Quản trị học kỹ năng lập kế hoạch

Nhóm tư vấn Boston (BCG) một công ty tư vấn về quản trị hàng đầu, đã phát triển và phổ biến một nghiên cứu mang tên gọi là Ma trận của sự phát triển và tham gia thị trường.

pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2014 | Lượt xem: 2519 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị học kỹ năng lập kế hoạch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN TRỊ HỌC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH K16 – ĐÊM 5 Nhĩm 14 1.Nguyễn Thanh Hằng 2.Nguyễn Thúy Phương 3.Vương Quốc Trung 4.Trịnh Thị Xuân Vân -Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai. -Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khĩ khăn -Triển khai kịp thời các chương trình hành động. 2. Hoạch định đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau: Mục tiêu Kế hoạch chiến lược Kế hoạch tác nghiệp Kế hoạch đơn dụng Cho các hành động lặp lại Ngân sách Chương trình Dự án Kế hoạch thường trực Chính sách Thủ tục Quy định Cho các hành động không lặp lại CÁC LOẠI HOẠCH ĐỊNH 1. Khái niệm Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị mong muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương tiện để đạt tới sứ mạng (mission), trả lời cho câu hỏi đơn vị tồn tại để làm gì. 2. Vai trị Vai trị của mục tiêu quản trị thể hiện qua 2 mặt: Mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu làm nền tảng cho hoạch định. Mặt động, khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài cho tổ chức. II. Mục tiêu Quản trị bằng mục tiêu là cách quản trị thơng qua việc mọi thành viên tự mình xác định mục tiêu, tự mình quản lý và thực hiện các mục tiêu mà họ đề ra. Tác dụng của MBO: -Thống nhất mục tiêu của tổ chức và cá nhân -Kích thích tinh thần và nâng cao trách nhiệm của các thành viên, bộ phận -Tạo điều kiện cho mọi thành viên trong tổ chức phát huy năng lực -Giúp nhà quản trị thấy rõ hơn các khiếm khuyết trong doanh nghiệp 3. Quản trị bằng mục tiêu (MBO – Management by Objectives) 1. NHẬN THỨC CƠ HỘI 2. LẬP CÁC MỤC TIÊU – MỤC ĐÍCH 3. XEM XÉT TIỀN ĐỀ LẬP KẾ HOẠCH 4. XÁC ĐỊNH CÁC PHƯƠNG ÁN 5. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN DỰA TRÊN CÁC MỤC TIÊU 6. CHỌN MỘT PHƯƠNG ÁN 7. LẬP CÁC KẾ HOẠCH HỖ TRỢ 8. LẬP NGÂN QUỸ III. CÁC BƯỚC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC (H.KOONTZ VÀ C.ODONNELL) Xác định nhiệm vụ tổng quát Thiết lập các mục tiêu Phân tích mơi trường Phân tích nguồn lực nội bộ Xác định cơ hội và rủi ro Hình thành các phương án chiến lược Chọn chiến lược tối ưu Thực hiện chiến lược Kiểm tra thực hiện chiến lược 1 2 3 5 6 7 4 8 9 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC (ROBBINS VÀ STONER) IV. Những cơng cụ nhận biết cho việc thiết kế chiến lược: 1. Ma trận phát triển – tham gia thị trường 2. Khuơn mẫu chu kỳ đời sống, 3. Chiến lược tổng loại, 4. Ma trận SWOT, 5. Một số kỹ năng dự báo 1. Ma trận phát triển – tham gia thị trường ( Growth share Matrix) Nhĩm tư vấn Boston (BCG) một cơng ty tư vấn về quản trị hàng đầu, đã phát triển và phổ biến một nghiên cứu mang tên gọi là Ma trận của sự phát triển và tham gia thị trường. Stars Question Marks Cash Cow Dogs Su ất tă ng t rư ở ng c ủa th ịt rư ờ ng Phần phân chia thị trường 14% 2% 0% 10% 4% 6% 0. 12 1 0. 