Tài liệu về Protégé Frames full, hướng dẫn hình ảnh Tiếng Việt

Ontology mô tả khái niệm cơ bản trong phạm vi và định nghĩa mối quan hệ giữa họ. Khối xây dựng cơ bản của thiết kế ontology bao gồm: - Các lớp và khái niệm - TÍnh chất của các khái niệm mô tả các tính năng khác nhau và các thuộc tính của khái niệm - Hạn chế trên các khe cắm 1. Tạo ra một ontology frames: Ontology frames cung cấp một vốn từ vựng phổ biến cho các nhà nghiên cứu, những người cần chia sẻ thông tin trong phạm vi. Một trong số những lý do để tạo ra một ontology frames: - Để chia sẻ hiểu biết chung về cấu trúc của thông tin trong nhân dân hoặc các đại lý phần mềm - Để kích hoạt tính năng tái sử dụng kiến thức miền - Để làm cho các giả định miền rõ ràng - Để phân chia những kiến thức lĩnh vực từ kiến thức hoạt động - Để phân tích kiến thức miền 2. Làm thế nào để tạo ra một ontology frames Trên thực tế, phát triển một bản thể luận bao gồm: - xác định các lớp học trong bản thể luận - sắp xếp các lớp trong một hệ thống phân cấp phân lớp lớp cha - xác định các khe cắm và mô tả các giá trị được phép cho các khe cắm - điền vào các giá trị cho các khe cắm cho các trường hợp. 3. Tạo và lưu một Project. Tạo dự án mẫu Để tạo dự án mẫu khi bạn bắt đầu protege: 1. Bắt đầu protege. Nếu bạn có một dự án protege đã được mở, chỉ cần thoát ra và khởi động lại chương trình. Khi bạn bắt đầu protege, 2. Nhấp vào "Create New Project" hộp thoại sẽ mở ra, cho phép bạn chọn một loại project. Trừ khi bạn có nhu cầu cho một định dạng đặc biệt cho các tập tin của bạn, chỉ cần bấm vào nút Finish để chấp nhận mặc định: "Files Borg protege (Pont và chân.)". 3. Borg protege cửa sổ mở ra và các tab tiêu chuẩn trở thành có thể nhìn thấy. Một dự án mới luôn luôn mở ra xem Lớp học. Các lớp học Borg protege nội bộ hệ thống: THING và: HỆ THỐNG CLASS là tất cả những gì có thể nhìn thấy. Không có trường hợp sẽ được tạo ra.

docx52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 1492 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu về Protégé Frames full, hướng dẫn hình ảnh Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ontology mô tả khái niệm cơ bản trong phạm vi và định nghĩa mối quan hệ giữa họ. Khối xây dựng cơ bản của thiết kế ontology bao gồm: Các lớp và khái niệm TÍnh chất của các khái niệm mô tả các tính năng khác nhau và các thuộc tính của khái niệm Hạn chế trên các khe cắm Tạo ra một ontology frames: Ontology frames cung cấp một vốn từ vựng phổ biến cho các nhà nghiên cứu, những người cần chia sẻ thông tin trong phạm vi. Một trong số những lý do để tạo ra một ontology frames: Để chia sẻ hiểu biết chung về cấu trúc của thông tin trong nhân dân hoặc các đại lý phần mềm Để kích hoạt tính năng tái sử dụng kiến ​​thức miền Để làm cho các giả định miền rõ ràng Để phân chia những kiến ​​thức lĩnh vực từ kiến ​​thức hoạt động Để phân tích kiến ​​thức miền Làm thế nào để tạo ra một ontology frames Trên thực tế, phát triển một bản thể luận bao