Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

Chi nhánh đã thực hiện quản lý hạn mức thông qua cài đặt hạn mức trên chương trình quản lý ứng dụng tập trung theo chương trình cài đặt của BIDV. Hàng ngày cán bộ đầu mối theo dõi hạn mức giao dịch của giao dịch viện và kiểm soát viên thông qua chương trình bằng cách chiết xuất báo cáo theo dõi hàng ngày liệt kê các giao dịch nghi ngờ bị vượt hạn mức giao dịch tiền mặt/ hạn mức tự phê duyệt giao dịch. Từ đó kịp thời phát hiện các rủi ro tiền ẩn, các sai sót của cán bộ trong quá trình tác nghiệp. - Hiện tại BIDV đã triển khai sử dụng chương trình báo cáo tích hợp MIS. - Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng hơn. BIDV Quảng Nam tham gia thường xuyên các lớp đào tạo quản lý rủi ro cơ bản để bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác quản lý rủi ro nói chung và công tác quản lý rủi ro tác nghiệp nói riêng cũng như các lớp QLRR nâng cao đối với các cán bộ đã tham gia đào tạo QLRR cơ bản do Hội sở chính tổ chức. Công tác đào tạo này giúp cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong chi nhánh có đầy đủ kiến thức, cơ sở pháp lý khi thực hiện nhiệm vụ và kỹ năng làm việc của cán bộ chi nhánh được nâng cao. Qua đó, chi nhánh có thể hạn chế được RRTN xảy ra do nguyên nhân từ năng lực của cán bộ.

pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 29/09/2020 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG CHI QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2018 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 1: TS. HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: PGS.TS PHAN DIÊN VỸ Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 8 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, hầu như không có loại nghiệp vụ nào là không có rủi ro bởi hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường là một hoạt động rất nhạy cảm, mọi biến động kinh tế - xã hội đều tác động nhanh chóng đến ngân hàng, nó có thể gây nên những xáo trộn bất ngờ và dẫn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng bị giảm sút một cách nhanh chóng. Đặc biệt với xu thế cạnh tranh và hội nhập thị trường tài chính - tiền tệ thế giới như hiện nay, đòi hỏi ngành ngân hàng phải có những cải cách mạnh mẽ để nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong từng hoạt động, nghiệp vụ để đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển một cách an toàn, hiệu quả và bền vững. Tùy theo từng cách tiếp cận mà rủi ro trong kinh doanh ngân hàng được phân thành nhiều loại khác nhau, song theo cách phân loại chung nhất (theo Ủy ban Basel vào năm 1987 đưa ra các nguyên tắc chung để quản lý hoạt động của các ngân hàng) rủi ro ngân hàng được phân chia thành 3 loại cơ bản gồm: Rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp. Trong đó RRTN - yếu tố trước đây vốn được xem nhẹ thì ngày nay có xu hướng gia tăng rất mạnh. RRTN không phải là loại rủi ro mới, nó tồn tại song hành cùng với sự ra đời của các Ngân hàng. RRTN là loại rủi ro liên quan tới nhiều yếu tố như: con người, hệ thống, quy trình, thủ tục nội bộ và cả các sự kiện bên ngoài. Đây là những yếu tố rất đa dạng và thường xuyên biến đổi, do đó RRTN luôn xuất hiện trong hầu hết các hoạt động quan trọng của ngân hàng. QTRRTN trong những năm gần đây đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng đối với các NHTM. Mức độ hiện đại hóa đòi hỏi các NHTM phải dựa vào công nghệ tự động ngày càng phức tạp, phát triển đa dạng hơn các sản phẩm, xu hướng toàn cầu hóa, cạnh tranh, mở rộng quy mô, tham gia vào hoạt động mua lại, sáp nhập, hợp nhất. QTRRTN là quá trình tổ chức tín dụng tiến hành các hoạt động nhằm 2 giảm thiểu các nguy cơ và thiệt hại từ RRTN, bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống các chính sách. Theo báo cáo thực trạng rủi ro tác nghiệp của toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam qua các năm cho thấy năm 2016 số lượng rủi ro tác nghiệp tăng đột biến so với năm trước. Các sự cố chủ yếu đến từ đối tượng bên ngoài, tập trung vào các nghiệp vụ Thẻ, Tiền gửi và Ngân hàng điện tử. Không chỉ riêng các yếu tố bên ngoài, trong kỳ còn ghi nhận các sự cố bước đầu xác định là do sai phạm của cán bộ trong quá trình tác nghiệp, gây ra thiệt hại về tài sản cũng như uy tín của BIDV. Năm 2016 toàn hệ thống phát sinh 321.740 trường hợp sai lỗi (trong đó 298.868 trường hợp phát hiện từ kết quả rà soát báo cáo giao dịch nghi ngờ, 22.872 trường hợp do đơn vị tự theo dõi phát hiện). Năm 2017 toàn hệ thống phát sinh 338.210 trường hợp sai lỗi, tăng hơn so với năm trước. Tổng giá trị tổn thất về tài chính của các sự cố rủi ro tác nghiệp được phát hiện trong năm 2017 ước tính đến thời điểm 29/12/2017 là 6,7 tỷ đồng. Trong quý I/2018 