s°n xuÊt cða thÕ kú XXI”, B¸o ®iÖn tö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sè ngµy 15/11. [61]. §Æng H÷u (2004): KTTT – thêi c¬ vµ thö th¸ch ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi . [62]. §Æng H÷u – Chñ nhiÖm (2005): Xu h-íng ph¸t triÓn cña nÒn KTTT vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn sù ph¸t triÓn vµ lùa chän chiÕn l-îc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ViÖt Nam, B¸o c¸o §Ò tµi nghiªn cøu khoa khoa häc cÊp nhµ n-íc KX 02.03. [63]. §Æng Höu (2005): “§µo t¹o nh©n lùc cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ dùa trªn tri th÷c ë n­íc ta hiÖn nay”, T¹p chÝ Céng s¶n, sè 4 th¸ng 2. [64]. §Æng Höu (2006): “Ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o, x©y dùng hÖ thèng ®æi míi quèc gia ®Ó héi nhËp v¯o xu thÕ ph²t triÓn KTTT to¯n cÇu”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ sè 11. [65]. §Æng H÷u – chñ biªn (2009): Ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc g¾n víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam, Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc x· héi, Hµ Néi. [66]. Joseph E. Stiglitz (2008): Toµn cÇu ho¸ vµ nh÷ng mÆt tr¸i, Nxb TrÎ, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. [67]. Joseph E. Stiglitz (2008): VËn hµnh toµn cÇu ho ,¸ Nxb TrÎ, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. [68]. John Naisbitt (2009): Lèi t- duy cña t-¬ng lai, Nxb Lao ®éng – x· héi, Hµ Néi. [69]. John L. Petersen (2000): Con ®-êng ®i ®Õn n¨m 2015, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [70]. Karen Nesbitt Shanor (2007): “TrÝ tuÖ næi tréi–, Nxb Tri thøc, Hµ Néi. [71]. §oµn V¨n Kh¸i: (2005): Nguån lùc con ng-êi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam, Nxb Lý luËn chÝnh trÞ, Hµ Néi. [72]. Karl Max, Angghen (2000): Toµn tËp, TËp 46, PhÇn II, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [73]. KÕt luËn cða c²c nh¯ khoa häc ®­îc gi°i n«ben 1978: “M­êi s²u kÕt luËn vÒ tiÕn tr×nh to¯n cÇu”, T³p chÝ tri th÷c v¯ c«ng nghÖ, sè 10-1994. [74]. Ph³m ThÞ Khanh (2007): “Ph²t triÓn nguån nh©n løc chÊt l­îng cao ®²p ÷ng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”, T¹p chÝ Lao ®éng vµ X· héi, sè 325, th¸ng 12. 30 [75]. NguyÔn §×nh Kh¸ng (2002): “KTTT v¯ nhöng vÊn ®Ò míi ®Æt ra cho lý luËn v¯ thøc tiÔn vÒ thêi kù qu² ®é lªn chð nghÜa x± héi ë n­íc ta”, T¹p chÝ Gi¸o dôc lý luËn, sè 1, tr. 19 – 21. [76]. Mai KiÖm (2003): " Lý luËn gi¸ trÞ cña C.M¸c vµ vÊn ®Ò tiÕp cËn KTTT ë ViÖt Nam", T¹p chÝ Céng s¶n, sè 31- th¸ng 11. [77]. NguyÔn TrÞnh KiÓm (2007): “Ph²t triÓn nguån nh©n løc chÊt l­îng cao phóc vó cho qu² tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”, T¹p chÝ Gi¸o dôc lý luËn, sè 9. [78]. An Kiªn (2003): "ChÝnh s¸ch cö tuyÓn §H - C§", B¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i, sè 153, ngµy 23 th¸ng 12. [79]. NguyÔn Quang KÝnh (2004): “Sõa ®æi, bæ sung LuËt Gi²o dóc nh´m ph²t triÓn gi¸o dôc theo h­íng chuÈn ho², hiÖn ®³i ho², x± héi ho²”, B¸o Gi¸ o dôc vµ thêi ®¹i, sè 1. [80]. Vũ Trọng Lâm (2004): Kinh tế tri thức ở Việt Nam - Quan điểm và giải pháp phát triển, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hµ Néi. [81]. Vñ Träng L©m, TrÇn §×nh Thiªn (2003): “Ph²t triÓn KTTT ë Thð ®« H¯ Néi”, T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ, sè 306 – th¸ng 11. [82]. §Æng Méng L©n (2001): KTTT: Nh÷ng kh¸i niÖm vµ vÊn ®Ò c¬ b¶n, Nhµ xuÊt b¶n Thanh niªn, Hµ Néi. [83]. Bïi ThÞ Ngäc Lan (2004): "KTTT - c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi chñ nghÜa x· héi trong thÕ kû 21", T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ, sè 4. [84]. Bïi ThÞ Ngäc Lan (2000): “VÒ nhöng vÊn ®Ò c¬ b°n cða nguån løc trÝ tuÖ ViÖt Nam”, T¹p chÝ nghiªn cøu lý luËn, sè3. [85]. §Æng B¸ L·m-TrÇn Thµnh §øc (2002): Ph¸t triÓn nh©n lùc c«ng nghÖ -u tiªn ë n-íc ta trong thêi kú c«ng nghiÖp ho ,¸ hiÖn ®¹i ho ,¸ Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, Hµ Néi. [86]. Lª ThÞ ¸I L©m (2003): Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng qua gi¸o dôc vµ ®µo t¹o – Kinh nghiÖm §«ng ¸, Nhµ xuÊt b¶n khoa häc x· héi, Hµ Néi. [87]. Lester C.Thurow (2003): Lµm giµu trong nÒn KTTT, Nxb TrÎ, Tp Hå ChÝ Minh. [88]. NguyÔn V¨n Lª ( 2003): "Ph¸t triÓn khoa häc vÒ con ng-êi trong ho¹t ®éng Kinh tÕ - x· héi", T¹p chÝ Céng s¶n, sè 3 - th¸ng 1. [89]. Ng« V¨n LÖ (chñ biªn - 2001): Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n b-íc vµo thÕ kû XXI, Nxb Tp HCM. [90]. L­u Ly (2004): “NhËt B°n: nç løc xo² bà kho°ng c²ch gi²o dóc giöa c²c vïng”, B¸o Gi¸o dôc vµ Thêi ®¹i, sè 95 ngµy 7 th¸ng 8. [91]. Vò Minh M·o, Hoµng Xu©n Hoµ (2004): "D©n sè vµ chÊt l-îng nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ", T¹p chÝ Céng s¶n, sè 10- th¸ng 5. 31 [92]. §Æng B¸ L·m, TrÇn Kh¸nh §øc (2002): Ph¸t triÓn nh©n lùc c«ng nghÖ -u tiªu ë n-íc ta trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi. [93]. NguyÔn Thµnh Long (2003): “Ph²t triÓn nguån nh©n løc khoa häc-c«ng nghÖ ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho², hiÖn ®³i ho² ®Êt n­íc”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ sè 5. [94]. NguyÔn §×nh LuËn (2005): “Ph²t triÓn nguån nh©n løc CLC cho sø nghiÖp c«ng nghiÖp ho², hiÖn ®³i ho² ®Êt n­íc”, T¹p chÝ N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, kú 2 th¸ng 7. [95]. Vñ ThÞ Ph­¬ng Mai (2007): “Nguån nh©n løc chÊt l­îng cao – Lý luËn v¯ thøc tiÔn”, T¹p chÝ Lao ®éng vµ X· héi, sè 308, th¸ng 4. [96]. Hå ChÝ Minh (2000): Toµn tËp, tËp 4, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [97]. Hå ChÝ Minh (2000): Toµn tËp, tËp 5, 6, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [98]. §ç M-êi (1995): NhiÖm vô cña KHXH trong ®æi míi hiÖn nay, Trung t©m KHXH vµ nh©n v¨n quèc gia, Nxb KHXH, Hµ Néi. [99]. §ç Hoµi Nam, TrÇn §×nh Thiªn ( 2003): "M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n theo ®Þnh h-íng XHCN cña ViÖt Nam giai ®o¹n tíi", T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ, sè 300 - th¸ng 5. [100]. TrÇn V¨n Nhung ( 2004): "§æi míi gi¸o dôc §¹i häc ViÖt Nam: Héi nhËp vµ th¸ch thøc", T¹p chÝ Gi¸o dôc, sè 86 - th¸ng 5. [101]. Lª ThÞ Ng©n (2005): N©ng cao chÊt l-îng NNL tiÕp cËn KTTT ë ViÖt Nam, LuËn ¸n TiÕn sü. [102]. Lª ThÞ Ng©n (2001): “Nguån nh©n løc ViÖt Nam víi nÒn KTTT”, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ, sè 276, th¸ng 5. [103]. Th i¸ Ng«n (1999): Thêi ®¹i KTTT, Nxb Nh©n d©n Thiªn T©n Trung Quèc [104]. NhiÒu t¸c gi¶ (2006): Gi¸o dôc – nh÷ng lêi t©m huyÕt, Nxb Th«ng tÊn, Hµ Néi. [105]. NhiÒu t¸c gi¶ (2008): Kinh nghiÖm cña mét sè n-íc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o khoa häc vµ c«ng nghÖ g¾n víi x©y dùng ®éi ngò trÝ thøc, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [106]. NguyÔn