gồm: xác định các lớp học trong bản thể luận sắp xếp các lớp trong một hệ thống phân cấp phân lớp lớp cha xác định các khe cắm và mô tả các giá trị được phép cho các khe cắm điền vào các giá trị cho các khe cắm cho các trường hợp. Tạo và lưu một Project. Tạo dự án mẫu Để tạo dự án mẫu khi bạn bắt đầu protege: Bắt đầu protege. Nếu bạn có một dự án protege đã được mở, chỉ cần thoát ra và khởi động lại chương trình. Khi bạn bắt đầu protege, Nhấp vào  "Create New Project" hộp thoại sẽ mở ra, cho phép bạn chọn một loại project. Trừ khi bạn có nhu cầu cho một định dạng đặc biệt cho các tập tin của bạn, chỉ cần bấm vào nút Finish để chấp nhận mặc định: "Files Borg protege (Pont và chân.)".  Borg protege cửa sổ mở ra và các tab tiêu chuẩn trở thành có thể nhìn thấy. Một dự án mới luôn luôn mở ra xem Lớp học. Các lớp học Borg protege nội bộ hệ thống: THING và: HỆ THỐNG CLASS là tất cả những gì có thể nhìn thấy. Không có trường hợp sẽ được tạo ra.  Cách đặt tên và lưu dự án mẫu Mặc dù hướng dẫn không phải là rất dài, bạn có thể thấy rằng bạn muốn thoát khỏi dự án trước khi bạn đã hoàn thành. Nếu bạn lưu và đặt tên nó ngay bây giờ, bạn sẽ sẵn sàng để thoát khỏi bất cứ khi nào thuận tiện. Để lưu dự án: Nhấp vào dự án Lưu  nút (thứ ba từ bên trái ở phía trên cùng của cửa sổ Borg protege). Bạn cũng có thể chọn Save Project từ trình đơn File. Borg protege tập tin hộp thoại sẽ mở ra.  Để lựa chọn vị trí nơi bạn muốn dự án được lưu, hãy nhấp vào nút trên cùng  ở bên phải của đường dự án. Trong hộp thoại tập tin dự án, điều hướng (và / hoặc tạo ra) một thư mục.  Nhập Tên tập tin (ví dụ, "hướng dẫn").  Nhấp vào Chọn để tiến hành.  Bạn sẽ được quay trở lại hộp thoại Borg protege các tập tin. Click vào OK để lưu các tập tin và thoát khỏi hộp thoại.  Tạo ra các lớp chuyên mục Chúng tôi muốn theo dõi nguồn gốc của mỗi bài viết, vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách tạo ra các loại khác nhau của người dân và dịch vụ có nguồn gốc bài viết. Trước tiên, chúng ta sẽ tạo một lớp mới gọi là chuyên mục: Chọn Tab Lơp.  Xác định vị trí các khu vực phân cấp lớp trong cửa sổ trình duyệt Class ở bên trái của cửa sổ Borg protege. Khu vực này hiển thị các hệ thống phân cấp các lớp học, với các lớp học hiện tại nhấn mạnh.  Hãy chắc chắn rằng lớp học: THING được tô đậm. Hầu như tất cả các lớp bạn tạo ra sẽ được tạo ra cấp dưới: Thing. Lớp học: SYSTEM_CLASS được sử dụng bởi Borg protege-Frames để xác định cấu trúc của các hình thức Borg protege khác nhau.  Nhấp vào lớp Tạo  nút ở phía trên bên phải của trình duyệt Class. Một lớp được tạo ra với một tên chung loại dựa vào tên của dự án, như "tutorial_Class_0". Bạn có thể xem tên trong Browser Class và nó được đánh dấu để hiển thị nó được chọn.  Nhập chuyên mục. Một Borg protege Khung đề nghị quy ước là làm cho ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một lớp tên chữ hoa và chữ thường phần còn lại, và để tách các từ bằng dấu gạch dưới.  