Ponzi Game và cuộc đua lãi suất ở Việt nam

Ngoài việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc trao đổi thƣơng mại tạo điều kiện cho việc xuất khẩu phần mềm, Việt Nam còn phải đặc biệt chú trọng đến việc thực thi luật bản quyền cho các sản phẩm phần mềm. Việc thực thi nghiêm chỉnh các luật về bản quyền một mặt sẽ thúc đẩy nền công nghiệp phần mềm trong nƣớc phát triển, mặt khác sẽ tạo một môi trƣờng kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp nƣớc ngoài đầu tƣ vào công nghiệp phần mềm Việt Nam. Các công ty nƣớc ngoài sẽ không còn e ngại khi thuê các công ty Việt Nam làm gia công phần mềm

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ponzi Game và cuộc đua lãi suất ở Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf[YRC]-Ponzi game va cuoc dua lai suat o Viet Nam.pdf
  • pdfPhu luc.pdf
  • pdfTai lieu tham khao.pdf
Luận văn liên quan