Quản lý thư viện trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

 ĐỌC GIẢ: (MSDG, TENDG, DIACHI, NGAYSINH, EMAIL, GIOITINH, THONGTINKHAC, HINHANHDG)  SÁCH: (MSSACH, TENSACH, TACGIA, NHAXB, NAMXB, LANXB, SOLUONG, NOIDUNG)  PHIẾU MƯỢN: (SOPHIEUMUON, MSSACH, HANTRA)  MƯỢN SÁCH: (SOPHIEUMUON, MSDG, MSNV, NGAYMUON)  BỘ PHẬN QUẢN LÝ: (MSNV, MATMA, HOVATEN, DIACHI, NGAYSINH, GIOITINH, DIENTHOAI, EMAIL, NGAYVAOLAM, HINHANHNV)  TRẢ SÁCH: (SOPHIEUMUON, MSSACH, MSNV, NGAYTRA)  USER: (TENNGUOIDUNG,PASSWORD, QUYENADMIN, GHICHU)  QUY ĐỊNH THẺ ĐỌC:( MAQDINH, TENQDINH, TUOIQDINH, NGAYAPDUNG)  QUY ĐỊNH PHẠT: (MAQDINH, SOTIENPHAT, NGAYAPDUNG, GHICHU)  QUY ĐỊNH TRẢ SÁCH: (MAQDINH, MALOAIDG, SOSACHMUONTAICHO, SONGAYMUONVE, SOSACHMUONVE, NGAYAPDUNG)

pdf51 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 1777 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý thư viện trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 1 - KHOA THƯ VIỆN THƠNG TIN BỘ MƠN QUẢN LÝ THƯ VIỆN Tiểu luận mơn học Đề tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐVHNT & DL SÀI GỊN Nhĩm thực hiện: Họ và tên 1. Hồ Minh Trung 2. Lê Văn Thanh Tp.Hồ Chí Minh, năm 2009 Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 2 - NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TP. HCM, Ngày ……. Tháng ……. Năm 2009 Giáo viên hướng dẫn xác nhận …………………………….. Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 3 - LỜI NĨI ĐẦU Trong xu thế phát triển ngày nay thì cơng nghệ thơng tin đã và đang đĩng vai trị vơ cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực. Tin học phát triển đã giải quyết được vấn đề quản lý, sử dụng, tìm kiếm, bảo mật, lưu trữ hiệu quả một khối lượng khổng lồ mà hằng ngày được tạo ra bởi thế giới luơn biến động. Vì thế việc ứng dụng tin học hĩa vào thực tiễn địi hỏi chúng ta phải liên tục học tập, nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm cơng nghệ thơng tin thiết thực, tính tương tác cao và đáp ứng được những địi hỏi của đối tượng sử dụng. Cơng nghệ phần mềm một khái niệm khá mới mẽ tuy nhiên nĩ đã mang lại những lợi ích vơ cùng to lớn cho con người. Do đĩ chúng ta cần đẩy mạnh việc sản xuất, thiết kế, thử nghiệm và phát triển phần mềm ứng dụng trong mọi lĩnh vực. Để gĩp phần tin học hĩa quản lý, chúng em đã xây dựng phần mềm “Quản lý thư viện trường CĐVHNT&DL Sài Gịn” với mục tiêu cĩ thể ứng dụng và thực sự mang lại hiệu quả cơng tác quản lý cho các thư viện trường Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 4 - LỜI CẢM ƠN Qua một thời gian học tai trường Trung Cấp – Tư Thục – Kinh Tế - Kỹ Thuật – Tây Nam Á chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cơ giảng dạy tại trường Tây Nam Á Thành Phố Hồ Chí Minh, các thầy cơ giảng dạy trong khoa Cơng Nghệ thơng tin đã tận tình giảng dạy và dẫn dắt chúng em trong quá trình học tập tại trường và đã truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống, giờ em đã hiểu biết những gì cần học và cần cho cuộc sống hiện nay, từ đĩ chúng em nhận thức được phương hướng tổ chức, quản lý, và cách giao tiếp với mọi người. Để xây dựng một đề tài thật khĩ khăn nhưng nhờ cĩ sự hướng dẫn tận tình của thầy cơ đã giúp đỡ em. Chúng em vơ cùng biết ơn cha mẹ và gia đình đã sinh thành, nuơi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho chúng em trong suốt quá trình học tập và tu dưỡng. Và cảm ơn đến trường CĐVHNT&DL Sài Gịn để chúng tơi được khảo sát, tìm hiểu và hồn thành khĩa tiểu luận mơn học “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin” Đặt biệt em chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường TC-KT-KT-TÂY NAM Á, và lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Hồ Ngọc Lưu tận tình giúp đỡ, gĩp ý cho chúng em thực hiện khĩa tiểu luận “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin” thật sinh động và đã cho chúng em biết thêm một hướng mới. Mặc dù chúng em đã cố gắng hết sức để hồn thiện khĩa tiểu luận này nhưng khơng tránh khỏi những thiếu sĩt. Chúng em rất mong nhận được sự gĩp ý chân thành của quý thầy cơ,mọi người để bài viết của chúng em hồn thiện hơn. Sinh viên thực hiện Hồ Minh Trung Lê Văn Thanh Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 5 - NHĨM (23) QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐVHNT&DL SÀI GỊN CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG Sơ Đồ Tổ Chức Các Bộ Phận Thư Viện Trường CĐVHNT&DL Sài Gịn I.Cơ cấu tổ chức : Thư viện trường CĐVHNT&DL Sài Gịn là trung tâm văn hĩa giáo dục của nhà trường, cĩ chức năng cung cấp tri thức thơng tin và tư liệu về các lĩnh vực kinh tế, văn hĩa, nghệ thuật và du lịch. Trường đã xây dựng một hệ thống tổ chức các bộ phận với vai trị chuyên trách và cĩ sự hỗ trợ lẫn nhau các nghiệp vụ liên quan trong tồn bộ hoạt động quản lý thư viện bao gồm: 1. Ban Giám Hiệu 2. Tổ Thư Viện 3. Bộ Phận Quản Lý Sách 4. Bộ Phận Quản Lý Mượn Trả Sách 5. Bộ Phận Quản Lý Đọc Giả II.Vai trị của từng bộ phận 1.1 Ban Giám Hiệu  Quản lý và điều hành các bộ phận