Nhấn Enter hoặc bấm vào một lần nữa trên lớp được đánh dấu để hoàn thành và hiển thị thay đổi của bạn.  Nếu bạn có đổi tên rắc rối một lớp học, nhìn vào cửa sổ biên tập lớp ở bên phải của cửa sổ Borg protege-Frames. Tên chung của lớp mà bạn vừa tạo ra sẽ được hiển thị và nhấn mạnh trong trường Name. Nếu đúng tên chung chung là hiển thị, nhưng không nổi bật, chỉ cần kích đúp vào trong lĩnh vực Name để chỉnh sửa tên. Nếu tên không chính xác được hiển thị, sau đó sai lớp được lựa chọn trong khu vực phân cấp lớp. Nhấp vào lớp mà bạn muốn đổi tên. Thêm một siêu lớp bổ sung một lớp học hiện có Như đã đề cập ở trên, chúng tôi muốn một chuyên mục là một nhân viên. Từ khi chúng tôi đã tạo ra các lớp chuyên mục, chúng tôi không tạo ra muốn tạo ra nó một lần nữa. Thay vào đó, chúng tôi làm cho các lớp chuyên mục hiện có một lớp con của nhân viên như sau: Chọn chuyên mục trong trình duyệt Class.  Tìm superclasses cửa sổ ở phía dưới bên trái của cửa sổ Borg protege, dưới Browser Class. Chú ý rằng khi chuyên mục được chọn, các lớp cha củachuyên mục hiện hành, tác giả, được hiển thị trong cửa sổ superclasses.  Nhấp vào lớp cha Add  nút ở phía trên bên phải của cửa sổ superclasses. Một Lơp hộp thoại Select hiển thị tất cả các lớp bạn đã tạo ra cho đến nay, tổ chức trong hệ thống phân cấp lớp.  Làm nổi bật nhân viên và nhấn OK chuyên mục bây giờ có hai superclasses: Tác giả và nhân viên. Cả hai superclasses được hiển thị trong cửa sổ superclasses.  Lưu ý rằng một biểu tượng  đã xuất hiện bên trái của nhân viên. Nhấp vào biểu tượng này để mở rộng con của nhân viên chuyên mục sẽ xuất hiện ở hai nơi trong trình duyệt Class: một lần theo Tác giả và một lần nữa theo nhân viên.  Thêm một bằng cách sử dụng lớp cha kéo và thả Bạn cũng có thể thêm một lớp cha bằng cách sử dụng kéo và thả: Chọn biên tập Browser Class.  Nhấn và giữ nút chuột và kéo lớp biên tập về nhân viên. Nhân viên được trình bày.  Trước khi thả nút chuột, giữ phím Ctrl, sau đó thả nút chuột để thả các phân lớp.  Để loại bỏ một lớp cha từ một lớp học, làm nổi bật các lớp cha mà bạn muốn loại bỏ trong cửa sổ superclasses và nhấn Remove lớp cha  nút. Bạn đã sẵn sàng để chỉ định một số thuộc tính cho các lớp học mà bạn đã tạo ra, bằng cách tạo ra các khe cắm, mà được đề cập trong phần tiếp theo.  Tạo một khe cắm tại Tab Slots Có một số cách để tạo ra một khe cắm. Một cách là để tạo ra một khe cắm bằng cách sử dụng Tab Slots và sau đó gán nó vào một hoặc nhiều lớp. Để tạo ra một khe cắm gọi tên bằng cách sử dụng Tab Slots: Nhấp vào tab Slots. Chú ý rằng các Tab các Slots có một bố cục tương tự như Tab Các lớp học, với các khe cắm được liệt kê bên trái, và biên tập một Slot, khe cắm tài sản, bên phải.  Nhấp vào Khe cắm Tạo  nút ở phía trên bên phải của cửa sổ Hierarchy Khe cắm. Một khe cắm mới được tạo ra. Cũng như khi bạn tạo một lớp, khe cắm được một cái tên chung, như "tutorial_Slot_0". Tên này sẽ được tự động đánh dấu trong trình soạn thảo Khe cắm khe đầu tiên được tạo ra.  