An Ninh (2008): Ph¸t huy tiÒm n¨ng trÝ thøc khoa häc x· héi ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. [107]. Ph¹m Quang Phan - chñ biªn (2002): Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ KTTT, B¸o c¸o kÕt qu¶ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi. [108]. TrÇn H÷u Ph¸t (2004): "§æi míi gi¸o dôc ®¹i häc ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ tham gia héi nhËp", T¹p chÝ Céng s¶n, sè 7,th¸ng 4. [109]. §Æng Phong (2009): T- duy kinh tÕ ViÖt Nam 1975 - 1989, Nxb Tri thøc, Hµ Néi. 32 [110]. NguyÔn Minh Phong (2003): "Nguån nh©n lùc cho ph¸t triÓn KTTT ë thµnh phè Hµ Néi trong thêi gian tíi", T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi, sè 4 (84). [111]. Ly Qiang (2001): “Ph²t triÓn chÝnh trÞ häc phóc vó cho c«ng cuéc c°i c²ch v¯ ph²t triÓn ë Trung Quèc”, ViÖn th«ng tin KHXH, HVCTQG HCM, Tµi liÖu phôc vô nghiªn cøu, Sè 29-30, Hµ Néi. [112]. NguyÔn Quang (2003): “Kinh tÕ trÝ th÷c”, T¹p chÝ d©n téc vµ thêi ®¹i, sè 34. [113]. Ph³m Ngäc Quang (2003): “KTTT – xÐt tõ gi¸c ®é lùc l-îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt”, T¹p chÝ TriÕt häc, sè 3(142), th¸ng 3. [114]. Ph¹m Ngäc Quang (2003): “T¸c ®éng cña KTTT ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc th­îng tÇng–, Héi th°o khoa häc “KTTT v¯ CNH, H§H ròt ng¾n ë ViÖt Nam”, H¯ Néi th¸ng 8/2003. [115]. Hå SÜ Quý (2007): Con ng-êi vµ ph¸t triÓn con ng-êi, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi. [116]. Rowan Gibson - biªn tËp (2006): T- duy l¹i t-¬ng lai, Nxb TrÎ, Tp Hå ChÝ Minh. [117]. Ronald Gross (2007): Häc tËp ®Ønh cao, Nxb lao ®éng, Hµ Néi. [118]. Tr-¬ng ThÞ Minh S©m (2003): Nh÷ng luËn cø khoa häc cña viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc c«ng nghiÖp cho vïng kinh tÕ träng ®iÓm ph¸i Nam, Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc x· héi, Hµ Néi. [119]. TrÇn Cao S¬n (2004): –M«i tr­êng x± héi nÒn KTTT – Nh÷ng nguyªn lý c¬ b°n–, Nxb Khoa häc X· héi, Hµ Néi. [120]. NguyÔn V¨n Th¯nh (2009): “Ph­¬ng h­íng v¯ gi°i ph²p ph²t triÓn nguån nh©n løc chÊt l-îng cao ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp v¯ ph²t triÓn”, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o, sè 2. [121]. NguyÔn V¨n Thµnh (2008): Nguån nh©n lùc chÊt l-îng cao: HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn, sö dông v¯ c²c gi°i ph²p t¨ng c­êng–, §Ò tµi nghiªn cøu cÊp bé – Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- [122]. §inh Träng Th¾ng, Ng« V¨n Giang (2001): “Ph²t triÓn nguån nh©n løc ViÖt Nam trong bèi c°nh to¯n cÇu ho² kinh tÕ”, T¹p chÝ Lao ®éng vµ X· héi, Sè chuyªn ®Ò III. [123]. TrÇn §×nh Thiªn (2000): “KTTT v¯ vÊn ®Ò løa chän chän m« h×nh ph²t triÓn ë ViÖt Nam”, T¹p chÝ Céng s¶n sè 22 th¸ng 11. [124]. Thomas L.Friedman (2006): ThÕ giíi ph¼ng, Nxb TrÎ, Tp Hå ChÝ Minh. [125]. PhÝ Quèc Thuyªn (2004): Thøc hiÖn phàng vÊn GS.TSKH. §¯o Träng Thi: “Nh©n tµi – ph°i g¾n sõ dóng víi ®¯o t³o”, B¸o Gi¸o dôc vµ Thêi ®¹i, sè 100 ngµy 19 th¸ng 8. [126]. M³c V¨n TiÕn (2000): “Vai trß cða nguån nh©n løc trong nÒn KTTT”, T¹p chÝ lao ®éng vµ x· héi, sè 9. 