Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý giáo dục – Một biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Cát Hiệp

Pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự đòi hỏi các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân phải triệt để chấp hành thường xuyên nghiêm chỉnh những luật, văn bản dưới luật. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc quan trọng, cơ bản trong tổ chức và hoạt động của cơ quan Nhà nước, và là biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Bởi vì pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước là sự phản ánh trật tự, kỷ cương và quá trình chấp hành pháp luật trong đời sống xã hội, thông qua hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan hành chính và đội ngũ công chức, viên chức Nhà nước. Như vậy, pháp chế là sự thống nhất hữu cơ giữa pháp luật và thực hiện pháp luật. Do đó, pháp chế trong tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước là chế độ hoạt động của những cơ quan quản lý Nhà nước, các viên chức nhà nước trong hệ thống cơ quan đó trên cơ sở Hiến pháp, Pháp luật, Pháp lệnh và các văn bản dưới luật khác. Trong quản lý nhà nước nói chung, quản lý giáo dục nói riêng, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ tạo động lực thúc đẩy quá trình thực thi các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước một cách nghiêm minh, tính pháp chế trong ngành giáo dục nói chung và hoạt động quản lý giáo dục nói riêng được quán triệt và thực hiện nghiêm, thì vấn đề cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục sẽ không còn tình trạng vi phạm các quy định về chuyên ngành; học sinh không còn hiện tượng vi phạm nội quy trường, lớp và như vậy quá trình đào tạo của các nhà trường , chất lượng giáo dục chắt chắn được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của địa phương, của xã hội trong tình hình mới. Như vậy, pháp chế thực hiện nghiêm minh giúp cho hoạt động quản lý thực hiện tốt vai trò chức năng của mình, khi quản lý thực hiện đúng vai trò, chức năng , nhiệm vụ thì tổ chức, đơn vị sẽ hoạt động đảm bảo theo tiến trình kế hoạch, đúng theo quy định của ngành và như vậy hiệu quả công việc chắt chắn được nâng cao. Ngược lại, chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội , hay nói cách khác chất lượng giáo dục của nhà trường cao, phản ánh sự quản lý có hiệu quả và khoa học của lãnh đạo, đồng thời nó cũng phản ánh sự chấp hành nghiêm minh các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đó chính là sự chú trọng và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong nhà trường.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 8417 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý giáo dục – Một biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Cát Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý giáo dục – Một biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Cát Hiệp.doc
Luận văn liên quan