trong thư viện  BGH cĩ quyền thống kê và xem thống kê của các bộ phận trong thư viện : thống kê về sách trong thư viện thống kê về mượn trả đọc giả  Lên kế hoạch định hướng chiến lược đáp ứng nhu cầu sách giảng dạy cho giáo viên và đọc giả  Nhận báo cáo từ các bộ phận như: BP.quản lý sách, BP.mượn trả sách, BP.quản lý đọc giả, từ đĩ tổng kết lại tình hình thực tiễn và đưa ra các yêu cầu để điều chỉnh thích hợp tới từng bộ phận 1.2 Tổ Thư Viện BGH TỔ THƯ VIỆN BP.Quản lý sách BP.Quản lý mượn trả sách BP.Quản lý đọc giả NHĨM (23) Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 6 -  Tổng kết về số lượng các đầu sách trong thư viện về việc sử dụng sách của sinh viên  Kiểm tra các bộ phận quản lý khác  Nhận báo cáo hàng tuần của các bộ phận  Gửi báo cáo hàng năm lên Ban Giám Hiệu 1.2.1 Bộ Phận Quản Lý Sách  Tiến hành phân loại sách sau khi tiến hành xử lý nghiệp vụ như: đĩng bìa, gắn mã số cho sách theo quy ước cuối cùng cập nhật thơng tin sách vào CSDL  Cập nhật và bổ sung sách mới theo yêu cầu của giáo viên và đọc giả  Khi sách đã củ nát khơng cịn giá trị sử dụng bộ phận xử lý nghiệp vụ tiến hành tiêu hủy sách cập nhật lại CSDL  Kiểm tra và ghi báo cáo hằng ngày  Chuyễn giao sách cho các bộ phận khác 1.2.2 Bộ Phận Quản Lý Mượn Trả Sách  Kiểm tra thẻ sinh viên cĩ phù hợp hay khơng nếu phù hợp thì cĩ quyền mượn  Đưa phiếu yêu cầu mượn sách và hủy phiếu yêu cầu khi sinh viên trả sách  Phạt tiền và xử lý hành vi khi làm hỏng làm mất và trả sách trể  Giao sách cho người mượn và nhận lại sách của người trả  Kiểm kê và viết báo cáo về số lượng người mượn và người trả sách 1.2.3 Bộ Phận Quản Lý Đọc Giả  Kiểm tra sinh viên ra vào thư viện  Giữ đồ cho sinh viên  Hỗ trợ tìm kiếm sách cho đọc giả  Xử lý và phạt các hành vi gây mất trật tự trong phịng III.Quy Trình Cơng Việc Của Từng Bộ Phận Sơ đồ mối quan hệ giữa các bộ phận Ghi chú: - Tương quan chỉ đạo: - Tương quan hổ trợ: BGH TỔ THƯ VIỆN BP.Quản lý sách BP.Quản lý mượn trả sách BP.Quản lý đọc giả Đọc giả Nhà Cung Cấp Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 7 - 2.1 Nhập sách mới  Nghiệp vụ này xuất hiện khi cần nhập sách mới  Bộ phận quản lý sách thường xuyên kiểm tra tất cả các loại sách cần nhập rồi viết báo cáo số lượng cho tổ thư viện. Tổ thư viện sẽ đặt hàng cho các nhà sách  Nhận sách về kiểm tra số lượng của từng loại sách và xử lý các cơng đoạn như đĩng bìa, gắn nhãn và đưa lên kệ sách cho từng loại sách  Chi tiết phiếu đặt hàng bao gồm:  Tên cơ quan cá nhân  Người liên hệ  Địa chỉ  Điện thoại FAX  Tên sách  Thể loại  Cước phí bưu điện  Số lượng đặt mua  Thành tiền Mẫu (1) PHIẾU ĐẶT MUA SÁCH Tên cơ quan, cá nhân: .............................................................................................. Người liên hệ: .......................................................................................................... Địa chỉ: ..................................................................................................................... Điện thoại: Fax: .............................................................................................................. STT Tên sách Thể loại Cước phí bưu điện Số lượng đặt mua Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ngày tháng năm 200 Đơn vị đặt mua (Họ tên, chữ ký, đĩng dấu) Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 8 - 2.2 Quản lý đọc giả  Nghiệp vụ này xuất hiện khi sinh viên vào thư viện  Trước khi đọc giả vào trong thư viện nếu cĩ mang theo cặp sách hay vật dụng nào đĩ của đọc giả thì phải qua bộ phận quản lý ra vào gửi đồ tại các tủ đồ cĩ các mã số và chìa khĩa đọc giả giữ sau khi ra khỏi thư viên thì nhận lại đồ  Xuất trình thẻ tại bộ phận quản lý phịng đọc kiểm tra cĩ bị mất quyền sử dụng thẻ hay khơng  Vào phịng đọc, đọc giả cĩ thể xem tất cả các loại sách tùy ý, nếu đọc giả cần tìm một quyễn sách nào thì bộ phận tìm kiếm sẽ hổ trợ bằng cách xem trong CSDL thư viện cĩ loại sách đọc giả cần tìm hay khơng nếu cĩ nằm ở vị trí nào trên kệ sách  Nếu đọc giả nào làm hư hại đến tài liệu hay gây mất trật tự trong phịng đọc sẽ bị bộ phận xử lý vi phạm phạt 2.3 Quản lý trả mượn  Nghiệp vụ này xuất hiện khi đọc giả cần mang sách về nhà tham khảo kỹ  Đọc giả muốn mượn sách mang về đầu tiên nhận giấy yêu cầu điền đầy đủ thơng tin vào như: mã đọc giả, tên đọc giả, tên sách, tên tác giả  Phiếu mượn sách sẽ được người quản lý giữ và đọc giả nhận sách mang về  Sinh viên chỉ mượn được 1 quyễn sách trong vịng 3 ngày  Trong vịng 3 ngày đọc giả phải mang sách đến trả cho thư viên  Nếu đọc giả nào trả sách trễ, làm mất, hay hư hỏng thì bị phạt tiền là 1000/ngày  Sau khi đọc giả mang sách đến trả bộ phận mượn trả sách nhận sách lại kiểm tra và hủy phiếu mượn sách, nhập lại sách vào CSDL  Chi tiết phiếu mượn sách bao gồm:  Họ và tên  Lớp  MSĐG  Tên T.Liệu  Số mơn loại  Số ĐKCB  Tình trạng  Ngày mượn, Ngày trả Mẫu (2.0) Thư Viện PHIẾU MƯỢN SÁCH CĐVHNT&DLSG Họ và tên:…………………………………………………………………... Lớp:………………………………MSĐG………………………………. Tên