Để đặt tên cho các khe cắm, hãy chắc chắn rằng các tên chung chung là nhấn mạnh trong lĩnh vực Tên của trình soạn thảo Khe cắm. Nhập tên cho tên, khe cắm. Một quy ước được đề nghị là để làm cho tên khe chữ thường, với các từ cách nhau bằng một gạch dưới. Làm tên khe chữ thường, trong khi tên classe bắt đầu với một ký tự hoa, giúp bạn phân biệt chúng trong bản thể luận của bạn.  Chú ý rằng khe cắm này có String Loại Giá trị mặc ​​định. Các loại giá trị đặt hạn chế về các loại giá trị một khe cắm có thể có. Một khe cắm String là một khe cắm có giá trị bất kỳ chuỗi các ký tự chữ và số, có thể bao gồm cả không gian. Đối với khe cắm đơn giản này, chúng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ các khía cạnh khác trong trình soạn thảo Khe cắm.  Phân công một khe cắm để một lớp học Tất cả chúng tôi đã thực hiện cho đến nay là tạo ra một khe cắm trong đó xác định tên thuộc tính chung. Để thực sự kết hợp nó trong bản thể luận của chúng tôi, chúng ta cần gán nó vào một lớp học, ví dụ, chúng tôi muốn tất cả các thể hiện của lớp Tác giả có một tên.  Để làm điều này, chúng tôi sẽ quay trở lại Tab Lớp học và sửa lại lớp Author. Bất kỳ thuộc tính mà bạn tạo ra hoặc gán cho một lớp học được hiển thị trong trình soạn thảo Class, bên phải của trình duyệt Class. Chúng tôi đã sử dụng Editor Class để thay đổi tên của lớp chúng tôi đã tạo ra, và cũng để thay đổi vai trò của lớp Tác giả Tóm tắt.Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Editor Class để xem và đặt tên các khe cắm.  Giao tên khe cắm cho một lớp học: Nhấp vào Tab Lớp học.  Đánh dấu Tác giả lớp trong cửa sổ Hierarcy Class.  Hãy dành một chút thời gian để xem xét Editor Class bên phải. Khu vực này có (mà chúng tôi đã thay đổi cho Tác giả), vai trò (Tóm tắt), cũng như tài liệu và hạn chế. Dưới đây những lĩnh vực này là cửa sổ mẫu ​​Slots, chiếm toàn bộ nửa dưới của cửa sổ biên tập Class. Đây là khu vực mà liệt kê tất cả các khe được chỉ định cho một lớp học. Hiện nay nó là sản phẩm nào.  Để thêm khe cắm lớp, khe cắm Add  nút. Các nút khe xuất hiện ở bên phải của cửa sổ Borg protege-Frames, ngay phía trên cửa sổ Slots Template.  Khi bạn nhấp vào nút Add Khe cắm, Mẫu Chọn Slots hộp thoại hiển thị tất cả các khe trong dự án của bạn trong thứ tự chữ cái (với ngoại lệ của các lớp hệ thống Borg protege, được liệt kê ở dưới cùng của hệ thống phân cấp khe cắm).  Chọn tên và nhấn OK.  Nếu bạn nhìn vào các Slots Tiêu bản cho tên tác giả, bạn thấy rằng tên đã được thêm vào danh sách các Slots mẫu, cùng với các thuộc tính của nó, trong trường hợp này, cardinality của nó (một tác giả có thể chỉ có một tên) và các loại khe cắm, String . Tạo một khe cắm trong Tab Lớp học Chuyển đổi giữa các Tab Các lớp học và Tab Slots có thể là tẻ nhạt. Ngoài ra, từ khe đại diện cho các thuộc tính của các lớp học, nó sẽ đơn giản nếu chúng ta có thể tạo ra các khe cắm trực tiếp từ các Tab lớp học, đó là dễ dàng để làm trong Borg protege-Frames.  