toàn hệ thống phát sinh 73.661 trường hợp sai lỗi, nhìn chung là có xu hướng giảm so với các quý trước trong năm 2017. Những nghiệp vụ phát sinh nhiều nhất là tín dụng, thẻ và thông tin khách hàng. Còn theo báo cáo thực trạng rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam thì số lượng rủi ro tác nghiệp cuối năm 2017 có xu hướng giảm hơn so với những năm trước tỉ lệ thuận với toàn hệ thống. Trong đó đặc biệt là nghiệp vụ kế toán hậu kiểm, kho quỹ và điện toán giảm hơn 80% so với năm trước; còn các nghiệp vụ khác như thông tin khách hàng và tiền gửi vẫn tương đương so với những năm trước nhưng không có xu hướng gia tăng. Một mặt là nhờ vào việc chú trọng hơn trong công tác QTRRTN, mặt khác là do hệ thống đã đưa vào một số chương trình quản lý nhằm hạn chế RRTN xảy ra. Bản thân tôi hiện đang là một cán bộ Ngân hàng và công việc 3 chính của tôi là phụ trách công tác Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam, tôi luôn mong muốn được tìm hiểu kỹ hơn về những quy trình, nghiệp vụ, các công cụ đã được áp dụng để đo lường, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro tác nghiệp đang áp dụng tại Ngân hàng. Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng và tìm ra các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm tăng cường, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam là hết sức cần thiết. Do vậy, tôi đã chọn đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam” làm công trình nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ của mình. Tôi hy vọng rằng với đề tài nghiên cứu này sẽ giúp ích cho Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam tìm ra các giải pháp hoàn thiện hơn công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Chi nhánh. 2. Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát: Đề tài phân tích thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam trong giai đoạn 2015-2017. Trên cơ sở phân tích này, đề tài đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam.  Câu hỏi nghiên cứu: Nghiên cứu của đề tài nhằm trả lời một số câu hỏi chủ yếu: - Hoạt động quản trị rủi ro tác nghiệp của các NHTM bao gồm những nội dung gì? - Những kết quả của công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam là 4 gì? Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam là gì? - Để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam nên sử dụng các giải pháp nào? 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu a.Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến quản trị rủi ro tác nghiệp của NHTM và thực trạng công tác quản trị rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam trong tất cả các nghiệp vụ ở các phòng ban của chi nhánh. - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản trị rủi ro tác nghiệp của BIDV Quảng Nam thông qua khảo sát tất cả cán bộ nhân viên tại Chi nhánh. b. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận quản trị rủi ro tác nghiệp của NHTM và phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam. Từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam. -Về không gian và thời gian: Luận văn được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam từ năm 2015-2017. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu a. Phương pháp thu thập thông tin b. Phương pháp phân tích dữ liệu  Phân tích định lượng - Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp: thống kê, so sánh 5 - Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp: điều tra  Phân tích định tính - Phương pháp tổng hợp 5. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan, danh mục bảng biểu sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam. Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo, tác giả nhận thấy số lượng tài liệu nghiên cứu về rủi ro tác nghiệp khá ít so với tài liệu nghiên cứu về rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, và cũng chưa có giáo trình nào ở Việt Nam trực tiếp viết về quản trị rủi ro tác nghiệp chứng tỏ quản tri rủi ro tác nghiệp hiện nay vẫn chưa thực sự được chú trọng. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, tác giả đã tham khảo các tài liệu sau:  Bài báo - Bài báo “Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” của Thạc sĩ Đào Thị Thanh Tú đăng trên Tạp chí tài chính số 6-2014. - Bài báo “Các chỉ số rủi ro chính - công cụ cảnh báo rủi ro vận hành cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” của tác giả Lê Phan Thị Diệu Thảo và Nguyễn Minh Sáng đăng trênTạp chí Ngân hàng số 7-2016. 