T.Liệu:………………………………………………………………… Số mơn loại:………………………………Số ĐKCB:……………………. Tình Trang:………………………………………………………………… Ngày mượn: / / -- Ngày trả: / / Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 9 -  Chi tiết phiếu phạt trễ bao gồm:  Ngày phạt  Họ và tên đọc giả  Lớp  MSĐG  Số ngày trả sách trễ  Số lần vi phạm  Số tiền phạt  Chữ ký đọc giả  Phĩ trưởng thư viện Mẫu (2.1)  Chi tiết phiếu biên nhận bao gồm:  Số phiếu  Ngày biên nhận  Họ và tên đọc giả mượn sách  Lớp  MSĐG  Chữ ký và đĩng dấu Mẫu (2.2) Thư Viện PHIẾU PHẠT TRỄ CĐVHNT&DLSG Ngày:…………..Tháng:……….Năm…… Họ và tên:……………………………………………………………… Lớp:………………………………MSĐG…………………………….. Số ngày trả sách trễ……………………………………………………. Số lần vi phạm………………………………………………………… Số tiền phạt……………………………………………………………. PT.THƯ VIỆN ĐG KÝ TÊN Thư Viện PHIẾU BIÊN NHẬN CĐVHNT&DLSG DÀNH CHO ĐỌC GIẢ Số:……………… Ngày:…………..Tháng:……….Năm…… Họ và tên đọc giả mượn sách:………………………………………… Lớp:………………………………MSĐG…………………………… Thư viện sẽ trả lại thẻ cho SV trả sách đã mượn cho thư viện CB GIỮ THẺ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐTTVHNT SÀI GỊN Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 10 - 2.4 Báo cáo  Thứ sáu hàng tuần tất cả các bộ phận quản lý kiểm tra và viết báo cáo tình hình trong thư viện gửi về tổ thư viện như: tình hình đọc giả, thống kê từng loại sách, tình hình mượn trả, thống kê sách cũ nát.  Cuối năm học tổ thư viện tổng kết các báo cáo gửi về Ban Giám Hiệu về tất cả các số liệu trong năm và tình hình sách nào cần bổ sung, tình hình sử dụng sách trong thư viện  Đầu năm học mới thư viện sẽ gửi thơng tin đến các khoa ghi vào các đầu sách mà các khoa cần. Dựa vào đĩ thư viện đưa ra danh sách cần bổ sung CÁC BIỄU MẪU Bộ Giáo Dục & Đào Tạo KIỂM KÊ KHO SÁCH Thư Viện CĐVHNT&DLSG Ngày……..Tháng……..Năm……. STT Tên Sách Tác Giả Nhà XB Năm XB Giá Mới Hỏng Mượn Tồn Kho Thành Tiền 1 2 3 Tổng số cĩ…….. đầu sách Trị giá………………….đ Cán Bộ Phụ Trách Thư Viện Bộ Giáo Dục & Đào Tạo KIỂM KÊ SÁCH ĐANG ĐƯỢC MƯỢN Thư Viện CĐVHNT&DLSG Ngày……..Tháng……..Năm……. STT Tên Sách Thể loại Ngày Mượn Số Lượng Người Mượn 1 2 3 Tổng số cĩ…….. đầu sách Trị giá………………….đ Cán Bộ Phụ Trách Thư Viện Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 11 - Bộ Giáo Dục & Đào Tạo THEO DÕI MƯỢN TRẢ SÁCH Thư Viện CĐVHNT&DLSG Ngày……..Tháng……..Năm……. STT Tên Sách Kí Hiệu Ngày Mượn Số Lượng Ngày Trả Số Lượng 1 2 3 Tổng số cĩ…….. người mượn Cán Bộ Phụ Trách Thư Viện IV. Hiện Trang Về Mặt Tin Học  Cĩ 3 máy tính để bàn  Tất cả đều nối mạng INTERNET và LAN để gửi mail cho các nhà sách lớn  Cấu hình pentium  Máy in  Hệ điều hành Windows XP  Sử dụng WORD, EXCEL, ACCSESS  Biết tin học và sử dụng các tín năng khác CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƠNG TIN I. XÂY DỰNG BFD VÀ DFD THEO PHƯƠNG THỨC CHỨC NĂNG A) Xác định các chức năng  Quản trị hệ thống  Quản lý sách  Quản lý mượn trả  Quản lý đọc giả  Báo cáo thống kê Sơ đồ các chức năng chính trong hệ thống quản lý thư viện HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN 1. Quản trị hệ thống 2. Quản lý sách 5. Báo cáo thống kê 3. Quản lý mượn trả 4. Quản lý đọc giả Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 12 - 1. Quản trị hệ thống: 1. Đăng nhập 2. Đổi thơng tin đăng nhập 3. Backup dữ liệu 4. Restore dữ liệu 5. Tìm kiếm sách 6. Thốt 2. Quản lý sách 1. Nhập mới 2. Thanh lý sách 3. Tìm kiếm 4. Tra cứu sách 3. Quản lý đọc giả 1. Nhập mới 2. Tìm kiếm 3. Xĩa đọc giả 4. Tra cứu đọc giả 4. Quản lý mượn trả sách 1. Lập phiếu mượn sách 2. Sách quá hạn trả 3. Sách đang mượn 4. Trả sách 5. Các quy định 5.1 Quy định mượn sách 5.2 Quy định phạt 5.3 Quy định thẻ đọc 5. Báo cáo thống kê: 5.1 Thống kê sách 5.1.1 Sách nhập mới/ ngày 5.1.2 Sách thanh lý/ ngày 5.2 Thống kê mượn trả 5.2.1 T.K sách đang mượn/ thể loại/ năm 5.2.2 T.K số lược trả sách trễ/ tháng 5.3 Thống kê đọc giả 5.3.1 T.K đăng ký gia hạng thẻ đọc giả/ tháng/ năm B) Mơ hình BFD Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 13 - 5. Báo cáo thống kê 5.1 Thống kê sách 5.2 Thống kê mượn trả sách 5.1.1 TK Sách nhập mới/ tháng 5.1.2 TK Sách thanh lý/ năm 5.2.1 TK sách đang mượn/ thể loại/ tuần 5.2.2 TK số lượt trả sách trễ/ tháng 5.3 Thống kê đọc giả 5.3.1 Thống kê đăng ký gia hạng thẻ đọc giả/tháng/ năm HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN 1. Quản trị hệ thống 1.1 Đăng nhập 1.2 Đổi thơng tin đăng nhập 1.3 Backup dữ liệu 1.4 Restore dữ liệu 2. Quản lý sách 2.1 Nhập mới 2.2 Hiệu chỉnh thơng tin 2.3 Thanh lý sách 2.4 Tìm kiếm 3. Quản lý đọc giả 3.1 Nhập mới 3.2 Tìm kiếm đọc giả 3.3 Hiệu chỉnh thơng tin 3.4 Xĩa đọc giả 4. Quản lý mượn trả sách 4.1 Lập phiếu mượn sách 4.2 Sách quá hạn trả 4.3 Sách đang mượn 4.4 Trả sách 4.5 Các quy định 4.5.1 Quy định mượn sách 4.5.3 Quy định thẻ đọc 4.5.2 Quy định phạt 1.5 Thốt Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 14 - C) Mơ Hình Quan Niệm Xử Lý 1. Mơ hình dịng dữ liệu: STT Khái niệm Hình biểu diễn Ý nghĩa 1 Ơ xử lý Một trong những hoạt động