Để tạo ra một khe cắm cho nhân viên lớp: Chọn nhân viên trong cửa sổ Hệ thống cấp bậc lớp.  Nhấp vào Khe cắm Tạo  nút ở phía bên phải của cửa sổ khe cắm mẫu, mà hình thức khe cắm modeless:  Loại tiền lương trong lĩnh vực tên và nhấn Enter.  Quay trở lại cửa sổ chính. (Bạn có thể để lại hộp thoại soạn thảo khe cắm lương mở nếu bạn muốn. Bạn sẽ trở lại để nó sau này để chỉnh sửa các thuộc tính của các khe cắm tiền lương). Chú ý rằng khe cắm của bạn bây giờ xuất hiện trong cửa sổ Slots mẫu khi nhân viên được đánh dấu.  Khe cắm và thừa kế Chúng tôi không cần phải chỉ định tên vùng để mọi tầng lớp, nơi chúng tôi muốn nó xuất hiện. Bất kỳ phân lớp của một lớp sẽ tự động thừa hưởng tất cả các khe của lớp cha. Ví dụ, nếu bạn bấm vào các lớp News_Service, bạn có thể thấy rằng:  a) Tên vùng đã được chỉ định đến lớp học này thông qua kế thừa  b) biểu tượng khe cắm khác nhau hơn là Tác giả, tức là, "kế thừa khe cắm" biểu tượng  cho thấy khe đã được thừa kế  Lưu ý: Trong thanh menu Borg protege-Frames, bấm Trợ giúp | biểu tượng để xem danh sách của tất cả các biểu tượng trong giao diện người dùng Borg protege, cùng với các mô tả văn bản của các biểu tượng có ý nghĩa. Các lớp học với nhiều hơn một siêu lớp kế thừa các khe từ cả hai lớp. Ví dụ, nếu bạn bấm vào các lớp biên tập, bạn có thể thấy rằng nó đã được thừa kế khe cắm tên Tác giả, và khe cắm lương từ nhân viên. Đa kế thừa là một phần thiết yếu của Borg protege-Frames.  Xác định các khía cạnh khe cắm cho tiền lương Chúng ta có thể xác định một số khía cạnh cho khe lương chúng tôi tạo ra trước đó. Chọn lớp nhân viên trong cửa sổ Hệ thống cấp bậc lớp.  Double-click vào các khe cắm tiền lương trong khung Slots Template để mở dưới dạng khe cắm. Một hộp thoại yêu cầu bạn chọn View Khe cắm. Khi bạn chỉnh sửa một khe cắm, bạn có thể chọn liệu chỉnh sửa của bạn sẽ áp dụng cho các khe cắm và tất cả các lớp học với khe cắm khe cắm "cấp cao" - hay bạn chỉ muốn họ để áp dụng cho lớp này và tất cả của nó trẻ em.  Trong trường hợp này, chúng tôi muốn xem và chỉnh sửa các khe cắm cấp cao. Hãy chắc chắn rằng tùy chọn khe cắm View cấp được chọn và nhấn OK. Điều này sẽ thay đổi định nghĩa của các khe cắm ở khắp mọi nơi nó xuất hiện trong bản thể luận.  Trong hình thức khe cắm kết quả, chọn Float từ trình đơn Loại Giá trị ở bên trái. Khi bạn tạo ra các trường hợp, bạn sẽ chỉ có thể nhập vào một số điểm hợp lệ nổi cho khe cắm này.  Nhập 0 (zero) trong lĩnh vực tối thiểu ở dưới bên trái. Điều này quy định cụ thể cho từng trường hợp của nhân viên, giá trị được nhập vào tiền lương phải là không âm.  Đóng hộp thoại Edit Khe cắm. Bạn có thể thấy rằng các mô tả của khe đã thay đổi trong khung mẫu Slots. Các loại được thiết lập để nổi, và giá trị tối thiểu 0,0 xuất hiện trong cột khía cạnh khác.  Tạo ra một mối quan hệ sử dụng khe cắm Bảo trợ, các khung hình cũng cho phép bạn tạo ra các khe cắm có thể được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa các lớp không được định nghĩa bởi hệ thống phân cấp lớp.Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng khe cắm thẩm loại hoặc của loại lớp. Ví dụ, một biên tập viên có thể chịu trách nhiệm cho một hoặc nhiều nhân viên.Chúng ta có thể tạo ra một khe cắm thể hiện mối quan hệ này giữa các lớp biên tập viên và nhân viên như sau: Chọn biên tập các cửa sổ Hierarchy Class.  Nhấp vào Khe cắm Tạo  nút để tạo ra và đính kèm một khe cắm mới để biên tập.  Trong các hình thức khe cắm kết quả, loại responsible_for trong trường Name.  Chọn sơ thẩm từ trình đơn Loại giá.  4.Một lĩnh vực mới, Các lớp học được hiển thị bên dưới menu Loại giá trị gia tăng.  5. Nhấp vào nút Add lớp xuất hiện ở phía trên bên phải của khu vực Các lớp học được phép. Một Lơp Chọn hộp thoại hiển thị tất cả các lớp trong dự án. Chọn nhân viênvà nhấn OK.  6.Để cho phép một trình soạn thảo có trách nhiệm nhiều hơn một nhân viên, nhiều khu vực cardinality quyền của khu vực Loại giá.  Sau khi hoàn thành bước 1 đến 6, các hình thức khe cắm cho responsible_for trông như sau:  Thiết lập các khe cắm màn hình hiển thị Đối với mỗi lớp trong bản thể luận của bạn, bạn có thể chỉ định một trong các khe cắm của nó là một khe cắm hiển thị. Bảo trợ sẽ hiển thị giá trị của khe cắm này bất cứ lúc nào nó sẽ hiển thị các trường hợp của lớp. Nếu bạn không đặt một khe cắm màn hình hiển thị, Borg protege sẽ hiển thị tên hệ thống cơ bản tạo ra cho trường hợp của bạn như "tutorial_Instance_0". Nó thường là rất hữu ích để thiết lập một khe cắm màn hình hiển thị cho tất cả các lớp học sẽ có trường hợp. Trong thực tế, bạn có thể chọn để thiết lập các khe cắm màn hình hiển thị cho các lớp học của bạn trước khi bạn bắt đầu tạo ra các trường hợp.  Để thiết lập các khe cắm màn hình hiển thị cho lớp biên tập: Chọn Tab Trường hợp.  Chọn biên tập các cửa sổ Hierarchy Class.  Nhấp vào biểu tượng đơn sơ thẩm (đầu mũi tên chỉ xuống) ở phía trên bên phải của trình duyệt thẩm.  Chọn Set Khe cắm Hiển thị từ trình đơn.  Chọn tên từ trình đơn Khe cắm Hiển thị.  Màn hình hiển thị danh sách các trường hợp trong trình duyệt sơ thẩm thay đổi để phản ánh các khe cắm màn hình hiển thị mà bạn đã chọn. Trường hợp của lớp biên tập được liệt kê bằng giá trị của các tên vùng. (Trường hợp luôn luôn hiển thị thứ tự chữ cái hoặc số thứ tự). Từ bây giờ, bạn sẽ có thể duyệt các trường hợp biên tập viên của tên trong Tab Trường hợp, và ở khắp mọi nơi khác trong giao diện người dùng Borg protege danh sách các trường hợp được hiển thị. Tạo ra một mối quan hệ giữa các trường Trong phần này, bạn sẽ sửa đổi các trường hợp honcho trưởng để làm cho anh ta chịu trách nhiệm cho ông Khoa học: Nhấp vào Tab Trường hợp, mở rộng các lớp nhân viên trong cửa sổ Hệ thống cấp bậc lớp, và lớp biên tập. Trường hợp của biên tập viên được liệt kê trong trình duyệt sơ thẩm.  Chọn honcho trưởng trong trình duyệt sơ thẩm. Bạn sẽ thấy các khe cắm cho honcho trưởng trong các hình thức biên tập sơ thẩm, bao gồm cả trách nhiệm Đối vớikhe cắm. Chú ý rằng Borg protege-Frames sử dụng tên khe trong các hình thức chẳng hạn, nhưng sẽ tự động chuyển đổi gạch dưới không gian và tận dụng các chữ cái đầu tiên của mỗi từ.  