5 10 5 4 1 2 3 6 7 8 Sau khi đã vẽ các hoạt động kinh doanh của mình trên cơ đồ ma trận, cơng ty sẽ xác định được xem bảng kê khai cân đối về tài chính của nĩ cĩ phù hợp hay khơng Nhiệm vụ tiếp sau của cơng ty là xác định mục tiêu, chiến lược và ngân sach để giao phĩ cho mỗi đơn vị kinh doanh chiến lược. 2. Những khuơn mẫu chu kỳ đời sống Hãng tư vấn Arthur D. Little Inc đã tìm ra những khuơn mẫu chu kỳ đời sống cho việc hoạch định chiến lược như trong hình 2.2 sau đây: Cĩ 4 giai đoạn chu kỳ đời sống sản phẩm: Phơi thai, Phát triển, Trưởng thành, Suy thối Phát triển Trưởng thànhPhơi thai Suy thối Tốc độ phát triển khối lượng GIAI ĐOẠN Thời gian 3. Những chiến lược tổng loại : Giáo sư M. Peter của Đại học Harvard đề suất một phương pháp cĩ thể thay thế cho ma trận phát triển tham gia thị trường. *Dẫn đầu hạ giá: Làm ra những sản phẩm khá chuẩn và hạ giá hơn tất cả những người cạnh tranh khác. *Chiến lược vượt trội: Làm những sản phẩm mà khách hàng coi như độc nhất- chất lượng cao, thiết kế mới, tên sản phẩm mới, hay uy tín dịch vụ, nĩ cho phép nhà quản trị bán với giá cao hơn bình thường. *Tập trung: Tập trung vào một loại khách hàng riêng biệt, thị trường địa lý, mạch phân phối, hay một phần riêng biệt của mặt hàng. 4. Ma trận SWOT: Ma trận SWOT kết hợp điểm yếu- điểm mạnh, cơ hội- nguy cơ là cơng cụ quan trọng cĩ thể giúp cho các nhà quản trị phát triển 4 loại chiến lược sau: - Chiến lược điểm mạnh- cơ hội (SO), - Chiến lược điểm mạnh- điểm yếu (WO), - Chiến lược điểm mạnh- nguy cơ (ST), - Chiến lược điểm yếu – nguy cơ (WT). •Các chiến lược SO sử dụng những điểm mạnh bên trong của cơng ty để tận dụng những cơ hội bên ngồi •Các chiến lược WO nhằm cải thiện những điểm yếu bên trong bằng cách tận dụng những cơ hội bên ngồi •Các chiến lược ST sử dụng các điểm mạnh của một cơng ty để tránh khỏi hay giảm đi ảnh hưởng của những mối đe doạ bên ngồi. * Các chiến lược WT là những chiến lược phịng thủ nhằm làm giảm đi những điểm yếu bên trong và tránh khỏi những mối đe doạ từ mơi trường bên ngồi Ơ này luơn luơn để trống O: Những cơ hội 1. 2. 3. Liệt kê những cơ hội 4. 5. 6. 7. T: Những nguy cơ 1. 2. 3. Liệt kê những nguy cơ 4. 5. 6. 7. S: Những điểm mạnh 1. 2. 3. Liệt kê những điểm mạnh 4. 5. 6. 7. Các chiến lược SO 1. 2. 3. 4. Sử dụng các điểm mạnh để tận dụng cơ hội 5. 6. 7. Các chiến lược ST 1. 2. 3. 4. Vượt qua những bất trắc bằng tận dụng các điểm mạnh 5. 6. 7. W: Những điểm yếu 1. 2. 3. Liệt kê những điểm yếu 4. 5. 6. 7. Các chiến lược WO 1. 2. 3. Hạn chế các mặt yếu để lợi dụng các cơ hội 4. 5. 6. 7. Các chiến lược WT 1. 2. 3. 4. 5. Tối thiểu hố những điểm yếu và tránh khỏi các mối đe doạ 6. 7. 5. Một số kỹ năng dự báo : Dự báo theo kịch bản Kịch bản là một sự mơ tả bằng văn bản một tương lai cĩ thể xảy ra nhằm trả lời các câu hỏi: -Mơi trường hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai cĩ thể biến đổi như thế nào ? -Những trạng thái tiềm tàng ( giả thiết) cĩ thể xảy ra đối với doanh nghiệp như thế nào ? -Doanh nghiệp cĩ thể áp dụng những chiến lược nào để ngăn ngừa, định hướng , thúc đẩy hay giải quyết những trạng thái tương lai đĩ. Kỹ thuật báo Delphi gồm 3 bước cơ bản: Bước 1: Chuẩn bị bảng câu hỏi và gởi tới một số chuyên gia. Bước 2: Tập hợp ý kiến của các chuyên gia thành một bảng báo cáo tĩm tắt. Bước 3: Tổng hợp các ý kiến đánh giá của các chuyên gia lần thứ 2. Kỹ thuật báo Delphi: Mơ hình dự báo mơ phỏng: Mơ hình này thường dung để mơ tả những hoạt động của một hệ thống thực tế dưới hình thức định lượng hoặc định tính. Câu hỏi thường được sử dụng trong mơ hình là ở dạng :“ Nếu …thì …”. VD: Nếu tỷ lệ lạm phát trong năm tới là 12%, thì lợi nhuận của cơng ty trong năm tới sẽ như thế nào và chúng ta cĩ thể mở thêm 2 nhà máy mới được khơng ?...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf14_ky_nang_hoach_dinh_6061.pdf
Luận văn liên quan