của hệ thống xử lý thơng tin 2 Dịng dữ liệu Dịng dữ liệu giữa các ơ xử lý 3 Kho dữ liệu Kho dữ liệu 4 Tác nhân Tác nhân bên ngồi nhưng cĩ sự tương tác với hệ thống 2. Sơ đồ DFD mức tổng quát Quản lý hệ thống chương trình HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN Tổ thư viện Bộ phận bạn đọc Bạn đọc Ban Giám Hiệu Nhà cung cấp Bộ phận quản lý Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 15 - 3. Sơ đồ DFD mức 0 1 Quản trị hệ thống 2 Quản lý sách 3 Quản đọc giả 4 Quản mượn trả sách 5 Báo cáo thống kê Quản lý hệ thống chương trình Bạn đọc Ban Giám Hiệu Tổ thư viện Tổ thư viện Tổ thư viện Bộ phận bạn đọc Bộ phận bạn đọc Nhà cung cấp Nhà cung cấp Bộ phận quản lý Bộ phận quản lý Kho Dữ liệu Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 16 - 4. Sơ đồ DFD mức 1 của ơ xử lý 2 (Quản lý sách) (7) (8) (3) (9) (10) (1) (12) (13) (2) (4) (5) (6) (11) Ghi chú: (1) Sách mới (2) Thơng tin sách cần nhập (3) Kết quả hiệu chỉnh (4) Kết quả hiệu chỉnh (5) Thơng tin hiệu chỉnh (6) Yêu cầu thanh lý (7) Kết quả thanh lý (8) Hiệu chỉnh dữ liệu (9) Thơng tin tìm kiếm (10) Kết quả hiệu chỉnh (11) Kết quả tìm kiếm (12) Kết quả (13) Thơng tin tìm kiếm 2.3 Thanh lý sách 2.1 Nhập mới 2.2 Hiệu chỉnh thơng tin 2.4 Tiềm kiếm Bộ phận bạn đọc Bạn đọc Bộ phận quản lý Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 17 - 5. Sơ đồ DFD mức 1 của ơ xử lý 3 (Quản lý đọc giả) Ghi chú: (1) Thơng tin đọc giả (2) Thơng tin đọc giả (3) Kết quả tìm kiếm (4) Kết quả (5) Yêu cầu tìm kiếm (6) Hiệu chỉnh dữ liệu (7) Kết quả (8) Yêu cầu tìm kiếm (9) Hiệu chỉnh dữ liệu (10) Kết quả hiệu chỉnh (11) Yêu cầu xĩa (12) Yêu cầu xĩa (13) Kết quả xĩa (3) 3 3.1 Nhập mới 3.3 Hiệu chỉnh 3.4 Xĩa đọc giả Bộ phận bạn đọc Bộ phận quản lý (11) (6) (2) (1) (13) (12) (7) (8) (9) (10) 3.2 Tìm kiếm Bạn đọc (5) (4) Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 18 - 6. Sơ đồ DFD mức 1 của ơ xử lý 4 (Quản mượn trả sách) (15) (17) (18) (12) (5) (4) (2) (8) (9) (14) (22) (21) (7) (6) (20) (19) (3) (23) (10) (24) (1) (11) (16) (13) 1 Phiếu mượn 6 Quy định thẻ đọc 5 Quy định thẻ phạt Ghi chú : 4 Quy định mượn sách (1) Lập phiếu (2) Đưa phiếu mượn (3) Hủy phiếu mượn (4) Kiểm tra (5) Kết quả trả sách (6) Kiểm tra phiếu mượn (7) Trả sách (8) Gửi thơng tin (9) Nhận thơng tin 4.1 Lập phiếu mượn sách 4.5 Các quy định 4.2 Sách quá hạn 4.3 Sách đang mượn 4.4 Trả sách Bộ phận quản lý Đọc giả Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 19 - (10) Các quy định cho đọc giả (11) Quy định thẻ đọc (12) Đưa ra các quy định và phạt (13) Quy định mượn sách (14) Thi hành quy định (15) Kiểm tra các quy định (16) Quy định thẻ phạt (17) Kiểm tra sách quá hạn (18) Kết quả (19) Kiểm tra (20) Kết quả (21) Nhận phiếu mượn (22) Ghi đầy đủ thơng tin (23) Kiểm tra (24 Kết quả 6. Sơ đồ DFD mức 1 của ơ xử lý 5 (Báo cáo thống kê) (1) (2) (7) (8) (3) (9) (4) 1 (10) (5) (11) 3 (12) (6) Ghi chú: (1) Yêu cầu thống kê (2) Nhận kết quả (3) Yêu cầu thống kê (4) Nhận kết quả (5) Nhận kết quả (6) Yêu cầu thống kê (7) Yêu cầu thống kê (8) Thơng tin sách (9) Yêu cầu thống kê (10) Thơng tin phiếu mượn 5.1 Thống kê sách 5.2 Thống kê mượn trả 5.3 Thống kê đọc giả Bộ phận thống kê Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 20 - (11) Yêu cầu thống kê (12) Thơng tin đọc giả 7. Sơ đồ DFD mức 2 của ơ xử lý 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (Các quy định) (2) (1) (3) (4) (5) (6) (10) (7) (8) (9) (11) (12) 3 Đọc giả Các quy định sách Ghi chú: (1) Kết quả (2) Yêu cầu (3) Kết quả (4) Yêu cầu (5) Yêu cầu (6) Kết quả (7) Các quy đinh sách (8) Các quy đinh đọc giả (9) Các quy đinh đọc giả (10) Các quy đinh đọc giả (11) Các quy đinh sách (12) Các quy đinh sách 4.5.1 Quy định mượn sách 4.5.3 Quy định thẻ đọc 4.5.2 Quy định phạt Bộ phận quản lý Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 21 - 8. Sơ đồ DFD mức 2 của ơ xử lý 5.1.1 , 5.1.2 (Thống kê sách) và 5.2.1 , 5.2.2 (Thống kê mượn trả sách) Kết quả Kiểm tra Kết quả Kết quả Ktra Kết quả ktra kết quả ktra ktra kết quả kết quả Thống kê Thống kê Thống kê Thống kê Thống kê Sách 3 Đọc giả 9. Sơ đồ DFD mức 2 của ơ xử lý 5.3.1 (Thống kê đăng ký gia hạng thẻ) gửi báo cáo kiểm tra xem thống kê Thống kê Thống kê Thống kê 5.2.1 Thống kê đăng ký gia hạng thẻ Bộ phận quản lý Tổ thư viện 5.1.1 TK Sách nhập mới 5.1.2 TK Sách thanh lý Bộ phận thống kê Tổ thư viện 5.2.1 Thống kê sách đang mượn 5.2.2 Thống kê số lượt mượn trả Thẻ đọc 3 Đọc giả Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 22 - II .MƠ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP 1. Xác định loại thực thể - Đọc giả - Sách - Phiếu mượn sách - Mượn sách - Bộ phận quản lý - Trả sách 2. Phân loại thực thể - Loại thực thể chính: Đọc giả, Sách - Loại thưc thể quan hệ: Phiếu mượn - Loại thực thể phụ: Mượn sách, Trả Sách, Bộ phận quản lý 3. Các thực thể 1.1 Đọc giả Thực thể này lưu trữ đầy đủ thơng tin của đọc giả (tên đọc giả , địa chỉ, ngày sinh, giới tính, thơng tin khác, hình ảnh) mỗi