Nhắp chuột vào sơ thẩm Add  nút ở góc trên bên phải có trách nhiệm Đối với lĩnh vực.  Một hộp thoại sẽ mở ra để hiển thị hai tấm. Về phía bên trái, bạn thấy hệ thống phân cấp các lớp học được cho phép khe responsible_for.  Single-click trên biên tập. Về phía bên phải của hộp thoại tất cả các trường hợp của lớp biên tập được hiển thị. Chọn ông Khoa học và nhấn OK  Bây giờ bạn đã thành công trong việc tạo ra một mối quan hệ trong bản thể luận của bạn xác định rằng honcho trưởng "chịu trách nhiệm cho" ông Khoa học.  Thay đổi kích thước một widget Bạn có thể thay đổi kích thước một widget được chọn bằng cách kéo cạnh hoặc góc. Để thay đổi kích thước một widget bằng cách kéo: Nhấp vào tab Các hình thức.  Hãy chắc chắn rằng biên tập viên được chọn trong trình duyệt Hình thức bên trái. Tiếp theo, chọn FloatFieldWidget cho khe cắm tiền lương bằng cách nhấp vào nó trong trình soạn thảo Hình thức ở phía bên tay phải. Nó được trình bày trong màu xanh lá cây để hiển thị nó đã được lựa chọn. Chú ý rằng Widget Loại hộp lựa chọn kết hợp ở phía trên bên phải cho bạn biết rằng đây là một FloatFieldWidget, mà là một tiện ích được sử dụng để nhập các số dấu chấm động.  Click vào phía bên phải của các phụ tùng và kéo để mở rộng nó. Hãy cố gắng sắp xếp phía bên phải của widget này với phía bên phải của các phụ tùng cho các khe cắmtên.  Chú ý rằng các biểu tượng ở phía trước của biên tập Browser Form đã thay đổi. Các biểu tượng mới  cho thấy rằng hình thức cho lớp này đã được tùy chỉnh. Di chuyển một widget Bạn cũng có thể di chuyển bất kỳ phụ tùng thông qua kéo: Chọn InstanceListWidget cho khe cắm responsible_for.  Kéo nó vào phía trên bên phải của biểu mẫu, để đầu của các phụ tùng thẳng hàng với các đầu của các phụ tùng cho các khe cắm tên.  Tùy biến widget nút Bạn có thể tùy chỉnh các vật dụng để hiển thị một nhãn hiệu khác nhau, hoặc thiết lập các nút khác nhau hơn so với mặc định. Ví dụ, bạn có thể muốn để có thể xóa một ví dụ từ dự án của bạn bằng cách nhấn vào một nút trong InstanceListWidget đã được giao cho các khe cắm responsible_for. Để hiển thị một nút delete: Double-click vào các InstanceListWidget có trách nhiệm dán nhãn Vì trong Form Editor.  Nhấp vào tab Buttons.  Nhấp vào hộp kiểm tra trước Hiển thị sơ thẩm Xóa nút để chọn nó.  Nhấp vào OK. Các InstanceListWidget cho khe responsible_for hiện nay có năm nút.  Ẩn một widget Bạn có thể ẩn một widget để nó không thể được nhìn thấy trong các biên tập viên Hình thức và thẩm (điều này không loại bỏ bất kỳ thông tin từ bản thể luận của bạn). Ví dụ, bạn có thể muốn ẩn các phụ tùng cho các khe cắm tiền lương. Để làm điều này: Chọn Lương FloatFieldWidget có nhãn trong trình soạn thảo Mẫu.  Chọn "" từ hộp kết hợp chọn lọc Loại Widget.  Các phụ tùng cho các khe cắm tiền lương không còn nhìn thấy được trên Form Editor.  