6 - Bài báo“Rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng và những điều cần lưu ý” của PGS.,TS. Nguyễn Thị Nhung và Ths. Nguyễn Trung Kiên đăng trên Tạp chí Ngân hàng số 13-2016. - Bài báo “Quản trị rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” của ThS. Nguyễn Thị Thu Hà đăng trên Tạp chí Ngân hàng số 8-2017. - Bài báo “Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra” của PGS., TS. Nguyễn Thường Lạng đăng trên Tạp chí tài chính số 9-2017. - Bài báo “Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động theo Basel II tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam” của TS. Phạm Bích Liên, ThS. Trần Thị Bình Nguyên, ThS. Nguyễn Văn Đạm đăng trênTạp chí Ngân hàng số 7-2018.  Luận văn thạc sĩ - Đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” của tác giả Văn Nguyễn Thu Hằng, luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng (2012). - Đề tài “Quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang” của tác giả Nguyễn Việt Hà, luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội (2015). - Đề tài “Giải pháp quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Hậu, luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2015). - Đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch III” của tác giả Phạm Thị Nhài, luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội (2016).  Công trình nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam 7 Như vậy, mặc dù đã có những nghiên cứu về vấn đề này ở những góc độ khác nhau nhưng theo hiểu biết của tác giả thì chưa có công trình nghiên cứu nào về lĩnh vực này được thực hiện trong những năm gần đây tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam.  Khoảng trống nghiên cứu - Về nội dung: Các nghiên cứu trước đây chỉ mới nêu ra các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tác nghiệp mà chưa đi sâu vào phân tích mối quan hệ của các nhân tố đó đến hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp. Khác với các đề tài nghiên cứu trước, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp. Tuy nhiên tác giả vẫn kế thừa những nghiên cứu trước, đánh giá quản trị rủi ro tác nghiệp theo các bước nhận diện rủi ro- đo lường rủi ro- kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. Đồng thời đưa ra các tiêu chí để đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp và đánh giá thực trạng theo từng tiêu chí đó. Kết quả của nghiên cứu này giúp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam có cái nhìn rõ hơn về công tác quản trị rủi ro tác nghiệp. Từ đó giúp định hướng việc xây dựng các chính sách, quy trình nhằm đảm bảo hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp. Bên cạnh đó nghiên cứu còn đóng góp thêm một tài liệu trong lĩnh vực quản trị rủi ro tác nghiệp theo hướng định lượng thông qua việc xây dựng mô hình lý thuyết về tác động của các nhân tố đến hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp. - Về không gian và thời gian: Theo hiểu biết của tác giả thì chưa có công trình nghiên cứu nào về lĩnh vực này được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam trong giai đoạn 2015-2017. 8 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm rủi ro tác nghiệp Theo Basel II: Rủi ro tác nghiệp là nguy cơ xảy ra tổn thất trực tiếp hay gián tiếp do các quy trình, con người và hệ thống nội bộ không đạt yêu cầu hoặc thất bại hay do các sự kiện bên ngoài. Rủi ro tác nghiệp bao gồm cả rủi ro pháp lý nhưng loại trừ rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín. Rủi ro tác nghiệp là loại rủi ro tổn thất tài sản xảy ra do hoạt động kém hiệu quả, ví dụ như hệ thống thông tin không đầy đủ, hoạt động có vấn đề, có vi phạm trong hệ thống kiểm soát nội bộ, có sự gian lận hay những thảm họa không lường trước được. 1.1.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tác nghiệp a. Rủi ro do con người b. Rủi ro do quy định, quy trình nghiệp vụ c. Rủi ro từ hệ thống công nghệ thông tin d. Rủi ro do sự kiện bên ngoài 1.1.3. Hậu quả của rủi ro tác nghiệp a. Đối với Ngân hàng b. Đối với nền kinh tế 1.1.4 Mối quan hệ giữa rủi ro tác nghiệp và các loại rủi ro khác 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tác nghiệp Theo Basel II: Quản trị rủi ro tác nghiệp là quá trình tổ chức tín dụng tiến hành các hoạt động tác động đến rủi ro tác nghiệp, bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống các chính sách, phương pháp quản lý rủi ro tác nghiệp để thực hiện quá trình quản lý rủi ro đó 9 là xác định, đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát và kiểm tra kiểm soát rủi ro tác nghiệp nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro xảy ra. Quản trị rủi ro tác nghiệp hiệu quả không có nghĩa là rủi ro không xảy ra mà là rủi ro có thể xảy ra nhưng xảy ra trong mức độ dự đoán trước và NHTM có thể kiểm soát được. Mục đích của quản trị rủi ro tác nghiệp là nhằm tìm hiếu mức độ rủi ro tác nghiệp của hệ thống, của tổ chức, tìm nguyên nhân dẫn đến rủi ro, phân phối nguồn lực hỗ trợ và xác định các khuynh huớng bên ngoài cũng như bên trong giúp dự báo được rủi ro để từ đó có giải pháp phòng ngừa, hạn chế. Việc quản lý rủi ro tác nghiệp giúp cho ngân hàng ngăn ngừa sự gian lận, giảm thiếu sai sót trong quá trình giao dịch, duy trì tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh 1.2.2 Sự cần thiết phải thực hiện quản trị rủi ro tác nghiệp 1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro tác nghiệp a. Nhận diện rủi ro b. Đo lường rủi ro c. Kiểm soát rủi ro d. Tài trợ rủi ro 1.2.4. Tiêu chí đánh giá kết quả công tác quản trị rủi ro tác nghiệp a. Tần suất xảy ra rủi ro tác nghiệp b. Mức độ rủi ro tác nghiệp c. Giá trị tổn thất 1.