đọc giả cĩ một mã số riêng để phân biệt với các đọc giả khác 1.2 Sách Thực thể này lưu trữ đầy đủ thơng tin về tất cả các loại sách nhà xuất bản và số lượng sách mỗi loại sách được quản lý bằng một mã số riêng để phân biệt với các loại sách khác 1.3 Phiếu mượn Thực thể này lưu trữ đầy đủ thơng tin chi tiết số lần trả sách và ngày trả sách và mã số phiếu mượn và mã số sách để phân biệt 1.4 Mượn sách Thực thể này lưu trữ đầy đủ thơng tin mỗi lần mượn sách của đọc giả (số phiếu mượn, mã đọc giả, mã nhân vien, ngày mượn) mỗi phiếu mượn được quản lý bằng một mã số riêng biệt 1.5 Nhân viên Thực thể này lưu trữ đầy đủ thơng tin về một nhân viên ( họ tên nhân viên, ngày sinh, địa chỉ, giới tính, điện thoại, email, ngày vào làm ) mỗi nhân viên được quản lý bằng một mã số riêng để phân biệt với các nhân viên khác 1.6 Trả sách Thực thể này lưu trữ thơng tin về trả sách của đọc giả (ngày trả, mã sách, số phiếu mượn, mả nhân viên) số phiếu mượn và mã số sách được phân biệt với nhau Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 23 - 4. Khung sườn chính ERD 5. Gắn các loại thực thể phụ vào khung sườn Cĩ Đọc giả Sách Phiếu mượn Gồm Cĩ Đọc giả Sách Phiếu mượn Gồm Cĩ Mượn sách Trả sách Bộ phận quản lý Lập Cĩ K tra K tra Cĩ Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 24 - (n.1) (1.1) (1.n) (1.1) (1.1) (1.n) (1.n) (1.n) (1.1) (1.1) (1.1) (n.1) (1.1) (1.n) (n.n) (n.n) (1.n) (1.n) (1.1) (1.1) (1.n) (1.n) (1.n) (1.1) (1.1) (1.1) (n.1) (1.1) (1.n) (n.n) (n.n) (n.1) 6. Xác định bản cho các mối kết hợp 7. Xác định các loại thực thể liên quan đến các quy định Cĩ Đọc giả Sách Phiếu mượn Gồm Cĩ Mượn sách Trả sách Bộ phận quản lý Lập Cĩ K tra K tra Cĩ Cĩ Đọc giả Sách Phiếu mượn Gồm Cĩ Mượn sách Trả sách Bộ phận quản lý Lập Cĩ K tra K tra Cĩ Quy định thẻ đọc Quy định phạt Quy định trả sách Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 25 - (1.1) (1.n) (1.1) (1.1) (1.n) (1.n) (1.n) (1.1) (1.1) (1.1) (n.1) (1.1) (1.n) (n.n) (n.n) (n.1) 8. Đưa loại thực thể quản lý người dùng vào mơ hình Cĩ Đọc giả Sách Phiếu mượn Gồm Cĩ Mượn sách Trả sách Bộ phận quản lý Lập Cĩ K tra K tra Cĩ Quy định thẻ đọc Quy định phạt Quy định trả sách Users Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 26 - (1.1) (1.n) (1.1) (1.1) (1.n) (1.n) (1.n) (1.1) (1.1) (1.1) (n.1) (1.1) (1.n) (n.n) (n.n) (n.1) 10. Thuộc tính các loại thực thể vào mơ hình Cĩ Đọc giả Sách Phiếu mượn Gồm Cĩ Mượn sách Trả sách Bộ phận quản lý Lập Cĩ K tra K tra Cĩ MSDG TENDG DIACHI NGAYSINH EMAIL GIOITINH THONGTINKHAC HINHANHDG SOPHIEUMUON MSSACH HANTRA MSSACH TENSACH TACGIA NHAXB NAMXB LANXB SOLUONG NOIDUNG SOPHIEUMUON MSDG MSNV NGAYMUON MSNV MATMA HOVATEN DIACHI NGAYSINH GIOITINH DIENTHOAI EMAIL NGAYVAOLAM HINHANHNV SOPHIEUMUON MSSACH MSNV NGAYTRA Quy định thẻ đọc Quy định phạt Quy định trả sách Users TENNGUOIDUNG PASSWORD QUYENADMIN GHICHU MAQDINH MALOAIDG SOSACHMUONTAICHO SONGAYMUONVE SOSACHMUONVE NGAYAPDUNG MAQDINH TENQDINH TUOIQDINH NGAYAPDUNG MAQDINH SOTIENPHAT NGAYAPDUNG GHICHU Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 27 - CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG I. Thực hiện việc ánh xạ ERD sang TABLE 1) Xác định loại thực thể  ĐỌC GIẢ: (MSDG, TENDG, DIACHI, NGAYSINH, EMAIL, GIOITINH, THONGTINKHAC, HINHANHDG)  SÁCH: (MSSACH, TENSACH, TACGIA, NHAXB, NAMXB, LANXB, SOLUONG, NOIDUNG)  PHIẾU MƯỢN: (SOPHIEUMUON, MSSACH, HANTRA)  MƯỢN SÁCH: (SOPHIEUMUON, MSDG, MSNV, NGAYMUON )  BỘ PHẬN QUẢN LÝ: (MSNV, MATMA, HOVATEN, DIACHI, NGAYSINH, GIOITINH, DIENTHOAI, EMAIL, NGAYVAOLAM, HINHANHNV)  TRẢ SÁCH: (SOPHIEUMUON, MSSACH, MSNV, NGAYTRA)  USER: (TENNGUOIDUNG, PASSWORD, QUYENADMIN, GHICHU)  QUY ĐỊNH THẺ ĐỌC: ( MAQDINH, TENQDINH, TUOIQDINH, NGAYAPDUNG)  QUY ĐỊNH PHẠT: (MAQDINH, SOTIENPHAT, NGAYAPDUNG, GHICHU)  QUY ĐỊNH TRẢ SÁCH: (MAQDINH, MALOAIDG, SOSACHMUONTAICHO, SONGAYMUONVE, SOSACHMUONVE, NGAYAPDUNG) 2) Chi tiết các quan hệ  ĐỌC GIẢ: (MSDG, TENDG, DIACHI, NGAYSINH, EMAIL, GIOITINH, THONGTINKHAC, HINHANHDG) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 MSDG Text B 5 ký tự Not Null Mã số đọc giả 2 TENDG Text B Not null Tên đọc giả 3 DIACHI Text B Not null Địa chỉ 4 NGAYSINH Date/time B Not null Ngày sinh 5 EMAIL Text B Not null email 6 GIOITINH Yes/No B Giới tính 7 THONGTIN KHAC Text B Null Thơng tin khác 8 HINHANHDG OLE Object B Null Hình ảnh ĐG Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 28 -  SÁCH: (MSSACH, TENSACH, TACGIA, NHAXB, NAMXB, LANXB, SOLUONG, NOIDUNG) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 MSSACH Text B 5 ký tự Not Null Mã số sách 2 TENSACH Text B Not null Tên sách 3 TACGIA Text B Not null Tác giả 4 NHAXB Text B Not null Nhà xuất bản 5 NAMXB Date/Time B Not null Năm xuất bản 6 LANXB Text B Null Lần xuất bản 7 SOLUONG Number B Null Số lượng 8 NOIDUNG Text B Null Nội dung  PHIẾU MƯỢN: (SOPHIEUMUON, MSSACH, HANTRA) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 SOPHIEUMUON Text B 5 ký tự Not Null Số phiếu mượn 2 MSSACH Text B Not