• Đề tài Các nhân tố ảnh hởng tới động lực và tạo động lực cho người lao độngĐề tài Các nhân tố ảnh hởng tới động lực và tạo động lực cho người lao động

  Lời mở đầuTừ cơ chế tập trung–bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là sự đổi mới sáng suốt của đảng ta. Thực tế gần 20 năm cho thấy nền kinh tế đã có những bước khởi sắc đáng ghi nhận. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng lên khẳng định mình trong cơ chế mới, chủ động và sáng tạo hơn trong những bước phát triển của mình. Trong n...

  pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Vũ Việt Anh (công ty mây tre đan)Luận văn Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Vũ Việt Anh (công ty mây tre đan)

  LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường. Một doanh nghiệp muốn khẳng định và ...

  doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 5724 | Lượt tải: 45

 • Đề tài Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệpĐề tài Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp

  Nội dung • Thông tin kế toán và các quyết định • Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) • Tổng quan về xử lý nghiệp vụ kế toán Thông tin kế toán và các quyết định • Khái niệm: – Thông tin kế toán là những thông tin về sự tuần hoàn của những tài sản, phản ánh đầy đủ các chu trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức doanh nghiệp Sổ Cái 6 3 .5/25/2012 Thông tin...

  pdf37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 4628 | Lượt tải: 7

 • Đề thi tốt nghiệp mẫu môn chuyên ngành kế toánĐề thi tốt nghiệp mẫu môn chuyên ngành kế toán

  Công ty nước tinh khiết Đông Sài Gòn1.25 điểm) Anh (chị) hãy cho biết định khoản kế toán là gì? Nêu các loại định khoản? Cho ví dụ minh họa đối với mỗi trường hợp. (1.75 điểm) Tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại Thuận Kiều, sản xuất 2 loại sản phẩm A và B có các số liệu như sau: (7 điểm)

  pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 4063 | Lượt tải: 4

 • Xây dựng thang bảng lương theo phân tích công việcXây dựng thang bảng lương theo phân tích công việc

  Quy trình xây dựng thang bảng lương: 4 bước Bước 1: Phân tích công việc cho từng vị trí trong doanh nghiệp Bước 2: Đánh giá giá trị công việc Bước 3: Phân ngạch công việc Bước 4: Thiết lập thang lương Sử dụng các thông tin thu thập được trong các bước phân tích công việc phân tích công việc, trong Bản mô tả công việc và Bản yêu cầu chuyên môn để đá...

  pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 7048 | Lượt tải: 10

 • Kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệpKế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

  Nguyên tắc kế toán _ Kế toán chỉ phản ánh vào TK “tiền mặt” thực tế nhập, xuất quỹ . _ Kế toán quỹ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ,kịp thời, chính xác số hiện có trên sổ kế toán và sổ quỹ. _ Mọi khoản chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. Kế toán tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh cá...

  pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 3274 | Lượt tải: 6

 • Tổng quan về kế toánTổng quan về kế toán

  Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: – Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định. – Nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt. – Mô tả môi trường của kế toán, bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

  pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩmKế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Nhận thức được mục tiêu, ý nghĩa và đặc điểm của mô hình KTCP sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính. Xác định được đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành. Hiểu được qui trình kế toán tập hợp, tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của từ phương pháp tính giá thành của mô hình này Bi...

  pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2732 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tếĐề tài Kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

  Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một quá trình bắt đầu từ việc lập chứng từ phản ánh chi phí phát sinh đến khâu phản ánh vào tài khoản, tính giá thành sản phẩmvà nhập kho thành phẩm. Trong quá trình này, kế toán tài chính có vai trò cung cấp các thông tin kinh tế mang tính pháp lý và hợp lý, cụ thể thông qua chứng từ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng: Kế toán chi phíBài giảng: Kế toán chi phí

  Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán, có nhiệm vụ lưu chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp Các nhà quản lý có thể sử dụng thông tin này vào nhiều mục đích:Triển khai giá bán hợp lý đối với hàng hóa và dịch vụ của công ty Xác định chi phí vượt ngoài tầm kiểm soátTập tr...

  pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 4