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng thƣơng mại a. Nhân tố bên trong  Cơ cấu tổ chức bộ máy.  Quy trình tác nghiệp  Nhân sự  Hệ thống công nghệ 10  Khả năng tài chính b. Nhân tố bên ngoài  Môi trường kinh tế  Môi trường chính trị  Môi trường pháp lý KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Chương 1 đã trình bày khái quát cơ sở lý luận về rủi ro tác nghiệp và quản trị rủi ro tác nghiệp tại NHTM. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV chi nhánh Quảng Nam 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Quảng Nam 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Nam 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NAM 11 2.2.1. Bộ máy quản trị rủi ro tác nghiệp của BIDV chi nhánh Quảng Nam Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức QTRRTN tại BIDV 2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại BIDV chi nhánh Quảng Nam a. Nội dung quản trị rủi ro tác nghiệp  Nhận diện rủi ro Tại BIDV Quảng Nam, quá trình nhận diện RRTN được thực hiện như sau: Xác định dấu hiệu RRTN Xác định các Giao dịch nghi ngờ, bất thường Đánh giá công tác nhận diện rủi ro - BIDV Quảng Nam đã chủ động theo dõi và thống kê các lỗi sai sót tác nghiệp phát sinh hàng ngày tương đối đầy đủ: Trưởng bộ phận đầu mối theo dõi các lỗi tác nghiệp của nhân viên tại bộ phận mình, hàng ngày cập nhật vào sổ/ file theo dõi làm căn cứ cuối kỳ báo cáo bộ 12 phận đầu mối thuộc phòng QLRR tổng hợp toàn chi nhánh. Chi nhánh luôn tuân thủ về thời gian nhập dữ liệu trên hệ thống và thời gian báo cáo về Ban QLRRTT&TN. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: - Đối với công tác thực hiện báo cáo: + Về thời gian báo cáo: Việc nhập dữ liệu đôi khi còn muộn so với thời gian quy định (có một số chỉ tiêu ở trạng thái mới nhập và chưa được kiểm soát duyệt), gây ảnh hưởng đến công tác tổng hợp dữ liệu toàn hệ thống, đôi khi bị Hội sở chính thông báo, nhắc nhở. + Về chất lượng báo cáo: Số liệu báo cáo của chi nhánh nhiều khi chưa đầy đủ, thiếu số liệu, có khi để lấy thành tích mà che dấu lỗi nên chưa phản ánh đúng thực trạng lỗi tác nghiệp tại chi nhánh dẫn đến công tác nhận diện rủi ro chưa phát hiện được đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn. - Do quy trình quy định còn chồng chéo nhau, tồn tại kẽ hở nên các tiêu chí để nhận diện rủi ro chưa sát với thực tế dẫn đến để lọt những rủi ro chưa đưa vào nhận diện được. - Do nhu cầu phát triển sản phẩm, nghiệp vụ mỗi ngày một phức tạp nên các rủi ro mới phát sinh đáng kể, BIDV chưa đưa ra các tiêu chí nhận diện rủi ro kịp thời nên còn tồn tại một số rủi ro bị bỏ sót.  Đo lƣờng rủi ro * Phương pháp đo lường định tính: Dấu hiệu rủi ro đo lường bằng định tính gồm: rủi ro liên quan đến cán bộ và rủi ro liên quan đến cơ chế văn bản, quy định. Cách thức đo lường định tính: Nhận xét, đánh giá rõ mức độ lớn, nhỏ, tốt xấu, tăng, giảm, đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu và giải thích khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ công việc được giao, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. * Phương pháp đo lường định lượng: Dấu hiệu rủi ro đo lường bằng định lượng gồm: Rủi ro liên quan đến quá trình xử lý công việc; rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin; rủi ro liên quan đến thiệt hại tài sản; rủi ro liên quan đến gian 13 lận nội bộ; rủi ro liên quan đến gian lận bên ngoài. BIDV sử dụng ma trận rủi ro giữa mức độ ảnh hưởng và tần suất xảy ra rủi ro để đánh giá tổng quan RRTN. Rủi ro tổng thể được xác định căn cứ vào điểm tần suất và điểm mức độ ảnh hưởng của rủi ro. Đánh giá công tác đo lường rủi ro - Công tác đánh giá, đo lường RRTN của BIDV từ Hội sở chính đến chi nhánh được thực hiện tương đối tốt. BIDV Quảng Nam chủ yếu sử dụng phương pháp đo lường định lượng để đo lường RRTN vì độ chính xác cao hơn và chỉ sử dụng phương pháp định tính đối với những rủi ro không thể sử dụng phương pháp đo lường định lượng. BIDV Quảng Nam thực hiện đo lường tất cả các loại rủi ro đã được xác định và đánh giá được sự thay đổi về mức độ rủi ro và mức độ ảnh hưởng của từng loại rủi ro phân theo 3 mức độ: rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. - BIDV Quảng Nam đã xác định khả năng khắc phục rủi ro đối với các rủi ro mức độ cao và xác định được mức độ rủi ro có thể chấp nhận được và mức độ rủi ro không thể chấp nhận được của từng nghiệp vụ và từng đơn vị. Việc chọn công cụ báo cáo ma trận RRTN để đo lường rủi ro là rất hợp lý. Qua đó BIDV Quảng Nam nói riêng và BIDV nói chung có thể đánh giá chính xác mức độ của từng loại rủi ro.  