Quản trị nguồn nhân lực

Sự thay đổi môi trường kinh doanh: Biến động nhân sự Thay đổi các chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh văn hóa. Thâm nhập Văn hóa từ nước ngoài như phim ảnh, thời trang, Sở thích thị hiếu người tiêu dùng

pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/04/2015 | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC GVHD: VŨ THÀNH HIẾU PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP.  Nguyễn Hoàng Zico 33101020807  Đoàn Nguyễn Nhật Thảo  Hồ Lê Trung Hiếu 33101020359  Cao Tâm Văn 33101024572  Nguyễn Thị Vui 33101026678  Nguyễn Thị Hồng Vân 33101027076  Trần Gia Phương 33101020313  Trần Thị Phương 33101026573  Nguyễn Ngọc Duy 33101023159 VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN  Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.  Minh họa tại công ty Văn Hóa Phương Nam (PNC) 1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.  Tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. 2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.  Tiến bộ khoa học công nghệ.  Cơ sở vật chất.  Các nguồn lực (tài chính, con người,…).  Chiến lược mục tiêu của tổ chức.  Sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Tiến bộ khoa học công nghệ  Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.  Khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển đặt ra nhiều thách thức về quản lý nhân sự; đòi hỏi ta phải  Tăng cường việc đào tạo,  Đào tạo lại nghề nghiệp,  Sắp xếp lại lực lượng lao động  Thu hút nguồn nhân lực mới có kỹ năng cao. Cơ sở vật chất  Địa điểm tổ chức đào tạo  Phương pháp, trang thiết bị phục vụ đào tạo Các nguồn lực (tài chính, con người,…).  Ngân sách cho hoạt động đào tạo và phát triển hàng năm.  Tuyển chọn nhân viên trong doanh nghiệp để tham gia đào tạo.  Chuyên gia đào tạo bên trong hay ngoài tổ chức. Sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Mục tiêu chiến lược Tổ chức quản lý Cơ sở vật chất kỹ thuật Nguồn nhân lực Nguồn Tài chính Môi trường Bên trong Chính trị, pháp luật Dân số-Lực lượng lao động Môi trường Kinh tế Văn hóa xã hội Đối thủ cạnh tranh Môi trường Bên ngoài Sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Chiến lược mục tiêu của tổ chức. Chiến lược kinh doanh Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chiến lược mục tiêu của tổ chức.(tt) Các yêu cầu về số lượng nhân lực và kỹ năng cần thiết cho chiến lược kinh doanh. Chiến lược nguồn nhân lực: •Các mục tiêu •Cách thức phát triển nguồn nhân lực •Các hoạt động cụ thể 3. Minh hoạ cty Văn Hóa Phương Nam 3. Minh hoạ cty Văn Hóa Phương Nam (tt)  Tiến bộ KHCN: ứng dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp.  Cơ sở vật chất: đáp ứng được nhu cầu đào tạo tập trung hoặc tại nơi làm việc. 3. Minh hoạ cty Văn Hóa Phương Nam (tt)  Các nguồn lực( tài chính, con người..):  Cán bộ quản lý có tầm nhìn xa trong kế hoạch sản xuất kinh doanh => chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân lực.  Tuyển chọn nhân viên từ các phòng ban, nhà sách tham gia  Ngân sách cho hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lớn.  Chuyên gia đào tạo: trong tổ chức và thuê ngoài. 3. Minh hoạ cty Văn Hóa Phương Nam (tt)  Sự thay đổi môi trường kinh doanh:  Biến động nhân sự  Thay đổi các chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh văn hóa.  Thâm nhập Văn hóa từ nước ngoài như phim ảnh, thời trang, …  Sở thích thị hiếu người tiêu dùng 3. Minh hoạ cty Văn Hóa Phương Nam (tt)  Chiến lược mục tiêu của tổ chức:  Phát triển hệ thống bookcafe.  Tuyển chọn nhân viên từ nội bộ và tuyển mới.  Đào tạo nghiệp vụ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom_15_qt02_k13_quan_tri_nguon_nhan_luc2_5168.pdf
Luận văn liên quan