Quy luật sự phù hợp của sản xuất

Triết học là bộ phận không thể thiếu của đời sỗng xã hội, và lực lượng sản xuất cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế của bất kì một quốc gia nào trên thế giới. Và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Từ sự nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, nước ta đã có những khởi sắc đáng kể trong nền kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước. Đó là một trong những thành tựu quan trọng mà Đảng cùng nhân dân ta đã đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế như ngày nay. Những thực tế trên đã cho thấy tầm quan trọng của quy luật “quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. Mối quan hệ giữa chúng không chỉ góp phần vào việc phát triển nền kinh tế mà còn có những đóng góp to lớn cho công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tóm lại, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là hai mặt không thể thiếu của quá trình sản xuất vật chất, tạo ra sản phẩm phục vụ cho đời sống của, có mối quan hệ chi phối những quá trình khác trong đời sống của con người. Và nhất là quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất nếu phù hợp với nhau sẽ tạo ra tiền đề phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế. Hiểu dược quy luật giữa chúng là hiểu được quy luật phát triển của toàn xã hội,từ đó có những biện pháp để phát triển đát nước một cách toàn diện và mạnh mẽ.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy luật sự phù hợp của sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy luật sự phù hợp của sản xuất.doc