Hiển thị một widget ẩn Để khôi phục lại một widget ẩn để xem: Trong trình duyệt mẫu, bấm vào các tùy chỉnh hình thức xem  nút ở phía trên bên phải của trình duyệt mẫu.  Trong hộp thoại Configure các hình thức, bạn có thể thấy một danh sách của tất cả các khe và các vật dụng tương ứng của họ.  Bấm vào "" ở cột bên phải sau khi tiền lương để hiển thị các tùy chọn widget khác nhau cho các khe cắm này, và chọn FloatFieldWidget.  Nhấp vào OK.  Các FloatFieldWidget cho khe lương là có thể nhìn thấy một lần nữa trong trình soạn thảo mẫu. Tạo một truy vấn Giả sử bạn đang quan tâm trong việc định vị tất cả các nhân viên có mức lương cao hơn $ 75.000 đô la một năm. Để tạo ra các truy vấn: Nhấp vào tab truy vấn.  Nhấp vào Cls Chọn  nút trên hộp văn bản Class trong cửa sổ truy vấn.  Chọn nhân viên từ hộp thoại Select Các lớp học, sau đó nhấn OK.  Nhân viên được hiển thị trong hộp văn bản Class.  Nhấp vào khe Chọn  nút trên hộp văn bản Khe cắm.  Chọn lương từ hộp thoại Select Khe cắm và bấm vào OK.  Menu ở bên phải của hộp văn bản Khe cắm là đang hoạt động, và hộp văn bản ở bên phải của cửa sổ nhắc nhở bạn rằng các loại giá trị của các khe cắm mà bạn đã chọn là một phao.  Chạy một truy vấn Bây giờ bạn đã thiết lập truy vấn của bạn, bạn có thể chạy nó và xem kết quả. Để chạy các truy vấn, hãy nhấp vào nút Tìm kiếm gần góc dưới bên phải của cửa sổ truy vấn.  Các kết quả được hiển thị trong cửa sổ Kết quả tìm kiếm ở bên phải. Nếu bạn không thể xem kết quả, bạn có thể cần phải mở rộng cửa sổ của bạn hoặc di chuyển thanh trượt.  Lưu một truy vấn Bạn có thể lưu bất kỳ truy vấn trước khi hoặc sau khi nó được thực thi. Để tiết kiệm một truy vấn trong thư viện truy vấn: Nhấp vào Add Library Query  nút bên phải của hộp văn bản Query Name.  Loại "sample_query" Truy vấn đầu vào trong hộp thoại Name.  Lưu ý: Bạn cũng có thể gõ một tên truy vấn trực tiếp vào hộp văn bản Query Name trên cửa sổ chính và nhấn Add để Truy vấn nút Thư viện. Nhấp vào OK. Tên sẽ được hiển thị trong hộp văn bản Query Name và truy vấn được liệt kê trong cửa sổ Library truy vấn dưới đây.  Lấy một truy vấn Để lấy một câu hỏi truy vấn, bạn có thể chọn nó từ Thư viện truy vấn: Đầu tiên, bởi vì chúng tôi đang chạy cùng một truy vấn một lần nữa, hãy nhấp vào nút Clear để xóa các kết quả truy vấn. Nếu không, bạn sẽ không nhìn thấy một sự thay đổi.  Chọn sample_query trong Thư viện Query ở dưới cùng của màn hình. (Nếu bạn không thể nhìn thấy thư viện truy vấn, bạn có thể cần phải mở rộng cửa sổ của bạn hoặc di chuyển thanh trượt).  Nhấp vào Query lấy  nút để lấy các truy vấn.  Các câu hỏi truy vấn được hiển thị ở phía trên cùng của cửa sổ. Nếu bạn muốn, bạn có thể làm thay đổi các truy vấn. Bạn cũng có thể kết hợp các truy vấn bằng cách nhấn vào nút More.  Để chạy các truy vấn, hãy nhấp vào nút Find. 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTài liệu về Protégé Frames full, hướng dẫn hình ảnh tiếng việt.docx
Luận văn liên quan