33 [127]. TS. NguyÔn TiÖp (2004): “Ph²t triÓn nguån nh©n løc trong qu² tr×nh héi nhËp vµ toµn cÇu ho²”, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn, sè 83 th¸ng 5. [128]. V­¬ng To¯n (2008): “VÒ t×nh tr³ng thiÕu chuyªn gia – nguån nh©n lùc chÊt l-îng cao ë n­íc ta hiÖn nay”, T¹p chÝ Th«ng tin vµ dù b¸o Kinh tÕ – x· héi, sè 33, th¸ng 9. [129]. Tony Buzan (2007): B¶n ®å t- duy trong c«ng viÖc, Nxb Lao ®éng-x· héi, Hµ Néi. [130]. Tony Buzan (2007): LËp b¶n ®å t- duy, Nxb Lao ®éng-x· héi, Hµ Néi. [131]. Tony Buzan (2008): §ãn nhËn thay ®æi, Nxb Tæng hîp Tp Hå ChÝ Minh. [132]. NguyÔn C¶nh Toµn (1996): §µo t¹o vµ sö dông nh©n tµi, B¸o Nh©n d©n, ngµy 9/11. [133]. L-u Ngäc TrÞnh (2003): "Nguån nh©n lùc trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn KTTT ë NhËt B¶n", T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi, sè 11(91). [134]. L­u Ngäc TrÞnh (2003): “Nh©n løc trong nÒn KTTT: vÊn ®Ò v ¯nhöng gi°i ph²p ph²t triÓn” L­u Ngäc TrÞnh, T¹p chÝ Ch©u Mü ngµy nay, sè 9. [135]. Ths. NguyÔn Huy Trung (2006): “Xung quanh vÊn ®Ò x©y døng nguån nh©n løc CLC”, T¹p chÝ Lao ®éng vµ x· héi, Sè 287 tõ 16-31/5. [136]. Trung t©m Th«ng tin khoa häc v¯ c«ng nghÖ quèc gia (2006): “Khoa häc vµ c«ng nghÖ thÕ giíi nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI–, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ. [137]. Trung t©m Th«ng tin KHXH (1995): Con ng-êi vµ nguån lùc con ng-êi trong ph¸t triÓn, Trung t©m khxh & nv quèc gia, Hµ Néi. [138]. Phïng ThÕ Tr­êng: “Nguån nh©n løc ViÖt Nam tr­íc yªu cÇu c«ng nghiÖp ho² v¯ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi”, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn. [139]. NguyÔn Anh TuÊn (2008): “Thøc tr³ng v¯ gi°i ph²p ph²t triÓn nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao”, T¹p chÝ Khoa häc vµ C«ng nghÖ, sè 4. [140]. NguyÔn KÕ TuÊn (2004): Ph¸t triÓn KTTT ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [141]. NguyÔn Thanh TuÊn (1998): Mét sè vÊn ®Ò vÒ trÝ thøc ViÖt Nam, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [142]. Phan §¨ng TuÊt (2003): “Ph²t triÓn KTTT v¯ sø løa chän chiÕn l­îc ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho², hiÖn ®³i ho² ë ViÖt Nam”, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn sè 72 th¸ng 6. [143]. Th²i Höu TuÊn (2004): “N©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ tri thøc ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho², hiÖn ®³i ho² ®Êt n­íc”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ, sè 3. [144]. Ph¹m Hång Tung (Chñ biªn - 2005): Kh¶o l-îc vÒ kinh nghiÖm ph¸t hiÖn, ®µo t¹o vµ sö dông nh©n tµi trong lÞch sö ViÖt Nam, Nxb §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, Hµ Néi. [145]. TrÇn V¨n Tïng (2005): §µo t¹o, båi d-ìng vµ sö dông nguån nh©n lùc tµI n¨ng, Nhµ xuÊt b¶n ThÕ giíi, Hµ Néi. 34 [146]. Ng« Quý Tïng (2000): KTTT – xu thÕ míi cña thÕ kû XXI, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [147]. TrÞnh Minh T÷ (2004): “Ph²t triÓn gi²o dóc tô xa gãp phÇn x©y døng x± héi häc tËp”, T¹p chÝ Gi¸o dôc, sè 82 – th¸ng 4. [148]. V.I. Lªnin: Toµn tËp, t26, Nxb TiÕn bé, Matxc¬va. [149]. Hå Träng ViÖn (2003): “N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n løc ®²p ÷ng yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ, sè 1. [150]. ViÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn (2001): C¬ së khoa häc cña mét sè vÊn ®Ò trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n 2020, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. [151]. ViÖn Khoa häc gi¸o dôc ViÖt Nam (2008): Kinh nghiÖm