null Mã số sách 3 HANTRA Text B Not null Hạn trả  MƯỢN SÁCH: (SOPHIEUMUON, MSDG, MSNV, NGAYMUON ) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 SOPHIEUMUON Text B 5 ký tự Not Null Số phiếu mượn 2 MSDG Text B Not null Mã số đọc giả 3 MSNV Text B Not null Mã số nhân viên 4 NGAYMUON Text B Not null Ngày mượn  BỘ PHẬN QUẢN LÝ: (MSNV, MATMA, HOVATEN, DIACHI, NGAYSINH, GIOITINH, DIENTHOAI, EMAIL, NGAYVAOLAM, HINHANHNV) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 MSNV Text B 5 ký tự Not Null Mã số nhân viên 2 MATMA Text B Not null Mật mã 3 HOVATEN Text B Not null Họ và tên Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 29 - 4 DIACHI Text B Not null Địa chỉ 5 NGAYSINH Date/time B Not null Ngày sinh 6 GIOITINH Yes/No B Not Null Giới tính 7 DIENTHOAI Text B Null Điện thoại 8 EMAIL Text B Null Email 9 NGAYVAO Date/Time B Not null Ngày vào làm 10 HINHANHNV OLE Object B Null Hình ảnh  TRẢ SÁCH: (SOPHIEUMUON, MSSACH, MSNV, NGAYTRA) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 SOPHIEUMUON Text B 5 ký tự Not Null Số phiếu mượn 2 MSSACH Text B Not null Mã số sách 3 MSNV Text B Not null Mã số nhân viên 4 NGAYTRA Date/Time B Not null Ngày trả  USER: (TENNGUOIDUNG, PASSWORD, QUYENADMIN, GHICHU) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 TENNGUOIDUNG Text B 20 ký tự Not Null Tên người dùng 2 PASSWORD Text B Not null Mật khẩu 3 QUYENADMIN Text B Not null Quyền admin 4 GHICHU Text B Not null Ghi chú  QUY ĐỊNH THẺ ĐỌC: ( MAQDINH, TENQDINH, TUOIQDINH, NGAYAPDUNG) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 MAQDINH Text B 5 ký tự Not Null Mã quy định 2 TENQDINH Text B Not null Tên quy định 3 TUOIQDINH Text B Null Tuổi quy định 4 NGAYAPDUNG Date/Time B Not null Ngày áp dụng Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 30 -  QUY ĐỊNH PHẠT: (MAQDINH, SOTIENPHAT, NGAYAPDUNG, GHICHU) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 MAQDINH Text B 5 ký tự Not Null Mã quy định 2 SOTIENPHAT Text B Not null Số tiền phạt 3 NGAYAPDUNG Date/Time B Not Null Ngày áp dụng 4 GHICHU Text B Not null Ghi chú  QUY ĐỊNH TRẢ SÁCH: (MAQDINH, MALOAIDG, SOSACHMUONTAICHO, SONGAYMUONVE, SOSACHMUONVE, NGAYAPDUNG) STT Tên TT Kiểu DL Loại dữ liệu Miền giá trị Null/notnull Ghi chú 1 MAQDINH Text B 5 ký tự Not Null Mã quy định 2 MALOAIDG Text B Not null Mã loại đọc giả 3 SOSACH MUONTAICHO Text B Not Null Số sách mượn tại chổ 4 SONGAY MUON VE Text B Not null Số ngày mượn về 5 SOSACHMUON VE Text B Not Null Số sách mượn về 6 NGAYAPDUNG Date/Time B Not Null Ngày áp dụng Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 31 - II. Mơ Hình Database ĐỌC GIẢ MSSG TENDG DIACHI NGAYSINH EMAIL GIOITINH THONGTINKHAC HINHANHDG SÁCH MSSACH TENSACH TACGIA NHAXB NAMXB LANXB SOLUONG NOIDUNG PHIẾU MƯỢN SOPHIEUMUON MSSACH HANTRA MƯỢN SÁCH SOPHIEUMUON MSDG MSNV NGAYMUON TRẢ SÁCH SOPHIEUMUON MSSACH MSNV NGAYTRA BỘ PHẬN QL MSNV MATMA HOVATEN DIACHI NGAYSINH GIOITINH DIENTHOAI EMAIL NGAYVAOLAM HINHANHNV Thuộc Thuộc Thuộc Thuộc Thuộc Thuộc (1.1) (1.n) (1.1) (1.n) (1.n) (1.1) (1.1) (1.n) (1.1) (1.n) (1.n) (1.1) Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 32 - CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ THÀNH PHẦN XỬ LÝ I.Sơ đồ liên kết các màn hình các menu chính của màn hình khởi động Màn hình khởi động Quản trị hệ thống Quản lý sách Quản lý đọc giả Quản lý mượn trả sách Báo cáo thống kê Quản trị hệ thống Đăng nhập Đổi thơng tin đăng nhập Backup dữ liệu Restore dữ liệu Thốt Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 33 - Quản lý sách Nhập mới Hiệu chỉnh thơng tin Thanh lý sách Tìm kiếm Quản lý đọc giả Nhập mới Tìm kiếm đọc giả Hiệu chỉnh thơng tin Xĩa đọc giả Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 34 - Quản lý mượn trả sách Lập phiếu mượn sách Sách quá hạn trả Sách đang mượn Trả sách Các quy định Các quy định Quy định mượn sách Quy định phạt Quy định thẻ đọc Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 35 - Báo cáo thống kê Thống kê sách Thống kê mượn trả sách Thống kê đọc giả Thống kê sách Sách nhập mới Sách thanh lý Thống kê mượn trả sách Thống kê sách đang mượn Thống kê số lượt trả sách trễ Thống kê đọc giả Thống kê đăng ký gia hạng thẻ Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 36 - II.Danh mục các giao diện thể hiện 1. Form chính 1.1. Form đăng nhập Đăng nhập hệ thống X - Đăng Nhập Thốt Tên đăng nhập: Mật khẩu: Thơng tin Quản lý thư viện Quản lý hệ thống Đăng nhập Đổi thơng tin đăng nhập Backup dữ liệu Restore dữ liệu Thốt Quản lý sách Nhập mới Hiệu chỉnh thơng tin Thanh lý sách Tìm kiếm Quản lý đọc giả Nhập mới Hiệu chỉnh thơng tin Tìm kiếm Xĩa đọc giả Quản lý mượn trả sách Lập phiếu mượn sách Sách quá hạn trả Sách đang mượn Trả sách Các quy định Báo cáo thống kê Thống kê sách Thống kê mượn trả Thống kê đọc giả X - Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 37 - 1.2.Form đổi thơng tin đăng nhập 1.3.Form backup dữ liệu 1.4.Form restore dữ liệu Backup dữ liệu X - Tên CSDL: Đường đẫn: Backup