Kiểm soát rủi ro - Tại BIDV Quảng Nam, quá trình kiếm soát RRTN được thực hiện như sau: + Thu thập, tổng hợp các số liệu, tài liệu, văn bản liên quan đến RRTN trong kỳ báo cáo: tổng hợp các kết quả của quá trình xác định và đo lường RRTN do đơn vị tự xác định, đo lường trong kỳ; thu thập các kết luận của kiểm tra, kiểm toán nội bộ, kết luận của Thanh tra NHNN và các cơ quan kiểm tra, kiểm toán bên ngoài (nếu có) liên quan đến RRTN của bộ phận. Tổng hợp kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo về QLRRTN. 14 + Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ RRTN: Trên cơ sở kết quả của quá trình xác định và đo lường rủi ro, các đơn vị tự xây dựng phương án phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro của đơn vị, Ban QLRRTT&TN xây dựng phương án phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro của toàn hệ thống. + Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa và giảm nhẹ RRTN: Ban QLRRTT&TN đầu mối triển khai thực hiện phương án giảm nhẹ rủi ro của toàn hệ thống. Phòng Quản lý rủi ro đầu mối triển khai thực hiện phương án giảm nhẹ rủi ro tại Chi nhánh. - Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu RRTN bao gồm: + Xem xét, sửa đổi quy trình nghiệp vụ: Thường xuyên rà soát văn bản chế độ, có ý kiến đề xuất chỉnh sửa đối với các quy trình không phù hợp, chồng chéo, trái với quy định chung của NHNN. + Đào tạo cán bộ: Đây là bước quan trọng, cốt lõi vì liên quan đến yếu tố con người. + Các hành động phòng tránh rủi ro: Thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đúng quy trình quy định của cơ quan, cảnh giác cao với những giao dịch nghi ngờ đã được cảnh báo... + Giám sát rủi ro tác nghiệp: Theo dõi các hoạt động triển khai công tác QTRRTN của các phòng ban để đảm bảo quá trình QTRRTN phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các phương án phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro của các đơn vị; Theo dõi những dấu hiệu rủi ro có mức độ rủi ro cao, đề xuất biện pháp kịp thời để tránh sự cố rủi ro xảy ra; Theo dõi sự biến động mức độ rủi ro của từng loại rủi ro. Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro Trên cơ sở các rủi ro đã được nhận diện và đo lường từ các phòng trong chi nhánh, từ kết quả kiểm tra, kiểm toán của nội bộ, BIDV và NHNN, BIDV Quảng Nam đã xây dựng và thực hiện tương đối tốt kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ, giám sát rủi ro. 15  Tài trợ rủi ro Theo thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì hiện nay các NHTM chỉ tính vốn yêu cầu tối thiểu RRTN - là một cấu phần dùng để tính hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo Basel II. Đánh giá công tác tài trợ rủi ro Hiện nay, BIDV đang áp dụng phương pháp tính vốn dự phòng cho RRTN theo Basel II và công cụ bảo hiểm để bù đắp tổn thất khi có sự cố xảy ra. Công tác tài trợ rủi ro của BIDV từ Hội sở chính đến chi nhánh được thực hiện tương đối tốt. b. Kết quả công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại BIDV Quảng Nam  Tần suất xảy ra rủi ro Theo số liệu thống kê từ năm 2015 đến 2017 ta thấy RRTN giảm qua các năm, năm 2015 là 445 sự cố, năm 2016 giảm còn 349 sự cố và năm 2017 là 244 sự cố chủ yếu tập trung ở các nghiệp vụ thẻ, tiền gửi, kho quỹ, kế toán hậu kiểm. Đây là tín hiệu tốt, tần suất xuất hiện rủi ro giảm cho thấy công tác QTRRTN của BIDV Quảng Nam mang lại hiệu quả tốt.  Mức độ RRTN Theo số liệu thống kê ta thấy RRTN có mức độ ảnh hưởng lớn và nghiêm trọng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số rủi ro xảy ra và số lượng RRTN giảm dần qua các năm.Qua đó ta có thể đánh giá công tác QTRRTN của BIDV Quảng Nam thực hiện khá hiệu quả, rủi ro có mức độ lớn và nghiêm trọng được kiểm soát tốt và giảm dần qua các năm.  