cña mét sè n-íc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o khoa häc vµ c«ng nghÖ g¾n víi x©y dùng ®éi ngò trÝ thøc, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi [152]. ViÖn Khoa häc lao ®éng vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi - Bé Lao ®éng th-¬ng binh vµ x· héi (2002): B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi cÊp Bé: C¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®µo t¹o lao ®éng cho khu vùc c«ng nghÖ cao vµ ngµnh kinh tÕ quèc d©n mòi nhän, Hµ Néi. [153]. ViÖn nghiªn cøu d- luËn x· héi (2007): Phô lôc ®Ò ²n –X©y dùng ®éi ngò trÝ thøc trong thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc, héi nhËp KTQT–, Hµ Néi. [154]. ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung -¬ng (1999), H-íng tíi mét chiÕn l-îc ph¸t triÓn con ng-êi, Hµ Néi. [155]. William Easterly (2009): Truy t×m c¨n nguyªn t¨ng tr-ëng, Nxb Lao ®éng – x· héi, Hµ Néi. C¸c c«ng tr×nh tiÕng n-íc ngoµi [156]. Alfred Watkins (2003): Transforming Russian Science and Technology for a Modern Knowledge Economy–, World Bank Policy Research Working Paper 2974, February. [157]. APEC Economic Committee (2000): Towards knowledge-based-economic in APEC, Report , November. [158]. Carl Dahlman and Anuja Utz (2004): India and the Knowledge Economy-Leveraging Strengths and Opportunities, World Bank Institute, Nov. [159]. Carl J.Dahlman, Jean-Eric Aubert (2001): China and the Knowledge Economy: Seizing the 21 th Century, Washington D.C. Sept. [160]. Clelio Compolina Diniz (2001): Knowledge economy and regional development in Brasil, Paris Dec. 35 [161]. Daniele Archibugi Alberto Coco (2004): Is Europe Becoming the Most Dynamic Knowledge Economy in the World, Italian National Research Council and Harvard University, December. [162]. David de Ferranti, Guillermo E.Perry, Daniel Lederman, William F.Maloney (2002): From natural resources to knowledge- based economy The World Bank. [163]. http:// dti.gov.uk/comp/competitive: The Knowledge Economy in UK – What is the Knowledge Driven Economy? [164]. Kaufmann Daniel (1998): A model of Human Capital Production and Evidence from LDCs, Word development 23 (5): 751-65. [165]. Mario Baldassarri, Luigi Paganetto vµ E®mun S. Phelps (1994): International Differences in Growth Rates, St. Martin’s Press. [166]. OECD (1996): The Knowledge-Based Economy, Paris. [167]. Inter Departmental Committee on Science, Technology and Innovation (2004): Building Ireland–s Knowledge Economy - The Irish Action Plan For Promoting Investment in R&D to 2010–,July. [168]. Richard Florida (2004): The rise of the creative class, Basic Book – A member of the Perseus Books Group. [169]. Walter W.McMahon (2002): Education and Development, Oxford University Press. [170]. World Bank Policy Research Working (2003): Russian Science and Technology for a Modern Knowledge Economy, Paper 2974, February. [171]. World Bank (2000): Korea–s Transition to a Knowledge-based Economy, OECD Report, June. C¸c trang Web [172]. thuc.htm [173]. www.hids.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=1679&cap=3&id=5087 [174]. [175]. [176]. [177]. thuc.htm. [178]. thuc.htm. 36 [179]. thuc.htm [180].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphat_trien_nguon_nhan_luc_chat_luong_cao_de_hinh_thanh_nen_kinh_te_tri_thuc_o_viet_nam_9468.pdf
Luận văn liên quan