Cancel Restore dữ liệu X - Tên CSDL: Đường đẫn: Restore Cancel Đổi thơng tin đăng nhập X - Tên đăng nhập cũ: Password cũ: Tên đăng nhập mới: Password mới: Lưu Thốt Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 38 - 2.1.Form nhập sách mới Nhập sách mới X - Mã sách: Nhà XB: Tên sách: Năm XB: Đường dẫn: Chuyên ngành: Tác giả: Nhập ngày: Thành tiền: VNĐ Lưu Thốt Xĩa Thêm Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 39 - 2.2.Form hiệu chỉnh thơng tin sách Thơng tin sách X - Mã sách: Nhà xuất bản: Tên sách: Chuyên ngành: Tác giả: Năm xuất bản: Tĩm lược: Ngày nhập: Ghi chú: Lưu Thốt Xĩa Sữa Mới Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 40 - 2.3.Form thanh lý sách Danh mục thanh lý sách X - Mã sách: Tác giả: Tên sách: Nhà XB Chuyên ngành: Năm XB: Ngày nhập: Ghi chú TL: Ngày thanh lý: Lưu Thốt Xĩa Thanh lý Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 41 - 2.4.Form tìm kiếm sách Tìm kiếm sách KẾT QUẢ TÌM KIẾM X - Chọn chuyên ngành Tên sách cần tìm Tìm Thốt Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 42 - 3.1.Form nhập mới đọc giả 3.2.Form hiệu chỉnh thơng tin Nhập mới X - Mã thẻ: Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh: Hạng SD: Lưu Thốt Thêm Hiệu chỉnh thơng tin X - Mã thẻ: Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh: Hạng SD: Lưu Thốt Sửa Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 43 - 3.3.Form xĩa đọc giả BẢNG DANH MỤC ĐỌC GIẢ X - Xĩa đọc giả X - Mã thẻ: Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh: Hạng SD: Ảnh Bỏ Thốt Xĩa Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 44 - 3.4.Form tìm kiếm đọc giả BẢNG DANH MỤC ĐỌC GIẢ X - Chọn Tìm kiếm đọc giả Danh Sách Đọc Giả X - Mã thẻ: Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh: Ảnh Tìm Thốt Thêm Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 45 - 4.1.Form lập phiếu mượn sách 4.2.Form sách quá hạn Phiếu mượn sách X - Họ và tên ĐG: Lớp: MSĐG: Tên sách: Số mơn loại: Số ĐKCB: Tình trạng: Ngày mượn: Ảnh Lưu Thốt Bỏ Mượn Danh sách đọc giả nợ sách quá hạn trả Tên sách: Mã sách: Ngày mượn: Tên đọc giả: Số lượng: X - Xem Thốt Bỏ Cập nhật Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 46 - 4.3.Form sách đang mượn 4.4.Form trả sách Thủ tục trả sách X - Mã sách: Ngày trả: Ghi chú: Mã số ĐG: Số sách chưa trả: Lưu Thốt Bỏ Trả Danh sách đọc giả đang mượn sách Tên sách: Mã sách: Số lượng: Tên đọc giả: Ngày mượn: X - Xem Thốt Bỏ Cập nhật Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 47 - 4.4.1.Form Quy định mượn sách 4.4.2.Form Quy định phạt Quy định mượn sách Các quy định mượn sách X - Lưu Thốt Sửa Cập nhật Quy định phạt Các quy định phạt X - Lưu Thốt Sửa Cập nhật Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 48 - 4.4.3.Form Quy định thẻ đọc 5.1.1.Reports sách nhập mới Quy định thẻ đọc Các quy định thẻ đọc X - Lưu Thốt Sửa Cập nhật Thống kê sách nhập mới Bộ Giáo Dục & Đào Tạo THỐNG KÊ SÁCH NHẬP MỚI Thư Viện CĐVHNT&DLSG Ngày……..Tháng……..Năm……. STT Mã sách Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB Chuyên ngành Ngày nhập Thành tiền 1 2 3 … Tổng số cĩ…….. đầu sách nhập mới Trị giá………………….đ Cán Bộ Phụ Trách Thư Viện X - In Thốt Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 49 - 5.1.2.Reports sách thanh lý 5.2.1.Reports sách đang mượn Thống kê sách thanh lý Bộ Giáo Dục & Đào Tạo THỐNG KÊ SÁCH THANH LÝ Thư Viện CĐVHNT&DLSG Ngày……..Tháng……..Năm……. STT Mã sách Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB Chuyên ngành Ngày thanh lý 1 2 3 … Tổng số cĩ…….. đầu sách thanh lý Trị giá………………….đ Cán Bộ Phụ Trách Thư Viện X - In Thốt Thống kê sách đang mượn Bộ Giáo Dục & Đào Tạo THỐNG KÊ SÁCH ĐANG MƯỢN Thư Viện CĐVHNT&DLSG Ngày……..Tháng……..Năm……. STT Mã sách Tên sách Số lượng Tên đọc giả Ngày mượn 1 2 3 … Tổng số cĩ…….. đầu sách đang mượn Trị giá………………….đ Cán Bộ Phụ Trách Thư Viện X - In Thốt Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 50 - 5.2.2.Reports sách trả trễ 5.3.1.Reports đăng ký gia hạng thẻ Thống kê sách trả trễ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo THỐNG KÊ SÁCH TRẢ TRỄ Thư Viện CĐVHNT&DLSG Ngày……..Tháng……..Năm……. STT Mã sách Tên sách Số lượng Tên đọc giả Ngày mượn Ngày trả 1 2 3 … Tổng số cĩ…….. đầu sách trả trễ Trị giá………………….đ Cán Bộ Phụ Trách Thư Viện X - In Thốt Thống kê đăng ký gia hạng thẻ đọc giả Bộ Giáo Dục & Đào Tạo THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ GIA HẠNG THẺ ĐG Thư Viện CĐVHNT&DLSG Ngày……..Tháng……..Năm……. STT Mã ĐG Tên ĐG Số lượng Ngày cấp Lý do 1 2 3 … Tổng số cĩ…….. đọc giả Cán Bộ Phụ Trách Thư Viện X - In Thốt Tiểu Luận mơn học: Quản Lý Thư Viện Trường CĐVHNT&DLSG Nhĩm {23} Hồ Minh Trung và Lê Văn Thanh - 51 - Mục lục Trang CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG .................................................... 5 I.Cơ cấu tổ chức............................................................................................................ 5 II.Vai trị của từng bộ phận ........................................................................................... 