Giá trị tổn thất 16 Giá trị tổn thất của BIDV Quảng Nam qua các năm từ 2015 đến 2017 ở mức đáng kể, bình quân là 55 triệu đồng/năm, cao nhất là năm 2017 với giá trị tổn thất 115 triệu đồng. 2.2.3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp của BIDV Quảng Nam a. Mô hình nghiên cứu Sơ đồ 2.3: Mô hình nghiên cứu đề xuất b. Kết quả nghiên cứu Kết quả phân tích tương quan, hồi quy đa biến cho thấy mô hình nghiên cứu lý thuyết là hoàn toàn phù hợp với dữ liệu thị trường. Và các nhân tố tổ chức bộ máy QTRRTN và quy trình tác nghiệp đều có tác động dương đến hiệu quả QTRRTN. Điều này cho thấy đây là hai nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả công tác QTRRTN và cần chú trọng đưa ra các khuyến nghị để cải thiện các nhân tố này. Tuy nhiên do quy mô thu thập dữ liệu nhỏ chỉ ở một đơn vị nên các nhân tố cơ cấu tổ chức bộ máy QTRRTN và quy trình tác nghiệp chỉ giải thích được 48.3% hiệu quả công tác QTRRTN. Tổ chức bộ máy QTRRTN Hệ thống công nghệ thông tin Quy trình tác nghiệp Nhân sự Hiệu quả công tác QTRRTN 17 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc - Từ tháng 10/2008, thực hiện đề án Hiện đại hóa ngân hàng giai đoạn II (TA2) của Hội đồng quản trị BIDV, tại chi nhánh đã thành lập phòng QLRR trực thuộc Ban giám đốc. Phòng QLRR có nhiệm vụ chính là thẩm định rủi ro tín dụng, kiểm tra nội bộ, đầu mối trong công tác ISO, phòng chống rửa tiền và quản lý rủi ro tác nghiệp, đầu mối triển khai giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của BIDV về công tác QTRRTN tại chi nhánh cũng như đo lường, thống kê, thực hiện các báo cáo dấu hiệu RRTN, sự cố RRTN. Định kỳ hoặc đột xuất, phòng QLRR kiểm tra các mặt hoạt động của các phòng, tổng hợp lỗi tác nghiệp của các phòng, quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề xuất mức xử lý theo quy chế xử lý trách nhiệm - BIDV thường xuyên chỉnh sửa quy trình, quy định căn cứ trên nội dung kiến nghị của các chi nhánh. - BIDV đã ban hành chính sách quản lý rủi ro tác nghiệp (quyết định 1387/QĐ-BIDV ngày 20/05/2015) nhằm đảm bảo điều chỉnh thống nhất hoạt động quản lý rủi ro tác nghiệp trong toàn hệ thống, đồng thời quy định chức năng, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong công tác quản lý rủi ro tác nghiệp. - Dựa vào bộ tiêu chí nhận diện RRTN do Hội sở chính đưa ra, chi nhánh nhận diện và thống kê được các RRTN trong hoạt động tương đối đầy đủ. Do đó, chi nhánh có thể lưu trữ được số liệu để đối chiếu, so sánh qua từng thời kỳ một cách khoa học. Trên cơ sở đó, chi nhánh có thể đưa ra những nhận định về từng loại RRTN trong từng hoạt động nghiệp vụ và có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro một cách tốt nhất. 18 - Chi nhánh đã thực hiện quản lý hạn mức thông qua cài đặt hạn mức trên chương trình quản lý ứng dụng tập trung theo chương trình cài đặt của BIDV. Hàng ngày cán bộ đầu mối theo dõi hạn mức giao dịch của giao dịch viện và kiểm soát viên thông qua chương trình bằng cách chiết xuất báo cáo theo dõi hàng ngày liệt kê các giao dịch nghi ngờ bị vượt hạn mức giao dịch tiền mặt/ hạn mức tự phê duyệt giao dịch. Từ đó kịp thời phát hiện các rủi ro tiền ẩn, các sai sót của cán bộ trong quá trình tác nghiệp. - Hiện tại BIDV đã triển khai sử dụng chương trình báo cáo tích hợp MIS. - Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng hơn. BIDV Quảng Nam tham gia thường xuyên các lớp đào tạo quản lý rủi ro cơ bản để bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác quản lý rủi ro nói chung và công tác quản lý rủi ro tác nghiệp nói riêng cũng như các lớp QLRR nâng cao đối với các cán bộ đã tham gia đào tạo QLRR cơ bản do Hội sở chính tổ chức. Công tác đào tạo này giúp cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong chi nhánh có đầy đủ kiến thức, cơ sở pháp lý khi thực hiện nhiệm vụ và kỹ năng làm việc của cán bộ chi nhánh được nâng cao. Qua đó, chi nhánh có thể hạn chế được RRTN xảy ra do nguyên nhân từ năng lực của cán bộ. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân a. Hạn chế - Công tác QTRRTN của chi nhánh mới hướng đến yêu cầu tuân thủ nhiều hơn là dự báo. - Chi nhánh chưa xác định được giới hạn rủi ro có thể chấp nhận được cho từng mảng nghiệp vụ vì nhiều lý do khác nhau. Do đó rất khó đánh giá chính xác hiệu quả công tác QTRRTN. - Số liệu báo cáo về sự cố RRTN cũng như tổn thất xảy ra chưa thực sự chính xác. 19 - Chương trình phân quyền hạn mức trên hệ thống (SIBS) vẫn chưa hoàn chỉnh. - Công tác tự đào tạo nghiệp vụ tại chỗ cho cán bộ nhân viên thực hiện chưa tốt, chưa xây dựng chiến lược đào tạo kết hợp với chiến lược sử dụng nhân sự, bố trí, luân chuyển cán bộ nhiều dẫn đến chưa hiệu quả sau đào tạo. - Có những bộ phận bố trí nhân sự chưa thực sự phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường của cán bộ dẫn đến tinh thần và trách nhiệm với công việc chưa cao. Không tập trung tốt vào nhiệm vụ dẫn đến thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ. b. Nguyên nhân  Nguyên nhân chủ quan - Chi nhánh Quảng Nam nói riêng và BIDV nói chung vẫn chưa có chương trình quản lý dữ liệu RRTN mà vẫn thực hiện thủ công do đó chưa cung cấp số liệu kịp thời phục vụ yêu cầu quản trị điều hành. - Hiện nay, chỉ khi