• Đề tài Kế toán các khoản công nợ mua và công nợ bán tại xí nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp 576Đề tài Kế toán các khoản công nợ mua và công nợ bán tại xí nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp 576

  MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Phần I. Cơ sở lý luận về tình hình hạch toán các khoản công nợ 2 I. Một số khái niệm chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán cồng nợ mua, công nợ bán 3 1. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán 3 2. Nguyên tắc hoạt động của nghiệp vụ thanh toán 3 3. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua 4 4. Hạch toán cá...

  doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2648 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Hoá chất VLD Đà NẵngĐề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Hoá chất VLD Đà Nẵng

  Lời Mở Đầu Trong điều kiện ngày nay, với sự có mặt của đa thành phần kinh tế và với tiến trình cải cách đang đặt kinh tế Việt Nam bước vào một giai đoạn mới, một thời kỳ mới. Đó là quá trình khu vực hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Và Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO, đã tham gia tích cực APEC, ASEAN. Đặc biệt, tiến trình hội nhập AFTA của...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2847 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại Công ty Cao Su Đà NẵngĐề tài Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại Công ty Cao Su Đà Nẵng

  MỤC LỤC Trang Lời mở đâu PHẦN I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. I. SỰ CẦN THIẾT KHI HẠCH TOÁN NVL- CCDC 2 1. Các đặc điểm của nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 2 2. Sự cần thiết phải hạch toán Vật liệu, CCDC 2 II. NHIỆM VỤ PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ - NVL - CCDC 3 1. Nhiệm vụ ...

  doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2667 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Hạch toán thuế gtgt trong doanh nghiệpĐề tài Hạch toán thuế gtgt trong doanh nghiệp

  A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT TRONG DnOANH NGHIỆP 1. Khái niệm và đặc điểm 1.1. khái niệm Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sả...

  doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 7099 | Lượt tải: 50

 • Đề tài Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công Ty Kim Khí Vật Tư Tổng Hợp Miền TrungĐề tài Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công Ty Kim Khí Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung

  MỤC LỤC Lời mở đầu Trang2 Phần I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán NVL-CCDC Trang4 I.Đặc điểm ,yêu cầu quản lý kế toán NVL-CCDC Trang II. Phân loại & đánh giá NVL CCDC Trang 1.Phân loại NVL-CCDC Trang 2. Đánh giá NVL-CCDC Trang III.Kế toán nhập xuất NVL-CCDC Trang 1.Chứng từ va trình tự luân chuyển chứng từ nhập-xuất- NVL-CCDC ...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cao su Đà NẵngĐề tài Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cao su Đà Nẵng

  Hạch toán giá thành sản phẩm luôn luôn là mối quan tâm hàng dầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện công tác quản lý các doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm với các chức năng vốn có đã trở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuấ...

  doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà NẵngThực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 1 THỤ TẠI DOANH NGHIỆP 1 I.>Hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại và nhiệm vụ hạch toán quá trình tiêu thụ 1 1.>Các khái niệm liên quan 1 a.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 1 b . Một số khái niệm về phuơng thức tiêu thụ sản phẩm 1 c.> Khái...

  doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1310 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Thực trạng kế toán ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà NẵngBáo cáo Thực trạng kế toán ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 1 I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH: 1 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch : 1 2. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch: 2 2.2...

  doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1437 | Lượt tải: 4

 • Hạch toán vật tư trong doanh nghiệp sản xuấtHạch toán vật tư trong doanh nghiệp sản xuất

  PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A/ LÝ LUẬN ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I/ Khái niệm và đặc điểm : 1/ Khái niệm : Vật tư là từ dùng gọi chung cho NVL & CCDC. Trong 1 doanh nghiệp sản xuất nào muốn tiến hành sản xuất phải có TSLĐ và T...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2627 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3Đề tài Thực trạng hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG PHẦN I: 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 I. Khái niệm về đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 1 1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 1 1.1 Doanh nghiệp : 1 1.2 Tài chính doanh nghiệp: 1 2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 2 3. Cơ cấu tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền. 2 II Chức năng, vai t...

  doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2637 | Lượt tải: 8