5 III.Quy Trình Cơng Việc Của Từng Bộ Phận ................................................................ 6 2.1 Nhập sách mới .................................................................................................... 7 2.2 Quản lý đọc giả .................................................................................................. 8 2.3 Quản lý trả mượn ................................................................................................ 8 2.4 Báo cáo............................................................................................................. 10 IV. Hiện Trang Về Mặt Tin Học ................................................................................. 11 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƠNG TIN .................................................. 11 I. XÂY DỰNG BFD VÀ DFD THEO PHƯƠNG THỨC CHỨC NĂNG.................... 11 A) Xác định các chức năng ......................................................................................... 11 B) Mơ hình BFD......................................................................................................... 12 C) Mơ Hình Quan Niệm Xử Lý .................................................................................. 13 C) Mơ Hình Quan Niệm Xử Lý .................................................................................. 14 1. Mơ hình dịng dữ liệu:......................................................................................... 14 2. Sơ đồ DFD mức tổng quát................................................................................... 14 3. Sơ đồ DFD mức 0 ............................................................................................... 15 4. Sơ đồ DFD mức 1 của ơ xử lý 2 (Quản lý sách) .................................................. 16 5. Sơ đồ DFD mức 1 của ơ xử lý 3 (Quản lý đọc giả) .............................................. 17 6. Sơ đồ DFD mức 1 của ơ xử lý 4 (Quản mượn trả sách) ....................................... 18 6. Sơ đồ DFD mức 1 của ơ xử lý 5 (Báo cáo thống kê)............................................ 19 7. Sơ đồ DFD mức 2 của ơ xử lý 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (Các quy định) ......................... 20 8. Sơ đồ DFD mức 2 của ơ xử lý 5.1.1 , 5.1.2 (Thống kê sách) và 5.2.1 , 5.2.2 (Thống kê mượn trả sách) ....................................................................................... 21 9. Sơ đồ DFD mức 2 của ơ xử lý 5.3.1 (Thống kê đăng ký gia hạng thẻ) ................. 21 II .MƠ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP......................................................................... 22 1. Xác định loại thực thể ......................................................................................... 22 2. Phân loại thực thể ............................................................................................... 22 3. Các thực thể ........................................................................................................ 22 4. Khung sườn chính ERD ...................................................................................... 23 5. Gắn các loại thực thể phụ vào khung sườn .......................................................... 23 6. Xác định bản cho các mối kết hợp....................................................................... 24 7. Xác định các loại thực thể liên quan đến các quy định ......................................... 24 8. Đưa loại thực thể quản lý người dùng vào mơ hình ............................................. 25 10. Thuộc tính các loại thực thể vào mơ hình .......................................................... 26 CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG.......................................................................... 26 CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG.......................................................................... 27 I. Thực hiện việc ánh xạ ERD sang TABLE................................................................ 27 1) Xác định loại thực thể ......................................................................................... 27 2) Chi tiết các quan hệ ............................................................................................ 27 II. Mơ Hình Database ................................................................................................. 31 CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ THÀNH PHẦN XỬ LÝ ............................ 32 I.Sơ đồ liên kết các màn hình...................................................................................... 32 II.Danh mục các giao diện thể hiện ............................................................................. 36

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom_23_ql_thu_vien_truong_cdvhnt_dl_saigon_0518.pdf
Luận văn liên quan