rủi ro gây ra tổn thất thực tế, chi nhánh mới thành lập hội đồng để đưa ra biện pháp xử lý và hầu hết các trường hợp là hạch toán vào chi phí hoạt động. - Quy định, quy trình của hệ thống BIDV nói chung còn nhiều bất cập. Số lượng quy định, quy trình trong hệ thống BIDV quá nhiều, chồng chéo nhau, một văn bản có thể có rất nhiều văn bản bổ sung, sửa đổi đi kèm dẫn đến cán bộ khó nắm bắt. Một số quy định, quy trình được trình bày không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau và thực hiện không đồng nhất dẫn đến rủi ro. Ngoài ra việc tra cứu quy định, quy trình khi cần thiết cũng khá khó khăn do BIDV chưa có hệ thống tra cứu văn bản theo từng nghiệp vụ. - Chưa coi trọng kết quả kiểm tra kiểm soát nội bộ là một phần hỗ trợ đắc lực cho việc kiểm soát rủi ro tại chi nhánh, trong một số trường hợp còn cho đó là rào cản cho việc tăng trưởng của chi nhánh. Cán bộ tại chi nhánh chưa nhận thức được bản chất và đánh giá đúng vai trò của công tác kiểm tra, kiểm 20 soát nội bộ do đó việc hỗ trợ và phối hợp với Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ chưa tốt.. - Lãnh đạo cấp chi nhánh và cấp phòng chưa chú trọng công tác đào tạo tại chỗ cán bộ, công tác chấn chỉnh rút kinh nghiệm sau những sự cố đã xảy ra. Có chế tài khen thưởng đối với cán bộ đạt chỉ tiêu kế hoạch nhưng thiếu chế tài phạt đối với cán bộ có sai phạm trong tác nghiệp dẫn đến tâm lý cán bộ chạy theo chỉ tiêu mà bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro. - Số lượng nhân viên tại chi nhánh không đáp ứng được khối lượng công việc và số lượng khách hàng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên lãnh đạo chi nhánh không có động thái tăng thêm số lượng nhận viên, dù số lượng nhân viên có giảm đi do thôi việc, nghỉ thai sản. Một nhân viên tại chi nhánh phải làm khối lượng công việc gấp đôi so với các nhân viên của chi nhánh khác trong cùng hệ thống. Trong môi trường làm việc đầy áp lực như vậy, cán bộ dễ phạm phải những sai sót khi tác nghiệp.  Nguyên nhân khách quan - Nguyên nhân từ phía khách hàng. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về tài chính, và do lòng tham không đáy của một số cá nhân. Mặt khác nhiều khách hàng vẫn còn duy trì thói quen làm việc dựa vào mối quan hệ quen biết mà không có căn cứ pháp lý, từ đó kẻ xấu đã có cơ hội lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và lòng tham của bộ phận khách hàng này để lừa đảo, chiếm đoạt nhằm trục lợi cho bản thân. - Tuy nhiên, có lẽ nguyên nhân sâu xa và quan trọng nhất là hệ thống pháp luật chưa đủ mạnh để răn đe và hệ thống ngân hàng còn quá nhiều kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng. - Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của NHNN. NHNN chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về QTRRTN nên công tác thanh tra, giám sát RRTN chưa phát huy hiệu quả. Năng lực cán bộ thanh tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu. Nội dung và phương pháp thanh tra, giám sát lạc hậu, chậm được đổi mới, ít có khả năng ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro. 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 Trong chương 2 tác giả đã giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển; đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 của BIDV Quảng Nam. Tác giả đã trình bày các cơ sở pháp lý cho việc thực hiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp; việc tổ chức bộ máy; quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp (Gồm: Nhận diện, đo lường, kiểm soát và tài trợ) tại BIDV Quảng Nam. Thông qua việc phân tích số liệu RRTN tại BIDV Quảng Nam giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, tác giả đã phân tích thực trạng rủi ro tác nghiệp tại BIDV Quảng Nam, từ đó đánh giá hạn chế và đưa ra các nguyên nhân của những hạn chế để làm cơ sở cho việc đề xuất những khuyến nghị nhằm giúp thực hiện tốt hơn công tác QTRRTN tại BIDV Quảng Nam ở chương 3. CHƢƠNG 3 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.1. ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.1.1. Định hƣớng quản trị rủi ro tác nghiệp của BIDV 3.1.2. Định hƣớng quản trị rủi ro tác nghiệp của BIDV chi nhánh Quảng Nam 3.2. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.2.1. Khuyến nghị đối với BIDV chi nhánh Quảng Nam - Kết hợp hợp lý giữa giám sát từ xa và thanh tra, kiểm tra tại chỗ để phục vụ tốt nhất cho yêu cầu quản trị điều hành. - Cần tăng cường vai trò trách nhiệm của bộ phận hậu kiểm nhằm đảm bảo kiểm soát đầy đủ, kịp thời các giao dịch phát sinh. Bộ phận QLRR cần tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hoạt động tác 22 nghiệp của các bộ phận nhằm để có các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời. - Chi nhánh cần thường xuyên rà soát các quy trình, quy định để chủ động phát hiện các khe hở trong quá trình thực hiện nghiệp vụ để có kiến nghị lên Hội sở chính có sự điều chỉnh, sửa đổi văn bản kịp thời phù hợp với hoạt động của toàn hệ thống và của chi nhánh. - Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn và tiện lợi cho việc khai thác, tăng cường công tác quản trị mạng, chống hacker, virus xâm nhập hệ thống. - Công tác đào tạo cán bộ phải luôn được chú trọng. - Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cán bộ trong chi nhánh thực hiện đúng quy định về phong cách và không gian giao dịch. - Bố trí cán bộ trong các phòng cho phù hợp trên cơ sở trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên nhằm sử dụng đúng người, đúng việc. - Tăng chất lượng công tác tuyển - Thực hiện chế độ phân phối thu nhập theo vị trí gắn với kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân. 3.2.2 Khuyến nghị đối với BIDV - Để phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như đảm bảo tách bạch, rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn, cũng như để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quá trình QTRRTN, BIDV cần tham khảo mô hình tổ chức ở nhiều ngân hàng thương mại trên thế giới để hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý rủi ro tác nghiệp của mình. - BIDV cần hoàn thiện các quy định hướng dẫn thực hiện trong nội bộ hệ thống để giúp cho việc triển khai các văn bản do Chính phủ, Ngân hàng nhà nước ban hành một cách nhanh chóng, chính xác, và đúng đắn. - Định kỳ Hội sở chính tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn bản. 23 - Xây dựng hệ thống các công cụ để quản lý rủi ro tác nghiệp phù hợp với hoạt động của BIDV từ hội sở chính đến các chi nhánh, phòng ban gồm : công cụ phát hiện sớm, đo lường (bao gồm cả định tính và định lượng), chuẩn mực kiểm soát, báo cáo sự cố, báo cáo chỉ số rủi ro chính, quy trình rà soát và phê duyệt sản phẩm mới. - Thiết lập quỹ dự phòng RRTN - BIDV cần hoàn thiện thư viện dấu hiệu. - Xây dựng một hệ thống kiểm tra tác nghiệp trực tuyến, hay còn gọi là QTRRTN trực tuyến. - Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ - Thành lập bộ phận quản lý rủi ro đối với hệ thống công nghệ thông tin nằm trong trung tâm tin học của BIDV. - Chính sách tuyển dụng: phải phù hợp để đảm bảo nguồn cán bộ có chất lượng ngay từ đầu vào. - Chính sách đào tạo cán bộ: Hàng năm phân bổ chi phí cho đào tạo hợp lý nhằm mục đích duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. - Hàng năm BIDV có thể cử cán bộ tham quan, học tập kinh nghiệm QTRRTN của các ngân hàng trên thế giới. - Yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ đối với một số cán bộ, lãnh đạo trực tiếp phụ trách nghiệp vụ QTRRTN để có khả năng nghiên cứu tài liệu nước ngoài. - Ðề xuất QTRRTN thông qua công cụ bảo hiểm. Một số hình thức bảo hiểm trong quản trị RRTN KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 Trong chương 3, tác giả đã trình bày định hướng QTRRTN của BIDV nói chung và BIDV Quảng Nam nói riêng, và bằng việc phân tích các nguyên nhân của hạn chế còn tồn tại trong công tác QTRRTN tại BIDV Quảng Nam làm căn cứ để tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác QTRRTN tại BIDV Quảng Nam. 24 KẾT LUẬN Rủi ro tác nghiệp là loại rủi ro bao trùm lên các loại rủi ro, nó có tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh của NHTM. Quản trị rủi ro tác nghiệp hiện đang là vấn đề nóng, quan trọng và cấp thiết, tuy vậy nó vẫn được xem là khá mới mẻ ở Việt Nam, chưa được quan tâm chú trọng nghiên cứu, xem xét để đưa ra những giải pháp toàn diện nhằm phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu như các loại rủi ro khác. Nhận thấy QTRRTN là vấn đề quan trọng và cấp bách, đặc biệt là với xu thế phát triển như hiện nay, trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, tác giả đã mạnh dạn đưa vấn đề QTRRTN vào nghiên cứu, mục đích để góp phần giúp BIDV Quảng Nam nói riêng và BIDV nói chung giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tuy đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện cơ sở lý luận cho QTRRTN, cố gắng đưa ra các giải pháp mang tính toàn diện áp dụng không chỉ tại BIDV Quảng Nam mà với BIDV và các NHTM, nhưng do thời gian và kiến thức bản thân còn hạn hẹp, bên cạnh đó thông tin, số liệu thu thập được cũng không thể tránh khỏi thiếu sót vì tính bảo mật, do vậy đề tài của tác giả chưa được hoàn chỉnh như mong muốn, mới chỉ mang tính tham khảo. Tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chỉnh sửa của Quý thầy cô và những người quan tâm để đề tài được hoàn thiện hơn và được áp dụng vào thực tiễn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftruonghoangphuongchi_tt_1573_2076631.pdf
Luận văn liên quan